De in haast geschreven PLEITNOTA van Maud. Zij maakt het tot op heden goed.

PLEITNOTA

Rechtbank Amsterdam 

Afdeling Familiezaken BOPZ

Edelachtbare Rechters

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

Parketnummer: C/13/624010 17-1032

Betreft: Voorlopige versie van Verweer Voorlopige Machtiging (BOPZ)

Datum: 22 maart 2017, Amsterdam

Edelachtbare heer/vrouwe,

Betrokkene is beledigd en geschokt, dat er een verzoek is gedaan tot Voorlopige Machtiging. Er zijn geen psychische of psychiatrische klachten. Er is geen patientrelatie. Er is geen onderbouwing of toelichting van het verzoek. Sinds 1994 ziet zij de “familie Oortwijn” niet meer en met zeer goede reden.

GGD

In de afgelopen maanden heeft ondergetekende bij de GGD verzoeken ingediend (bijlage PQ), om een afschrift te bemachtigen, van alle persoonsgegevens die de GGD mogelijk over ondergetekende verzameld heeft. Ondergetekende kent niemand bij de GGD en is ontstemd over de mogelijkheid dat zij gegevens verzamelen, zonder aanleiding of toestemming. Tot op heden heeft de GGD niet aan haar verzoek voldaan. Ondergetekende weet niet op basis van welke bronnen de GGD een vermeende diagnose zou hebben gesteld. Tevens is haar geen behandelplan gecommuniceerd. Ondergetekende is geen patiënt en de suggestie van Tuinebreijer dat hij behandelend arts zou zijn is gewoonweg een leugen. Ondergetekende kent hen niet!

Niet alleen druist de handelswijze van de GGD in tegen de artseneed, maar het zorgt ervoor dat ondergetekende zich niet goed kan verweren tegen deze ernstige aanval. Er is geen sprake van equality of arms. Hoe kan ondergetekende zich verweren tegen dwangverpleging, als de diagnose vaag is en het behandelplan onbekend? Hoe kan een GGD überhaupt dwangverpleging eisen, zonder behandelplan? Wat is het doel van de dwangverpleging, volgens de psychiaters Heus en Tuinebreijer? Zij kennen Oortwijn niet!

Er is geen sprake van psychische problemen. Er is geen patiëntrelatie met de GGD. Er is geen gevaar.

Achtergrond betrokkene

Dit is een verzoek tot Voorlopige Machtiging, met als doel dwangverpleging en vrijheidsberoving, van een intelligente en zelfstandige vrouw (bijlage R). In bijlage R is een CV opgenomen, evenals uitstekende scores op intelligentietesten. Betrokkene verhuurt daarnaast kamers aan jonge, hoogopgeleide expats in haar woning. Dit doet zij naar ieders tevredenheid. Haar onderzoeken naar onopgeloste moordzaken worden door een breed publiek gewaardeerd (bijlage R).

Dit is kennelijk een brein dat de GGD graag wil platspuiten? Waarom? Met welkde reden? Het OM wekt zo de schijn, dat zij dit onderzoek door derden wil stil leggen (bijlage XYZ). Waarom anders alsnog (na vele jaren!) met een BOPZ procedure ingaan op aangiftes van jaren geleden? Welk signaal wordt afgegeven naar de maatschappij? Geen aangiftes doen over bekende mensen? Geen kritiek uiten op het OM? Geen oude cold cases uit de doofpot halen?

De wet BOPZ wordt hier misbruikt voor een ander doel.

Team Dreigingsmanagement

Oortwijn is jaren geleden zonder goede reden kennelijk geregistreerd als zogenaamde “Potentieel Gewelddadige Eenling”. Tot op heden heeft het team Dreigingsmanagement geen bewijs laten zien over het waarom van de registratie. Eenmaal op die lijst, dan volgt het team Dreigingsmanagement, met als doel het leiden tot een strafrechtelijke veroordeling of neutralisatie in de GGZ. Dit kan gebeuren, ook als er geen sprake is van een geestelijke stoornis of een strafbaar feit. Het team zelf erkent dat deze aanpak onwettig is.

Politie en Justitie

Aanvankelijk ontkende het ministerie van Justitie (bijlage S) de registratie als PGE: zij raadden in 2012 aan vooral contact op te nemen met de huisarts, vanwege het vermoeden dat de Landelijke Politie ondergetekende in de gaten hield. In juli 2015 wordt toegegeven dat Oortwijn geregistreerd staat als PGE bij de Landelijke Politie. In juli 2015 geeft de politie aan dat zij geen “mogelijk gevaar” zien (bijlage S). In 2016 laat de Politie weten, dat de gegevens over Oortwijn bij het team Dreigingsmanagement sinds juni 2015 statisch zijn. Hieruit valt op te maken, dat zij zogezegd géén “mogelijk gevaar” zien. Er is ook geen historoie van geweld, hoewel de politie al jarenlang hinderlijk volgt om reacties uit te lokken.

Arkin

In oktober 2016 liet Arkin aan ondergetekende schriftelijk weten, dat zij geen reden zagen zich verder “op te dringen” (bijlage T). Deze brief werd gestuuurd door Verpleegkundige Boon en psychiater Rozendal. In de huidige Voorlopige Machtiging wordt gesuggereerd, dat Arkin nu ineens de aanvraag zou doen en bij erkenning ervan de dwangverpleging zou toepassen. Het is volstrekt onduidelijk waarom Arkin ineens 180 graden zou draaien. Vanuit Arkin is er ook geen psychiater geweest die de VM-aanvraag heeft ondertekend. Het vermoeden ontstaat, dat deze aanvraag vanuit de GGD is gepusht, waarbij zij de administratie van Arkin zo ver hebben gekregen om er aan mee te werken.

