Author: MOL

Media agrees, hoaxes do exist: they only disagree on the number of hoaxes

False news is a fact. Hoaxes do exist. The disagreement is about what percentage of the news is fake news.

Anyone who claims some news is fake, is just expressing a mainstream point of view. The discussion between mainstream and alternative media is about the extend to which news is controlled and fake.

We are under the impression, that a) almost all mainstream news worldwide is controlled and b) about half the news should be considered fake news. It is even worse for alternative media. People who realize mainstream news is tainted, might turn to alternative media, to learn later on the same applies to alternative media: mostly controlled and fake.

Welke branches bomvol metselaars?

Bepaalde onderdelen van de samenleving, daar kan je alleen werken als je lid bent van de clubjes. Andere mensen staan niet op de kieslijst. Politieke partijen en media sluiten burgers buiten die geen lid zijn van.

 • Politiek
 • Media
 • Podiumkunsten

In andere branche is het % mensen dat lid is, hoog. Daar kan je alleen topposities bekleden als je lid bent van de club.

 • Sportclubs
 • Sportfaciliteiten
 • Politie
 • Kinderopvang
 • Onderwijs
 • Ziekenhuizen
 • Medische stand
 • Tandartsen
 • Universiteiten
 • Bouwbedrijven
 • Verslavingszorg
 • Jeugdzorg
 • Pysch’s
 • Internet zoekmachines
 • Internet dating websites
 • Internet vakantieboekers
 • Internet vastgoedzoekerij
 • Justitieel apparaat
 • Notarissen
 • Muziekwereld

Maud Oortwijn: 15 juni rechtszaak

Er is volgens Maud Oortwijn een valse aangifte tegen haar gedaan in 2015, door een oud-collega van een bedrijf waar ze werkte ooit. In 2015 werd haar bij vrijlating verteld door OvJ in haar cel dat het niet vervolgd zou worden (na inverzekering), maar daar kwam het OM een jaar later op terug (raar!!!).

Het dossier van deze rechtszaak zit bomvol met gemanipuleerd door het OM ingebracht “bewijs” (lees: totaal ongeloofwaardig en schandalig en onprofessioneel). Daarnaast is overduidelijk dat Justitie de rechten van Maud schendt, met wangedrag. Maud Oortwijn heeft ons ook laten zien, dat de zogenaamde bewijzen vals zijn en wij zien het overduidelijk. Helaas mogen wij deze valse bewijzen niet publiceren (op verzoek van verdediging), omdat de verdediging meent dat de valse bewijzen ook nog eens ontoelaatbaar zijn om andere redenen. Snappen we. Kortom, het OM maakt er een potje van ten koste van onschuldige burgers, in dit geval onze Maud.

Dat is reden om extra allert te zijn. Wij houden het in de gaten. Als we zien wat Justitie allemaal uitvreet in dit dossier, dan twijfelen we niet aan de onschuld van Maud. Dit alles moet leiden tot ontoegankelijkheid van het OM. Maar het OM denkt er kennelijk mee weg te komen. Dat is de status van de natie. We keep you posted.

Straatterreur: of hoe de bureacratie mensen kan wegzetten

Er wordt recent veel gesproken over straatterreur in de media. Onze ervaring is, dat daders van deze vorm van stalking meestal opereren vanuit een groep: gang stalking. In Nederland zijn gang stalking clubs actief. Hun werkwijze is om geweld/dreigementen af te wisselen met leugenachtig luid geklaag. Opvallend is, dat veel daders van gang stalking zich presenteren als slachtoffers. Echte slachtoffers kunnen zelfs als daders geportretteerd worden. Daders van gang stalking doen vaak valse aangifte bij de politie, waardoor hun slachtoffers vanuit alle kanten klem gezet worden. Veel daders hebben banden met politie en andere instanties.

Waarom zou men u ooit iets willen aandoen? Nooit?

 • Men wil uw huurhuis verkopen?
 • Uw online kritische comments worden als lastig ervaren?
 • Uw ex-werkgever is bang dat u klokkenluider wordt?
 • Familieleden met macht schamen zich voor uw levenswijze?
 • Op de plek waar u woont wil men iets anders bouwen?
 • Uw kleinzoon is sexueel misbruikt door iemand met macht en dus doofpot?
 • Het systeem beschermt u volgens de wet, als dat ongunstig is voor de macht?

Een beeld van Spinoza met de tekst: “Het doel van de staat is de vrijheid”.

In een samenleving waarin steeds meer privacy van de burger ondermijnd wordt, neemt de veiligheid af voor eenieder die niet opereert “vanuit het systeem”. Wat bedoelen we daarmee? Als u zelf geen ambtenaar, politicus, arts, onderwijzer, jurist etc bent, dan kent u instanties alleen van de buitenkant. Als u vragen heeft, problemen heeft, dan kunt u alleen via formele wegen brieven sturen, klachten indienen, of informatie aanvragen. Hoe meer een overheid informatie kan verzamelen achter uw rug om, hoe meer u tot speelbal kan worden van het systeem. Gaat u maar eens inzage vragen in informatie waarvan u vermoed dat er over u verzameld wordt. Gaat u maar eens aantonen dat de informatie over u in het systeem niet juist is. Dat moet u dan eerst zelf te weten komen en op schrift krijgen. Daarna zult u ook nog eens via rechtszaken of kritische brieven erkenning moeten krijgen: zeer kleine kans dat dit u lukt.

