Franse revolutie, het gebeurde echt. Die 1e revolutie was geen hoax.

The French Revolution. It happened. You can’t fake a beheading when it is done on a market square and the head is shown afterwards to the crowd. That happened. It did. The only way to fake it would be, to have double gangers faking it even after the guillotine. I am not sure if they would. Double gangers in those days? 

 

SMOM-Prince-Berhhard-Kinghts-Queen_Betricx_12De Franse Revolutie (1789–1799) was een invloedrijke politieke omwenteling aan het eind van de 18e eeuw. De absolute monarchie,  die Frankrijk drie eeuwen had geregeerd, werd afgeschaft. De Eerste Franse Republiek werd opgericht.

  • In plaats van (absolute) macht en de privileges van adel en geestelijkheid.
  • Principes van “Liberté, égalité, fraternité” (vrijheid, gelijkheid. broederschap).

De Franse Revolutie heeft verstrekkende en blijvende veranderingen teweeg gebracht in Frankrijk, die zich verspreidden over heel Europa. De Republiek der Nederlanden had dit aanvankelijk vuurtje aangewakkerd (de Republiek der Nederlanden!), maar de Fransen maakten er jaren wereldgeschiedenis van voor hun land. Zij maakten geschiedenis met de Franse Revolutie.


ps. Zowel in de opstand tegen de Koningsgezinden als tegen de Rooms-Katholieken (beide vernieuwend in de middeleeuwen) hebben Nederlanders een sterke rol gespeeld. Onze rol in de geschiedenissenboeken is echter beperkt gebleven. Dat is vreemd. Een sterk, rijk en vooruitstrevend volk als de Hollanders kan een rol spelen in vooruitgang op velerlei vlakken, waaronder maatschappelijke verandering. Kennelijk had Nederland geen politiek leider, die successen van het volk opeiste en kenbaar maakte in de wereld.  

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in international, Maatschappij. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.