Avaaz, zogezegd idealistisch en weer komen we dezelfde namen tegen…

Avaaz.org.  Een organisatie die wereldwijd in actie komt met petities. Ikzelf heb enkele jaren geleden ook wel eens een petitie getekend bij Avaaz. Er zitten goede actiepunten tussen. Maar wat is het doel van Avaaz als geheel op termijn?

Ban Ki-moon, Ricken Patel, Richard Branson, Fernando Henrique Cardoso

To empower “millions of people from all walks of life to take action on pressing global, regional and national issues, from corruption and poverty to conflict and climate change.”

Avaaz is snel gegroeid. Ze zijn opgericht in 2007 door Res Publica, (wereldwijde advocatuurgroep) en Moveon.org (George Soros club gericht op politiek in USA).

“Avaaz stelt miljoenen mensen in staat om actie te nemen voor dringende nationale en internationale problemen – van armoede en de crisis in het Midden-Oosten tot klimaatverandering. Omdat we ons op internet organiseren is het mogelijk om duizenden individuele inspanningen, hoe klein ook, snel te combineren tot een sterke collectieve kracht.” 

Volgens de eigen website is Avaaz geheel onafhankelijk. “Omdat Avaaz volledig door leden wordt gefinancierd, zijn we ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Geen bedrijfssponsoring of regeringsfinanciering kan eisen dat we onze prioriteiten verschuiven om aan een bepaalde externe agenda tegemoet te komen – we aanvaarden gewoonweg geen financiering van regeringen of bedrijven.”  Echter, Avaaz is opgericht mede door George Soros, die wel degelijk een geopolitieke agenda heeft. Het feit dat dit gegeven niet nadrukkelijk vermeld wordt op de website van Avaaz, doet vermoeden dat ook hier sprake is van een gestuurde ngo (net als FEMEN en Open Society).

Er zijn bronnen die claimen dat ook de Rockefellers en Bill Gates banden hebben met Avaaz. Dat sluit ik niet uit, maar sluitend bewijs heb ik ook niet gezien.


ps. Organisaties als de Klaagmuur (Klagemauer) en NineForNews zijn recentelijk kritisch over Avaaz, maar deze organisaties roepen bij mij dezelfde vragen op. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Avaaz, zogezegd idealistisch en weer komen we dezelfde namen tegen…

  1. maudoortwijn says:

    You are so right Maud, thank you for sharing keep up the website. Thank you for using your account.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.