Ik verdedig mijzelf, zonder advocaat

Waarom? Omdat ik het recht heb op vrije keuze van verdediging. Ik heb slechte ervaring met advocaten. Dat weten ze op de rechtbank ook.

Advocaten kunnen onder andere worden misbruikt, om informatie achter te houden voor burgers (in strijd met o.a. artikel 50 en 51 Sv en EVRM artikel 6). Dan sturen ze (Rechtbank of Justitie) informatie alleen naar de advocaat, maar niet naar de cliënt. Funest natuurlijk voor de vertrouwensrelatie raadsman-client en funest voor een goed verweer. Het gebeurt mij continu, dat achterhouden van informatie, wat nóg een reden is geen advocaat te wensen. Het achterhouden van informatie belemmert mij in mijn verweer. Daar werkt de rechtbank aan mee. En advocaten lenen zich daar vaker voor, is mijn ervaring met ze.

Omdat het moeilijk blijkt een advocaat te ontslaan, zet ik de e-mail maar online. Hoe anders kan ik met zekerheid afkomen van de (toegewezen) advocaat? Deze komt gewoon opdagen op de zitting op 22 maart, nog steeds. Als ik zeg in de zitting deze advocaat niet te wensen, dan stelt de rechter dat hij het recht heeft iedereen te horen die hij wenst, ook een toevallige advocaat die er is. Wat kan ik er tegen inbrengen, zo lang duidelijk is dat die man mijn advocaat niet is? Een rechter mag bronnen raadplegen. S. is nooit serieus mijn advocaat geweest en dat weet de rechter ook.

Nog steeds wordt informatie niet naar mij gestuurd, want ik kreeg geen reactie op de fax van 21 maart op mijn adres. Dat wist ik alleen niet op woensdagochtend in de rechtszaal op 22 maart, want de zitting begon 9.30h en ik had geen internettoegang.

Hoe kan dit mensen? Ik zet de e-mails naar de advocaat uit pure noodzaak online, omdat ik anders mogelijk niet van hem afkom.

———————————-
Afzeggen afspraak maandag
 
MO
Maud Oortwijn
 
 
 
Beantwoorden|
za 18-3, 12:23
secretariaat@schwartzadvocaten.nl
 
 
 

Geachte heer Schwartz, 

Ik heb besloten toch geen gebruik te maken van uw services. Ik zal maandag niet langs komen voor een oriënterend gesprek. 

Als betrokkene in dit BOPZ verzoek heeft de rechtbank wel de plicht mij een advocaat aan te bieden, maar ik ben niet verplicht er gebruik van te maken. Ik ga de zitting liever in zonder advocaat. 

Met vriendelijke groet,

Maud Oortwijn


Van: Schwartz <nn@schwartzadvocaten.nl>
Verzonden: maandag 20 maart 2017 13:10
Aan: maud_oortwijn@e-mail.com
Onderwerp: afzeggen afspraak

 

Geachte mevrouw Oortwijn,

Naar aanleiding van uw mail, zend ik u bij deze nog een korte reactie.

Ik zal uiteraard uw wens om uitsluitend zelf het woord te voeren respecteren en derhalve aanstaande woensdag om 09:30 uur op de Rechtbank

bij gelegenheid van de zitting slechts “fysiek”aanwezig zijn, zomede aan het formele vereiste dat er een advocaat aanwezig is voldaan zal zijn.

Mocht u nog van gedachten veranderen dan sta ik onverminderd als raadsman voor u klaar en bent u nog steeds van harte welkom bij  mij op kantoor vanmiddag

om 15:30 uur teneinde de zaak te bespreken en voor te  bereiden samen.

Indien ik niet meer van u mag vernemen dan zal ik woensdag een kwartier eerder op de rechtbank aanwezig zijn te uwer beschikking indien alsnog gewenst.

Met vriendelijke groet,

L.M.A. Schwartz

 

———————-
Re: afzeggen afspraak
ma 20-3, 23:24
NN Schwartz 
 

Nee, ik wil u daar niet bij hebben, ook niet stilletjes in een hoekje. 

Er is geen enkele reden waarom ik een advocaat in de arm zou nemen. Er bestaat geen wettelijke plicht om een advocaat aanwezig te hebben, tenzij jij meer weet als ik over deze zaak. Er is een verplichting van de rechtbank om de betrokkene te laten bijstaan door aan advocaat, tenzij betrokkene daar bezwaar tegen heeft. Ik heb mijn bezwaar geuit. Duidelijk zelfs. 

De enige uitzondering is, als ze gaan proberen mij tevens wilsonbekwaam te verklaren. Krankzinnig zou dat zijn! Dat zou de enige uitzondering zijn. Echter, in dat geval zou ikzelf de eerste moeten zijn die ze dit mededelen en wel vooraf. Ik weet dat het OM laag zinkt, maar zo laag toch niet? 

Als jou verteld is dat ze mij wilsonbekwaam willen verklaren, bent u verplicht dit te laten weten aan mij, per direct. Verder maak ik geen gebruik van uw diensten. 

Met vriendelijke groet,

Maud Oortwijn

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij. Bookmark the permalink.

4 Responses to Ik verdedig mijzelf, zonder advocaat

 1. AndyDandy says:

  Gênant, dat je via de www alles rondstuurt, want anders “komt het niet aan”? Wahaaahaha.
  Weet iemand of het verplicht is een advocaat te hebben bij deze procedure? En zo ja, dan moet dat een advocaat van eigen keuze zijn. Moeten ze niet altijd jou ook de brieven sturen? Dit is nogal raar telkens. Waarom doet de rechtbank of jij niet kan lezen en schrijven? Hallo!

 2. Jimmy is Back says:

  Dit is raar. Is er iemand met juridische kennis die uitleg kan geven? Want ik vind het raar. Als jij een vertrouwenscrisis hebt met je advocaat kan je die advocaat niet opgedrongen worden. Wat is dat nou.

 3. Pingback: U vraagt zich af wat de wrakingskamer schreef? Dit. | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 4. maudoortwijn says:

  Ik wil niet dat de BOPZ-beschikking (uitspraak) online wordt gezet. Dat u dat weet. Dank.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.