Marietje Kessels (1900): Het boek van Godelieve Kessels en de vragen (deel 3)

330px-Portre_van_Maria_KesselsOp 22 augustus 1900 verdween de 11-jarige Marietje Kessels in Tilburg. Op 28 augustus 1900 is zij begraven. De familie van Marietje Kessels beschuldigt nu hun pastoor van toen die tijd (Noordhoekse kerk).

800px-Pastoor_mgr._dr._G._van_Zinnicq-BergmannVóór ik het boek van Godelieve Kessels “De moord op Marietje Kessels” kocht, had ik wat vragen, waarop ik hoopte antwoord te krijgen. Helaas heb ik nog steeds veel dezelfde vragen. Wat dat betreft lijkt het boek van Godelieve Kessels op het boek van “de beste vriendin” van C.C. Ambrosius uit Putten. Het is een emotioneel relaas, waarin vooral het leed van het gezin Kessels gedeeld wordt. Over feiten wordt mondjesmaat geschreven. 

Vragen die ik -nog steeds- heb? (basale vragen!)

 1. Die ochtend zou Marietje Kessels zogezegd een brief moeten posten én daarna bij haar pianoleraar langsgaan. Haar moeder vroeg haar rond 10.00h dit te doen. Om half 11 liep ze het huis uit. De brief was geschreven door haar vader.
  • Gaf iemand haar de brief of moest zij die nog uit de fabriek ophalen?
  • Voor wie was de brief bestemd?
  • Waar (adres) zou Marietje deze afgeven? Zou deze via de post (brievenbus/postkantoor) of persoonlijk gebracht worden?
  • Wanneer was bekend dat de brief niet aangekomen was?
  • Het boek van Godelieve Kessels suggereert dat de post voor pastoor was, maar zegt het niet. Andere bronnen schrijven juist dat ze voorbij de kerk linksaf moest, om de brief te posten (dus niet in de kerk). Waarom wordt dit niet expliciet gezegd? Als je als auteur de pastoor schuldig wilt laten lijken en de brief was bestemd voor hem, dan noem je dat toch nadrukkelijk? Waarom wel suggereren, maar niet expliciet schrijven?
 2. Waar woonde haar pianoleraar? Welk adres? Is het zeker dat ze daar nooit was?
 3. Waar was de vader Mathieu Kessels heen die ochtend met de trein? (en hoe)
 4. Hoe oud zijn de andere kinderen in het gezin Kessels geworden?
 5. Waarom had het 4 jaar oude broertje van Marietje het “voorgevoel” die dag? Heeft hij iets gehoord vooraf? Of is dat zogezegd een gave van hem?
 6. Kenden leden van het gezin Kessels de pastoor van de Heilige Hartkerk persoonlijk? Zo ja, wie in het gezin en sinds wanneer?
 7. Waarom is er pas op 27/8 een doodverklaring getekend en niet op 24 augustus?
 8. Wie heeft het lichaam van Marietje tussen 24 augustus en 28 augustus gezien?
 9. Klopt het, dat schilder Mutsaerts de kleding én het gebedsboek van Marietje had? Waarom zou Marietje een kerkboekje bij zich hebben, als ze op pad gaat om half 11?
 10. Met wie is Marietje die ochtend (7.30h) naar catecheseles (in de kerk) gelopen? Is zij met deze zelfde persoon ook terug gelopen? Wie hebben haar nog gezien, vanaf het moment dat catecheseles was afgelopen? (behalve de familie Kessels).
 11. Haar broertje zag zogezegd, dat Marietje het hoedje van de kerk afdeed en buiten op de bank legde, vóór zij wegliep (voor de laatste keer). Dit betekent niet alleen dat ze niet van plan was de kerk in te gaan. Het 4-jarige broertje kan nog niet klok kijken en weet dus niet hoe laat hij haar zag weglopen. Hoe laat was de ochtendmis geleid door de pastoor? Die ochtendmis zou zij gemist hebben, maar catachese was ze wel geweest. Hoe laat was catecheseles van Marietje, geleid door de pastoor? Ik ga nu uit van respectievelijk 7.30h (mis) en 8.00h (les). Marietje zal vermoedelijk rond 8.45h zijn thuisgekomen van catacheseles. Het gezin ontbijt samen. Dan gaat Marietje elders heen. Als zij naar buiten loopt, komt de dienstmeid volgens het broertje haar het hoedje nabrengen (deze is verplicht in de kerk), maar zij laat haar hoedje dan achter op de bank, volgens haar broertje. Haar broertje (4 jaar) hoort dat zij een brief gaat posten voor vader (in opdracht van moeder) en dat ze de pianoles gaat afzeggen. Hij heeft dan een voorgevoel dat Marietje nooit meer thuis zal komen, maar onbekend is waarom hij dit voorgevoel heeft. Een peuter kan ongemerkt iets opgevangen hebben, waarvan volwassenen denken dat ze “het toch niet snappen”. Het broertje is in de veronderstelling, dat Marietje niet meer terug zal komen, als ze die ochtend naar de kerk gaat. Maar Marietje had juist de ochtendmis gemist en daarna catecheseles wél gevolgd. Hierna was ze gewoon thuis gekomen, zegt men.

