Deze brief ging 2 1/2 maand geleden naar de GGD Amsterdam: geen reactie!

dsci2491Ook de GGD Amsterdam heeft van mij een keurige brief ontvangen. Geen reactie. En de redelijke termijn is ook hier verstreken. Het gaat om dossiervorming achter mijn rug om. Persoonsgegevens zijn eigendom van de persoon over wie het gaat: van mij!

Het is werkelijk schandalig hoe ze te werk zijn gegaan in “mijn zaak”, dus ik stuurde hen een brief met verzoek om informatie. Daar heb je als burger recht op. De GGD claimt ondertussen dat ik hun patiënt ben (psychiater Tuinemeijer). Mensen, ik ken die lieden niet. Ik heb nog nooit gesproken met iemand van de GGD, behalve met de receptie toen ik deze brief bezorgde in december. Ze moeten zich schamen.

Hieronder mijn verzoek om informatie, met wat kritische vragen.


 

G.J.M. (Maud) Oortwijn, Amsterdam

De heer P. van der Velpen, Directie GGD Amsterdam

 

Betreft: Afschrift persoonsgegevens G.J.M. Oortwijn

Datum: Amsterdam, 14 december 2016

 

Geachte heer Van der Velpen,

In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is vastgelegd, wanneer persoonsgegevens door instanties verzameld mogen worden en wat de rechten van burgers zijn daarin. Recent ontving ik van de GGD een brief gedateerd 13 december 2016, met daarin een uitnodiging tot gesprek over een behandeling. Deze brief kwam voor mij geheel onverwacht. Ik beschouw de inhoud van deze brief als niet alleen zeer verontrustend, maar tevens als ronduit beledigend. Om die reden verzoek ik u dringend om een afschrift van alle verzamelde persoonsgegevens over ondergetekende, G.J.M. Oortwijn, binnen de GGD (zie Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Verzocht wordt om een afschrift van alles hetgeen is vastgelegd over ondergetekende binnen de GGD. Ondergetekende wil een afschrift van de concrete vermeende klachten/zorgmeldingen over G.J.M. Oortwijn, die zouden zijn gedaan bij de GGD of waarvan de GGD kennis heeft genomen, incl. herkomst, namen klagers, datum en inhoud van de klacht/zorgmelding. Daarnaast verzoekt ondergetekende inzage in aan wie deze gegevens zijn verstrekt en/of met wie deze zijn besproken.

Vragen die ondergetekende beantwoord wil zien:

