In 2012 is de registratie van dubbele nationaliteiten afgeschaft… Wat is dit ??!!!

Echt werkelijk iedere beslissing die ze nemen in Den Haag lijkt bedoeld om Nederland als land, als economie en als volk te ondermijnen. Nu lees ik weer iets, wat ik destijds nooit gelezen heb in de kranten: geen registratie dubbele nationaliteit? Wat is dat voor landverradersmentaliteit?

Ze willen een Sleepnetwet? Maar de dubbele nationaliteit wordt niet geregistreerd? 

  • Uw telefoon mag afgetapt worden in verband met terrorisme enzo, u snapt wel, we doen alles voor de nationale veiligheid. Heus, het is goed bedoeld. Ook op de luchthavens, geheel uw bagage, uw lijf in die scanner, want terrorisme enzo.
  • Immigranten die tegen alle internationale afspraken in, na emigratie hun thuisland paspoort willen houden, maar wél ook een Nederlandse nationaliteit willen, zodat hun loyaliteit ten alle tijde een vraag is …. die registreren we niet? Waarom schaf je zoiets af? Waarom? Waarom? Ik snap het niet!
  • Sorry, wat is de hoofdtaak van de AIVD ook weer? En dat valt onder Binnenlandse Zaken? Ja, het was Donner die dit invoerde als minister van Binnenlandse Zaken. Persoonlijk ben ik van mening, dat mensen met een dubbel paspoort niet in aanmerking moeten komen voor functies met een risico voor de nationale veiligheid. Zeker als de verhouding van Nederland met dat andere land niet langdurig vriendschappelijk is.
  • Het wordt aan ons gepresenteerd alsof het gaat om een verbetering van de situatie. Alsof het schrappen van de dubbele nationaliteit het weghalen van die tweede nationaliteit is. Nee, die mensen zijn nog steeds burger van een ander land, maar wij als Nederland weten dat niet meer. Waarom? Het is niet iets vies is als “huidskleur registratie”. Nee, het gaat erom, dat iemand onderdaan of burger is van een ander land. Als je toch veel mensen wilt gaan “in de gaten houden” in verband met “veiligheid” (Sleepnetwet wilde u toch?), dan is dit de groep die je als eerste onder de loep zou moeten nemen. Het wordt niet eens geregistreerd. De overheid wil wél een Sleepnetwet, maar registreert het niet als iemand een dubbele nationaliteit heeft.

Stel, het loopt uit de hand. We raken in oorlog met Turkije. Hoe belangrijk is het dan, om snel een lijst op te kunnen stellen, van Turken in Nederland? Turkse mannen (ook met Nederlandse nationaliteit) hebben vaak gediend in het Turkse leger. Zij maken daarom onderdeel uit van het reserveleger van Turkije. Slechts een voorbeeld. Ik heb niets tegen Turken en hoop niet dat wij in oorlog raken. Wel moet die dubbele nationaliteit geregistreerd worden (en liefst afgeschaft, laten de mensen maar kiezen). Ik zie de afschaffing van deze registratie als landverraad.

Van Plasterk hoef je niet te verwachten dat hij zoiets terugdraait. Hij is Joods. Veel Joden hebben een dubbel paspoort. Die zijn blij als dat niet geregistreerd is.

 


Kabinet stopt registratie dubbele nationaliteit

 

DEN HAAG – Het kabinet stopt met het opnemen van een tweede nationaliteit in het bevolkingsregister.

De ministerraad heeft daar vrijdag mee ingestemd.

Daarnaast is afgesproken dat geboren Nederlanders hun tweede nationaliteit kunnen laten schrappen.

Volgens minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) komt het kabinet hiermee tegemoet aan de wens van mensen om niet steeds in het dagelijks leven met hun dubbele nationaliteit geconfronteerd te worden.

 

Automatisch

Het voorstel beperkt zich tot de registratie. Het blijft dus mogelijk een dubbele nationaliteit te hebben.

In de huidige situatie wordt bij kinderen van een gemengd huwelijk die in Nederland geboren worden, een dubbele nationaliteit geregistreerd. Een kind met een Marokkaanse en een Nederlandse ouder, had daarmee ook de Marokkaanse nationaliteit, ook als ouders dat niet wilden.

Dat automatisme verdwijnt nu. Ouders kunnen de tweede nationaliteit van hun kind ook alsnog laten schrappen.

Ook kunnen geboren Nederlanders de al geregistreerde dubbele nationaliteit laten schrappen. Inwoners van Nederland die ergens anders geboren zijn, worden wel met een dubbele nationaliteit geregistreerd.

 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in aanslag, AIVD, Den Haag, international, vluchtelingen. Bookmark the permalink.

2 Responses to In 2012 is de registratie van dubbele nationaliteiten afgeschaft… Wat is dit ??!!!

  1. Danny de Mu says:

    Op 1 januari 2011 woonden er in Nederland 1,2 miljoen personen met zowel de Nederlandse als ten minste één andere nationaliteit. Bijna de helft van deze gevallen betreft het mensen met naast de Nederlandse ook de Turkse of Marokkaanse nationaliteit.

  2. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.