Zij kicken op symbolen: I Amsterdam?

I Amsterdam? Nee, dat staat er niet. Het bij u bekende beeld zegt: I amsterdam.

Dat kan je lezen op drie manieren:

 1. I amsterdam. (soort van: ik Amsterdam)
 2. I am sterdam. (soort van: ik ben Sterdam)
 3. Of drie woorden: lam; ster; dam. Dat laatste staat er!

Dat Amsterdam genoemd is naar de Amstel, dat wordt door dit taalspelletje minder dominant. Ik ben dit, Amsterdam. Juist door de kleuren. Maar kijk nu nog eens. Waarom is de A in “Am” niet met een hoofdletter geschreven?

Deze week staat het beeld voor de Hermitage aan de Amstel, bij de steiger. 

Amsterdam is een bolwerk voor de occulte kliekjes. In de Vrijmetselaars encyclopedie hebben zowel het lam, als de ster als de dam een speciale betekenis. Ineens staat dat er. En iedereen gaat ermee op de foto.

Lam, volgens de maconieke encyclopedie: Het jonge schaap, is vanwege zijn ontroerende ‘onschuld’ symbool voor zuiverheid en argeloosheid . Het beeld van de Goddelijke herder die zijn volk als een kudde leidt, leverde samen met dat van de dienaar Gods die als een offerlam ter slachting geleid wordt (Jesaja 53:7) het nieuwtestamentische beeld op van de ‘Goede Herder’ Jezus, op zoek naar verdwaalde lammeren. Bij Johannes (l :29) noemt Johannes de Doper Jezus ‘het lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt.’ In de Apocalyps (14:1) is sprake van het zegevierende lam: ‘zie, het Lam stond op den berg Zion’… Het Lam Gods als symbool voor Christus is al in de catacomben van Rome afgebeeld; wat de Byzantijnse iconografie betreft: aan het eind van de zeventiende eeuw werd het door het concilie van Trullo verboden, Christus nog langer als lam af te beelden. In het westen daarentegen is het triomferende paaslam met het vaandel van de zege over de dood een geliefd sy330px-Vlammende_Ster.svgmbool van de opstanding, en het werd als plastiek van gewijde was als amulet gebruikt . Het offerlam is ook symbool voor het martelaarschap, bijvoorbeeld als lam te midden van wolven in de Praetextatuscatacombe in Rome.

De vlammende Ster is een typisch Vrijmetselaars symbool, dat in grafische vorm bestaat uit een vijfpuntige ster met de letter G in het midden. 

Dam. Verder hebben ze ook iets met water en waterwerken, zoals dijken, bruggen, sluizen en dammen. De zwart-wit geruite vloer moet de beweeglijkheid van water symboliseren. De waterwerken zullen mogelijk symbool staan voor een maakbare wereld.  

Natuurlijk wordt u geen satanist, door dit Amsterdamse beeld te bekijken of een foto te maken. Maar stukje bij beetje nemen occulte symbolen het straatbeeld over. En onbewust onthoudt u het, als zijnde iets wat leuk is. Datzelfde gebeurt met lady Gaga, Big Brother, Madonna, Wie is de Mol en “politieke” overtuigingen als Anarchie.

 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, Media and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Zij kicken op symbolen: I Amsterdam?

 1. waterman10 says:

  Ze hadden de stad beter Amsteldam of Diedam kunnen noemen.
  Leuk onderzoekje.
  Was de Amstel heel heel vroeger niet de Waterlandse Die ?
  De Die was de bronrivier van Amsterdam. De rivier begon bij de Stopera en liep vanaf daar langs de Munt richting het Rokin, waar nog steeds wat water is. Vandaar liep de rivier verder naar de Dam, die in de Die werd aangelegd, niet in de Amstel. Dan via de huidige Beurs van Berlage over het Damrak , ook daar ligt nog altijd water en uiteindelijk schuin over het IJ, richting het IJplein. Tussen 1170 en 1200 heeft het IJ de rivier overspoeld, waardoor dat gedeelte nu onzichtbaar is.
  In Noord binnen de Ring is de Die grotendeels gedempt, behalve achter de sluis op de Nieuwendammerdijk. De echte Amstel liep aanvankelijk anders: vanaf de Omval zuidwaarts richting Diemen, vier kilometer onder het punt waar Amsterdam ontstond. De grachtengordel wordt dus ten onrechte tot Amstelland gerekend.