 1. Welke persoonsgegevens zijn verzameld/vastgelegd binnen de GGD over G.J.M. Oortwijn?
 2. Wat is de herkomst van deze gegevens?
 3. Sinds welke datum worden er gegevens over G.J.M. Oortwijn vastgelegd binnen de GGD? Oortwijn heeft geen historie van psychische of psychiatrische problemen.
 4. Door welke partij (buiten de GGD) is aanvankelijk geopperd om binnen de GGD persoonsgegevens over Oortwijn vast te leggen en Oortwijn als een mogelijke “cliënt” te zien en/of te benaderen?
 5. Wat is het doel van het vastleggen van persoonsgegevens over G.J.M. Oortwijn binnen de GGD?
 6. Wat is de wettelijke basis voor het vastleggen van persoonsgegevens over Oortwijn door de GGD?
 7. Is er op enig moment contact geweest tussen de GGD en het team “Dreigingsmanagement” (of de Landelijke Eenheid van de politie) over G.J.M. Oortwijn?
 8. Heeft de GGD zelf ergens pro-actief gegevens opgevraagd of opgezocht over G.J.M. Oortwijn?
 9. Er heeft nooit een gesprek tussen de GGD en G.J.M. Oortwijn plaatsgevonden. Heeft de GGD anderszins onderzoeken gedaan ten aanzien van Oortwijn en zo ja, hoe? Volgt de GGD Oortwijn actief op enigerlei wijze in haar dagelijkse activiteiten?
 10. Met welke partijen/personen onderhoudt de GGD contact over G.J.M. Oortwijn op enigerlei wijze?
 11. Welke persoonsgegevens over Oortwijn zijn gedeeld met welke partijen/personen binnen de GGD en daarbuiten? Aan wie zijn gegevens over Oortwijn verstrekt? Wie hebben toegang gehad tot de vastgelegde persoonsgegevens van Oortwijn?
 12. Ondergetekende wil een afschrift (volledig en in detail) van alle vermeende klachten/zorgmeldingen over G.J.M. Oortwijn, die zouden zijn gedaan bij de GGD of waarvan de GGD kennis heeft genomen, incl. herkomst klacht/melding, namen klagers, datum vermeend voorval en inhoud van de klacht/melding.
 13. Heeft de GGD pro-actief zelf contact opgenomen met vrienden, bekenden, buren etc. van Oortwijn? Zo ja, met welk doel? Is de omgeving van Oortwijn aangemoedigd/verzocht om klachten/zorgmeldingen in te dienen tegen/over Oortwijn? Oortwijn wil een afschrift van (verslagen van) alle contacten (ook persoonlijke aantekeningen en telefoonlijsten). Er is hier sprake van actieve dossiervorming buiten medeweten om.
 14. In de brief van de GGD van 13 december jl. aan Oortwijn wordt gesproken over een behandeling, hoewel er geen enkel contact is geweest en er -neem ik aan- géén diagnose is gesteld. Op basis waarvan is de psychiater van mening dat het een goed idee is met Oortwijn “in gesprek te gaan over een vorm van behandeling” als er van een psychiatrische diagnose geen sprake is? Er wordt zelfs geschreven over een mogelijke gedwongen behandeling, zonder ooit in gesprek te zijn gegaan.
 15. Is er wél een diagnose gesteld binnen de GGD? Zo ja, wat zou deze inhouden en op basis van welke “inzichten” cq. “feiten” cq. “gronden” zou die diagnose (als deze er is) gesteld zijn en wanneer?
 16. Indien er een diagnose is gesteld, wat zijn in dat geval redenen geweest om Oortwijn niet van de inhoud daarvan per direct op de hoogte te brengen?

Ondergetekende verzoekt om een antwoord op bovenstaande 16 vragen evenals een afschrift van al het overige dat is vastgelegd over ondergetekende binnen de GGD.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

G.J.M. (Maud) Oortwijn

Bijlage: Kopie paspoort

 


 

arkin-2016104De GGD zelf heeft (voor zover mij bekend) geen opname capaciteit en al helemaal niet voor mensen zonder enige problematiek. Daarom hebben ze een club als Arkin nodig. De psychiater van Arkin liet mij per brief weten in oktober 2016, dat ze me verder met rust zouden laten. Hebben die zich bedacht, zomaar, op basis van niets? Aan gedwongen opname worden namelijk allerlei eisen gesteld, ook na de opname aan de instelling zelf. Niet iedere instelling is geschikt.

Als ik door het centrum van Amsterdam loop, zie ik regelmatig mannen en vrouwen, waarvan ik me afvraag of zij zich goed kunnen handhaven alleen in de maatschappij. Die laten ze met rust, vanwege het zelfbeschikkingsrecht en meestal terecht. Demente bejaarden worden tegenwoordig gevraagd langer zelfstandig te wonen, omdat er geen capaciteit is. Maar ik krijg wel de halve GGZ-sector achter me aan? Waar zijn zij bang voor?

Het zegt zoveel over de status van de GGZ in Nederland.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, Free Maud, GGZ, Maatschappij, Maud Oortwijn, regio Amsterdam and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

19 Responses to Deze brief ging 2 1/2 maand geleden naar de GGD Amsterdam: geen reactie!

 1. Kaskaas says:

  Maud, hoeveel bezoekers komen op deze website? Snappen die niet dat ze moeten tekenen met de petitie tegen het wanbeleid van “zogenaamd verwarde personen”. Dat iedereen die maar een beetje kritisch denkt over de systeem die kunnen ze zomaar op een lijst zetten en oppakken. Dat kan niet> Dat is zo niet goed. Tekenen moeten de mensen.

