De Amsterdamse gemeente wil van Zwarte Piet af, maar kiest wél voor kleding van Spaanse edellieden???

Het moet niet gekker worden.

“De stichting (SSIA) heeft zich voor het ontwerp laten inspireren door Spaanse edellieden uit de zestiende eeuw.” (Parool)

SSIA. Duitse ezels? Waarom is dit een slecht idee?

 • Zwarte Piet heeft niets te maken met blackface, slavernij of discriminatie.
 • De (te) flauwe grapjes over (de Surinaams uitziende) Zwarte Piet worden erger, als de bevolking zich meer ergert aan de agressieve opstelling van o.a. Quincy Dario.
 • Nederland kende geen slavernij op eigen bodem. De enige vorm van slavernij die op Nederlandse bodem plaatsvond, waren horigen van jawel edellieden (!!!) én illegale vrouwenhandel in de prostitutie. Dat laatste is illegaal en gebeurt nog steeds. Ik zie BN-ers en politici er weinig actie tegen ondernemen, kennelijk vinden ze “het wel best” wat er vandaag nog gebeurt?
 • In de zestiende eeuw vochten de Nederlanden overigens tegen de Spaanse onderdrukking. De Spanjaarden hadden ons land bezet al enige tijd.
 • Het verzet tegen de Spanjaarden resulteerde in het historische document van het Plakkaat van Verlatinghe, op 26 juli 1581, waarin de Nederlandse Staten Generaal zich onafhankelijk van Spanje verklaarden. In 1588 riep Nederland zichzelf tot republiek uit (zonder Koning), waar heel de Westerse wereld van opkeek (Koningshuizen waren de norm, de Franse revolutie was nog niet geweest). Het document diende als voorbeeld voor de onafhankelijkheidsverklaring van de Verenigde Staten later en inspireerde de Franse revolutie.
 • Willem van Oranje werd in 1584 door de Spanjaard Balthasar Gerards vermoord, maar hij werd in 1581 niet genoemd als koning in de onafhankelijkheidsverklaring. Tot i.i.g. 1559 zou Willem van Oranje de Spaanse koning Filips nog loyaal gediend hebben, gezien de tekst van het Wilhelmus: Den koning van Hispanje heb ik altijd geëerd (dan weet u ook waarom dit gezongen wordt). Toch wordt Willem van Oranje genoemd als de leider van het Nederlandse verzet tegen de Spanjaarden in de tachtigjarige oorlog. Aanleiding van het conflict met (verzet tegen) de Spanjaarden, waren de strenge plakkaten tegen de nieuwe interpretaties van het Christelijke geloof. De Spanjaarden wilden één Rooms-Katholiek rijk. Nederland bracht denkers als Erasmus voort, die men (o.a. Willem van Oranje) wilde toestaan.

Hoe dan ook, het kiezen van Spaanse kledij uit de 16e eeuw en nota bene van edellieden, dat is juist niet het laten zien van een streven naar gelijkheid en vrijheid van alle Nederlanders, in tegendeel. SSIA, de Duitse ezels, zijn de weg kwijt.

 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, Media, VN and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

7 Responses to De Amsterdamse gemeente wil van Zwarte Piet af, maar kiest wél voor kleding van Spaanse edellieden???

 1. See people see says:

  SS-ers weer actief in Amsterdam? Altijd weer in Amsterdam. Metselaars bolwerk dus de normen en waarden van de wilden uit het Midden-Oosten. Cultuur barbaren zou je zeggen, maar dat is niet zo, Het is gewoon niet de Nederlandse cultuur die domineert in Amsterdam. Geen stad zo Joods als Amsterdam in Nederland.

 2. ànnemaria koekoek says:

 3. Geuz says:

  Erasmus leefde van 1466 tot1536, Willem van Oranje 1533 tot 1584.
  Ze hebben elkaar niet gekend, het waren geen tijdgenoten.

