De leugens van de slavernij geschiedenis

De afgelopen decennia wordt gedaan alsof het de blanken waren, die met geweld de andere rassen op aarde in slavernij dreven. Telkens opnieuw zijn het de blanken die excuses maken voor het slavernijverleden. Nooit andersom. Waarom is dat? Juist West-Europa heeft zich ingezet voor mensenrechten voor alle mensen wereldwijd. Juist West-Europa. 

 

 

 • Slavernij is niet uitgevonden door het Westen, in tegendeel. Slavernij was elders sinds de Oudheid gangbaar. Denk aan Afrika, het Midden-Oosten (Joodse en Arabische culturen), het Romeinse rijk, Griekenland en de Slavische volkeren.
 • West-Europa had geen eigen geschiedenis van slavernij, waarop er één uitzondering was. In de vroege Middeleeuwen zetten de (landeigenaren) adel wél een systeem van horigen op, om de landerijen te bewerken, wat een (sterk afgezwakte) vorm van slavernij was. Hierbij was een normaal gezinsleven voor de horigen mogelijk, zoals een gezin, een woning, eigen moestuin/akkers, persoonlijke bezittingen etc. Men zat alleen vast aan het arbeidscontract met de landheer.
 • De echte slavernij door enkele Europeanen kwam op in de middeleeuwen, nadat de internationale handel over zee op gang was gekomen. Zij leerden het concept van slavernij van volkeren rond de Middellandse Zee en Afrika. Daar werden vele slaven aangeboden, die stammen onderling van elkaar gevangen hadden. Omdat de plantages in de overzeese gebieden een tekort aan mankracht hadden, begon op grote schaal de slavenhandel door Europa door het opkopen van slaven in Afrika.
 • Op Europese bodem (met uitzondering van Zuid-Europa) is slavernij nooit sociaal geaccepteerd geweest, in tegenstelling tot andere werelddelen. In Nederland was slavernij onderdeel van de koloniale politiek en daar ging de Koning over. Daarom werden Nederlandse burgers geacht zich daar niet mee te bemoeien.
 • Dat slavernij wreed was, beseften mensen in Europa en Amerika rond 1800/1850, maar het vond plaats ver van hun bed. In hoeverre hadden verlichte Europeanen de plicht om de vooral Afrikaanse slavernij cultuur af te schaffen? De meeste Europeanen hadden nog nooit een slaaf gezien en wisten niets van verre culturen. Redenen om de afschaffing van de slavernij in de koloniën tegen te houden, lagen vooral in de vrees dat slaven na de afschaffing wraak zouden nemen op hun meesters. In Nederland speelde mee, dat de schatkist op dat moment slecht gevuld was en afschaffing alleen zou kunnen door de eigenaren financieel te compenseren. Protesten tegen slavernij werden sterker vanaf 1850. In 1863 schaft Nederland de slavernij in de koloniën af.

Het beeld van Europa als grote aanstichter is zeker niet terecht, maar wel begrijpelijk.

 • Het is wél waar dat het de Europeanen waren, die meer dan wie ook slaven verscheept hebben naar gebieden over zee (de koloniën) om daar te werken. Deze gedwongen volksverhuizingen zijn vandaag nog zichtbaar in de bevolkingssamenstelling, terwijl bijvoorbeeld afstammelingen van uit slavernij ontsnapte Afrikanen in Afrika niet te onderscheiden zijn van andere Afrikanen.
 • Het is ook waar, dat het de Europeanen waren, die op georganiseerde wijze de wereld begonnen over te reizen, om handel te drijven en gebieden te veroveren. Dat deden andere volkeren overal ter wereld net zo goed (handel drijven en met geweld gebieden veroveren). Maar Europa heeft dit op grotere schaal gedaan, omdat hun technische middelen beter waren dan van andere beschavingen.

