Jurisprudentie: Voskuil tegen Nederland betreffende verschoningsrecht journalisten

EHRM 22 november 2007, Voskuil tegen Nederland 

STRAATSBURG.

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft de journalist K. Voskuil in het gelijk gesteld in zijn geschil tegen de Nederlandse Staat. Voskuil was in 2000 zeventien dagen gegijzeld op last van de rechter omdat hij zijn bron niet wilde noemen. Het Hof heeft geoordeeld dat de gijzeling in strijd was met art. 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (vrijheid van meningsuiting).

Voskuil publiceerde op 12 en 13 september 2000 twee artikelen in de Spits over een politie-inval in het huis van Mink K, waarbij een aantal wapens was gevonden. De politie had het huis betreden na een klacht van omwonenden over wateroverlast. Voskuil had in de artikelen zijn twijfels geuit over de vraag of de vondst van de wapens toeval was. In zijn artikel van 13 september 2000, getiteld ‘Toevalstreffer of loepzuiver schot?’, had hij een anonieme politieagent geciteerd die over de wateroverlast zou hebben gezegd: ‘Dat hebben we er maar van gemaakt. Soms heb je even een doorbraak nodig in je onderzoek’.

In het kader van het hoger beroep van Mink K. en twee andere verdachten van de wapensmokkel voor het Gerechtshof Amsterdam werd Voskuil opgeroepen als getuige. Hij weigerde tegenover het Gerechtshof de namen van zijn bron te noemen. Het Gerechtshof gelastte daarop zijn gijzeling. Na zeventien dagen gijzeling, waarbij Voskuil bleef weigeren de bron te noemen, werd hij vrijgelaten. Voskuil heeft daarop een klacht tegen de Nederlandse Staat ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg wegens schending van de vrijheid van meningsuiting (art. 10 EVRM).

Lees het hele artikel op NJCM : link

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Justitie, Politiek and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.