Demmink the movie. Mensen, weet u wie de functie van SG van Justitie heeft? Gijs Scholten van Aschat. Kijk dan eens.

Ministerie van Justitie

1989-08-28 12:00:00 Mr. J. Demmink, hoofd van de Hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp van het ministerie van justitie (HDORR).

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.