  Snappen de bezoekers van de website niet dat je leven er van afhangt nu? Doe mee. Teken dat ding.

  BBBBBBBBBBBBB http://www.pgediscutabel.petities.nl BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

 2. waterman10 says:

  Beetje rustig aan Kaskaas.
  Je doet net alsof Maud voor een vuurpeloton staat.
  Ik heb al eerder getekend hoewel ik ook al eerder schreef dat petities geen zoden aan de dijk zetten. Maar goed, ik wil Maud niet de goede hoop wegnemen en daarom heb ik ook getekend.
  Van mij mag ze met zoveel mogelijk handtekeningen haar petitie overhandigen aan de tweede kamer in de hoop dat er minimaal 1 persoon wakker is daar.

 3. Pingback: Een brief aan de Landelijke Politie, waarop ontwijking volgde. | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 4. Geuz says:

  Ik heb ook getekend.
  Ook heb ik de link verspreid over sociale media.

  Ik hoop dat Micha Kat ook getekend heeft, hij zou best eens een artikel aan dit gebeuren kunnen besteden.

  Wat waterman10 zegt is onzin.
  Deze aanvallen op Maud zijn wel degelijk een vuurpeloton!
  Psychiatrie in Nederland is zo ingericht, dat de meesten daar nooit levend meer uitkomen. En als je er uit komt, dan is dat met hersenbeschadigingen. Hersenschade, die in mijn optiek erg goed te merken is aan Erwin Lensink, in de video’s die hij maakte na zijn eerste gedwongen opname.

  Door die, aangebracht door psychiaters tijdens de eerste opname, hersenbeschadigingen, lijkt het dan dat zo iemand terecht in de psychiatrie zou zitten. Maar de waarheid is, dat die hersenbeschadigingen worden aangebracht door chemische mishandeling door het psychiaters en elke misdadigers die dergelijke kwakzalverij gelooft. Zo dan is het inkomen van de psychiater verzekerd. Met zichtbaar smeergeld door de farmaceutische industrie, kijk eens naar de pillen merken in hun kantoortje!

  Erwin Lensink zit al onder regelmatige opname sinds 2009, dat is nu 8 jaar.
  Ik zeg Erwin Lensink, omdat de waxinelichtwerper redelijk bekend is in Nederland. Ik zag afgelopen weer iemand tweeten dat zijn arrestatie en psychiatrisering belachelijk is. Theo Maassen heeft er ook tijd aan besteed. Maud is minder bekend bij het grote publiek dan Erwin Lensink, de waxinelichtwerper, al hebben ze zijn naam zoveel mogelijk geheim gehouden in Nederland.

  ik heb veel vrienden gehad in de psychiatrie, waarvan de meesten al dood zijn.
  Dat waren mensen die gewoon normaal waren, maar gepest door hun omgeving, of onder gedwongen opname door de blauwjoekels, zoals ze proberen bij Maud. Psychiatrie is voor velen levenslange TBS en dwangverpleging, terwijl ze helemaal niets gedaan hebben tegen de wet of de maatschappij.

  Corrupt land. Een land waar tuig als waterman10 rondloopt, want dit is niet het eerste commentaar hier van hem wat me woedend maakt, Maar ook de zonnestralen als Kaskaas zijn er. In een land waar zoveel klootzakken rondlopen, is het altijd een onthulling om toffe intelligente lieden als Kaskaas tegen te komen, zeldzaam als diamanten. En in de psychiatrie loopt veel tuig rond, je zit daar echt niet tussen fijne mensen. De mensen die ik daar ken, en kende nu dood, geloofden in die onzin daar, waardoor ze medeplichtig waren.

  Maar goed, ik weet niet of Maud door de leugens van de psychiatrie heen kan prikken.
  Ik heb er veel aandacht aan besteedt in eerdere commentaren, maar weet ook niet welke specifieke informatie iemand nodig heeft om iets te kunnen begrijpen.

