Edvard Munch, Theo van Gogh, Vincent van Gogh. Wie is wie?

Drie mannen. Alle drie onaantrekkelijk. Driemaal middelmatig schilderstalent. Het is een oninteressante vraag, want geen van deze drie mannen heeft in dermate iets bijzonders gepresteerd in zijn leven, dat we het er 100 jaar later over moeten hebben. Omdat het klootjesvolk gebrainwashed is om te denken dat deze mannen wél heel interessant zijn geweest, moet iemand als ik helaas dit soort stukjes schrijven. Helaas. Zonde van mijn tijd, maar iemand moet het laten zien. Deze middelmatige saaie labiele mannen zijn wel door lieden op een podium gehesen en dat is het bijzondere. Waarom zou je deze lui zo beroemd maken? Het antwoord moeten we zelf ontdekken, want van de journalistiek kunnen wij niets verwachten. Qua uiterlijk lijken zij verdacht veel op elkaar.   

 

Twee wereldwijd zeer beroemde schilderijen, waarvan in beide gevallen de ambachtelijke vaardigheden van de kunstschilder in kwestie de beroemdheid ervan niet kunnen verklaren. Links De Schreeuw van Edvard Munch (Noorwegen). Rechts een zelfportret van Vincent van Gogh (Nederland). De laatste is weergegeven in “horizontal flip” omdat een zelfportret nu eenmaal een spiegelbeeld van de schilder geeft en we streven naar “real”.

 

 

Drie mannen, die in dezelfde tijd in Parijs zijn geweest. Ook hebben ze alle drie met elkaar gemeen, dat ze opgenomen zijn geweest in opvanghuizen voor geestelijke zorg. Opvallend is, dat zowel Vincent van Gogh als Edvard Munch een museum toegewijd aan hen hebben gekregen, met zelfs hun eigen naam op de voorgevel. En uit beide musea zijn werken ontvreemd van de beide kunstschilders. Kortom, genoeg verhalen.

 • Kunstschilder Edvard Munch (Noorwegen 1863 – Noorwegen 1944). Munch begon met schilderen op zijn 17e jaar, dus in 1880. Theo van Gogh verkocht zijn werk in Parijs. Het meest bekende schilderij “De Schreeuw” suggereert dat Munch leed aan de ziekte van Tinnitus, oftewel extreme oorsuizen, waar ook Vincent van Gogh mogelijk aan leed (vandaar de neiging zijn oor te beschadigen).
 • Kunsthandelaar Theo van Gogh (Zundert 1857 – Utrecht 1891). Handelaar voor Edvard Munch en voor Vincent van Gogh. Broer van Vincent. Zowel Vincent als Theo werkten bij kunsthandel Goupil & Cie als kunsthandelaar, maar in andere landen en steden. Dat baantje kregen ze via hun oom Vincent van Gogh (tevens naamgenoot). Theo werkte achtereenvolgens in Brussel, Den Haag en Parijs. In 1886 kwam Vincent van Gogh als kunstschilder bij Theo wonen in Parijs. Daar maakte hij relatief veel schilderijen. Een half jaar na de dood van Vincent, stierf ook Theo.
 • Kunstschilder Vincent van Gogh (Zundert, 1853 – Frankrijk, 1890). Tijdens zijn leven is er slechts één schilderij van hem verkocht en dat was aan een bekende van de familie, slechts enkele maanden voor zijn dood. Zijn dood is onduidelijk. Schotwond in een landbouwveld? Ziekbed in Frankrijk bij broer? Men neemt aan dat het zelfmoord was. Hij produceerde al zijn schilderijen in slechts 10 jaar, tot zijn dood. Zijn broer Theo van Gogh zou een half jaar later overlijden. Vincent begon met schilderijen rond dezelfde tijd als Edvard Munch (1880).

Het is bijzonder als iemand kiest voor het vak kunstschilder, als de ogen niet geheel gezond zijn. Zowel Vincent van Gogh als Edvard Munch loensen met één oog en beide hebben daarom geen inzicht in perspectief (kunnen geen diepte zien). Zij kozen desondanks voor een vak, waarin deze (zeer kleine) handicap juist een grote handicap is.

