Nee, zegt de Landelijke Eenheid Politie nogmaals, u wordt heus echt 100% waarachtig niet serieus actief gevolgd

dsci2870-kopieDit is belangrijk. Nadat de brief online is gezet, waarin Oortwijn zogezegd het Koningshuis vre-se-lijk bedreigd zou hebben, om zaken te openbaren (2012)…. Die brief is overigens zo erg, dat het hele huis zich bedreigd voelde, althans in ieder geval de Koningin en Willem-Alexander. Dit soort brieven, dat pikken ze niet! En dat is dan zogezegd de aanleiding om Oortwijn jarenlang te achtervolgen door o.a. het team Dreigingsmanagement… (sorry?)

Recent kreeg Oortwijn dan weer onderstaande brief van de Landelijke Eenheid Politie. Het was een respons op haar verzoek om o.a. inzage te krijgen in het dossier van het team Dreigingsmanagement (onderdeel van de Landelijke Eenheid). Net als het OM, zijn ze bij de Landelijke Eenheid wéér van mening veranderd. Allemaal heel koosjer.

 • Eerst bericht de Landelijke Eenheid Politie in 2012 dat Oortwijn niet gevolgd wordt (link). Dat Oortwijn het gevoel heeft wél gevolgd te worden, is iets wat Oortwijn vooral met de huisarts moet bespreken… Ja, een beschamende brief. Daar betaalt u dus belasting voor. Ze schrijven het vermoedelijk, in de hoop dat MO doordraait.
 • Dan schrijven ministers, dat Oortwijn vooral contact moet opnemen met de huisarts, als zij meent wél achtervolgd te worden vanuit Justitie of andere overheidsorganen.
 • Achteraf geeft Justitie toe, dat zij Oortwijn wel degelijk achtervolgen en wel sinds 2012 (link). Dat was dus vanwege de vreselijk enge brieven die zij schreef. Die doen toch denken aan Karst Tates, niet waar? Toch? Of niet?
 • Ook erkennen zij, dat dit reden is om o.a. veelvuldig de wijkagent op haar af te sturen, met het advies om vooral hulpverlening te zoeken (zie onderstaande brief). Voor bejaardenzorg is er amper geld nog, maar bij Oortwijn bellen ze continue aan.
 • Ook blijkt uit meldingen in het politiesysteem, dat mensen in de directe omgeving van Oortwijn pro-actief worden aangezet door politie, om vooral over van-alles-en-nog-wat aangifte te doen. Dat is strijdig met de grondwet. Maar wie maalt daarom, als iemand zulke ontzettende (heus) enge brieven schrijft? Dat kan toch niet in een democratie?
 • Ondanks de vele provocaties, leidt de intensieve “persoonsgerichte aanpak” tegen Oortwijn “als Potentieel Gewelddadige Eenling” tot gemiddeld hooguit één (futiele) politiemelding per jaar, over een schutting of vuurkorf enzo (pdf).
 • In juli 2015 laat de politie weten, dat Oortwijn wel degelijk sinds 2012 (noemen geen datum) geregistreerd staat als “Potentieel Gewelddadige Eenling”. Maar zij zien geen enkele indicatie (in al die jaren achtervolgen) dat Oortwijn een gevaar is voor zichzelf of anderen. Het staat er. Maar, ze houden me wel op die PGE-lijst. Tja, zo kan je iedereen op die PGE-lijst zetten én kennelijk laten staan.

Volgens onderstaande brief van 20 januari 2017 wordt Oortwijn inderdaad gevolgd vanuit de Landelijke Eenheid Politie sinds 2012, als eerste gesignaleerd vanuit het Koningshuis cq. de hofhouding/Kabinet van de Koningin. Echter, sinds juni 2015, zijn de gegevens “statisch”. Dat zou betekenen, dat de beoordeling zoals die is geschreven in juli 2015, nog steeds staat en er géén gegevens aan het dossier zijn toegevoegd. Kortom, Oortwijn zou nog wel “Potentieel Gewelddadige Eenling” zijn, maar “geen gevaar” voor zichzelf of anderen. Volgens de Landelijke Eenheid is er sinds juni 2015 niets meer veranderd aan hun dossier over Oortwijn. Statisch. Dat oordeel van “geen gevaar”, zou dan nog steeds gelden. Geven ze dat dan wel door aan hun partners bij de GGD en het OM? Want Oortwijn heeft steeds meer last van ze.

Niets veranderd ?? Hmmm…. sinds november 2015 is de aanval juist agressiever geworden. 

Wat zeggen ze daarmee? Wat zouden ze daarmee beweren? (zie onderstaande brief).

