De euro, wie hebben de euro gesteund en waarom? We weten het niet.

Gewoon een voorbeeld. Prins Carlos De Bourbon de Parme, oudste zoon van prinses Irene en geboren in een huis gerelateerd aan koningshuizen in Italië, Spanje en Frankrijk.

 1. Prins Carlos is niet alleen verbonden aan het Nederlands Koningshuis (prinses Irene), maar tevens via zijn vader Bourbon-Parma, gerelateerd aan koninklijke families van Frankrijk, Spanje en Italië. Prins Carlos heeft nog steeds een claim op de Spaanse troon en zal mogelijk zoeken naar manieren om de Spaanse politiek meer gunstig naar hem te laten kijken.
 2. Prins Carlos begon volgens het internet zijn loopbaan bij ABN AMRO in Amsterdam, waar hij zich m.n. bezighield met de voorbereiding op de invoering van de euro. De Bourbon de Parme heeft een tijd in Brussel gewerkt als public affairs-consultant bij EPPA (European Public Policy Advisors).  Deze prins was betrokken bij de euro.
 3. De invoering van de euro is niet gunstig geweest voor Nederland. De invoering is wél gunstig geweest voor Zuid-Europa, o.a. Spanje, Frankrijk en Italië.

Wij weten niet wat daar verder van te moeten denken.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij. Bookmark the permalink.

1 Response to De euro, wie hebben de euro gesteund en waarom? We weten het niet.

 1. AndyDandy says:

  Kijk er eens naar Maud.
  Je hebt een aantal vaste reageerders.

  Adamas, wat zogenaamd Spaans zou zijn en nogal fout in directheid?
  Geuz, maar geen watergeus, tegen de papen voor de joden?
  Mark. Zegt niet in Amsterdam te wonen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.