Imagine all the people, living in peace

Imagine van John Lennon is een typisch NWO lied. Iedere keer als er een aanslag is geweest, draaien ze dit, werkelijk in heel Europa. In Parijs. De avond van de aanslag op Pim Fortuyn (notabene). Net als het communisme, klinkt het mooi, in theorie. In praktijk heb je een almachtige overheid, die zo ver van je afstaat, dat iedere individuele burger machteloos is.

Ik heb al eerder mijn twijfels geuit over de intenties van John Lennon met dit liedje. Nu vond ik deze foto van de Beatles. John Lennon maakt het teken van satan met de 2 hoorns. Paul McCartney het ok-teken, waarin je tevens de doorbroken cirkel, een 666, en een omgekeerde M kunt zien. Het is geen neutrale foto met die Yellow Submarine.

Imagine there’s no countriesbeatles_satan_signs
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
No religion too
Imagine all the people
Living live in peace…

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in international and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Imagine all the people, living in peace

  1. ronndriess says:

    Nogal mysteries omtrent The Beatles. Volgens sommige is (de echte) Paul McCartney in 1966 overleden en is hij vervangen door de huidige ‘Paul McCartney’. Teksten van songs die als je ze achterstevoren beluisterd boodschappen zouden bevatten. The Beatles (bandleden) die op hoezen van elpees staan afgebeeld die ook weer boodschappen zouden bevatten. Is het toeval, humor, of zijn het boodschappen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.