Wie wil er meedenken? Vuurwerkramp Enschede? Hoax or Real disaster?

DRAFT = EERSTE VERSIE

De discussie online is altijd gegaan over, hoe het kan dat de Vuurwerkramp gebeurd is. Klopt het officiële verhaal wel? Lag er misschien legermateriaal opgeslagen? Omdat de wijk Roombeek sowieso al op de slooplijst stond én omdat de slachtoffers wéér een vergelijkbare achtergrond hebben als andere aanslagen, overwegen wij een ander scenario. Misschien was dit ook een hoax. Laten wij op zoek gaan naar de feiten.

Ik verzoek eenieder om mee te kijken naar de oude video’s en inzichten te delen. Explosieven zijn niet mijn expertisegebied. Maar als niemand het doet, zal ik een eerste aanzet geven voor een analyse van wat er gebeurd is. 

Met de kennis die we ondertussen hebben van hoax aanslagen: Hoe zien we de Vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede nu? 

Ik ga er vooralsnog vanuit, dat er een ramp heeft plaats gevonden. Hieronder zal ik mijn waarnemingen plaatsen, die mij doen twijfelen aan dat uitgangspunt.

 

Ik ga ervan uit, dat dit een echte ramp is geweest. Hieronder enkele redenen, waarom ik daaraan wel ben gaan twijfelen.

 1. De ramp vond plaats op 13 mei 2000, de 133e dag van het jaar. De eerste melding van brand kwam binnen om 15.01h (1 over 3). Het getal 13.
 2. Er zijn 23 slachtoffers gevallen. 23 is het getal van de Illuminati.
 3. De wijk Roombeek stond op de lijst om afgebroken te worden. En juist de huizen die afgebroken zouden worden, zijn geraakt in 2000.
 4. Het is een relatief groot gebied dat beschadigd is. Een explosie kan krachtig zijn, maar is meestal lokaal. Het is vaak één gebouw dat geraakt wordt. Om een wijk weg te vagen, zijn vele explosieven nodig, verspreid over een wijk.
 5. Om 0:58s in bovenstaande video, staat een mevrouw naast een venster waarvan de ramen door de klap zijn kapot gegaan. Het glas ligt aan de buitenkant van het venster, op de stoep. De klapt lijkt daardoor van binnen gekomen te zijn, maar dat kan ik niet rijmen met waar het vuur van SE Fireworks te zien is op de video. De beige schemerlamp binnen is onbeschadigd. De planten staan gewoon netjes rechtop op de vensterbank. Er is niet eens een takje of blaadje zichtbaar geknakt van de planten. Zelfs de rode bloemen van de planten zien er niet beschadigd uit.
 6. Op 2:24s in de bovenstaande video is te zien, dat het glas van de lantaarnpalen die dichterbij de brand stonden, niet gebroken is. De takken zijn niet van de bomen geblazen door de explosie(s). Wel is er sterke rookontwikkeling. Het is donkere (zwarte) rook.
 7. Op 4:55s in de bovenstaande video is te zien, hoe een meneer zwaait achter een raam met een rond gat er in. Aan de planten in zijn tuin is geen schade te zien. Er is geen schade te zien aan de spullen in de vensterbank. Wel is er een rond gat, ter grootte van een voetbal. Op de stoep ligt een ronde steen, suggestief. Als ramen beschadigd raken door de beweging van lucht door de explosie, dan wordt een ruit als geheel geraakt (niet een rond gat erin). De kans dat dit huis geraakt is door een rondvliegend voorwerp, is ook niet groot, omdat het relatief ver weg is van de plek van de explosie. En een grote steen is te zwaar om zover door de lucht te vliegen.
 8. Er zijn geen zware gewonden te zien. Zogezegd zijn er 23 overledenen. Ik zie wat mensen lopen met bloed op zich. Ik zie nergens zichtbare verwondingen.

Ik hoor en zie vuurwerk. Ik zie veel donkere rook. Ook zie ik vuur. Maar ik zie geen bewijs van explosies die dermate sterk waren, dat een gehele wijk is weggevaagd.

