Toespraak burgemeester Van der Laan, Dodenherdenking 4 mei 2017

Op 9 mei 1945 sprak verzetsman Henk van Randwijk hier op de Dam een uitgelaten menigte toe die bijeen was om de bevrijding te vieren. Hij dankte de bevrijders en besloot zijn toespraak met “Wij zullen altijd bondgenooten en vrienden zijn! Want wij hebben jaren verloren, maar wij kunnen een eeuw winnen.”

Die droom van langdurige vrede was bijzonder, gezien de naar schatting 60 miljoen doden die waren gevallen, onder wie 6 miljoen Joden; de ergste misdaad uit de geschiedenis. Nog maar twee dagen eerder werden hier 32 burgers vermoord toen militairen van de Duitse Kriegsmarine, dáár vanuit De Groote Club, het vuur openden op een mensenmassa die uitkeek naar de komst van de geallieerden.

Van die eeuw van Van Randwijk zijn 72 jaar verstreken. Al net zo lang herdenken wij jaarlijks de gevallenen en slachtoffers van de Tweede wereldoorlog. Ook staan wij stil bij de Nederlanders die na de oorlog slachtoffer werden van andere oorlogssituaties en vredesmissies. Wij betuigen ons respect aan hen allen.

Tijdens de bezetting vergde het moed en plichtsbesef om in verzet te gaan. Henriëtte Pimentel, directrice van de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg, die geholpen heeft vele honderden Joodse kinderen te laten onderduiken en zelf vermoord werd in Auschwitz.

De Drentse boer Schutten die de regeringskoerier Bestebreurtje op zijn land vond. Die was ’s nachts uit een Engels vliegtuig gesprongen met een geheime missie, maar hij had bij de landing zijn been gebroken. Een verslaggever interviewde boer Schutten, jaren later. “Wat ging er door u heen, die vroege morgen, toen u Bestebreurtje in uw weiland zag liggen?” “Ik wou dat ie daar niet gelegen had,” zei de boer, “maar toen hij er lag, lag hij er voor mij.”

Op een dag als vandaag beseffen we hoeveel slachtoffers de bezetter heeft gemaakt en hoeveel mensen hun leven voor onze vrijheid in de waagschaal hebben gesteld. We beseffen welke grote verworvenheden als democratie, grondrechten en rechtstaat wij – mede dankzij hen – mogen koesteren en moeten onderhouden. En we beseffen zodra onverdraagzaamheid de kop opsteekt, dat wij die op tijd moeten bestrijden, zonder zelf onverdraagzaam te worden. Dat zijn wij verplicht aan allen die wij vanavond herdenken.

Laten we juist op 4 mei onze zegeningen tellen en daaruit de hoop en het zelfvertrouwen putten om voort te gaan op de weg van vrede. We zouden – elk jaar opnieuw – Van Randwijks droom moeten nazeggen: “Wij kunnen een eeuw winnen.”

 


 

Iedereen is lovend over de speech van Eberhard van der Laan. Eberhard associeert zich overigens met Vrijmetselaars. De speech wordt uitgesproken door iemand die zogezegd in zijn laatste levensfase is. U en ik weten niet hoe lang hij nog te leven heeft. We weten het niet. Ik ga eerlijk zijn. Woorden doen me niet zoveel. Ik beoordeel eenieder uiteindelijk op zijn/haar daden.

 


ps. Henk van Randwijk is geboren op 9 november 1909 (911). Hij overleed op 13 mei 1966, de 133e dag van het jaar. Hij was een verzetsman, journalist, en schrijver/dichter. Bekend is Van Randwijk van de spreuk “Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen, dan dooft het licht”. Wat minder mensen weten, is dat hij mede-oprichter was van Vrij Nederland (en de eerste hoofdredacteur). Vrij Nederland is destijds opgericht met financiële middelen van de Vrijmetselaars. Sommigen bronnen verhalen, dat de Tweede Wereldoorlog en het hele verloop daarvan, is opgezet door Vrijmetselaars.  

pps. Henriëtte Pimentel (17 april 1876 – Auschwitz, 17 september 1943) was een Amsterdamse onderwijzeres en Joodse verzetsvrouw. Zij hielp tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse kinderen (van de Joodse Schouwburg) aan een onderduikadres.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, Maatschappij, regio Amsterdam. Bookmark the permalink.

2 Responses to Toespraak burgemeester Van der Laan, Dodenherdenking 4 mei 2017

  1. Geuz says:

    Ook vrijmetselaars werden vervolgd en vermoord door de Duitsers middels concentratiekampen.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Suppression_of_Freemasonry

    • maudoortwijn says:

      Nazi symbolen hebben wel wat overeenkomsten met Vrijmetselarij symbolen….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.