Familie van Gogh 

Hieronder de familie Van Gogh, met oudste zoon Vincent links. Enkele kinderen lijken opvallend veel op elkaar, zoals de twee dochters rechts. In Joodse families komen schijndood en tweede levens relatief vaker voor. Er wordt minder waarde gehecht aan het behoud van een ware identiteit.

Volgens het officiële verhaal heeft de moeder van Vincent van Gogh zeven kinderen gekregen. Het oudste kind, tevens Vincent van Gogh genaamd, werd dood geboren in 1952. De moeder was Anna Cornelia Carbentus (1819-1907). Zij trouwde in 1851 met Theodorus van Gogh, die sinds 1851 predikant was te Zundert. Haar zus Cornelia, was in 1850 met de broer van Theodorus getrouwd.

Anna zal ongeveer 32 jaar zijn geweest, als zij zwanger wordt van haar eerste kind Vincent, die dood geboren zou worden. Een jaar later zou zij dan schilder Vincent van Gogh (1953) baren, op 33-jarige leeftijd. Het zevende kind Cor van Gogh wordt geboren in 1867, als Anna van Gogh 48 jaar oud is.

 

Famille_van_Gogh

 

Over Vincent van Gogh wordt gezegd, dat er zeer weinig foto’s van hem zijn. Het zou gaan om drie foto’s. Wij hebben grote bedenkingen bij de derde foto, omdat deze in het geheel niet lijkt op de eerste twee én omdat het een oudere man lijkt (niet een man van maximaal 37 jaar oud). Het zou ons niet verbazen, als de derde foto van iemand anders is en aan de foto’s is toegevoegd, omdat deze nu eenmaal lijkt op enkele zelfportretten.

Vincent van Gogh 

De beide foto’s links lijken van dezelfde jongeman (respectievelijk in 1866 en 1873). Het is niet uit te sluiten, dat de middelste foto van een broer is. Maar het gaat om vermoedelijk dezelfde jongeman.

 

 

Wel zijn er zelfportretten, waarvan men zegt dat Vincent van Gogh deze maakte in zijn jonge leven. De gezichten op de schilderijen komen niet over als zijnde van een jonge man, maar van een man van minstens 45 jaar of ouder. Hieronder drie zelfportretten, die in spiegelbeeld zijn weergegeven (corrigerend voor het zelfportret effect, want deze worden voor een spiegel gemaakt i.t.t. een foto of portret van een derde).

 

 

Er zijn wel meer foto’s van broer Theo van Gogh. Maar één van die foto’s lijkt bijzonder veel op Vincent van Gogh. Het moest haast wel een vergissing zijn en in feite om Vincent gaan. En andere foto’s van broer Theo van Gogh lijken weer sprekend op Edvard Munch op middelbare leeftijd. Het meest bizar is dan, dat de foto’s van Edvard Munch op latere leeftijd, weer extreem veel overeenkomsten vertonen met de jonge Vincent van Gogh.

Hoe zit dat? Het is bekend, dat sommige mensen een overlijden faken, om in een ander land een nieuw leven te beginnen. Is dat hier ook gebeurd? Of vergissen wij ons?

Theo van Gogh 

Foto van Theo van Gogh die op Vincent van Gogh lijkt. Rechts het origineel, links de flip. Op de originele foto rechts, is het oor kleiner als het oor van Vincent (boven). We zien dat het oog links (rechteroog) door het ooglid half dichtgedrukt wordt. Het oog rechts (linkeroog) staat echter lager in het gezicht en hangt in het geheel schuin naar beneden. De ogen loensen iets richting de neus. Het lijkt bovendien, alsof de foto met zwart potlood iets is bijgetekend, bij de haarlijn boven het oog dat het meest naar benden hangt.

De foto zou in 1872 zijn genomen. Het is niet onaannemelijk, als dit zou gaan om een foto van Vincent van Gogh. Iets wat scheef is in het gezicht, is vaak persoonlijk, en zien we niet vaak ook bij familie.