Er is een tweede video gemaakt.

 

Ook de tweede video, roept wat vraagtekens op.

 1. In bovenstaande video, komt er ineens veel vuurwerk los, rond 1:20s. Dat wordt gezien als de tweede knal, voor de grootste (derde) knal. Vanaf de tweede vluchten mensen weg. Tot op dat moment stonden ze op ongeveer 30 meter afstand. Rond 1:45s in de video, vluchten mensen al wel weg, maar er is niet te zien, dat huizen in elkaar storten of ruiten sneuvelen. Er is veel vuurwerk, lawaai en rook te zien. Er zijn geen gevolgen van een zware explosie waar te nemen.
 2. Om 1.55s in de video, is een derde grote klap te zien (vuurexplosie). Om 2:12s in de video is te zien, hoe de ramen van het hoekhuis nu wel gebroken zijn. Maar op exact 1:50s in de video is te zien, hoe van de ramen op de hoek op 1 hoog, iemand de rolgordijnen omhoog trekt.
 3. Op 3:00s in de video komt de grootste knal (vierde knal). De cameraman staat op dat moment in de deurpost en wordt zogezegd naar binnen geblazen door de klap. De camera gaat uit. Er worden geen beelden meer gemaakt. Er wordt door de cameraman niet gesproken over gewonden in de woning waar hij op dat moment was.
 4. Er is slechts één cameraploeg die in het rampgebied beelden gemaakt heeft, ná de grote klap. Dat is een opvallend gegeven, omdat er wel meerdere camera’s waren in de wijk, tot op het moment van de grootste klap. Dat is consistent met een hoax-ramp, omdat in het geval van een hoax, het beeldmateriaal strikt gecoördineerd gemaakt moet worden.
 5. De beelden direct na de ramp laten zien, dat huizen vernield zijn, er brokstukken van bouwwerken op de stoep liggen, dat auto’s uitgebrand zijn. Het meest opvallende is wel, dat er vele huizen naast elkaar verwoest zijn. Overal liggen brokstukken op straat.
 6. Je zou verwachten, dat er tussen de brokstukken van steen er ook zichtbaar persoonlijke spullen liggen van de bewoners. Deze zijn over het algemeen immers lichter qua gewicht. Deze zouden op straat moeten liggen.
 7. Als er op straat vuurwerk wordt afgestoken, dan liggen er normaliter overal papieren resten van het vuurwerk. Die zien wij niet. door de klap zouden deze juist weggewaaid moeten zijn. Nergens zien we resten van vuurwerk op de grond.

Als we de beelden van de Tollenstraat zien, dat is het niet te geloven, dat dit het resultaat is van een explosie vanaf één centraal punt, te weten SE Fireworks.

Ook de beelden van RTL5 roepen bij mij vragen op.

 

Waarom vinden er vele uren na de ramp nog explosies plaats in de wijk? Op 0:18s in de video is te horen, dat er nog explosies plaatsvinden. Er wordt expliciet gezegd, dat er telkens weer vuurwerk tot ontploffing komt. Dat alleen al is opmerkelijk, omdat het bij een ramp ook zou kunnen gaan om gasexplosies.Na zoveel uren bluswerk zou je verwachten, dat de vuurwerkopslagplaatsen voldoende geblust zijn.  Een gaslek in een afgesloten ruimte in een woning, is dan aannemelijker.

Maar de explosies in de nacht van zaterdag op zondag zouden ook gecontroleerde explosies kunnen zijn, om de huizen te doen laten instorten. De wijk zou immers toch al op de slooplijst staan. Het is alleen niet wat ons verteld wordt.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in regio Noord, Vuurwerkramp and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Wie wil er meedenken? Vuurwerkramp Enschede? Hoax or Real disaster?