  Erasmus was Bijbelvertaler.
  https://bosgeus.blogspot.nl/2017/11/desiderius-erasmus-van-rotterdam-wat-u.html
  Het werk van Desiderius Erasmus legde de basis voor vertalen van de Bijbel door Maarten Luther, die we kennen als degene waar mee de Reformatie begon.
  Wat de katholieke kerk aanvankelijk verbood, was het lezen van de Bijbel, daar voor werden mensen doodgemarteld en beschuldigd van ketterij en hekserij. Vanwege het enorme succes van de Contrareformatie, is het gelukt om dit heden geheim te krijgen: Dat Erasmus als Bijbelvertaler de belangrijkste intellectueel van Europa werd, zijn textus receptus is nog steeds de meest betrouwbare bron voor het vertalen van de bijbel.

  Het waren niet alleen de Spaanse edelen die het lezen van de Bijbel vervolgden, maar alle Europese Katholieke adel, daaraan kreeg Willem de Zwijger ook zijn bijnaam. Hij zweeg over zijn plan zich aan te sluiten bij de vervolgden.

  Voor zover mij bekend, was Admiraal Lumey een belangrijke leider van de opstand, maar deze nam Den Brielle in naam van Oranje, omdat Willem van Oranje had geregel; dat de Watergeuzen niet opgehangen werden in Engeland voor piraterij. Door Willem van Oranje werd de opstand legaal.

 4. lubach says:

  Zwarte Piet. De media in de Randstad tegen de rest.
  Lubach werkt ook voor de NWO en metselaars.

  Een kwart van Nederland is niet voor het aanpassen van zwarte piet.

 5. Kent uw geschiedenis says:

  Voor de koningsgezinden onder ons, Willem van Oranje, de zogenaamde vader des vaderlands, werd vermoord door een Spanjaard genaamd Balthazar Gerards. Hij ging namelijk niet meer akkoord met akkoord met de Spaanse bezetting van Nederland in de 16e eeuw. Die Spaanse edelen roofden hier de boel leeg. En dan nu, vanwege “minder controversieel uiterlijk piet” komen ze aan met de klederdracht van de Spaanse edelen in de zestiende eeuw? Wat de F.

 6. Kent uw geschiedenis says:

  Ook in Meppel vorig jaar de edelen als Zwarte Piet geopperd.

  https://maudoortwijn.com/2015/05/30/omdat-zwarte-piet-de-amerikanen-teveel-doet-denken-aan-hun-eigen-foute-blackface-historie-vervangen-de-zogenaamd-politiek-correcte-ambtenaren-uit-meppel-zwarte-piet-deze-nu-met-edelen-en-gekleurde/

  Het is geen toeval meer. Ze willen e oud-Hollandse traditie om zeep helpen.
  Ze willen het idee van de middeleeuwen van edelen en elite weer terug in ons gedachtengoed.

  Ongelijkheid van geboorte? Het concept bezit en gezinsleven (ik ben ervoor want het alternatief van communisme is erger dan wat ook) brengt met zich mee dat kinderen in ongelijke posities geboren worden. Acceptabel. Want na een generatie verwende kutkindjes, worden deze ingehaald door kinderen uit gezinnen waar ze geleerd hebben om aan te poten. Op ongelijke plaatsen geboren worden, is de consequentie van het recht van eenieder om iets moois van het eigen leven te maken. De kinderen plukken daar namelijk de vruchten van, als ouders succesvol zijn. Prima tot dusver. Want er is immers sociale mobiliteit sinds de verlichting. We hebben allemaal rechten en kunnen ons allemaal een leven gaan realiseren waar wij voldoening in zien. Daar gaat het mis met die edelen, want die werken sociale mobiliteit tegen. Geboorterecht is het belangrijkste recht voor hen. Daar krijg je hele vervelende en slechte dynamiek van in een samenleving.

 7. Snieklaas says:

  snieklaas van toon hermans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.