Terug naar straatterreur. In de huidige informatiemaatschappij, moet straatterreur eenvoudig aan te pakken zijn, in theorie. U kunt bewijzen verzamelen als slachtoffer. Wat blijkt? Dat daders van straatterreur zijn soms (a) lieden die niet slim bezig zijn (zoals een dronken, moe, boos, gefrustreerd, of domme man die zijn ex op straat tegen komt); vaak ook zijn het (b) lieden die weten dat ze ermee wegkomen en bewust, gericht, gepland, specifieke mensen aanvallen op straat… Dan zit er een agenda achter. Weten er mee weg te komen, kan als je invloedrijk bent of als je opereert in opdracht van de macht. En het is diezelfde macht die toegang heeft tot camera’s, RFID-locaties, telefoongegevens, rapportages van instanties, media etc. Zij kunnen een dossier waar u recht op heeft verstoppen in de bureaucratie. Andersom, kunnen ambtenaren en bestuurders makkelijk een dossier over u opbouwen. Het kan zelfs gebeuren, dat zij een dossier over u bij elkaar verzinnen, vullen met onzin gefabriceerd door verschillende instanties. Het kan zover gaan, dat acteurs ingehuurd worden om (nep) bewakingscamerabeelden te fabriceren. Het kan allemaal. Creatief met kurk. Zij weten dat u niet achter de schermen kunt kijken, wat er binnen instanties gebeurt.

Het is naief te denken dat instanties er vooral zijn om burgers te helpen. Laat dat idee even los. Hoeveel macht wilt u dat instanties hebben over u? Privacy is een recht, dat geformuleerd is om verschillende redenen. Eén van die redenen is het individu te beschermen tegen teveel macht van de staat. U is wijsgemaakt dat minder privacy u meer veiligheid biedt.

Several celebrities talk about having multiple personalities: What is that about?

“Wendy” from “The Shining” talks about shape shifting. Shelley Duvall played in horror classic “The Shining”, with Jack Nicholson as writer “Johnny”. Below a recent video with her, after which she is labelled “mentally ill”. Duvall tells how she believes Robin Williams is not dead, but that he is shape shifting. Dr Phil seems to consider Shelly Duvall a bit of a nutcase.

Robbie Williams talks about having multiple personas. Robbie Williams, dresses up as drag queen and talks about having multiple identities. It might just be jokingly.Stan Lee of Marvel Comics, the man behind Spiderman comics. He discusses how superman is an odd phenomenon: taking off his glasses and wondering “where did Stan go?”….

David Bowie made an art of openly presenting himself as a chameleon.

The Highwaymen, American Outlaws singing about reincarnation. “But I am living still.”

Another well-known song is Karma Chameleon, by Culture Club. Very likely, most people will not recognize Boy George if he would walk down the street without his make-up on.

Maybe that’s why some people call the “elite” lizards. We were wondering why that was.

Research conducted by our team shows, about half the police reports are filled with nonsense

Hoe kan zoiets in zijn werk gaan?

Politie in Amsterdam verzint politiemeldingen, om een politiedossier op te bouwen tegen burgers/zaken die een “stempel hebben gekregen”. Een aanzienlijk deel van de politiemeldingen heeft geen enkele grond in werkelijke gebeurtenissen: pure fantasie om mensen te schaden. In het merendeel van de politiemeldingen zijn onwaarheden verweven. Er wordt een eindconclusie voor een dossier bedacht, waarna men aan de slag gaat om politiemeldingen bij elkaar te sprokkelen/verzinnen welke het verhaal onderbouwen. Iedere buurt in Amsterdam heeft stalkers/informanten die de politie helpen om lege dossiers van onschuldige burgers te vullen met onwaarheden.

Rechters weten van deze wanpraktijken, maar werken mee aan hoax rechtszaken, wanneer het gaat om burgers/zaken die een “stempel hebben gekregen”. Een gang van zaken vergelijkbaar met communistische regiems en heksenjachten in de Middeleeuwen. Voor een buitenstaander niet te geloven, tot je het zelf meemaakt.

De politiek weet van deze hoaxzaken. Zij werken actief mee aan de bouw van dossiers. Dat doen zij met onderzoeksrapporten van lage kwaliteit, emotionele tv-optredens die bepaalde politieke onderwerpen belichen, en zelfs door valse politie-aangiftes tegen kritische burgers. Nieuwe wetgeving wordt linksom verkocht aan burgers in de media, terwijl al bekend is dat het ingezet gaat worden rechtsom (met nare gevolgen waarover de media zwijgt).