Allereerst beweren ze, dat Oortwijn vandaag de dag volgens de professionals van team Dreigingsmanagement “geen gevaar is” voor zichzelf of anderen. Dat is dan ook nu nog steeds de status, volgens de brief uit Den Haag.

Verder geven ze aan, dat er geen gegevens aan het dossier zijn toegevoegd. Dat is vreemd.

 • Als een persoon (Oortwijn) op de lijst “Potentieel Gewelddadige Eenling” door het OM wordt vervolgd wegens vermeende bedreiging van een gemeenteraadslid in Amsterdam, het OM dit niet in samenspraak doet met het team “Dreigingsmanagement”? Besef, het OM is óók als partij betrokken in de aanpak van PGE-ers door het TDM (team Dreigingsmanagement). In de brief aan Oortwijn zegt TDM zelfs, dat ze niet eens geïnformeerd zijn door het OM. Eerlijk? In het proces-verbaal tegen Oortwijn wordt het Koningshuis genoemd, maar de Landelijke Politie is daarvan niet op de hoogte gebracht? Sure about that? Zou het OM dat aandurven? Ik denk van niet. 
 • Als een persoon (Oortwijn) op de lijst “Potentieel Gewelddadige Eenling” door psychologen en psychiaters in opdracht van het OM beoordeeld wordt (of poging daartoe) -én deze GGZ-lieden daarbij op papier verwijzen naar vermeende uitingen van Oortwijn over het Koningshuis- het team “Dreigingsmanagement” daarvan niet op de hoogte is? Kom aan, het staat vast dat die psychologenclubjes samenwerken met het team Dreigingsmanagement, in de aanpak van “Potentieel Gewelddadige Eenlingen”. Dat staat zwart op wit en op internet. Dit soort lieden durft het Koningshuis toch nooit te noemen in een psychologische evaluatie, zonder vooraf alles af te stemmen en dicht te timmeren?
 • CDA-politicus Marijke X doet een leugenachtige aangifte tegen iemand (Oortwijn), die op de lijst “Potentieel Gewelddadige Eenling” staat. In de aangifte geeft zij aan te denken dat deze (Oortwijn) zich negatief uitlaat over het Koningshuis. Marijke X zou dat doen zonder daarover overleg te plegen met het team Dreigingsmanagement of diensten verbonden aan het Koningshuis? Kom aan, Marijke X was in het verleden in Den Haag zelf beleidsadviseur op het gebied van Veiligheid en daarna beleidsadviseur voor burgemeester Deetman. Zij zou dit soort leugenachtige aangiftes doen tegen Oortwijn, daarin expliciet het Koningshuis noemen, en dan geen contact hebben met de Landelijke Politie of een dienst van het Koningshuis? Dat kan ik niet rijmen met haar achtergrond en gegeven loopbaan. Was ze zelf niet bang om op de lijst van “Potentieel Gewelddadige Eenling” gezet te worden vanwege deze valse aangifte tegen Oortwijn en het zomaar noemen van het Koningshuis? Natuurlijk is dit een 1-2-tje. Marijke X handelt toch niet zelfstandig?
 • Overigens, de buurtregisseur van Marijke X was in 2014/2015 de politieman Ronald P. Laat deze buurtregisseur Ronald P.  nu ook dezelfde zijn, als in 2009 in mijn eigen buurt de wijkagent was. En laat er in 2009 een andere valse aangifte tegen mij gedaan zijn en wel door mijn eigen buurman Joop, die beweerde dat ik met een bijl het gevecht aanging over een gemeenschappelijke schutting. Aangifte van hem. Weken later kreeg ik mijn gelijk, ondanks de tegenwerkingen van Ronald P. onze wijkagent. En ook deze Ronald P. heeft heus niemand gewaarschuwd in Den Haag bij team Dreigingsmanagement en aanverwanten in 2015? Echt? De man is jarenlang Koninklijke Marechaussee geweest. Ook dat kan ik niet rijmen. Ik geloof er niets van.
 • Het team Dreigingsmanagement heeft Oortwijn in 2015 nog wel op de lijst staan als “Potentieel Gewelddadige Eenling”, maar zij houden vol dat er geen enkele nieuwe gegevens aan het dossier zijn toegevoegd sinds juni 2015?  Who are you kidding?  

Heus, heus, de Landelijke Eenheid Politie en het team Dreigingsmanagement hebben dus  he-le-maal niets te maken met  wat Oortwijn over zich heen krijgt nu. Niets! Echt niet! Zij weten van niets! Nogmaals, dat gebeurt echt niet naar aanleiding van de registratie als “Potentieel Gewelddadige Eenling”. Nogmaals: heus niet! Staat er los van! Gelooft u ons nu maar op onze blauwe ogen … ehh… uniformpjes.

