Door onderbezetting politie gaan nog meer politiebureau’s dicht, in Nederland

Wat is er gaande? De politie kampt met onderbezetting, zeggen ze. Dus gaan er politiebureau’s dicht. Als u aangifte wilt doen, is dat voor u veel meer werk. Als u om andere redenen een politiebureau wilt bezoeken, idem.

Waarom? De belangsrijkste oorzaken van onderbezetting zouden zijn volgens de politie:

 • Vergrijzing. In de afgelopen twee jaar gingen veel politiemensen met pensioen.
 • Het toenemende aantal persoonsbeveiligingen door het hele land. Preventief begeleiden van politici en bestuurders, omdat die zich dan beter voelen.

vacaturejobs_politie_04Wij vermoeden dat er nog een derde oorzaak is: de focus op preventief werk en massasurveillance. De politie heeft meer middelen  gekregen de afgelopen jaren, om mensen te volgen (meer op internet, telefoontappen, camera’s). Dat vergt inzet van mensen, op kantoor niet op straat. 

En wij vermoeden dat er nog een vierde oorzaak is: wijkteams en ander preventief werk. De politie verschuift langzaam naar een “preventief bemoeien” met mensen, ook als zij geen strafbare feiten plegen. Steeds meer doet de politie melding van “verwarde personen”, die naar de zorg geleid moeten worden. U schrijft kritische commentaren op het internet? Dan bent u in de war en gaan wij alles doen om een politiedossier te bouwen, waarmee u naar de GGZ moet. Net als in Oost-Europa nog niet zo lang geleden.

Kortom, de politie is er méér, als het gaat om het helpen van de politiek en ambtenarij (beveiliging van die sociale klasse, preventief). De politie is er méér, als het gaat om het volgen van mensen en het opslaan van uw gegevens in overvolle databases. De politie is echter minder makkelijk te bereiken, als uzelf een probleem heeft. Dan moet u vooral naar Slachtofferhulp (wéér die psychologen).

https://www.elsevierweekblad.nl/stelling/achtergrond/2019/11/723667-723667/

 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij, Politie, Politiek and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Door onderbezetting politie gaan nog meer politiebureau’s dicht, in Nederland

 1. Irritatie says:

  criminelen die de agenda van de politiek dienen en informant zijn van de poloitie, komen overal mee weg. Fietsendieven? Verkopen hun materiaal aan de fietsenhandelaar op waterlooplein en ze weten dat. geen problem. ook drugs zo lang zij handelen met marge voor de overheid pas problem. alleen zij die kritisch denknen over de overheid, die moeten ze aanpakken. en zij die criminaliteit bedrijven niet voord e overheid maar onafhankelijk, die moeten ze hebben. de rest mag gaan en staan wat ze willen, dat noemen ze de vrije mestvaalt. hoe denkt u dat pedonetwerken bestaan ??? OMDAT ZE BESCHERMD WORDEN.

 2. Nee joh Arjen says:

  onderbezetting politie?
  groei van bevolkng is een oorzaak, vooral als er misdrijven gepleegd worden aanwas.
  en als het voor onrust zorgt, op allerlei wijze.
  asielzoekerscentra is ook justitie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.