De media weet van hoax rechtszaken en slechte dossiervorming, maar rapporteert erover in lijn met de wensen van Justitie en andere overheden. Een deel van de mediaberichten is pure fantasie georkestreerd vanuit de overheid. Zo wordt gerapporteerd in de media over “verwarde eenlingen” die politici zouden aanvallen. Gevolg: tegenwoordig met nieuwe wetgeving hoeven politici slechts een verzonnen aangifte te doen, om een kritische burger weg te werken zonder eerlijk proces.

Het gaat bergafwaarts met Europa. 2021 gaat een cruciaal jaar worden!

Wijsheden van ons team

 

 • Het gewone volk leert niet van geschiedenis, maar overheden wel.
 • Het is makkelijker een volk te misleiden, dan één persoon te misleiden.
 • Hoe extremer de waarheid, des te minder mensen het zullen geloven.

Dat weten ze.

Luister niet naar lieden in de media, maar kijk goed naar wat ze doen.

alice images2

 

It is an enormous market potential, a sitcom without annoyingly loud actors

People love laughter. People need laughter. A sense of humor is important in life. So why? Name one tv show with jokes, in which main characters do not sound extremely annoying?

 • Roseanne? Extremely terrible voice.
 • Ellen Degeneres. Extremely terrible voice.
 • Daphne from Frasier. Extremely terrible voice.
 • Half the cast of Friends. Extremely terrible voices.
 • Jean Stapleton from All in the Family. Extremely terrible voice.
 • Nanny Fran Drescher. Extremely terrible voice.
 • Ray Romano. Extremely terrible voice.
 • Jim Parsons in Big Bang. Extremely terrible voice.
 • Megan Mullaly. Terrible voice in both Will & Grace and in 2 1/2 men.
 • Jon Cryer. Two and a Half Men 
 • Bob Goldthwait. Police Academy. Extremely terrible voice.

schreeuw 297757914

People need  laughter so badly, that they actually will take it. But the comedy is mixed with a terrible poison: noise. It will not kill you, but it does do damage. And these are tv shows brought by the media worldwide.

Bad casting? This many? It seems deliberate.

Wat adviseren wij?

 1. Laat je niet gek maken door paniekerige berichtgeving van de media.
 2. Zorg wel voor de gezondheid van uzelf en de uwen (hygiene en gezond eten).
 3. Werk in bescheiden mate (gewoon zoveel als u tijd/geld over heeft) aan een meer zelfvoorzienende levensstijl (zoals voorraadkast eten en drinken, moestuin, uw belangrijke informatie offline/fysiek, kennis reparatie huiselijke apparaten etc.).

Wat ze ook de maatschappij en/of ether in gooien, u redt zich wel!

 

 

Welke beroepen zijn vaker betrokken in fake nieuws en (hoax) terreur?

Stel, hypothetisch, 9/11 was een hoax. Welke beroepsgroepen zijn dan kennelijk onbetrouwbaar en makkelijk in te zetten voor “any fake news” ?

 • Politici5947_Alice_Mad_Here_600x600
 • Media
 • Luchtvaart
 • Medici
 • Brandweer
 • Politie
 • GGZ
 • Kunstsector
 • Rechters
 • Alle bedrijven in de Twin Towers
 • Verzekeringsmaatschappijen

De kennis over deze sectoren is voor buitenstaander beperkt. Controle van nieuws door een verstandig denkende burger is niet goed mogelijk. Heeft u genoeg medische kennis? Wat weet u van vliegtuigbouwtechniek? ICT? Uw kennis is mogelijk onvoldoende om na te gaan of nieuws waar of onzin is. 

Het is voor de meeste mensen ongeloofwaardig, dat 9/11 fake news zou zijn. Als 9/11 fake news was, dan zijn er extreem veel mensen betrokken in de misleiding. Dat is ondenkbaar. 

Bekende mensen met Corona? Best veel.

FILE PHOTO OF NEPAL'S CROWN PRINCE DIPENDRA AND BRITAIN'S PRINCE CHARLES

Wie hebben er Corona (gehad)?

 • Youp van ‘t Hek
 • Londense Love Island-deelneemster Shaughna Philips
 • Food-blogger Marjolein Delahaye
 • Greta Thunberg klimaatactiviste (17)
 • Zanger Charly Luske
 • Arts Dirk-Jan
 • Modeontwerpster Josh Veldhuijzen
 • Tom Hanks
 • Kevin Durant
 • Actor Idris Elba
 • Prince Charles
 • Terrence McNally
 • Harvey Weinstein
 • Colton Underwood (football)
 • Debi Mazar
 • David Bryan (Bon Jovi keyboard)
 • Placido Domingo (opera singer)
 • Boris Johnson

Imagine, someone like prince Charles can more than the average person protect himself against diseases. He does not need to go to the supermarket himself, to gather enough groceries for 3 weeks at home. Very likely, he has the best health supplements in the world, to boost his immune system.