De grootste bijdrage van West-Europa aan de geschiedenis van de slavernij is echter, dat West-Europese denkers zich ingezet hebben om de slavernij af te schaffen. Dankzij West-Europa is de slavernij formeel afgeschaft wereldwijd. Het zijn sowieso West-Europese denkers geweest (van Erasmus tot Descartes), die op alle fronten hebben gevochten voor gelijke rechten voor alle mensen. De afschaffing van de slavernij is een onderdeel van deze emancipatiegolf. Bedankt daarvoor. O nee, daarvoor zijn wij nooit bedankt.

Kunt u nog meer waarheid aan? Slavernij bestaat in de praktijk vandaag de dag nog steeds, ook in Europa, ook in Nederland, zeker in Afrika en het Midden-Oosten. Vooral in de prostitutie en andere ongeschoolde arbeid. Slachtoffers van pogingen tot slavernij zijn het nooit eens met de sociale positie waarin zij gedwongen zitten. Slavernij is niet iets wat past in de West-Europese cultuur. Laten we het uitbannen. En laten wij niet langer accepteren hoe de Europeanen in een verdomhoekje gezet worden. Dat is een kwestie van opvoeden. Als je mensen leert, dat ze meer krijgen als ze klagen, dan klagen ze.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij, vluchtelingen, WO2 and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

55 Responses to De leugens van de slavernij geschiedenis

 1. AndyDandy says:

  Griekse Oudheid is helemaal niet de bakermat van Europese cultuur.
  Die Grieken, Romeinen en Slavische volkeren zitten echt dichter bij de Midden-Oosten qua denken.
  De vooruitgang en de grote economische groei komen vanuit West-Europees denken.
  Dus moeten we voorzichtig zijn met welke mensen we binnenlaten.
  Alleen gasten bnnenlaten die hier willen werken en die passen in de Europese cultuur.
  Anders sta je tot in einde der tijden de misdaden te tolereren van een minderheid die zelf niets bijdraagt. Wij hebben hier iets moois opgebouwd en dat moeten we niet verkwanselen aan bouwmannen en hun denken uit de oudheid. Onze overheden en instituten hebben ze zwaar geinfiltreerd, daarom zijn er ook zoveel slachtoffers van hun vormen van slavernij, via de medialeugens en farmacie. als je helemaal omringd wordt met zieke geesten en hun denken en hun gif, dan kan je nergens heen.

 2. Em says:

  So the royal family didn’t want to stop slavery. Of course they don’t. They insist on being sooo upper class, no matter who they really are. Royal families truly believe they are the better persons, while they seldom are. Look at them !!!

 3. Em says:

  I heard that the Dutch royal family even has the tradition that they “take what they like without paying anything”. When they enter a shop, but also when they enter a home. When they like your painting, you are told you should just give it to them? When they like your furniture, you have to give it to them???? That is insane. Just insane. Just who the fuck do they think they are???

  What kind of people still support this practice? Do these guys believe all the people in the Netherlands are slaves for the Royal family? The kind of slaves with relatively a lot of freedom (you can own a house and enter contracts and have kids etc), but in the end still slaves? Insane.

  Imagine, their kids grow up with the idea they should always take what they want, because it is their right and others have less rights, always. Immunity no matter what. Who wants people like that?

 4. Paul wil geen Leeiwinnen says:

  Waarom kom ik nou niets eens op jouw websie?
  Moet ik dan zelf telkens reageren? Straks ben ik niet eens aan het woord geweest.
  Zal ik nog een keertje zeggen dat ik donkerere jongens lekker vindt?

 5. À2 Lamading says:

  Wat zou Tonnie ervan zeggen?
  Vast iets heel verstandigs, waar hij zich zelf dan niet aan houdt. D66.

 6. Andre A says:

  Zuid-Europa hebben cultureel gezien weinig gemeen met West-Europa.
  Dat zal in geen 100 jaar ooit het niveau van Nederland in 1960 bereiken.
  Nederland wordt afgebroken door de EU, maar Zuid-Europa gaat geen stap vooruit maken.
  Die zijn altijd al van het gratis geld geweest. Tegen de mensenrechten. Het is geen Europa.
  Dat geldt ook voor die andere landen die je noemt. Het verschil tussen Syrie en Turkije is niet groot.