  Ik ben nu weer wat minder online,want ik ben weer sinds maandag aan het werk.
  Toevallig vandaag nog in Zaandam geweest.
  Tis me wat met dat Amsterdam. Neem Alleen al dat brutale Amsterdams straattaaltje.Hoevaak hoor je ze niet met afschuwelijke woorden smijten als hun koppies wat heetgebakken zijn?
  Niet alleen Amsterdam hoor. De achteruitgang in fatsoenlijke nederlandse taal is landelijk achteruit aan het gaan.
  Slechte zekeringen in hun meterkast soms of toch iets teveel gehersenspoeld door hollywood films?
  Als je begrijpt wat ik bedoel.
  Zo……….bij die platte aarde desinfo schrijver Don blijf ik fijn weg en bij herstel de republiek vanaf nu ook. Die zijn er alleen maar op uit om het geloof kapot te schrijven. Kan ik niks mee.
  Deze kerel laat zich niet kapot schrijven als het om geloof gaat. Ik weet precies van wie de agenda is om het geloof onderuit te halen. Daar ben ik compleetdenker genoeg voor.
  Ik wens je alle sterkte toe in de stad waar je woont, Maud.

  Ps,iets anders.
  Coen Vermeeren komt dit jaar met een boek naar voren over 9-11.
  Coen doet zich in ieder geval heel veel moeite om niet het officiele rapport te ondersteunen.
  Alleen heeft hij het nog over “vliegtuigen”.
  Is Coen wel echt wakker?

 2. waterman10 says:

  Precies,daar had ik het ook gelezen en vandaan gehaald.
  Ik geloof best dat Bas Kok daar grondig onderzoek naar heeft gedaan.
  Opmerkelijk op de site I Amsterdam.
  Vroeger….Amsteldam. Maar niets over de Die.
  http://www.iamsterdam.com/nl/uit-in-amsterdam/ontdek-amsterdam/geschiedenis

 3. waterman10 says:

  BREAKING NEWS! // Beste burgemeester Van der Laan: Amsterdam ontstaat vanuit het Die, niet vanuit de Amstel!
  http://www.ilovenoord.nl/2016/01/breaking-news-beste-burgemeester-van-der-laan-amsterdam-ontstaat-vanuit-het-die-niet-vanuit-de-amstel/

 4. waterman10 says:

  Omdat ik het al eerder schreef.
  De hoofdstad van Nederland is… Diedam?
  http://onh.nl/nl-NL/artikel/16271/de-hoofdstad-van-nederland-is-diedam

  Dat zet Nederlanders wel weer aan het denken. Leuk. 🙂

 5. maudoortwijn says:

  Ik dacht altijd dat de Vrijmetselarij echt heel klein was in Nederland. Misschien 100 mensen lid in Zwolle en 100 mensen lid in Deventer (ik kom uit die contreien). Dus zo’n 200 mensen lid in Groningen. Ik kende ook niemand waarvan ik wist dat die lid was, dus dan denk je dat het weinig voorkomt.

  De werkelijkheid is, dat een zeer groot deel van lieden in de media, ambtenarij, kunst, onderwijs en politiek meedoet met alles wat de Vrijmetselarij roept, ook als zij weten dat dit slecht is voor land of buren of vrienden. Laat dat een waarschuwing voor iedereen zijn.

  Zij opereren altijd in groepen, meestal tegen een individu alleen. Het is zo fout.

 6. waterman10 says:

  Zij opereren altijd in groepen?
  Hoe moet ik mij dat dan voorstellen?
  Eigenlijk zijn het dan niet meer dan een stelletje loosers.
  Als het op zelfstandigheid aankomt en het zelf doorhakken van knopen, zullen ze wel volledig inzakken.
  Dat is ook de reden waarom ik het chauffeursvak fijn vind.
  Daar draait het in de praktijk in de meeste gevallen op zelfstandigheid en eigen inzicht.
  Zelf beslissingen nemen al staan er 10 man naast de kant maar wat te roepen over manouvreren waar ze de ballen verstand van hebben.
  De weg is mijn bestaan.
  Morgenvroeg weer:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.