Adel. Overerfbare titels waar sommigen waarde aan hechten.

Het is niet van deze tijd. En het is ook niet niks.

De dochters van de adel komen in actie voor gelijke rechten. Gelijke rechten? Ja, de dochters van adel willen gelijke rechten als de zoons van adel. De huidige situatie vinden ze niet meer van deze tijd. Niet meer van deze tijd? Sorry? U erkent dan in feite dat er concrete voordeeltjes kleven aan de adellijke titel? En u snijdt zelf het onderwerp “niet van deze tijd” aan? Goed.

Het is 2017. Na jaren hier totaal niet mee bezig te zijn geweest, is mijn standpunt nu helder. Het gebruik van adellijke titels is niet meer van deze tijd.

 • Ieder mens wordt geboren met gelijke rechten. Een overerfbare titel is strijdig met de Nederlandse Grondwet. Dat is op zich voldoende reden.
 • De suggestie dat er een sociale klasse zou zijn, die een hogere status zou moeten hebben, op basis van een vermeende familiegeschiedenis van eeuwen geleden, is bizar. En hoeveel schandalen hangen er niet aan bepaalde families? Gelukkig is een mens niet de familie waarin hij/zij geboren is.
 • Adeldom werd verkregen door benoeming door het Koningshuis. De Koning was immers door God verkozen en kon daarom de beslissing nemen bepaalde burgers te “verheffen tot”. Dat mensbeeld is niet meer van deze tijd.
 • Er is niet zoiets als een “adellijke inborst”. Het bestaat gewoonweg niet.
 • In adellijke families worden -net als in andere gezinnen in Nederland- kinderen geboren, die uiteenlopende talenten, karakters en eigen wensen hebben. Door erfelijke titels krijg je vaker een mismatch tussen de (in dat geval gegeven) sociale positie en een bij de persoon passende positie.
 • Een overerfbare titel werkt discriminatie in de hand. Er zullen nog steeds mensen zijn die liever iemand aannemen met een titel die niet gekwalificeerd is, als iemand zonder titel die perfect gekwalificeerd is voor de baan. En andersom, adellijken zijn er vaak van overtuigd, dat het gezin waaruit iemand komt, allesbepalend is voor wie die persoon is. Het is beide discriminerend. Dat adellijke titels overerfbaar zijn voor (oudste) zonen (alleen mannen!), dat is tekenend. Het zegt veel over de normen en waarden in een sociale groep.
 • Eenieder behoort, vanuit de startpositie van het eigen gezin (wat in je voor- of nadeel kan werken), uit het leven te kunnen halen, datgene wat aansluit bij eigen talenten, karakter, voorkeur en inzet. De kans moet je in ieder geval gehad hebben. Ik heb te vaak gehoord, dat juist adellijken dit tegenwerken. Zo werden/worden adellijke dochters vaak in GGZ-inrichtingen gezet, als ze verliefd worden op een man “beneden hun stand”. En andersom. Bij mij is de indruk ontstaan, dat sommige adellijken weinig hebben met mensenrechten voor de burgers, als het hen niet uitkomt. Het gedrag is soms ronduit respectloos, zelfs naar burgers die in vele opzichten hun meerdere zijn (sterker, mooier, slimmer, beter in management, hardere werkers, en/of hoger in rang).
 • Een overerfbare titel geeft een deel van de adellijke kinderen een (opgedrongen) irrealistisch zelfbeeld, waardoor het lastig zal zijn om op te groeien tot iemand met een kloppend zelfbeeld. Het is dan een vorm van kindermishandeling. Kind, je hoeft niet aan het plaatje te voldoen!
 • De adel vormt ook gesloten kliekjes, waaronder aan Vrijmetselaars verwante verenigingen. De combinatie van een geloof, dat de “gewone burgerij” minder is én mogelijke faciliteiten “om ergens mee weg te komen”, is gevaarlijk. Daardoor kan een negatief beeld ontstaan. Het kan een stigma worden.

Veel edelen nemen hun titel nog steeds zeer serieus. De ideeën die burgers hebben over wat adellijk is, dat zijn sprookjes. Overerfbare titels. Het is niet van deze tijd. Titels horen bij studies, prestaties, erkende heldenmoed en functies. Dat zorgt ervoor dat een titel betekenis heeft. Als het families lukt om eeuwenlang succesvol te zijn, zonder voorgetrokken te worden door de staat of anderszins, dan feliciteer ik hen daarmee. Respect. Maar niet voor die titel of voortrekkerij.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Koningshuis, Maatschappij. Bookmark the permalink.

2 Responses to Adel. Overerfbare titels waar sommigen waarde aan hechten.

 1. Pingback: Eindtijdsignalen en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 2. Geuz says:

  Joden zeggen, dat als je moeder een Jood is, dat je jezelf dan Jood mag noemen.
  Jezus de Jood had ook een Joodse moeder, de Jodin Maria, daarom was Jezus een Jood.
  Ondanks het feit, dat de Vader van Jezus de Jood, geen Jood was.