 7. AndyDandy says:

  Naar schatting is tegenwoordig 2-3% van de Nederlandse bevolking voorstander van slavernij.

  Omdat dwangarbeid altiid minder oplevert als arbeid in vrijheid (met belastingheffen) zoals bekend is uit de geschiedenis, is de motivatie geen economische, maar moet de motivatie van die 2% gezocht worden in botvieren van seksuele en sadistische driften.

  De meeste prefereren een baan in de collectieve sector, omdat dit het meest overeen komt met de maatschappij waar zij naar streven.

 8. AndyDandy says:

  Goed dat je zegt dat die vluchtelingenstroom ook een risico van slavernij met zich meebrengr. Mensen laten hun eigen woning, grond en land achter…. betalen veel geld voor een reis (al dan niet met een flinke schuld, die de familie dan heeft)…. komen terecht op onbekend plaatsen vaak zonder paspoort en zijn dus een makkelijke prooi voor uitbuiting….. vreselijke toestanden.

 9. Jimmy is Back says:

  Overal waar vrijmetselaars de politiek en media infiltreren wordt binnen enkele decennia een vorm van slavernij ingevoerd.

  Dat gebeurde in Zuid-Afrika bij de apartheid.
  Dat gebeurde in Oost-Europa tijdens de communistische tijden. etc. etc.
  Ook Argentinie is een land waar de nazi;s na wo2 naartoe gingen, dus daar had je in no time een metsel politiek waarin allerlei mensen uit vliegtuigen gegooid werden, maar vooral schaalvergroting werd opgezet om de macht van de zelfstandige (kleine) boeren af te maken ten gunste van de massaplantages. Deels echt gebeurd met die vliegtuigen en deels hoax doden van verraders-nep-actievoerders. De economie zakt dan in, maar zij verrijken zich ten koste van de bevolking (misbruik) en de welvaart (economie) in het land.

  In Noord-Europa valt het nog mee, maar overal waar wo2 geweest is daar heb je nu metselaars in de politiek. Die buiten de boel alleen maar uit. Afbraak langzaam aan steeds verder. Langzaam steeds minder burgerrechten…. Het gaat nog niet zo snel als in OostEuropa na de wo2 maar het gaat aardig die kant op in West Europa.

 10. Jimmy is Back says:

  En nog iets.
  Ik ben niet heel rechts.
  De rest van Nederland is gewoon heel links door de fukcing linkse media.
  Zo is het en niet anders. Punt.

 11. Andre A says:

  In commie landen was het erger. Daar hebben ze niet alleen de intelligentia van een volk uitgemoord decennia lang en de economie compleet kapot gemaakt. Ze hebben familiebanden en bezittingen van alle gewone families afgepakt. Alleen de staatsmensen mochten grotere families en bezit hebben. Alle bezit ging dus naar de staat en dat maakt het makkelijk om een land leeg te roven. Er werd echt nog wel geproduceerd maar niemand weet waar het geld heen is gegaan. Het land werd armer en dat is dan te wijten aan slechte economische planning van het centrale systeem. Maar als dat echt zo slecht was (ja het is slecht!!! maar niet zo extreem slecht) maar als het echt zo slecht was dan waren ze daar wel helemaal mee gestopt. Het was natuurlijk slechte economische planning maar kennelijk leverde het voor de staatskas wel genoeg op en dat geld kon de elite wegsluizen. Nu zeggen ze dat het extreem slecht was die centrale planning maar het moet ze fucking veel hebben opgeleverd want het hele land is in feite in slavernij gebracht dus reken maar dat er ook mensen heel rijk zijn geworden. En die kochten natuurlijk al dat onroerend goed weer op voor een appel en een ei na al die decennia van communistische armoe voor het gewone volk. Er is een middenklasse uitgeroeid en leeg geroofd. ant normaal is het de middenklassen die wel eigen huizen heeft en tuinen heeft en bezit verwerfd, maar die zijn helemaal kaal geplukt. Alleen de elite in communistische landen had het goed de rest leefde als de allerarmste uit de arbeidersklasse.