 1. Pingback: Eindtijdsignalen en andere opmerkelijke nieuwsfeiten | Silvia's Boinnk!!!

 2. tissatussa says:

  Ik woon(de) in Hengelo, dus naast Enschede, en ik kan me nog goed herinneren dat het gebeurde .. in mijn archief heb ik verschillende video’s (verzameld van YouTube) die wellicht op dit moment niet meer online staan maar (daarom) wel nuttig kunnen zijn .. ik kan me ook herinneren dat mensen uit het leger (en die er verstand van hebben) zeiden dat ze herkenden aan de knal en/of de geur dat het inderdaad bepaalde explosieven waren .. dus het vermoeden is waarschijnlijk juist : er lagen explosieven opgeslagen die oud waren en te gevaarlijk om te verplaatsen, zodat men heeft gedacht “laat maar liggen en niks zeggen” ..

 3. Jimmy is Back says:

  Het zou kunnen. Het zou ook kunnen, dat er helemaal geen ramp heeft plaats gevonden De wijk stond op de lijst voor de sloop. Net als een hoax aanslag, kan dit ook een bewust “vroege sloop” zijn geweest, waarbij men een brand met vuurwerk creert (aangepaste vuurwerkshow). En als de wijk is leeg geruimd, dan kunnen ze daarna de huizen opblazen, wat ze normaal ook wel eens doen met het afbreken van gebouwen. Normaal wordt laagbouw weggehaald met een kogel. Maar het kan ook met explosieven. Het is namelijk raar dat er zo’n groot gebied ia afgebroken. Er waren al brandweerwagens aanwezig. Hoe kan dan de brand zo verspreiden? Een woonwijk brand niet zo snel. Het is geen bos. Het merendeel is stenen, dus dat slaat niet automatisch over naar buurwoningen. En vuurwerk dat neerkomt is koud vuur, Daar vliegt niets van in de brand.

 4. Jimmy is Back says:

  Top 10 firework disasters in the world.

  http://www.oddee.com/item_98635.aspx

 5. Jimmy is Back says:

  En dan een raar weetje.

  Vuurwerkramp Enschede op 13 mei 2000 (133e dag)
  Vuurwerkramp Hemeltje op 1 jan 2001 (111 datum)

  Aantal dagen tussen deze twee data? 7 maanden en 19 dagen.
  Dat is 233 dagen. Spelen met deze nummers en insiders weten genoeg.
  Iemand krijgt daar een stijf piemeltje van.
  Er zijn vele slachtoffers in Volendam die levenslang met brandwonden lopen.
  En er zijn vele slachtoffers in Volendam die nooit meer gezien zijn. Do the math.

  https://www.berekenhet.nl/modules/vakantie/periode-tussen-twee-datums.html

 6. Geuz says:

  Wat tissatussa zegt is juist, het was geen ramp maar een bomaanslag.
  De vuurwerkfabriek was een dekmantel, om ongemerkt een bomaanslag te plegen.

  Dit was professioneel uitgevoerd, de explosieven waren zelfs op het terrein van SE fireworks geplaatst, om later de indruk te wekken dat het geen explosieven waren, maar vuurwerk. De explosieven zaten in een container, die van defensie af zou komen. De leugen van defensie was, dat ze daar lagen ter opslag.

  23 zou een illuminatie getal zijn?
  Het lijkt me nogal ver gezocht. Keuzes voor data of andere getallen kunnen ook een afleidingsmanoeuvre zijn. En wat is illuminatie, want meningen daar over verschillen nogal. Illuminatie zijn naar mijn mening, alsook van andere onderzoekers, de naam die de Jezuïeten gebruikten van circa de jaren 1773-1814. Die jaren hebben geen symbolische, maar een historische betekenis.
  http://granddesignexposed.com/george/jesuits.html

  Het aantal doden klopt zo wie zo al niet, want er zouden ook lastige getuigen vermoord zijn geweest. Dat kan al vooraf gebeuren, die 23 is slechts een indicatie van moorden die bekend of erkend zijn door die bomaanslag.

  Er is mij niets bekend over dat 23 een illuminatie getal zou zijn, gaarne een bron.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.