GGD en politie

De GGD probeert al enige jaren af en toe een voet tussen de deur te krijgen bij ondergetekende, hoewel er geen enkele aanleiding toe is. Het is de politie geweest die de GGD hier kennelijk toe heeft aangezet. De GGD fungeert als verlengstuk van Politie (in dit geval het team Dreigingsmanagement).

Aangiftes en ‘dreiging geweld’

Ondanks het aandringen van de politie, zijn er slechts twee aangiftes gedaan in 10 jaar tijd. Van de eerste aangifte is vast komen te staan, dat deze onwaar was (buurman i.v.m. ruzie over schutting, in bijlage E & F). De aangever heeft deze terug getrokken. Ook de aangifte van M.S. (gemeenteraadslid) in 2016 was leugenachtig. Enkele dagen voor de regiezitting besloot het OM zich terug te trekken van strafvervolging.

De aangiftes die ondergetekende zelf gedaan heeft tegen haar stalkers, zijn van jaren geleden. Deze zijn door Justitie en in een artikel 12 niet verder behandeld. Ondergetekende heeft hieruit haar conclusies getrokken en laat deze kwestie nu rusten. Zij richt zich vooral op cold cases, zodat zij anderen kan helpen met haar kennis.

Als ondergetekende geneigd zou zijn tot geweld, had zij dit jaren geleden kunnen doen. Op een steenworp afstand van de eigen woning, worden regelmatig evenementen georganiseerd: het 5-mei concert (Koningshuis), het lijsttrekkersdebat (politiek), en zelfs het gala van de postcodeloterij (George Clooney). Vanwege dergelijke events, wonen in de omgeving van Oortwijn vooral fans van het Koningshuis.

Kortom, het Openbaar Ministerie, de Politie en de Gemeente (GGD) proberen van alles om ondergetekende “uit te schakelen”, hetzij strafrechtelijk, hetzij via de GGZ. Dat heeft niet zozeer te maken met gedragingen van ondergetekende, maar alles met de aanpak van het team Dreigingsmanagement. Zij jutten allerlei mensen op om meldingen en/of aangiftes te doen. De sociale omgeving van de woonomgeving en medische professionals (incl. huisarts) worden gevraagd mee te doen. Het OM houdt bij rechtszaken informatie achter, waar ondergetekende wél recht op heeft. En zij halen advocaten over om hieraan mee te doen. Het is een rechtstaat onwaardig. Dat een broer die ondergetekende sinds 1994 niet ziet, hieraan meedoet, zegt alles over hem.

Er is geen serieuze diagnose. Het behandelplan wordt geheim gehouden. Dit is een schandaal.

Arkin 2016104

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij. Bookmark the permalink.

7 Responses to De in haast geschreven PLEITNOTA van Maud. Zij maakt het tot op heden goed.

 1. Geuz says:

  Is het wel verstandig om zo eerlijk te wezen?

  De gerechtelijke argumenten zijn heel sterk, maar de vermoedens die je uit kunnen ze mogelijk tegen je gaan gebruiken.

  Ik zou ze ook zo weinig mogelijk informatie geven.

  Dit zijn onrechtmatige aanvallen op je veiligheid die de Arkin doet, er zitten slechts snode bedoelingen achter.

 2. Vogeltje wat zing je laat says:

  Jij zit ook achter de GGZ GGD aan, met al die studies van heroinehoertjes, zoals Mirjam Moller, en Shirley Hereijegers, en Antoinette Bont. Als deze dames georganiseerd gepakt worden, dan is die organisatie dan toch of de dealers of de hulpverlening. Dat zijn de vaste contacten met organisaties. De klanten hebben een nummerbord dus dat is juist afgedekt.

 3. waterman10 says:

  test

 4. waterman10 says:

  12345………………..
  Heel verstandig dat je een pleitnota zelf hebt opgesteld, Maud.
  Ik neem dus aan ook dat je die aan de rechter hebt overhandigt tijdens de zitting.
  Waarom justitie graag moelijk doet, geen flauw idee.
  Advocaten mogen geen pleitnota gebruiken als de zitting op een bepaalde locatie plaatsvindt. Bij zittingen die in de rechtbank plaatsvinden voor een meervoudige kamer verdient het de voorkeur dat advocaten zonder pleitnota pleiten. Kiest de advocaat er voor om toch een pleitnota in te brengen, dan mag deze niet langer zijn dan twee A4’tjes.

  Het is net alsof je jezelf niet juridisch mag verdedigen.
  Althans dat is wat ze je proberen wijs te maken.
  Hoe dan ook, dwangmatige uit huis plaatsing zonder ook maar 1 grammetje bewijs dat jij ontoerekeningsvatbaar zou zijn is gewoon klip klare glasheldere ontvoering/kidnapping.
  Hier zal een echte verstandige rechter niet toe doen besluiten.
  Een rechter en echte vent zou tot uitspraak komen om je met rust te laten en iedere vorm juridische stalking zonder bewijzen in de toekomst strafbaar te stellen.
  Benieuwd of Frans van Arem kan laten zien dat hij een echte vent is.

 5. Pingback: U vraagt zich af wat de wrakingskamer schreef? Dit. | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 6. Pingback: Ik deed vele verzoeken om mijn dossiers in te zien, maar mocht dat pas? Wanneer? Na de zitting! | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 7. maudoortwijn says:

  Ik wil niet dat de BOPZ-beschikking (uitspraak) online wordt gezet. Dat u dat weet. Dank.

Leave a Reply to maudoortwijn Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.