 12. A2 Lamading says:

  We hebben ook een verantwoordelijkheid als Europa.
  Om nou de vluchtelingencrisis te beslechten met het argument dat de Grieken 2000 jaar geleden aan slavernij deden. Sorry hoor, maar dat is asociaal. Wij moeten die mensen helpen. Dat kunnen we ook. Of ben je bang dat je zelf niet genoeg hebt?

 13. Emuk says:

  Nu we zoveel hoaxes hebben gezien als onzin. Acteurs. Nep fake. Emotie TV.
  Weten we zeker dat er zoveel mensen zijn gestorven in Zuid-Afrika en Argentinie?
  Of hebben ze daar ook deels mensen weggehaald om elders op de wereld in een andere identiteit de boel te beinvloeden in deze of gene richting om makkelijk geld voor de 0.01% binnen te halen.

 14. Jimmy is Back says:

  Wie hebben er uiteindelijk verdiend aan Argentinie en Zuid-Afrika en andere recente shitlanden?
  Ik weet nog dat de mensen zeiden dat we geen Zuid-Afrikaans producten meer moesten kopen.
  Toen wilden actievoerders dat Shell wegging uit ZuidAfrika.
  Wie verdienen er wanneer aan die shit zooi?
  Nogmaals, wij hebben geen probleem met flink verdienen, als je daadwerkelijk een bijdrage doet.

 15. Jimmy is Back says:

  Communisme is de meest massale vorm van slavernij die de geschiedenis ooit gekend heeft.
  Daarom is niets zo belangrijk alsonderzoeken wie dit teweeg gebracht heeft.
  Geen dictatuur is heviger geweest dan het communisme. Massaler. Onderdrukkend van een hele bevolking, in vele landen, alsof het allemaal slaven zijn.

  Die beweging is niet spontaan ontstaan. Dat moet zorgvuldig georkestreerd zijn geweest. Men heeft gezien dat emancipatie van de bevolking opkwam en dat is in extreme getrokken met arbeidsmaatschappij.

  Duitsland zal een speciale rol hebben gehad, want waarom anders Duitsland in 2 verdelen tussen Oost en West? Dat moet een functie hebben gehad voor de fuckers die zichzelf elite noemen.

  In Cambodja de landbouwmaatschappij. Iedere kritische denker uit de middenklasse is vermoord, zodat tamme volgzame mensen overbleven. Met dwang is de ouder overheersing van mensen hersteld. En ja, dan moet je mensen zoet houden met wat dorpsfacliteiten en werk, maar eigenlijk gericht op het oude systeem van vee houden ipv mensen met rechten die wat van hun leven maken.

  Veehouders, dat zijn het. Zo zien ze mensen.

  Je hebt gelijk want Europa werd rijker dan welke werelddeel ooit geweest is juist na de verlichting. Toen zijn we omhoog gesprongen, qua kennis, mensenrechten, gezondheid, reizen, geld alles. maar de elite wil het tegenovergestelde van de verlichting. slechte informatie, geen rechten.

 16. Jimmy is Back says:

  Vluchtelingen zijn ook wel enigzins slachtoffer van een vorm van slavernij, want wat ze hadden moeten doen is in hun thuisland de boel afdwingen van reorganiseren. Want waarom zijn al die onruststokers nodig daar in het middenoosten? wie wil er nu weer een stuk extra land waar syrie ligt? Al die mensen die teveel betalen voor een overtocht. dat is niet oke. dat wij hier in het westen doen alsof dat oorlogsslachtoffers zijn is onzin natuurlijk want isis is sowieso al nep. maar in net middenoosten zijn de machtsverhoudingen niet oke. daar worden mensen rijk van de olie en de rest kan stikken. zoals ze dat hier met aardgas gedaan hebben. ons aardgasgeld gaat ook weggesluisd zijn.