 

 

De volgende foto’s zijn volgens de officiële bronnen ook van broer Theo van Gogh. De foto rechts lijkt opnieuw sprekend op Vincent van Gogh, als we de foto zouden spiegelen (het rechteroog hangt meer naar beneden, het rechteroor flapt sterker naar buiten en de neus is met de punt iets meer naar rechts gedraaid, voor u links). Het dubbelportret links, laat een Theo van Gogh zien, die qua gewicht slanker is in het gezicht als Vincent.

 

Ook hier zien we dat beide ogen van Theo van Gogh schuin naar beneden hangen, maar het ene oog veel sterker als het andere oog. Het eerste is iets wat meerdere familieleden zullen hebben (ogen die schuin hangen), maar het tweede (scheef gezicht) is vaak een persoonlijk kenmerk van een gezicht. Het ene oor flapt ook meer naar buiten. De punt van de neus wijst subtiel richting de zijde waar het oog iets meer naar beneden hangt.

Edvard Munch

Hieronder drie foto’s van Edvard Munch, alle drie rond 1900 genomen, dus minder dan 10 jaar na het overlijden van Vincent en Theo van Gogh. Edvard Munch kende Theo van Gogh, want zijn schilderijen werden door Theo verkocht in Parijs.

 

 

Dit is de latere Edvard Munch. Het frappante is, wij zien een overeenkomst met de foto’s van Vincent van Gogh in zijn jeugd. Het linkeroog heeft een ooglid dat het oog halft dicht duwt naar beneden toe. Het rechteroog (voor u links) is als geheel lager in het gezicht geplaatst en schuiner. Het linkeroor flapt sterker naar buiten. De punt van de neus wijst ook naar links (voor u rechts).

 

Wij weten niet goed wat te geloven. Wat zijn de mogelijkheden?

 1. Theo, Vincent en Edvard zijn drie verschillende mannen, zoals ze zelf claimden.
 2. Vincent van Gogh ging niet dood, maar werd Edvard Munch.
 3. Theo van Gogh ging niet dood, maar werd Edvard Munch.
 4. Theo van Gogh verzon Vincent van Gogh en werd daarna Edvard Munch.

Dat laatste zou passen bij een scenario, waarin een kunsthandelaar Theo van Gogh heimelijk schilder ambities heeft en zijn eigen werk vervolgens probeert te verkopen als “van mijn broer Vincent van Gogh” (die in werkelijkheid was overleden bij de geboorte). Na enkele jaren is hij mogelijk bang dat het uitkomt. Wetende dat een dode kunstenaar beter verkoopt, fingeert hij een overlijden van de verzonnen Vincent van Gogh. Om zelf als schilder verder te kunnen, besluit hij ook zelf “te overlijden” en verder te gaan als “Edvard Much” in Noorwegen. Een raar verhaal, maar het verklaart waarom mensen geïntrigeerd zijn in de mannen: bedrog en intriges worden beloond in de kunstwereld?

 

Links Edvard Munch. Rechts Vincent van Gogh’s zelfportret. 

Links Edvard Munch. Rechts een (horizontal flip) van een foto van de jonge Vincent van Gogh. Het linkeroor is een lichtelijk flapoor. De neus wijst naar links (voor u rechts). De linker mondhoek is minder wijd gepositioneerd. Het linkeroog zit iets lager in het gezicht. Beide ogen hangen schuin naar beneden. Het rechteroog hangt schuiner (voor u links). Bij het linker oog is de huid meer opgezwollen (van oog tot aan de wenkbrauw). De linker wenkbrauw hangt wat lager. Beide ogen worden door de oogleden boven wat dichtgeknepen. Het linkeroog loenst wat naar buiten en naar boven. Het rechteroog kijkt direct in de camera.  

Het is op basis van bovenstaande niet uit te sluiten, dat Edvard Munch en Vincent van Gogh één en dezelfde persoon zijn geweest. Het is mogelijk.

 

Links een foto van Theo van Gogh. Rechts een foto van Vincent van Gogh. Beide foto’s worden in spiegelbeeld weergegeven, van wat de familie aangeeft dat het origineel zou zijn (horizontal flip). De hierboven beschreven detailbeschrijving van het gezicht, is van toepassing. 

