Should percentage of membership of occult clubs per postal code be made public knowledge?

We believe it would be a good idea to ask the public and have a debate about it. Occult clubs are for instance Freemasonry, Malta, Lions, Scientology, ….

 • Like with pedophilia or AIDS, memberships of occult clubs can not be seen on the outside. Only when you know their language and culture, you might be able to guess. With pedophilia neighbors know when “a person” is moving into their neighborhoods (but they remain anonymous). With AIDS, society decides nobody has a right to know.
 • When many of our neighbors are secretly members of the same club, it can highly effect your life, as a non-member being surrounded by them. Some of these occult clubs decide on “what to do with a neighbor” behind your back, often without you ever knowing why. They might go as far as physical stalking or false police reports or trespassing or deliberately damaging your goods. When this happens, it is in a location with a high percentage of memberships of occult clubs.
 • When percentages of people being member of occult clubs are made public per postal code area (neighborhoods), this is important information for people who are not member of these clubs. At the same time, the identity of the members remains unknown, so there is no disadvantage for the members themselves. Only when about 99% of a neighborhood is member of occult clubs, this would reveal identities. But in that case, the protection of the rights of the public are also more relevant.
 • In the Netherlands, Freemasonry since a few years officially has a non-profit status (ANBI-status) for tax purposes, as they assume the Freemasonry is an organization working for the public benefit (do good). So there are tax reductions for donations and for the Freemasonry themselves, as is the case with the Red Cross and Greenpeace. But their administration is fully secretive, like is still the case with the administration of the small business owner.

Do we have a right to know? We believe there should be a public debate about this matter. In some neighborhoods the percentage of members is high and that can have an enormous impact on non-members living there, surrounded by people who have a hidden pact together. Do we have a right to know?

And what about companies? Should they publish the percentage of members of occult clubs? Many companies already publish the percentage male/female and percentages of ethnic backgrounds in their culture as part of Human Resources policies. It says a lot about the diversity and culture of a company. We know some companies have very high percentages of employees as members of occult clubs.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij, Politie, Politiek, Vrijmetselaars and tagged , , . Bookmark the permalink.

14 Responses to Should percentage of membership of occult clubs per postal code be made public knowledge?

 1. Postal code says:

  Yes they should, per postal code.
  Why not? Why wouldnot they want the public to know?
  Certain neighbourhoods are filled with occult members.
  That is a safety hazard for non-members. It just is.
  We have a right to know it. Per postal code is fine.

 2. NN says:

  bij bedrijven als shell kpmg facebook microsoft ernst young enzo is het een heel hoog percentage.

 3. Joost mag het weten says:

  Pim doet me zo aan Joost Karhof denken.

 4. Joost mag het weten says:

  maar pimmie toch
  secularisatie en democratie? al 4 eeuwen?
  satanisme is een barbaars geloof en verweven met de politieke machten (zacht gezegd)
  daar komt al die ellende vandaan. machiavelli is het,

 5. Pim lijkt op Joost says:

  of andersom
  Joost Karhof en Pim Fortuyn
  die lijken echt op mekaar
  allebei dus dood vertelt de media ons
  net als Antonie Kamerling vertelt de media ons

 6. Buur van says:

  dus jij denkt dat het allemaal onzin toneel is geweest de hoax Pim?
  van begin tot einde?
  van loopbaan opbouwen tot politiek in en maximale media aandacht
  en dan nog roepen dat kennedy zijn voorbeeld is
  en dan ineens net als kennedy vermoord worden met allemaal vage theorien erover?

  er kan geen tweede schutter op dat media electriciteitshuisje hebben gelegen, want dan lig je daar vol in het zicht voor de eerste verdieping van dat gebouw waar pim was. als er een tweede schutter was, dan zat die op het mediagebouw zelf en is hij weggekomen door het deurtje op het dak (met een insider dus). maar het is onzin allemaal. allemaal onzin. het volk moet zich druk maken om poepverhalen. zij lachen zich dood.

 7. thoery says:

  Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sportverenigingen, personeelsverenigingen en hobbyclubs zijn meestal geen ANBI. Deze instellingen kunnen misschien wel als sociaal belang behartigende instellingen (SBBI) worden beschouwd.

  whahahahaha de freemasonry ANBI? Sports clubs are not ANBI but the masons are?
  that is insane. The Netherlands is crazy.

 8. thoery says:

  Om aangewezen te worden als ANBI moet uw instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

  Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
  De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
  Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen. [whahahaaha]
  De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
  Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven. [welke werk van de instelling?]
  De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
  Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
  Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
  Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

 9. thoery says:

  Een ANBI moet op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

  de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
  het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer
  de contactgegevens van de instelling
  een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI [we wachten er op]
  de hoofdlijnen van het beleidsplan [we wachten er op]
  de functie van de bestuurders [we wachten er op]
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
  de namen van de bestuurders
  het beloningsbeleid
  Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over de beloning voor bestuurders.
  een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten [we wachten er op][
  een financiële verantwoording [we wachten er op]

  Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie.

 10. thoery says:

  denk je in
  een sportvereniging met duidelijke open activiteiten is geen anbi, want er is geen sprake van algemeen nut. maar die metselaars waarvan alles geheim en duister is, dat is ineens een anbi.
  ze publiceren niets over hun activiteiten. wat een rare toestand.

 11. de steen says:

  stenigen
  doodstraf bedacht in het midden oosten
  wordt wereldwijd als een wrede manier van executie gezien
  een menigte joelende mensen in een cirkel erom heen
  stenen gooien, langzaam sterven, groepsproces tegen 1 alleen
  metselsymboliek

 12. Mason says:

  Yes it should be.
  As a population we could even consider assigning dedicated areas for them.
  Their names are known because of the tax advantage, so it is easy to realize.

 13. nn should know says:

  in some companies the percentage is enormous, so non-members should not even consider applying there. They likely will not be hired or it is a not so good employer for them. Examples? Facebook, Shell, KPMG, EY, Walt Disney, EndeMol, and the likes. Often these companies have a headquarter near a metroline, for reasons not clear to us,

 14. Harri says:

  Mensen met aids dienen een A op hun voorhoofd te laten plaatsen, homo’s een H, lesbiennes een L, pedo’s een P, satanisten/christenen/moslims/hindoes etc een R, combinaties zijn ook mogelijk, om zodoende duidelijkheid te scheppen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.