 17. Jimmy is Back says:

  Joden en arabieren verschillen weinig van mekaar.
  Joden hebben alleen een compleet ander imago via de media gekregen.
  Als je de Islam aanvalt is dat rechts denken.
  Als je de Joden aanvalt is dat genocide.
  Dat zegt natuurlijk iets. Waarom dat verschil?

 18. AndyDandy says:

  Luister. k ben tegen iedere vorm van discriminatie. Doe ff normaal en hou je fatsoen.
  Hou dus niet van sfeerzetting, maar ook niet van sfeerzetting met hoax aanslagen.

  Dus. Wat mij betreft geven we werkvisa aan mensen maar geen paspoort.
  Dubbele paspoorten zijn helemaal raar. Waarom zouden we?

  Maar die sfeerzetting van moslims zijn zus of zo en joden zijn zus of zo. Waarom zouden we?
  Laat ieder mens in zijn waarde. Maar pas wel op dat je eigen land niet verkwanseld.
  Als je iemand in je land laat, dan noet je die netjes behandelen.

  Maar je bent niet verplicht om de hele wereld paspoorten te geven of huursubsidie.
  Ook dat hoeft niet. Geen discriminatie aub. Maar ook geen gekke Henkie zijn.

 19. Jimmy is Back says:

  Wat hadden we een tijd geleden toch bedacht op deze webiste? Grondwet is de basis?

  Diversiteit is leuk. Maar je moet als paspoorthouder je wel kunnen vinden in de grondwet, want je moet als nationaliteit samen in een land ook wat gemeen hebben. Anders is een land niets meer. Je moet wat delen samen, gelijk zijn, als in wel enigzins wat met elkaar afspreken.

  Oneens zijn en discussie en diversiteit is leuk, maar als je bij 80% van de grondwet van Nederland de haren uit je hoofd wil trekken van woede (homo’s kunnen niet en vrouwen ook niet en vele andere zaken), dan pas je misschien niet zo in het (verder diverse) plaatje. Prima om op bezoek te komen met een toeristenvisum of tijdelijke werkvergunning, maar voor een paspoort niet logisch.

  Ik ben heus niet tegen diversiteit ofzo. Ik ben wel tegen open grenzen.
  Daar zit nu mijn grote probleem. En we moeten goed nadenken hoeveel nieuwe mensen we toelaten, want een oneindig aantal dat gaat mis.

 20. Jimmy is Back says:

  Puur vrouwenhaat. Je zou maar ouders zijn van dit soort vrouwenhandelaren.
  Hoeveel halsbrekende toeren moet je dan uithalen om zo iemand nog en beetje behoorlijk aan de vrouw te krijgen. Niet te doen. En dan nog niet.

 21. Jimmy is Back says:

  Er is toch iets mis met je als je datgene haat wat je wilt neuken.
  Ik bedoel, ik begrijp een geile bui en een verbazing van je eigen keuze de volgende ochtend. Kan gebeuren. Maar structureel haten wat je wilt neuken? Dat is toch een soort van penishaat, van de eigen penis welteverstaan. Hoe doe je dat dan? Je haat je penis en je haat het object van begeerte?

 22. AndyDandy says:

  Nee joh.
  Die lui die dit doen zijn eigenlijk necrofielen met smetvrees. Dus gecombineerde problematiek er is daar vast een nette psychia term voor. Komt er op neer dat het necrofielen zijn, maar dat ze ook wel snappen dat ontbindingsversnijnselen onhygienisch zijn. Dan maar een tot moderne slaaf gereduceerd stukje vlees, als vleesvervanger, want dat is het gewoon. Zo denken die homo;s ook allemaal over 15 jarige Oostblok jochies.

 23. PimPamPettern says:

  Sorry hoor. Maar wie trouwt dit soort losers? Niemand toch mag ik hopen?
  Alleen goed voor korte termijn plat vermaak als dat is wat je zelf ook ff wil.

