Petitie:Niet zomaar “Potentieel Gewelddadige Eenling”

Het beleid ten aanzien van “Potentieel Gewelddadige Eenlingen” schendt helaas mensenrechten, ook als er géén sprake is van een (vermeend) delict of gevaarlijke geestesziekte van de zogenaamde PGE-er. Het is een hellend vlak en strijdig met de Grondwet art 1, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22.

————————-   www.pgediscutabel.petities.nl 

Petitie

Wij

Beseffen dat gezagsdragers beschermd worden.

constateren

Dat Dreigingsmanagement geen carte blanche moet hebben.

  • Dreigingsmanagement komt ook in actie als er geen sprake is van een vermeend delict of voorbereiding daartoe.
  • Activiteiten gaan verder dan a. preventief waarschuwen en b. beveiligen van personen/evenementen/gebouwen. Er wordt nu ingegrepen in de woon/werkomgeving van mensen.
  • Dat medici/GGZ zijn aangemoedigd het beroepsgeheim te schenden, wat zorg voor kwetsbare mensen bemoeilijkt.

en verzoeken

Het beleid ten aanzien van “Potentieel Gewelddadige Eenling” dient te worden heroverwogen. Als mensen volgens bestaande wetgeving geen delicten gepleegd hebben en zij geen gevaar zijn voor zichzelf of anderen, kan dat NOOIT een reden zijn hen jarenlang te volgen. Als een landelijke gezagsdrager (zoals een regeringslid) iemand simpelweg aanwijst als “Potentieel Gewelddadige Eenling”, is dat onvoldoende grond.


teken deze petitie: https://pgediscutabel.petities.nl/

We gaan toch niet mensen jarenlang achtervolgen, als daar met de huidige wetgeving geen aanleiding toe is? Waarom? Vanwege de angst-verhalen?

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in aanslag, Amsterdam, Free Maud, Justitie, Maatschappij, Maud Oortwijn, Politie, Politiek and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.