Ik kan maar één verklaring bedenken, als onderstaande brief daadwerkelijk waar zou zijn. Die verklaring zou dan zijn, dat het team Dreigingsmanagement niet langer het dossier “Maud Oortwijn” beheert, maar dat sinds 2015 partijen dit doen die machtiger zijn en dichter op het vuur zitten. Wie zouden dat zijn? Nou? Sinds 2015 krijgt Oortwijn het hele rataplan met meer agressie over zich heen, van buren tot GGZ tot OM. De aanvankelijke persoonsgerichte aanpak van het team Dreigingsmanagement (tenminste 2012-2015) had onvoldoende effect? Moest het een graadje erger? En? Is u tevreden nu? Ze moesten zich doodschamen. O sorry: Ze moesten zich schamen.

De Landelijke Eenheid Politie wil kennelijk dat we onderstaande brief publiceren. Ze willen kennelijk dat u gelooft dat de aanpak tegen Oortwijn heus (echt waar!) niet landelijk aangestuurd wordt. En dat “niet landelijk” is dan begonnen, juist als de aanpak agressiever wordt? Ach, wel ja. Mocht u het nog niet weten: Het team Dreigingsmanagement gaat over preventief ingrijpen, om Beveiliging van regeringsleden makkelijker te maken. Dus kritische burgers preventief linksom of rechtsom monddood maken, zodat beveiligers een rustige baan hebben. Karst Tates dient puur als beeldvorming, om een nietsvermoedende burger begrip te laten krijgen voor “de aanpak”.

Indirect zit in de onderstaande brief de suggestie, om het wellicht eens in het buitenland te proberen. Maar…. Oortwijn is Nederlander. Zij wel.


ps. Op 5 mei 2016 (na juni 2015) is Oortwijn te kennen gegeven, dat zij opgepakt zou worden, als zij in haar eigen straat zou lopen, ten tijde van het Bevrijdingsconcert op de Amstel. Ook daarvan is dan geen melding gedaan in het dossier van team Dreigingsmanagement? Serieus? U houdt dat gewoon vol? Wie is dan betrokken bij die beveiliging daar aan de Amstel, als het Koningshuis er naar wat Nederlandse liedjes zit te luisteren? Wie geeft opdracht om een niet gewelddadige burger huisarrest te geven op 5 mei? En dat doen ze zonder dat de Landelijke Eenheid Politie iets weet? Wat een kneuzig risicomanagement zou dat zijn. Ammehoela.

pps. Als ik na jaren weer eens naar Raalte ga, om graven te bezoeken van schoolgenoten van de middelbare school, word ik gevolgd door helikopters. Maar de Landelijke Politie weet van niets? Ammehoela.  

klpd-2017-cci28012017

klpd-2017-cci28012017_0001

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Justitie, Koningshuis, Maatschappij, Politie, Politiek and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Nee, zegt de Landelijke Eenheid Politie nogmaals, u wordt heus echt 100% waarachtig niet serieus actief gevolgd

 1. Vogeltje wat zing je laat says:

  Maud, het is nu duidelijk. Die brief zegt. Achter de recente provocaties en vervolgingen, daar zit eerlijk niet eerlijk niet het Koningshuis achter. Het staat er niet, maar het dekt de boel in. Natuurlijk zijn het leugens. In je proces-verbaal en in alles staat het Koningshuis vermeld. Dat doen al die mensjes niet zonder overleg met het huis. Dit is een afgestemd overlegje. Je bent erin geluisd. En ze schrijven je nu expliciet, ter bevestiging “je bent er heus niet in gesluisd” door het Koningshuis. Wat een geluis.

 2. Kaskaas says:

  Ha mevrouw Oortwijn. In 2012. U bent hartsikke gek, want de politie volgt u helemaal niet, dus u moet maar eens met de huisarts en psycholoog gaan praten.

  Ha mevrouw Oortwijn. In 2015. U bent harstikke gek. Daarom volgen wij u sinds 2012. En u moet van ons dus maar eens met de huisarts en psycholoog gaan praten. Ook al weten wij geen reden daarvoor, hoewel we u sinds 2012 de hele dag volgen op onze computerscherm.

  Nee maar. Mevrouw Oortwijn, U zet ons vast in 2016. Dus we houden u niet meer in de gaten, want anders komt u vast wel juridisch achter ons aan. Maar nog steeds moet u maar eens met de huisarts en psycholoog gaan praten, Dan krijgen wij namelijk ons gelijk, want die vreten uit onze zakken (o sorry het geld van de belastingbetaler, maar da is t zelfde, niewaar?)

  over en uit wat mij betreft.

 3. Pingback: Een brief aan de Landelijke Politie, waarop ontwijking volgde. | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 4. Pingback: Eindelijk een reactie van de politie, met daarin een update van de laatste politiemeldingen… | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.