 24. Vogeltje wat zing je laat says:

  Vandaar dat die mannen hun vrouw en dochters ook in de Boerka gooien.
  Pure luiheid en gebrek aan moraal.
  Het is makkelijker om de eigen bezittingen in de oerka te gooien, dan om alle mannen uit je buurt de waarheid te vertellen en kerels die je dochter slecht behandelen in mekaar te slaan.
  Bovendien zou je dan zelf ook klappen riskeren voor je eigen wangedrag.
  Nee, zelf tekeer gaan als een beest en je dochter achter de coulissen houden.
  Nee daar wordt de wereld beter van.

  Bah wordt ik op mijn oude dag nog feminist van ook nog.
  Was ik nooit van plan geweest maar komt er nu wel van.

  • Jimmy is Back says:

   Komt er toch nog iets
   Want voor de rest valt er ook al weinig te beleven begrijp ik ondertussen.

 25. Vogeltje wat zing je laat says:

  vanaf de dag dat je de verkeerde tegen het lijf loopt gaat het berg afwaarts.
  helaas. het leven was sprankelend in mijn jeugd. blijde verwachtingen alom.
  klaag * klaag * steen * been …

 26. AndyDandy says:

  De soort mannen waar u over schrijft mijn dames en heren.
  Moeten die niet gewoon aan de travestiet ipv aan de tiet?
  Op welke leeftijd gaan ze dat eindelijk zelf doorhebben.
  Lekker als mannen onder mekaar stoere praat en veel neuken en ordinaire sexy toestanden in te opzichtige jurkjes. Das mijn vooroordeel over travestie. sorry mijn naam is corry.

 27. AndyDandy says:

  Het zou je kind maar wezen.
  Als ouder hoop je toch dat ze voor hun 40e aan een normale relatie zijn.
  Hoeveel halsbrekende toeren zou jij uithalen om zo iemand dan toch aan de vrouw te krijgen?
  Wat een toestand zeg.

 28. Vogeltje wat zing je laat says:

  Ook bij dit soort extremiteiten vraag ik me af wat nature versus nurture is.
  Vrouwenhaat en necrofilie krijg je niet zomaar ineens, dat moet groeien.
  Kleuters haten niet spontaan alles wat ze leuk vinden, dus dat moet erin sluipen en/of erin worden gestopt. Het is disrespect en dat moet ergens vandaan komen.

 29. AndyDandy says:

  Geef die ouders zelf maar de schuld ja hoor.

 30. jim says:

  En nog iets.
  Ik ben niet heel rechts.
  De rest van Nederland is gewoon heel links door de fukcing linkse media.
  Zo is het en niet anders. Punt.

 31. Vogeltje wat zing je laat says:

  De linkse media is helemaal niet links.
  Zij hebben het links lullen rechts vullen tot in extreme doorgevoerd.
  Het zijn dus ware communisten zoals de communist echt is.
  en dat zijn dus links lullen rechtsv vullen en dan zelf daarop parasiteren in het systeem.
  alsof communisten heus voor emancipatie van de arbeider zijn whahaha.
  media is ook niet voor emancipatie en ontwikkeling van de kijkers whahahaha echt niet.
  doekjes voor het bloeden zodat er voldoende domme massa is die hen steunt en dus in zadel houdt maar ondetussen breken ze alles en iedereen af vooral datgene wat anders iets gebouwd zou hebben. parasiteren en kapitalistisch gedrag kan je extreem maken met linkse propaganda.

 32. Vogeltje wat zing je laat says:

  bedrog en roverij als hoogste ideaal.
  hoe kom je erbij?

 33. Jimmy is Back says:

  hoe kom je erbij?
  hoe kom je eraf zal je bedoelen.
  hoe halen ze het in hun hoofd? gvd.

 34. Jimmy is Back says:

  zelf de beest uithangen.
  geen fuck om wat ook geven voor god of vaderland niets noppes.
  als de mannetjes zich maar vermaken. die kiezen voor een leven als mongolen van down.
  waarom betalen we dat voor ze? voor downers snap ik want die hebben geen keus.
  deze lui kiezen voor de levenshouding van een mongook en wij betalen dat gvd dan ook?
  en dan je dochter in de boerka stoppen. fuckers.