  Inmiddels wordt de valse beschuldiging rondworpen, dat de Bijbel een patriarchale cultuur is, wat dus volstrekt onjuist is. Want als de afkomst van je moeder bepalend is voor je identiteit, dan is de Bijbel evengoed een matriarchale traditie, vanwege de erfopvolging.

  Misschien een slecht voorbeeld, want de term “patriarchaal” wordt gebezigd om de Bijbel in een slecht daglicht plaatsen, met leugens door de Contrareformatie en anderen. Maar het is diezelfde Contrareformatie, die meestal bepaald wat Adel is in Europa. Want protestantse Adel is meen ik toch al wel uitgemoord in de 17de eeuw. Iemand die Maxima Zorrugieta aantrekkelijk vindt, dat is toch wel een totale Katholiek. Hun huwelijk werd een oecumenisch huwelijk genoemd, maar de eerste concilies voor de oprichting van de katholieke kerk waren oecumenische concilies, er is geen verschil van betekenis, tussen het woord oecumenisch en rooms katholiek.

  Adel in Europa is ingesteld, aldus de geschiedenis die mij werd gedoceerd aan het Nederlands onderwijs, door Karel de Grote. Ik betwijfel of dat juist is, want men kan niet bewijzen dat Karel de Grote wel ooit heeft bestaan.
  http://www.historien.nl/raadsels-rond-karel-de-grote/
  Maar wat ze dan vertelden was, dat Karel de Grote gauwgraven aanstelde, over de provincies in zijn Ceasarrijk. Adel was dus een ambtelijk titel. En voor zover is dat kan overzien, is dat nog steeds zo. Gister hoorde ik een interview met Frits Bolkenstein, hij praat met een aardappel in zijn mond, zoals de Oranjes en andere Adel in Nederland, er zitten veel hogere ambtenaren in zijn familie.

  De Adel in Nederland in de 16de eeuw was zo arm, dat Margaretha van Parma hen Les Geuix noemde, die bedelaars. Dat werd een erenaam voor protestantse adel, zoals we allemaal weten in Nederland. De Bijbel had erg grote invloed in de 16de eeuw, dankzij Desiderius Erasmus, want niemand hier kende voorheen de inhoud van de Bijbel. Rembrandt van Rijn tekende een geus, en oorspronkelijk was dat Adel die al haar rijkdommen aan de armen had geschonken, zoals Jezus de Jood dat leerde te doen. Ook Willem de Zwijger schonk zijn gehele fortuin aan De Geuzen, en binnen 2 maanden was hij er doorheen, zodat de mannen moesten bedelen om te overleven.

  Na deze analyse moet ik vaststellen, dat de “Adel” waar Maud aan refereert in haar artikel, de katholieke Adel is. Katholieke Adel leest geen Bijbel, maar katholieke Adel heeft Jezuïeten als Biechtvaders en laat al haar kinderen opleiden door de jezuïeten. Een bekende jezuïet aan het hof van Koningin Beatrix, Hub Oosterhuis SJ, kreeg de bijnaam, de Amsterdamse paus. Koningin Beatrix is dus een papiste, net als haar zoon.

  Een andere aanwijzing dat we hier spreken over katholieke Adel, is de geschiedenis van de strop——-das. De stropdas is oorspronkelijke folklore uit het meest katholieke land van Europa, Kroatië. Onder Lodewijk XIV van Frankrijk, wonnen de Kroaten een slag tegen het Ottomaanse rijk, waar Lodewijk XIV zo dankbaar voor was, dat hij de Kroatische folklore, een zijden lap om de hals, instelde als mode voor katholieke Adel. Het dragen van een stropdas is nog steeds de mode voor katholieke Adel, men herkend katholieken zelfs aan een stropdas op zondag, of in katholieke bedrijven en diensten.

  Mensen die menen dat Ierland katholieker is dan Kroatië zijn slecht geïnformeerd.
  Er is mij namelijk geen geval bekend, waar Ierse voetbalsupporters de Hitlergroet maken, terwijl dit door Kroatische voetbal supporters regelmatig gebeurd. Deze “sieg heil” is een roomse groet, die ook door de Romeinen werd gebezigd. Adolf Hitler was een rooms katholiek tot aan zijn dood. Natuurlijk was er in Ierland meer sympathie voor de nazi’s dan in Engeland of Schotland, er zijn ook nazi’s kunnen onderduiken in Ierland na de Tweede Wereld Oorlog, maar Ierland had geen eigen helse Inquisitie thugs, zoals de oestashie in Kroatië indertijd.

  Mocht de lezer willen geloven dat lieden zoals minister Piet Hein Donner, die altijd een strop—–das draagt, geen katholiek zou zijn, dan refereer ik terug naar oecumene = rooms. Want heer Donner is ouderling in een oecumenische PKN kerk. Ook “zondag” als “kerk”, zijn woorden die niet in de bijbel te vinden zijn. Als u dat niet gelooft, hier een zoekmachien om “zondag” en “kerk” in een Bijbel op te sporen.

  Is katholieke Adel niet meer van deze tijd?
  Ik tel de stropdassen, er kwamen er zelfs meer bij in de politiek afgelopen jaren.
  Elke stropdas drager is katholieke Adel, of ambieert dat te zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.