De boodschap die we via Ad Bos gevoerd kregen, wordt ons nóg eens duidelijk gemaakt.

Deze week is onderstaande documentaire te zien op de NPO-televisie. Het zal uw beeld van klokkenluiders bevestigen, want dit is het beeld dat we al jaren krijgen voorgeschoteld. Onthoudt u het goed: als u mensenlevens wilt redden en misstanden wilt oplossen, dán bent uzelf straks de klos. Nooit doen hé!


 

Documentaire: Stank voor dank  (17 oktober 21.00h op NL 2)

‘Klokkenluider word je niet, het overkomt je. Je reageert als mens, je voelt dat zaken niet kloppen.’

Een groot rechtvaardigheidsgevoel en een sterk ethisch besef, zo zou je het karakter van klokkenluiders kunnen omschrijven. Het zijn stuk voor stuk mensen die menen dat zij de maatschappij een dienst bewijzen door misstanden binnen de eigen organisatie aan te kaarten. Maar dat wordt hen niet in dank afgenomen. Door hun nek uit te steken worden zij het mikpunt van hoon, pesterijen en uitsluiting. Arbeidsrelaties worden moedwillig verstoord en werkgevers zijn hen liever kwijt dan rijk. Filmmaker Frans Bromet praat met klokkenluiders over de verstrekkende gevolgen die het ‘klokkenluiden’ op hun leven heeft. De levens van de klokkenluiders die Bromet spreekt zijn onherstelbaar beschadigd. Tussen stapels ordners en krantenartikelen over het gebeurde, ontvouwt zich het persoonlijke drama. Paul Schaap luidde de klok over de gebrekkige veiligheid van de kernreactor in Petten, maar werd vervolgens ontslagen. Hetty van de Laar lijdt aan chronische slapeloosheid sinds zij een grootschalige fraudezaak bij SNS onthulde en Victor van Wulfen, de enige klokkenluider die terugkeerde naar zijn oude werkgever, zat vierenhalf jaar thuis nadat hij misstanden bij Defensie aan het licht bracht. Wat begon als een morele overtuiging om goed te doen, eindigt in chaos en verdriet. Hetty: ‘Ik ben het slachtoffer geworden van mijn eigen principes. Ik zou het nooit opnieuw doen.’ 


http://www.npo.nl/2doc/17-10-2016/KN_1685505

Jammer, de boodschap is dezelfde als die van de Bouwfraude. Wanneer staat er eens een journalist op, die laat zien dat meewerken aan een cover-up ook nadelen kan hebben? Of zijn daar geen praktische voorbeelden van te vinden? Het zou zo leuk zijn, om ook ex-collega’s van de klokkenluiders (desnoods anoniem) in beeld te brengen. Dat zijn kennelijk de rolmodellen nu. Stel die wat vragen! …. Hadden ze geen idee van de misstanden vooraf en ging alles langs ze heen? Wat gebeurde er bij het uitbreken van de crisis? Hebben zij zich ooit afgevraagd waar hun klokkenluider collega is gebleven? Wat zijn motieven om niets te doen? …..  Daar zijn we benieuwd naar.

Werkte er niemand mee óf heeft de documentairemaker het niet geprobeerd? Waarom? Er zijn toch pensionado of chronisch zieken te vinden uit de desbetreffende organisaties?

Wat is de verborgen boodschap die we de jeugd geven met de documentaire? Als je dit soort documentaires uitzendt, dan motiveer je de kijker om vooral weg te kijken. Dat is strafbaar. De documentairemaker had ook de juridische gevolgen van “wegkijken” kunnen bespreken. Ik zou de jeugd liever meegeven, dat je de wereld wél kan veranderen. Vooral als meer mensen meedoen. Overigens hebben de meeste mensen op hun sterfbed spijt van hetgeen ze niet gedaan hebben.   

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Den Haag, hoax, Leger, Maatschappij and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.