Het relaas gebaseerd op de herinnering van een 4-jarige zal niet geheel betrouwbaar zijn. We mogen er vanuit gaan, dat een deel wél gebaseerd is op de herinnering van het jongere broertje van Marietje. Maar een deel zal ook gebaseerd zijn op de verhalen die de ouders/anderen hem verteld hebben. Een herinnering is daardoor deels een herinnering én deels hetgeen je verteld is, juist op die leeftijd.

Waarom ik mij zoveel jaren later verdiep in de zaak Marietje Kessels? Omdat ook hier krachten spelen, groter dan een pastoor en diens plannen. Ik ga er vanuit, dat Marietje op 27 augustus is komen te overlijden. Die dag werd de overlijdensverklaring getekend door een arts. 27 augustus 2016, dat is exact 100 jaren en 101 dagen vóór ikzelf in Bangkok getuige was van een schandaal dat de globalistenkliek opgezet had. De kaarten werden opnieuw geschut: ik wist het alleen niet.

Overigens merk ik direct op, dat het makkelijker is om het publiek te overtuigen dat iets wat niet gebeurd is, wél gebeurd is, dan andersom: Het publiek zeker te overtuigen dat iets wat wél gebeurd is, niet gebeurd is. In het eerste geval heb je enkele getuigen nodig, die een leugen vertellen: “wij zagen Marietje daarheen lopen”. In het tweede geval moet je zorgen, dat niemand iets ziet en/of dat iedereen die iets gezien heeft niets zegt.

 

 

Marietje Kessels woonde in Villa Cecilia aan de Industriestraat, naast de fabriek van Kessels aan de Industriestraat. Beide waren gesitueerd aan het spoor aan het einde van de Industriestraat (villa ter hoogte van de Ceciliastraat). Zij zou aldus rond half 11 vanuit de woning over de Industriestraat richting kerk zijn gelopen en voorbij de kerk (bij café de Zwarte Ruiter) linksaf slaan, om de brief te posten (en dus weer richting het spoor lopen). Ik vraag me af waar die brief gepost zou moeten worden, want wat zou in dat geval de kortste route zijn? Het ligt allemaal dichtbij elkaar.

Pastoor?

Heeft de pastoor de moord gepleegd? Waarschijnlijk niet. Hij is eerder een scapegoat.

