In 1983 ben ik tweemaal opgenomen geweest in Ziekenhuis de Weezenlanden in Zwolle

Waarschijnlijk sta ik sinds de CITO-toets in 1983 op de radar bij. Tot op dat moment was het vooral mijn moeder, die bewust risicovolle situaties creëerde, want zij wilde zo graag meedoen met occulte spelletjes (en mijn vader is niet het type dat van zoiets lid wordt).

In 1983 ben ik (11) tweemaal opgenomen geweest in Ziekenhuis de Weezenlanden in Zwolle. Dat is ook waar destijds mijn tante Joke is heengebracht (22). Haar officiële naam was Josephina Hendrika Neppelenbroek en zij overleed 12/12/1967. Ik werd ingeschreven als Josephina Hendrika Maria Oortwijn in hetzelfde ziekenhuis in 1983. Mijn moeder noemde daarbij haar eigen meisjesnaam veelvuldig, alsof dat ook mijn tweede achternaam zou zijn. Alsof ze hoopte, dat het slecht zou aflopen. Ik heb zelf de naam Maria genoemd, als derde voornaam, omdat ik zeker wist dat dit mijn derde officiële voornaam was.

In het dossier (nu digitaal gemaakt) zijn onderstaande gegevens nog te achterhalen. Het is bewezen nu, dat mijn moeder mij in 1983 inschreef in ziekenhuis De Weezenlanden, met de voornamen van haar zusje, die in 1967 onder verdachte omstandigheden is overleden.

Zie ook de data. Deels is het toeval, maar deels ook niet. Mijn moeder en het ziekenhuis hebben samen de data van opnamen bepaald: 19/11/1983 (voor onderzoek) en 6/12/1983 (voor operatie aan mijn linkernier). Op respectievelijk 25/11 en 19/12 werd ik weer naar huis gestuurd. Je kan er niet iets uit concluderen. De datum 19/11 lijkt alleen op 9/11. Op 24 november zijn er wel meerdere cold cases geweest met vele messteken, maar verder ook niet. De datum 6/12 in 2000, is de dag van het voorval in Bangkok. Op 19/12 mocht ik weer naar huis, maar dat komt omdat ze proberen voor de kerst zoveel mogelijk patiënten weer naar huis te sturen. In mijn herinnering, ben ik de dag voor kerst naar huis gestuurd (dus 23 december), maar volgens het archief van het ziekenhuis is dit 19 december geweest. Overigens zitten er exact 17 jaar en 17 dagen tussen 19/11/1983 en 6/12/2000, maar dat zal toeval zijn. Ik ga er vooralsnog vanuit, dat mijn moeder bij de ziekenhuisopname probeerde, mij “in the picture” te spelen, wat niet lukte op dat moment. De data van dit archief zijn mogelijk later opnieuw gebruikt, maar dan met als symbolische waarde.

Ik had de indruk, dat de artsen mij juist respecteerden in 1983. Bij mijn moeder hadden ze vraagtekens. Achteraf, heb ik wel een vermoeden wat moeders probeerde in 1983. Bij mijn geboorte had ze Tante Annie en Ome Willie al als peettante en peetoom gekozen. Ik had niet de indruk dat zij mij niet mochten, maar mijn moeder deed daarna alles om te stoken.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Free Maud, Heino, Maatschappij, Maud Oortwijn, medici and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.