 

Links een foto van Theo van Gogh. Rechts een foto van Vincent van Gogh. De jongeman rechts is iets molliger in het gezicht, verder zijn de foto’s gelijkend. De kapsel zijn anders. Het oor is anders, maar het gaat dan ook om een linker en rechteroor.  

Het is op basis van bovenstaande niet uit te sluiten, dat Theo van Gogh en Vincent van Gogh één en dezelfde persoon zijn geweest.

De foto links is Theo van Gogh. De foto’s rechts zijn Edvard Munch op middelbare leeftijd. 

Als iemand precies weet hoe dit zit, laat het ons weten. Wij staan open voor suggesties om dit verhaal te verbeteren. Het moet maar eens afgelopen zijn met de onzin.

 


 

Did you know Vincent van Gogh had a brother who was born one year before in 1952, who was also called Vincent van Gogh? He was stillborn.  

 


 

ps. Het gezin van Theodorus van Gogh kreeg de volgende kinderen: 1) Vincent Willem van Gogh, die dood werd geboren in 1852. Zijn graf bevindt zich naast het Van Goghkerkje te Zundert; 2) Vincent Willem van Gogh, de latere kunstschilder (1853), wiens graf ligt naast dat van broer Theo van Gogh in het Franse dorpje Auvers-sur-Oise; 3) Anna Cornelia van Gogh (1855); 4) Theodorus (Theo) van Gogh, met wie Vincent intensief correspondeerde (1857); 5) Elisabeth Huberta (Lies) van Gogh (1859); 6) Willemina Jacoba (Wil) van Gogh (1862); 7) Cornelis Vincent (Cor) van Gogh (1867).

392px-Vincent_Van_Gogh_(1853-1890)_Dokter_Paul_Gachet_-_Musée_d'Orsay_Parijs_22-8-2017_16-34-24_22-8-2017_16-34-24pps. Vincent van Gogh verhuisde van Parijs naar het Franse dorpje Auvers-sur-Oise, omdat hij gehoord had dat daar een dokter woonde die goed overweg kon met creatieve geesten. De lokale arts Paul-Ferdinand Gachet is ook geportretteerd door Vincent van Gogh. Het is deze arts die Vincent van Gogh verzorgde de laatste weken voor zijn dood. Vincent van Gogh stierf in Auvers-sur-Oise, met zijn broer Theo van Gogh aan zijn sterfbed. Omdat het zou gaan om een zelfmoord, kreeg hij geen begrafenis in de RK-kerk. Hij werd opgebaard in de herberg waar hij woonde en in een bescheiden graf begraven. Zijn broer Theo overleed in 1891 en werd begraven in Utrecht. In 1914 is alsnog besloten het lichaam van Theo van Gogh te herbegraven in Auvers-sur-Oise, naast Vincent van Gogh.

ppps. Er is geen bewijs dat er daadwerkelijk een stukje van het oor is afgesneden, behalve anonieme getuigen en de getuigenis van Theo van Gogh. Daarom werd ook nooit duidelijk hoeveel er van het oor was afgesneden: een stukje of het gehele oor. Als Vincent dezelfde ziekte van Tinnitus had als Edvard Munch, dan zou dit de neiging verklaren om zijn oor te beschadigen of zijn oor in verband te stoppen.  

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in international, Maatschappij, Media, Theo van Gogh and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

20 Responses to Edvard Munch, Theo van Gogh, Vincent van Gogh. Wie is wie?

 1. El Magico says:

  Met alle respect hoor lieve Maud, maar wanneer ik je kloon vergelijkingswarenonderzoekjes lees bekruipt mij haast wel dezelfde ongesteldheid als wanneer ik in het hieronder gelinkte probeer te duiken..;

 2. Aaf says:

  Het zijn vrijmetselaars dus een getuigenis is niets waard, die liegen.
  Als Theo van Gogh zegt dat Vincent iets van zijn oor afsneed, dat nemen we dat NIET voor waarheid aan. De woorden van zo iemand zijn weinig waard.