  In mijn ervaring, is kunnen doorzien van de leugens van psychiaters een hele goed verdediging, want de psychiaters die ik tegenkwam, nadat ik ze doorzag, voelen zich bedreigd door mijn kennis van zake. Maken meteen de foute diagnose dat ik intelligent bent, wat ik beledigend vindt. Ik zie door hun leugens, versla met gemak hun medische sofistiek, waardoor het lijkt dat ik intelligent ben. Nou, ik heb gewoon het nodige onderzoek gedaan, kennis van zake is wat anders dan intelligent zijn.

  Mocht je daar terecht komen Maud, je moet daar liegen om jezelf te beschermen.
  Het is als een ondergedoken Jood in je huis als de Nazi’s aankloppen, die psychiaters zijn volledig corrupt.
  En elke getuigenis van kinderen van het pedofiel netwerk verteld over veel psychiaters in dat pedofiele netwerk, Dr. Mengele van kamp Auswitch is hun leermeester.

  Iets wat veel psychiaters niet weten:
  Psychiatrie is inquisitie, geen kwakzalverij.
  Maar goed, dat begrijpt hier doorgaans niemand dan.
  De enige Nederlander die dat zou begrijpen, die ik ken, was Willem Frederik Hermans, maar die is al lang van ons heengegaan. Maud is een politiek dissident, wat haar nu overkomt is duizenden overkomen in de Sovjet Unie. Veel van die gifpillen (“Medicatie”), zijn zelfs getest en ontwikkeld in de Sovjet Unie!

  • waterman10 says:

   Ik tuig ?
   Wat is tuig? Tuig is slecht, onbeschoft volk.
   Kun je daar vandaag 1 bewijs van aanleveren?
   Als jij dat niet kan moet je niet zo onozel uit je nek kletsen Geuz.

  • maudoortwijn says:

   Rustig rustig lieve mensen.

  • waterman10 says:

   Psychiatrie is inquisitie, geen kwakzalverij.
   Maar goed, dat begrijpt hier doorgaans niemand dan.
   De enige Nederlander die dat zou begrijpen, die ik ken, was Willem Frederik Hermans
   Vrijmetselaren rond W.F. Hermans
   https://www.vrijmetselarij.nl/cmc/Uitonstijdschrift/VrijmetselarenrondWFHermans.aspx

  • waterman10 says:

   Ik denk dat we hier te maken hebben met ene Geuz die zich in de vrijmetselarij bevind.
   Dit soort mensen strooien mensen zand in de ogen door alles te verdraaien.
   Psychiatrie is een pseudowetenschap
   http://www.ncrm.nl/psychiatrie-is-een-pseudowetenschap/?gclid=CI_fm-uStdICFQ0R0wod6qwLpQ

  • Geuz says:

   Hmm, ik zou vrijmetselaar zijn?
   Dus je tracht mijn reputatie aan te vallen?

   Als je vind dat ik ongelijk heb, dan kan je dat gewoon zeggen.
   Wat je hier doet is een ad hominem aanval, geen inhoudelijk argument,
   Ook het feit of WF Hermans een vrijmetselaar zou zijn is volstrekt irrelevant, het heeft niets te maken met zijn publicaties.

   Ad Hominem aanval, dat is de meest ernstige intellectuele misdaad die iemand kan begaan. En nee, ik ben geen vrijmetselaar, maar als ik dat zou zijn, dan zou dat geen enkel verschil uitmaken. Er zijn zelfs ook heldhaftige vrijmetselaars geweest in de geschiedenis, behalve pedofiele vrijmetselaars die er ook zijn, maar waarom zou ik iemand die ad hominem aanvallen inzet slimmer maken.