 35. AnneMariaKoekoek says:

  Daar schreef je eerder ook. Het Westen is rijk geworden in Europa meer dan andere beschavingen ook door de verlichting. In andere werelddelen nam de welvaart wel sterk toe door de opkomst van een elite die collectieve faciliteiten ging bouwen en belastingen innen enzo, dus organisatie van een vorm van overheid. wegen grenzen leger enzo. hadden we in europa ook tot middeleeuwen. dan neemt de welvaart toe dat is voor iedereen zo alleen meer voor de elite want die organiseren dat dan. wat in europa is gebeurd is dat de gewone arbeider boer putjesschepper ook ineens alle rechten kreeg en volledig meetelde waardoor ook de lagere sociale lagen gingen harder werken en denken aan de toekomst en probereen vooruit te komen. dan benut je alle talent in een bevolking van hoog tot laag en dan neemt de welvaart en kennis toe op een manier waarop dat elders nog nooit was gebeurd. corrumpeer je nu die overheid weer zo sterk dat de mensenrechten een losse flodder worden dan ineens zakken we naar het niveau van andere werelddelen waar je wel elite hebt en redelijke rijkdom en enige vorm van organisatie maar meer ook niet. die motivatie om op alle niveaus een stapje extra te zetten om het morgen beter te krijgen, die valt weg. laat die corrupte kliek maar in het midden oosten ergens gaan wonen daar passen ze beter want het kost ons land teveel meer dan we ooit terug krijgen op welke manier ook.

 36. maudoortwijn says:

 37. NN says:

  Dit zijn serieuze zaken en geen vermaak voor nromale mensen.
  Alleen vermaak voor abnormale mensen.

 38. NN at CNN says:

  Je hebt instituten nodig om slavernij te handhaven.
  Met de mensenhandel is het snel afgelopen, als ze er actief tegen zouden optreden.
  Om de een of andere reden gebeurt dat niet.
  Een slavernij achtige toestand houdt geen stand als iemand ergens kan aankloppen.
  De schatting dat 2-3% van de bevolking meewerkt aan een poging slavernij in te voeren, is een conservatieve schatting. Het breekt ons land af.

 39. AnneMariaKoekoek says:

  iedere dag mijmeren over vervlogen tijden daar?

 40. Vincent bestond niet says:

  Maud, aub blokkeer copy cat want het vreet alleen maar energie net als die adama’s.
  Je hebt er niets aan, die bijstand-trekkers. We betalen belasting om andere mensen met hen op te zadelen, zodat wij iets positiefs kunnen doen, Wanneer spreken we weer af?(off-line)

  • O.m.f.g. Maud? Ben je tegenwoordig al zo desperaat droog tussen je onderlipjes dat je hier via ene niet bestaande alias een fittie (of duel hahaha) omtrent mijn al dan niet uitgevreten bestaan probeert uit te lokken? Niet om het een of ander hoor, maar laat ik je een ding verzekeren meid..; “Als de pordermaffia intelligentie had gehad, dan waren dit soort van toestanden echt niet meer bestaand geweest” Need i say more? Je bent tevens hiermede wel degelijk gewaarschuwd om dat eeuwige gejank omtrent mijn zogenaamde wijze van bestaan iets respectabeler voor je hebbende te houden. Volgens mij loop je zelf al langere tijd via een of andere nooit opgegeven WAJONG staatsafhankelijkheid hier op je site de boel ‘lekker’ te bedonderen. Aan je mentale gesteldheid te merken zal namelijk nooit meer iemand het risico willen lopen om jou tot aan de dood werk verschaffend schatplichtig daar in je keldertje levend begraven op de doorweekte knokkels te moeten onderhouden? Of anders…

  • maudoortwijn says:

   een duel is met gelijke wapens.
   niet zo je ding toch? opzouten dus.

 41. Jimmy is Back says:

  zen zen negeer negeer. gewoon doen maud.