  Theo kreeg via zijn oom een baantje toegeschoven, want zo’n jongen moet toch iets doen. Hoewel Theo loenst wilde hij dolgraag beroemd worden en schilderen is lastig want ja geen perspectief kunnen zien. Dan ga je maar schilderen onder een andere naam, de naam van je dode broertje. Niemand koopt je werk. Je ontmoet een arts/physicus via de Vrijmestelarij in Parijs en je bedenkt samen een verhaaltje over hoe Vincent zal fake sterven. Als dan ook Theo een dood fake opzet, kan hij verder als Edvard Munch. Die graven in Frankrijk zullen leeg zijn of vol liggen met 2x een gestolen lijk ergens uit een mortuarium.

  Alle vrijmetselaars vinden zo’n verhaaltje prachtig en doen niets liever dan Vincent wereldberoemd maken, want ze genieten zo van bedrog, vooral met middelmatige schilderskunst.

 3. Aaf says:

  Vincent van Gogh
  Justin Bieber
  Nirvana
  Lady Gaga
  Iedere boyband
  Madonna
  Rob Scholte
  Herman Brood
  Michael Jackson deel 2 (na Pepsi deal)
  Lady Diana

  etc etc etc.

 4. AndyDandy says:

  Maud, denk jij dat er wel doden gevallen zijn bij 911? behalve dan de doden die gedood zijn, omdat ze erachter kwamen en hun mond niet wilden houden?

  Het was allemaal intern georganiseerd.
  Prince noemde Osama Bin Laden in een concert jaren voor 911.
  Bij Metselaars was het dus bekend, maar die houden de bek wel dicht.
  Formeel zijn de meeste slachtoffers gevallen onder bankiers.
  Bankiers zijn vaak vrijmetselaars.
  New York zit ook vol met bedriegers.
  Dus hoe kan het dat dit gebouw zogezegd vol met mensen zat?

 5. AndyDandy says:

  http://www.septemberclues.info/

  When a plane flies this low, everyone should have heard it. Planes are loud and they do not come out of nowhere. It is all lies.

  Perhaps no-one dies. With what I know right now, that would be my guess.
  Lets do research it.

 6. AndyDandy says:

  Dont forget, the alternative media is also 80% made by the same forces that make mainstream media. So likely, they want us to find out that 911 is made by the USA internally.

  But maybe they dont want us to realize that “nobody died”. Or the death mentioned in the media, are fake. Likely some people were killed for the cover-up, those critical and honest, but not the bankers, policemen and firefighters. They were in on it.

 7. AndyDandy says:

  Imagine how much money and energy is wasted on these fake stories.
  Who the fuck comes up with this shit? That is the real genocide.

 8. Barry Atspa says:

  Nu je dit zo zegt Chantal, wil ik ook wat laten weten aan de mensen.
  Het is niet waar dat ik de vader speelde die Julian en Ruben (mogelijk) vermoorde en daarna zelfmoord pleegde. Van der Schuit of Denis? Ik was het niet. Echt niet. Ik lijk er alleen heel erg veel op. Maar ik ben wel acteur maar ik zou nooit een fake true crime story de wereld in helpen.
  Zo zijn wij helemaal niet van de televisie en het mediapark. Eerlijke mensen.
  Waarom word je anders acteur? Nou zeg het maar.

  Sandra Schuurhof, zeg jij ook eens wat. Want zo zijn wij niet getrouwd geweest.

 9. Sandra Zuurhof says:

  Dank je voor het belletje Barry.

  Nee lieve mensen. Ik heb niet mijn haar geblondeerd om daarna in een TV rolletje te faken dat ik de moeder ben van Julian en Ruben. Waarom zou ik op TV doen alsof ik twee kinderen heb met Barry Atsma? Dat slaat nergens op. En dan zeggen dat Barry Atsma Jeroen Denis heet en mijn ex is?
  En dan verzinnen dat er ene Julian en ene Ruben zou zijn geweest en dat die vermoord zijn?
  En dan de hele tijd pruillippen op TV en zeggen hoe het voelt?.
  Nee dat zou ik nooit doen.
  Een echte Iris zou ook niet huilen op TV maar wanhopig proberen getuigen en feiten te zoeken ipv emotie TV maken. Dus dat is niets voor mij ik doe SBS 6. Emotie TV voor het plebs.

