Month: May 2021

Straatterreur: of hoe de bureacratie mensen kan wegzetten

Er wordt recent veel gesproken over straatterreur in de media. Onze ervaring is, dat daders van deze vorm van stalking meestal opereren vanuit een groep: gang stalking. In Nederland zijn gang stalking clubs actief. Hun werkwijze is om geweld/dreigementen af te wisselen met leugenachtig luid geklaag. Opvallend is, dat veel daders van gang stalking zich presenteren als slachtoffers. Echte slachtoffers kunnen zelfs als daders geportretteerd worden. Daders van gang stalking doen vaak valse aangifte bij de politie, waardoor hun slachtoffers vanuit alle kanten klem gezet worden. Veel daders hebben banden met politie en andere instanties.

Waarom zou men u ooit iets willen aandoen? Nooit?

  • Men wil uw huurhuis verkopen?
  • Uw online kritische comments worden als lastig ervaren?
  • Uw ex-werkgever is bang dat u klokkenluider wordt?
  • Familieleden met macht schamen zich voor uw levenswijze?
  • Op de plek waar u woont wil men iets anders bouwen?
  • Uw kleinzoon is sexueel misbruikt door iemand met macht en dus doofpot?
  • Het systeem beschermt u volgens de wet, als dat ongunstig is voor de macht?

Een beeld van Spinoza met de tekst: “Het doel van de staat is de vrijheid”.

In een samenleving waarin steeds meer privacy van de burger ondermijnd wordt, neemt de veiligheid af voor eenieder die niet opereert “vanuit het systeem”. Wat bedoelen we daarmee? Als u zelf geen ambtenaar, politicus, arts, onderwijzer, jurist etc bent, dan kent u instanties alleen van de buitenkant. Als u vragen heeft, problemen heeft, dan kunt u alleen via formele wegen brieven sturen, klachten indienen, of informatie aanvragen. Hoe meer een overheid informatie kan verzamelen achter uw rug om, hoe meer u tot speelbal kan worden van het systeem. Gaat u maar eens inzage vragen in informatie waarvan u vermoed dat er over u verzameld wordt. Gaat u maar eens aantonen dat de informatie over u in het systeem niet juist is. Dat moet u dan eerst zelf te weten komen en op schrift krijgen. Daarna zult u ook nog eens via rechtszaken of kritische brieven erkenning moeten krijgen: zeer kleine kans dat dit u lukt.

Terug naar straatterreur. In de huidige informatiemaatschappij, moet straatterreur eenvoudig aan te pakken zijn, in theorie. U kunt bewijzen verzamelen als slachtoffer. Wat blijkt? Dat daders van straatterreur zijn soms (a) lieden die niet slim bezig zijn (zoals een dronken, moe, boos, gefrustreerd, of domme man die zijn ex op straat tegen komt); vaak ook zijn het (b) lieden die weten dat ze ermee wegkomen en bewust, gericht, gepland, specifieke mensen aanvallen op straat… Dan zit er een agenda achter. Weten er mee weg te komen, kan als je invloedrijk bent of als je opereert in opdracht van de macht. En het is diezelfde macht die toegang heeft tot camera’s, RFID-locaties, telefoongegevens, rapportages van instanties, media etc. Zij kunnen een dossier waar u recht op heeft verstoppen in de bureaucratie. Andersom, kunnen ambtenaren en bestuurders makkelijk een dossier over u opbouwen. Het kan zelfs gebeuren, dat zij een dossier over u bij elkaar verzinnen, vullen met onzin gefabriceerd door verschillende instanties. Het kan zover gaan, dat acteurs ingehuurd worden om (nep) bewakingscamerabeelden te fabriceren. Het kan allemaal. Creatief met kurk. Zij weten dat u niet achter de schermen kunt kijken, wat er binnen instanties gebeurt.

Het is naief te denken dat instanties er vooral zijn om burgers te helpen. Laat dat idee even los. Hoeveel macht wilt u dat instanties hebben over u? Privacy is een recht, dat geformuleerd is om verschillende redenen. Eén van die redenen is het individu te beschermen tegen teveel macht van de staat. U is wijsgemaakt dat minder privacy u meer veiligheid biedt.

Several celebrities talk about having multiple personalities: What is that about?

“Wendy” from “The Shining” talks about shape shifting. Shelley Duvall played in horror classic “The Shining”, with Jack Nicholson as writer “Johnny”. Below a recent video with her, after which she is labelled “mentally ill”. Duvall tells how she believes Robin Williams is not dead, but that he is shape shifting. Dr Phil seems to consider Shelly Duvall a bit of a nutcase.

Robbie Williams talks about having multiple personas. Robbie Williams, dresses up as drag queen and talks about having multiple identities. It might just be jokingly.Stan Lee of Marvel Comics, the man behind Spiderman comics. He discusses how superman is an odd phenomenon: taking off his glasses and wondering “where did Stan go?”….

David Bowie made an art of openly presenting himself as a chameleon.

The Highwaymen, American Outlaws singing about reincarnation. “But I am living still.”

Another well-known song is Karma Chameleon, by Culture Club. Very likely, most people will not recognize Boy George if he would walk down the street without his make-up on.

Maybe that’s why some people call the “elite” lizards. We were wondering why that was.