 42. Geuz says:

  Wij waren een republiek ten tijde van de VOC, dus er was toen geen koning.
  Daarna zie ik, dat je antisemitische commentaren accepteert.

  Vooral die eerste fout brengt veel schade toe aan je artikel, want het werd zo een historisch verhaal, geschreven door iemand die niets van geschiedenis lijkt te weten. Het was zelfs zo dat de Prinsen van Oranje aanvankelijk slechts de leiding over het leger kregen. De politiek werd bepaald door de Staten Generaal.

  Misschien moet ik mezelf dan de schuld geven, omdat ik hier een tijdje niet ben geweest om je te beschermen. Betreft het onderwerp, ik had vandaag een interessante informatie uitwisseling er over op Twitter, de punten die daar aan bod kwamen waren niet genoemd in dit artikel. Misschien kan het een interessante aanvulling zijn.

 43. Marc says:

  Oké is een goed teken wachten we af groet marc

 44. Slavernij aktie says:

  Als ik de excuses roepen hoor van de donkere medemens, dan snap ik het inderdaad niet. Wij hebben slavernij afgeschaft. Zij zijn slavernij begonnen als donkeren onderling. Wij hebben hen na de koloniale tijd de kans geboden in het rijkere westen te gaan wonen. Excuses? Dankjewel!

  O ja. Maar wij katholieken wachten ook nog steeds op een excuses van de gereformeerden enzo. Beeldenstorm, je weet wel. EN we willen onze kerken terug !!!! Maar dat verzwijgt de media.

  Alsof dat niet veel groter onrecht is dat nooit is rechtgezet. De katholieke kerk had rijk kunnen zijn. Nu is alleen het Vaticaan rijk en superrijk, maar het Vaticaan is judaism. Dat is een andere orde.

 45. Slavernij aktie says:

  in alle ontwikelingslanden praat het onderwijs hen nog steeds aan dat zij arm zijn omdat het westen alles leegrooft. maar het westen heeft juist handel en bedrijvigheid gebracht. helaas helaas is er een heeel klein deel van de bevolking dat superrijk wordt in afrika en de rest moddert wat aan. maar het beeld dat afrika heel arm is moeten we loslaten want dat valt wel mee.

 46. Moe ervan says:

  “Wij willen dat Amsterdam ieders stad wordt. Waarvan we de geschiedenis delen, onderzoeken en dan berouwen,” zei Halsema bij het nationaal slavernijmonument in het Oosterpark. “Een stad van gelijkwaardige en werkelijk vrije mensen.” aldus Femke Halsema, die doet alsof de witte mensen slavernij invoerden eeuwen geleden. Het is andersom.

  En ga maar eens kijken welke huidskleur de loverboys hebben vandaag de dag in NL.

  En in het Midden Oosten komt slavernij ook nog veelvuldig voor.

  In Afrika weet ik het niet.

 47. Weg roetveeg piet says:

  roetveeg piet is niets
  het ziet er ranzig uit en is niet grappig
  het is gewoon niets, lelijk, viezig, ordinair, smoezelig
  laat dan sinterklaas alleen komen op een boot en met het paard.
  de witte heiligman die kadootjes uitdeelt
  zo was de traditie tot wij lieve nederlanders ons wilden inzetten tegen slavernij door een zwarte medemens een rol te geven in deze heilige traditie alks medewerker van de sint.
  stop er maar mee
  we gaan terug naar de traditie
  een witte heilige man die kadootjes uitdeelt en kinderen helpt.
  weg met de roetveeg piet en al die andere onzin figuren die ze nu bedenken
  weg ermee
  ban de rol van de zwarte piet helemaal. dit is onzin.
  terug naar de witte heiligman op het witte paard met de kadootjes
  dat past ook veel beter bij de huidige tijd
  de witte heilige man deelt kadootjes uit aan iedereen
  en iedereen profiteert ervan
  zo was het 1000 jaar geleden
  zo is het nu
  prima
  alleen een sint dat is eerlijk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.