  Ik presenteer een eerlijk programma op TV en zou zoiets nooit doen voor de kijkcijfers of om Jeugdzorg te helpen strengere bemoeiregels te maken. Als je Jeugdzorg meer bevoegdheden geeft, dan kan het heel slecht aflopen met die kinderen dus daar doe ik niet aan mee.

 10. Vincent bestond niet says:

  Ik heb Vincent van Gogh altijd geen goeie kunst gevonden. Hij kan geen perspectief zien en gebruikt kleuren zoals een kleuter dat doet, zonder te mengen.
  De man was half blind en wilde wel kunstschilder worden.
  Ieder normaal mens zoekt uit of je werk voldoende goed is en besluit daarna te stoppen.
  Plaat voor de kop. Dan de hele media moet wat maken van de “raadselachtige dood”. Fuckers.
  Genante toestanden. Zo zal het ook wel gegaan zijn in de Tweede Wereldoorlog. Alles shit.

 11. Vincent bestond niet says:

  Ik citeer even de wikipedia want het is zondag en wij hebben de taak lui te zijn.

  Theo van Gogh (u bekend) werd geboren als zoon van Anneke en Johan van Gogh, een ambtenaar van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (AIVD-er!) en een achterkleinzoon van de kunsthandelaar Theo van Gogh (Vincent shitzooi), de broer van de schilder Vincent van Gogh. Via zijn moeder stamde hij af van de Amsterdamse wethouder Floor Wibaut (politicus). Theo werd vernoemd naar zijn vaders oudere broer Theo, die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gefusilleerd werd wegens verzetsactiviteiten (schijndood?). Hij groeide op in Wassenaar.

  De moord op Theo van Gogh heeft alle schijn van een schijndood. Dat is mogelijk een familiekwaaltje. Die doen alles voor wat aandacht en om te stijgen in de rangen van de metsels.

 12. Vincent bestond niet says:

  https://www.volkskrant.nl/media/zoon-theo-van-gogh-centraal-in-documentaire-op-rtl4~a3763491/

  Zoon Theo van Gogh centraal in documentaire op RTL4

  RTL4 komt op zondagavond 2 november met een documentaire over het leven van Lieuwe van Gogh, de zoon van de die dag precies tien jaar geleden vermoorde regisseur en programmamaker Theo van Gogh. In ‘Een Prettig Gesprek Met Lieuwe Van Gogh’ vertelt de inmiddels 22-jarige Lieuwe samen met regisseur Doesjka van Hoogdalem zijn verhaal.

  Door: Thijs van Soest 7 oktober 2014, 12:05

  ———————–

  En de zoon van Theo van Gogh krijgt weer aandacht puur omdat zijn vader (schijn)dood is.
  Zo hou je de motivatie in stand. De media zou dit soort lieden geen aandacht moeten geven.
  Maud, jij hebt geen echte ouders gehad en alleen maar ellende thuis. maar je werkte hard en deed het goed, maar jou maken ze kapot. Deze nietsnutten krijgen een onzinpodium met verhaaltjes. Wat voor wereld leven wij? Wie verdient nu eens kansen die ze zelf gecreëerd hebben?

 13. Vincent bestond niet says:

  Of dat is genetisch, dat ze allemaal loensen.
  Maar loensen is niet erfelijk ofzo.
  De loensen allemaal op dezelfde manier. Dit is dezelfde persoon.
  Behalve loensen en plaat voor de kop hebben ze de ziekte van aanstelleritus in de familie.

 14. Geuz says:

  In dat eerste schilderij, beoefend Vincent de discipline van pointillisme.
  Minder goed dan andere schilders dat deden, maar het is wel een goed schilderij
  https://duckduckgo.com/?q=pointillism&atb=v80-7&iax=images&ia=images

  Naast pointillisme, onderzoek en nieuwe systemen voor visuele ervaring in latere schilderijen, had van Gogh ook een interessante keuze voor kleur. Zijn gebrek aan begrip van perspectief is echter goed zichtbaar, wat een belangrijke reden geweest kan zijn dat zijn schilderijen niet verkocht werden. Omdat fotografie ontstond in die periode, werd er later minder belang gehecht aan beheersen van perspectief, terwijl kleur in compositie niet mogelijk was in zwart wit foto’s. Waarmee gezegd is, dat Vincent van Gogh niet zo’n slechte schilder is, als dat zo mag lijken voor een leek.

