Een BOPZ-procedure, dat gaat dus hierover.

De onderstaande tekst is gekopieerd van de BTSG Bibliotheek. 

http://www.btsg.nl/infobulletin/bopz-info-algemeen.html

BOPZ en procedures

Als iemand onvrijwillig wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, een instelling voor mensen met een verstandelijke handicap of een verpleeg- of verzorgingshuis, dan is de Wet BOPZ van toepassing. De wet beschrijft de procedures die gelden bij opname, maar gaat ook in op de rechten van een persoon tijdens zijn onvrijwillige verblijf in een instelling.  

Wettelijke criteria voor onvrijwillige opneming

Voor onvrijwillige opneming gelden de volgende voorwaarden:

 1. De betrokken persoon heeft een geestesstoornis (of een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens)
 2. De geestesstoornis veroorzaakt gevaar voor de betrokkene zelf, voor anderen of voor de algemene veiligheid van personen of goederen
 3. Het gevaar kan niet door tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis worden afgewend
 4. De betrokkene geeft geen blijk van de nodige bereidheid om zich te laten behandelen.

Als aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, kan de onvrijwillige opneming niet doorgaan.

[Denk je in. Het OM doet voorkomen alsof ik aan die 4 criteria voldoe.]

Het ministerie van VWS is primair verantwoordelijk voor de Wet BOPZ en het beleid rondom de wet, daarnaast is ook het ministerie van Justitie verantwoordelijk. De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht op de juiste uitvoering van de wet…….  


 

Ik heb nog nooit een gesprek met een psycholoog of psychiater gehad. Er zijn geen psychologische of psychiatrische klachten. Geen verslavingen. Geen veroordelingen door een rechter. Niets. Ik heb nog nooit iemand fysiek geweld aangedaan. De laatste keer dat ik fysiek gevochten heb, is op de lagere school en niemand hoefde ook maar een pleister destijds (ik zat op judo als kind). Welk gevaar heeft men het dan over? Mijn meningen?

Het team Dreigingsmanagement van de Landelijke Eenheid Politie weet van gekkigheid niet wat ze moeten doen. Kennelijk sta ik op een lijst en zij zijn degene die mij daar niet vanaf willen halen. Laat zij maar eens met de billen bloot gaan, over waarom zij zo nodig zoveel burgers moeten achtervolgen jarenlang, ter bescherming van “gezagsdragers”.

Ik voldoe natuurlijk aan criterium nummer 4. Dat is evident.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, GGZ, Maatschappij, regio Amsterdam and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Een BOPZ-procedure, dat gaat dus hierover.

 1. Geuz says:

  Maud, je bent een held.

  En wat je zegt in dit artikel, geldt ook voor Erwin Lensink, die in een dergelijke gedwongen opname is verzeild. Erwin Lensink heeft NOOIT enige gevaar opgeleverd voor zichzelf of zijn omgeving.

  Je verdiend alle respect voor je onderzoek inzake.
  Als Erwin dit artikel had gelezen, dan had hij dit kunnen gebruiken voor zijn verdediging.

  ++++++++++++++

  Wat ik ook nog even kwijt wil, meer filosofisch, dat is dat de term “geeststoornis” een volstrekt onwetenschappelijke term is. Men kan namelijk niet bewijzen, of een geest een stoornis heeft. Onmogelijk.

  Men kan zeggen, een geest kan gestoord raken, als die persoon leugens gelooft, waardoor de logica van die geest onwaarheden moet gebruiken om een redenering op te zetten. Maar de therapie voor zo’n stoornis, dat is zo iemand bewust maken van die leugens in zijn/haar geloof, door de waarheid te vertellen aan die persoon, door aan te tonen wat waar is en wat niet waar. Het oplossen van een dergelijke stoornis heeft dus helemaal niets te maken met psychologie of psychiatrie.

  Het gevolg van deze definitie van een stoornis van de geest door geloof in onwaarheden, is de conclusie dat elke medewerker van justitie geestesgestoord is. Dit is waardeloos als verdediging tegen de leugens van justitie, het is slechts een geestige observatie. Justitie is een verzameling van lieden met een geestesstoornis, omdat die lieden menen dat een geestesstoornis een relatie zou hebben met psychologie of psychiatrie. Neen, een geestesstoornis heeft slechts een relatie met wetenschapsbeoefening, eerlijkheid, gezond verstand en feiten.

  Bedankt Maud.
  Je helpt hiermee niet alleen jezelf, maar ook vele anderen.
  ________________

  U bent geen enkel gevaar voor uw zelf of uw omgeving, integendeel, u verhoogt zelfs de veiligheid van uw omgeving, de mensen in ons land. U bent geestelijk stabiel, doet succesvol onderzoek naar de oorzaken van geestesstoornissen. U verdient meer beloning dan het oplichterssalaris van een psychiater of officier van justitie. U verhoogt de veiligheid door leugens over een en ander aandacht te geven, waardoor mensen een meer stabiele geest kunnen ontwikkelen.

Leave a Reply to rmstock Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.