   Als je goede bedoelingen had met bagatelliseren van het gevaar waarin Maud zich bevindt, dan kan je zeggen dat ik ongelijk heb. Daarvoor verwacht ik dan inhoudelijke argumenten, geen aanval op de reputatie van een persoon. Maar deze ad hominem aanvallen bevestigen slechts dat ik gelijk heb, je bent een verwerpelijk persoon. Vertroebelen van onderzoek naar feiten, etiketten plaatsen op lieden, zonder enig inhoudelijk argument aan te leveren voor het onderwerp.

   Als je had gezegd:
   Mijn excuses, dat was niet mijn bedoeling. Ik begrijp gewoon niet waarom gedwongen opname in de psychiatrie een probleem is. Ik begrijp niet waarom aanvallen op Maud door de propaganda media, waarin men haar wil beschuldigen van geestesziekte, haar in gevaar brengen. Ik begrijp niet dat daar een geheime dienst achter zit of welke. etc ” Dan hadden we kunnen concluderen, waterman10 is een eerlijke jongen die niet beter wist. Maar dat is niet wat hier gebeurde.

   De veiligheid van Maud is hier in het geding, daardoor werd ik boos op waterman10 die dat gevaar bagatelliseerde. Dat was mijn punt. Maud heeft een zware en erg gevaarlijke vijand, ze zoekt naar levensgevaarlijk moordenaars, die vrij rond lopen in Nederland. Die van bovenaf worden beschermd. Zoals Mirjam Mueller dat aangaf tegen haar vriend, voordat ze vermoord werd. Als Maud geestelijk gestoord verklaard wordt, dan wordt haar onderzoek inzake ongeloofwaardig. Dit zijn serieuze zaken.

   Mijn weerwoord jegens de ad hominem aanvallen:
   Waterman10 is onvolwassen, onverantwoord, had beter kunnen weten.
   Als je door gaat hier de kleuter uit te hangen, dan verminderd dat niet het gevaar waarin Maud zich plaatst. Door op jacht te zijn naar moordenaars, die van boven af beschermd worden. Die dus mogelijk of waarschijnlijk een relatie hebben met het OM en de psychiatrie.

   Maud verdient respect en hulp.
   Veel respect.
   Wat men van mij vindt is me om het even, tenzij dat in het gedrang komt van de reputatie of veiligheid van Maud Oortwijn. Maar dat laatste kan ze hopelijk zelf bepalen, in haar beslissing voor het wel of niet plaatsten van commentaren.

  • maudoortwijn says:

   Dank voor de steun van jullie beide, al zijn jullie het oneens.

  • waterman10 says:

   Ach zie,ik sta een vrijmetselaar aanhanger op z’n tenen.
   Ik had eerlijk gezegd ook geen andere reactie van Geuz verwacht.
   Je bent de fout ingegaan om mij tuig te noemen zonder mij te kennen.
   Daarmee heb je niet laten zien wat ik ben,maar wat jij bent.
   Als je moordenaars wilt zoeken,zoek ze dan binnen je eigen vrijmetselaar gelederen.
   Als je denkt dat ik een kleuter ben heb je het helaas fout.
   Goede vrijmetselaars bestaan niet.
   Jij kunt me de pot op Geuz.

 5. Marianne says:

  Dit is eng. Mijn steun heb je. In de GGZ laten ze je niet meer los, want dat kan niet, Als ze je eenmaal hebben zonder reden, zijn ze als de dood je ooit weer vrij te laten. Dat doen ze dus nooit meer. Zorg dat je erbuiten blijft, want anders is het levenslang. Let op mijn woorden.

  Waarom zegt Han Oortwijn dat jij een moord gaat plegen of zelfmoord gaat plegen. Dat heb je nooit gezegd toch? Je lost juist moordzaken op.

  • Marianne says:

   han oortwijn is dan je broer? heb je nog meer familie? zijn ze allemaal zo erg?

 6. Marianne says:

  Je moet oppassen. Dat je bij de BOPZ niets zegt wat ze strafrechtelijk tegen je kunnen gebruiken. Dat je bij de strafrechter niet iets zegt wat ze qua BOPZ tegen je kunnen gebruiken. Dit is heel naar, want ze komen aan beide kanten naar je toe. Dat is dan dus wel heel toevallig, want dat zeggen ze nu Toeval !!!! Ja ja ja dank je de koekoek en maak dat de kat wijs.

