TV Ten Strijde over de Grebbeberg in WO2

adolf-hitler-572Duitsland is een buurland van Nederland. Wij grenzen aan elkaar en dat al heel lang. Hitler kwam aan de macht in Duitsland op 30 januari 1933. De man heeft zijn plannen uitgebreid gecommuniceerd. Hij wilde Lebensraum voor het Duitse volk. Hitler versterkte vervolgens het leger van Duitsland. In 1939 viel Duitsland Polen binnen, wat de Tweede Wereldoorlog ontketende.

grebbelinie_the_netherlandsWaarom bereidde Nederland het eigen leger niet goed voor op een mogelijke inval van de Duitsers? De Duitse inval kon je jaren van tevoren als mogelijkheid zien aankomen.   Rechts de Grebbelinie (blauw). 

Als iets duidelijk wordt in onderstaande uitzending, is dat het Nederlandse leger niet voorbereid was op de strijd op de Grebbeberg. Dat betekent dat de regering wel van Nederlandse mannen vraagt om hun leven te wagen, maar dat het -ondanks de verwoede strijd gevoerd- van tevoren al een min of meer kansloze strijd was.

U kan zich niet voorstellen, dat het verloop van de Tweede Wereldoorlog mogelijk van tevoren is afgesproken tussen landen? Puur vanwege strategische belangen? Nee? Zou te erg zijn? 

 


Ten Strijde:  De Grebbeberg

http://www.npo.nl/ten-strijde/03-03-2017/AT_2072135

In de meidagen van 1940 speelde de Grebbeberg een grote rol. Onverwacht hielden de Nederlanders dagenlang stand tegen de Duitsers, maar uiteindelijk verloren we. Omdat Nederland te weinig mannen en middelen had, tegenover een grote Duitse overmacht van goedgetrainde soldaten met moderne wapens. Jort en Pieter Jan volgen de tragische strijd om de Grebbeberg van dag tot dag. Vanuit het gezichtspunt van Jan Soldaat.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Leger, Media, NWO, WO2 and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to TV Ten Strijde over de Grebbeberg in WO2

 1. waterman10 says:

  Wie heeft hier mijn 2e posting gestolen?

 2. Geuz says:

  Ik weet wel waarom.
  En ik las ook ooit in een oorlogsboek, dat de wapens van het Nederlandse leger in 1940 verouderd waren en dat er veel bezuinigd was op defensie.

  Edmond Paris beschrijft in zijn boek “Geheime geschiedenis van de Jezuïeten”, dat de Blitzkrieg in Frankrijk was voorbereid met behulp van de Franse Katholieke Kerken. Ik las dat boek in een Engelse vertaling, oorspronkelijk is het in Frans geschreven. Ik zie dat er ook hier op Vrijewereld.org een Duitse een Engelse versie staat, niet de originele Franse versie.
  Edmond Paris – Die verborgene Geschichte der Jesuiten
  Edmond Paris – the secret history of the Jesuits (1975)
  Er schijnt geen Nederlandstalige versie te zijn, maar gelukkig kwam ik op sociale media wel veel Nederlanders tegen die het boek kennen.

  Dat boek gaat vooral over de achtergronden van de Tweede Wereld Oorlog.

  Naast dat boek, zijn er nog een heleboel andere bronnen die het geheime script voor de Tweede Wereld beschrijven. Zoals Douglas Willinger, die beweert dat Wladimir Ledichowski de Tweede Wereld Oorlog ontwierp en liet uitvoeren. Hij praat daar over in dit interview, ik zal ook even zoeken of ik een bron kan vinden van zijn eigen blog…

  Hier een artikel door Douglas Willinger, misschien dat het helpt:
  https://continuingcounterreformation.blogspot.nl/2009/07/wlodimir-ledochowski-kulturkampf_17.html
  Deze “Culturkampf” klinkt vaak gehyped op dat blog, maar met dat interview door Barry Chamish ging ik begrijpen waarom dat zo belangrijk is. De term Culturkampf komt van Kanselier Bismarck, die het woord gebruikte voor zijn politiek. Het boek door de ghostwriter van Adolf Hitler, Bernhard Stempfle, was getiteld “Mein Kampf”. Die titel refereert dus aan de politiek van Kanselier Bismarck. Bismarck echter was protestant, Hitler was Rooms Katholiek, maar door het boek “Mein kampf” te benoemen, kreeg protestant Duitsland de indruk dat Hitler een nieuwe Bismarck (protestant) zou zijn.

  Het is moeilijk te achterhalen, hoeveel Rooms Katholieke ambtenaren er waren in Nederland vlak voor de Tweede Wereld Oorlog. Maar daar ligt wel de hulp die Hitler kreeg hier te lande. Vaak is die manipulatie indirect met blackmail, chantage of onwetendheid als instrument.

  Wat misschien ook nodig is om te begrijpen, dat is dat Wladimir Ledichowski de Generaal was van de Katholieke Orde binnen de Katholieke Kerk, die de absolute leiding kreeg over de Heilige Inquisitie in 1541. Die leiding hebben ze nog steeds vandaag de dag. Ook zweert elke paus nog steeds trouw aan het concilie van Trente. De Tweede Wereld Oorlog zien als een operatie ter Heilige Inquisitie, is naar mijn smaak feitelijker en juister, dan wat de onwetenschappelijke historici doorgaans beweren.

  • maudoortwijn says:

   Het geloof in de RK-kerk is in Europaniet sterker geworden na WO2. Als je gelijk hebt, zouden zij niet in hun missie geslaagd zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.