  Hoe moeilijk schilderkunst is, uit zich goed in een vergelijking tussen Rembrandt van Rijn en zijn tijdgenoten in het Rijksmuseum. De stijl van Theo van Gogh lijkt zelfs eerder op die van Rembrandt van Rijn, dan op die van Rembrandt’s tijdgenoten.

  Vooralsnog acht ik de bewijsvoering voor vervalsing van een moord dop Theo van Gogh heel goed mogelijk, vanwege de aanwijzingen daar voor die Rocc Pro heeft overtuigend gaf.
  De kans dat Theo werkelijk zo vermoord is wordt daar mee erg klein.

  Vincent van Gogh was van huis uit gereformeerd, dat lijkt me eerder de reden dat hem een katholieke begrafenis werd geweigerd.

  De vergelijking met Edvard Munch is interessant, maar onwaarschijnlijk.
  Deze schildersstijlen kunnen soms op elkaar lijken, maar Vincent en Edvard zijn toch echt wel twee verschillende personen, ziet hun portretten. Ik zou kunnen opperen, dat als Vincent naar Noorwegen verhuisd was, dat hij dan inderdaad van mentaliteit zou veranderen vanwege het verschil van sfeer uit die schilderijen, maar Much heeft toch ook duidelijk een ander gebruik van materiaal. Het verschil tussen die twee is als het verschil tussen olie en acryl. De schilderijen van Theo van Gogh geven fysieke diepte door kleurgebruik, maar de schildrijen van Munch gebruiken kleur als een psychologisch gegeven.

 15. ÀndyDandy says:

  Geuz,
  Heb je nu weer hier verstand van of zit er iemand anders achter die shill machine vandaag?

 16. ÀndyDandy says:

  scheel zien is wel erfelijk.
  maar de richting van scheel kijken is toch heel specifiek.

 17. ÀndyDandy says:

  Die occulte lui dat zijn zieke mensen.
  Je moet er zo min mogelijk in je leven hebben, want anders ga je dood.
  Reservaten waar ze onderling kunnen wonen is de enige oplossing.

 18. Hans Ka says:

  Normale mensen vinden het leuk om te werken of iets te maken of te bereiken of te presteren. op welk vlak ook, van handarbeid tot sport tot geld verdienen. Ook vinden normale mensen het leuk om waardevolle relaties te bouwen

  Dit soort lui vindt het niet leuk om iets te maken, of te presteren, bouwen, of neerzetten, of service verlenen. Ze vinden kortom alle vormen van waarde toevoegen niet leuk. Ook goede relaties vinden ze niet leuk, sociale contacten. Voor hen is dat altijd gericht op bedriegen. Doen alsof je een betekenisvolle relatie met iemand wil in welke vorm dat ook is, maar alleen maar de ander voor de gek willen houden. Je moet er gewoon uit de buurt blijven, want het zijn oninteressante mensen, leeg, oppervlakkig, en gericht op medelijden vragen en dan kapot maken. de kikker en de salamander. voor normale europese mensen is dat heel vreemd, maar zo zijn zij. het zijn de normen en waarden van nomaden. Denken alleen aan vandaag en afpakken van een ander. Het heeft geen toegevoegde waarde in de Westerse wereld, behalve vanuit terroristisch oogpunt en korte termijn vermaak (ten koste van ontzettend veel welzijn en welvaart lange termijn).

 19. Jimmy is Back says:

  o ja er was eerder al wat over geschreven.
  pffff ik heb vincent van gogh nooit zo bijzonder gevonden.
  leuk maar geen geniaal schilder zoals rembrandt of rubens

 20. Jimmy is Back says:

  die twee oudste zussen van vincent van gogh lijken me ook dezelfde persoon.
  en dan zou de moeder op haar 48e nog bevallen van een kind?
  in die tijd? zo gezond was dat allemaal niet, trouwen jong, dus op 48 jaar?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.