 7. Marianne says:

  Psychiatrie is geen wetenschap. De diagnoses zijn niet objectief vast te stellen. Het is een indruk van een psychiater op basis van een gesprek. Zonder gesprek is er helemaal geen diagnose te stellen. Met vele gesprekken kan je een vage onbetrouwbare diagnose te stellen.

  Artsen schrijven de hele tijd drugs voor. Het zijn drugs, met vele neveneffecten.

  http://www.ncrm.nl/videos/over-lijken-gaan/

 8. waterman10 says:

  Dat schreef ik ook.
  Geen wetenschap maar pseudowetenschap.
  Een pseudowetenschap is een reeks ideeën gebaseerd op theorieën die als wetenschappelijk naar voren worden gebracht maar die in werkelijkheid niet wetenschappelijk zijn.
  Wat heeft psychiatrie met inquisitie te maken? Dat is appels met peren vergelijken. Onzin.
  Dat de psychiatrie zich bezig houden met kwakzalverij is eerder aantoonbaar. En die Geuz maar beweren dat psychiatrie geen kwakzalverij is……tssssss.
  Welke industrie brengt het gif op de markt? Juist de big farma kwakzalvers.
  Dus Marianne…………….je hebt het helemaal goed.
  Onze overheid en ook big pharma word geleid door de vrijmetselarij. Dus……..dan zijn we er toch?
  Je weet wel, die wat ik graag op hun tenen trap.
  En als ik ze betrap,dan weten zij zich geen houding meer aan te nemen en bedenken ze weer listige zinnetjes om op mij te reageren zodat ze zich eruit kunnen l*llen.
  Ze schrijven zichzelf uiteindelijk vast.

 9. maudoortwijn says:

  G.J.M. (Maud) Oortwijn
  Nieuwe Prinsengracht abcd
  1018 __ Amsterdam

  De heer P. van der Velpen
  Directie GGD Amsterdam
  Postbus 2200
  1000 CE Amsterdam

  Betreft: Afschrift persoonsgegevens G.J.M. Oortwijn

  Amsterdam, 1 maart 2017

  Geachte heer Van der Velpen,

  Op 14 december 2016 diende ik bij u een schriftelijk verzoek in voor een afschrift van mijn persoonsgegevens, welke de GGD kennelijk registreert. Tot op heden heb ik geen reactie mogen ontvangen.

  In de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is vastgelegd, wanneer persoonsgegevens door instanties verzameld mogen worden en wat de rechten van burgers zijn daarin. Verzocht wordt om een afschrift van alles hetgeen is vastgelegd over ondergetekende binnen de GGD, zoals eerder is verzocht in mijn schrijven van 14 december jongstlede (vraag 1 t/m 16), zie bijlage.

  Ik heb de GGD Amsterdam nooit toestemming gegeven tot registratie van persoonsgegevens en ben geen cliënt bij de GGD. Recent is gebleken dat een psychiater van de GGD, de heer W. Tuinebreijer, het idee heeft dat ondergetekende wél een cliënt zou zijn van de GGD. Dat is vreemd.

  Hoewel ik nooit gesprekken heb gehad, geen klachten heb op dit vlak, en ik geen enkel vermoeden heb welke diagnose zou kunnen worden gesteld, krijg ik de indruk uit brieven die aan mij gestuurd worden vanuit de GGD en Arkin, dat de GGD een dwangbehandeling overweegt. Zijn jullie zélf in de war? Het bedreigen van gezonde mensen met dwangverpleging is een ernstig misdrijf.

  Op 14 december verzocht ik u om een afschrift van al van mijn persoonsgegevens binnen de GGD. Tot op heden heb ik geen enkele inhoudelijke reactie mogen ontvangen. Hierdoor ontstond bij mij de indruk, dat er geen gegevens over mij aanwezig waren binnen de GGD (dat zou ook juist zijn, want ik ben geen cliënt van uw organisatie). Om misverstanden te voorkomen, wil ik duidelijkheid over de registratie van ondergetekende binnen de GGD. Ik verwacht binnen twee weken alle persoonsgegevens (inclusief schaduwdossiers en persoonlijke aantekeningen) die de GGD en haar partners (o.a. Arkin) heeft verzameld over mij en de eventuele diagnoses en behandelplannen. Daarnaast verzoekt ondergetekende inzicht in de gegevens die de GGD en/of Arkin heeft bestudeerd over mij, op basis waarvan u meent een oordeel te vellen.

  In afwachting van uw reactie,
  Hoogachtend,

  G.J.M. (Maud) Oortwijn

  Bijlagen:
  Brief van 14 december 2016 aan GGD
  Kopie paspoort

 10. Marianne says:

  Bron: http://www.dwangindezorg.nl

  Begrijpelijke informatie over de medische situatie

  Als patiënt/cliënt heeft u recht op begrijpelijke informatie van uw arts over uw ziekte of beperking en de eventuele behandeling.
  Welke informatie krijgt u?
  Uw behandelaar moet in eenvoudige woorden vertellen wat u heeft en welke behandeling hij voorstelt. Daarbij komt aan de orde:

  Het doel van de behandeling (welk resultaat kunt u verwachten?).
  De duur van de behandeling.
  De kans dat de behandeling slaagt.
  Of er risico’s zijn bij een behandeling, bijvoorbeeld bijwerkingen bij medicijnen.
  De behandelaar moet ook vertellen of er andere behandelingen mogelijk zijn.

  Wilt u niet alles weten?
  Het is goed mogelijk dat u niet alles wilt weten over uw ziekte, beperking of behandeling. U kunt dan tegen uw behandelaar zeggen wat u wel en niet wilt weten, zodat hij daar rekening mee kan houden.

  Moet de behandelaar altijd alles vertellen?
  Nee, uw behandelaar mag soms informatie achterhouden. Dit mag alleen als de behandelaar denkt dat de informatie schadelijk voor u is. Uw behandelaar moet hierover altijd eerst overleggen met een andere zorgverlener. Zo nodig vertelt de behandelaar wel aan iemand uit uw naaste omgeving wat er aan de hand is.

  Hebben wilsonbekwame mensen ook recht op informatie?
  Bent u wilsonbekwaam voor medische beslissingen? Ook dan moet de behandelaar u zo goed mogelijk informatie over uw medische situatie, voor zover dat mogelijk is. Omdat uw (wettelijk) vertegenwoordiger toestemming moet geven voor een eventuele medische behandeling, zal de behandelaar uw situatie met uw vertegenwoordiger bespreken.

 11. waterman10 says:

  Heldere brief Maud.
  GGD doet min of meer valsheid in geschrifte en dat is zelfs strafbaar,want ze kunnen geen echte belastbare feiten op tafel leggen.
  Er is sprake van valsheid in geschrifte als iemand een geschrift, dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken. Ook het gebruiken van het valse geschrift kan strafbaar zijn, net als het laten opnemen van valse gegevens in een geschrift.

  Op valsheid in geschrifte staan flinke maximumstraffen, die variëren van 1 jaar tot 8 jaar gevangenisstraf.
  Naast de gevangenisstraf zijn ook nog andere straffen mogelijk bij een veroordeling voor valsheid in geschrifte. Deze zijn zeer divers: Het gaat van een fikse geldboete (maximaal 78.000 euro) tot de ontzetting van bepaalde rechten (zoals bijvoorbeeld het recht om bepaalde ambten te bekleden).
  http://www.wetrecht.nl/valsheid-in-geschrifte/

  Als ik het hier in fout heb en de GGD geen valsheid in geschrifte heeft gepleegd, welke wet hebben ze dan overtreden? Want zulk getreiter van de GGD en alles wat daarachter zit is onmenselijk en heeft totaal niets meer met leven te maken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.