 • Waarom zou hij tot aan zijn dood pastoor van die kerk blijven (1910), als insiders zogezegd verdenkingen tegen hem zouden hebben, tot aan de paus toe? Onzin! De pastoor zou in dat geval het Vaticaan hebben voorgelogen én dan aanblijven? Begin 1910 vroeg paus Pius de pastoor om zijn geheim kamerheer te worden, waarna hij de titel Monseigneur mocht voeren. Dat is een informele titel, die veelal gevoerd wordt door Bisschoppen en prinsen. Waarom zou de paus dit doen?
 • Waarom zouden afgezanten van de paus bij de cover-up expliciet vermelden dat de paus persoonlijk van de situatie weet en voor het gezin Kessels bidt? Als je een schandaal wilt voorkomen, zeg je juist dat de paus persoonlijk van niets weet, maar dat mensen rondom hem, het Vaticaan en de kerk willen beschermen. Om een gezin Kessels te intimideren, is het noemen van het Vaticaan niet eens nodig. De broer van de pastoor zat in de Eerste Kamer. De pastoor was bij een Bisschop langs geweest. De combinatie van die twee is voor een Mathieu Kessels in 1900 bedreigend genoeg. Hij leverde veel muziekinstrumenten aan gemeenten, het leger en kerken.
 • Waarom zou de familie Kessels instemmen met het meedoen met de cover-up? Omdat ze rust willen. Sorry, maar die rust krijg je pas als de werkelijke dader achter slot en grendel zit, eerder niet. Ook het argument dat ze niet tegen de paus in durven gaan, omdat deze dan wellicht ervoor zou zorgen dat alle muziekverenigingen geen instrumenten meer bij hen zouden kopen? Sorry hoor, maar voor de kerk is dat een risico om te doen. Het is dan voor alle kerkgangers (en anderen) zichtbaar, dat er geen instrumenten meer worden gekocht van de vader van het dode meisje (= dom). Een cover-up werkt juist als er niets tastbaars te zien is voor het grotere publiek.
 • Als het echt zo zou zijn, dat de pastoor de koster een meisje de kerk in laat lokken, zodat de pastoor zich kan vergrijpen, dan heeft de pastoor er van tevoren over nagedacht. Als de pastoor er van tevoren over nadenkt, dan zoek je een meisje uit dat a) aantrekkelijker is, en b) afkomstig uit een meer naïeve en lagere sociale klasse.
 • Waarom zou de pastoor aan de politiecommissaris de sporen in de kerk bij het koor laten zien en vertellen dat een moordenaar bij hem gebiecht heeft, als dit vervolgens reden is om de kerk te doorzoeken? Direct daarna begint hij argumenten te noemen om vooral enkele dagen te wachten met verder onderzoek. Als het al zo is, dat de moordenaar bij de pastoor biecht (wat ik ernstig in twijfel trek), dan zou de pastoor eerst nadenken over hoe hij daarmee om wil gaan (eventueel advies inwinnen) en dan pas melding maken bij politiecommissaris. Nu zou hij gemeld hebben iets te weten en daarna geweigerd hebben de kerk te laten doorzoeken?Een biechtgeheim breken mag niet volgens het kerkelijk recht, maar juridisch gezien is er geen enkele reden voor de commissaris om zich daardoor te laten leiden. Een pastoor wéét dat ook. Hoe logisch is het? Wel “a” zeggen (iemand heeft gebiecht), maar niet “b” zeggen (niet de naam van de moordenaar noemen)? De pastoor brengt zichzelf zo in de problemen, want als commissaris kan je een getuigenis nu afdwingen. Ik geloof dat verhaal dus niet. En als de pastoor de echte dader is, dan is ie helemaal dom.
 • Waarom zou de commissaris instemmen om twee dagen te wachten met het doorzoeken van de kerk naar het lichaam? Omdat de pastoor eerst nog advies wil inwinnen bij zijn broer (Eerste Kamerlid en advocaat) en de Bisschop? Het is augustus, warm weer. Veel sporen kunnen vernietigd worden in enkele dagen tijd.
 • Waarom zou de pastoor een foto van hemzelf in een fotolijstje bezorgen bij de familie Kessels, met de mededeling dat hij nog steeds bidt voor Marietje? Waarom heeft die foto daar altijd gehangen in het kantoor van vader? Een foto van de pastoor? De man waarvan vader zogezegd vermoedde (en kort daarna zogezegd zeker wist) dat hij zijn dochter zou hebben verkracht en vermoord? Waarom hangt die foto daar?
 • Bij de begrafenis van de pastoor in 1910 heeft de muziekband van de instrumentenfabriek Kessels de muzikale omlijsting verzorgd. Waarom zou vader Mathieu Kessels dat doen als hij zogezegd op dat moment zou weten, dat deze pastoor de moordenaar van zijn dochter is? Ondenkbaar. En er was geen sociale druk op hem om dit te verzorgen.

Het emotionele verhaal over het gezin Kessels en de cover-up die de pastoor moet beschermen, klinkt geloofwaardig, tot je er logisch over nadenkt! Sorry, ik kan er niet in meegaan. Waarom zouden afgezanten van de paus een pastoor in Tilburg beschermen, door de paus bij naam te noemen en ook nog eens expliciet toe te geven dat meneer pastoor de dader was? Dat meneer pastoor medeplichtig is aan het creëren van een rookgordijn is voor mij geloofwaardig. Maar de beste man heeft niet Marietje Kessels in zijn eentje verkracht en vermoord, om daarna de koster medeplichtig te maken door samen sporen te wissen. Als een dergelijk verhaal de doofpot in zou moeten gaan, dan werd er niet meer over gesproken in 1900 of 100 jaar later. In het geval van Marietje Kessels, is er juist véél media-aandacht. En de media in Tilburg was destijds nog hoofdzakelijk katholiek.


ps. (Marietje) Maria Kessels is geboren op 2 maart 1889. Het was die dag een geheel duistere maan. Haar lagere school opleiding kreeg ze van de nonnen van de Ursulinenorde, aan de Elzenstraat (nu Elzenhof) in Tilburg. De nonnen van het Ursulinenklooster hebben na haar dood bij het afleggen het haar van Marietje geknipt, om hiervan een relikwie portret te maken. Haar haar is gebruikt om bloemen en bladeren te borduren rondom een foto van Marietje Kessels. 

pps. De Ursulinen is een kloosterorde opgericht in 1535 door Angela Merici (1474-1540). Angela Merici was wees en groeide op (samen met een zus) bij haar oom, terwijl haar broers in het ouderlijk huis bleven wonen. Ze werd lid van de Third Order of Saint Francis, een orde waarvan leden gewone gezinslevens kunnen blijven houden en thuis wonen. Omdat ze het vervelend vond, dat iedereen haar zo mooi vond en vooral haar lange haren, verfde deze heilige bij leven het haar in vreemde kleuren. Angela Merici wordt vaak afgebeeld met een kruis (vanwege het wonder), de rozenkrans en een open boek waarop ze wijst (onderwijs); ook met een ladder, want de legende zegt dat zij in een visioen een ladder zag die hemel en aarde verbond. Jonge vrouwen daalden die ladder af óf beklommen haar. Dit visioen was de aanleiding voor haar om haar orde te stichten. Volgens de legende reisde Merici in 1524 naar Het Heilige Land, via Kreta. In Kreta werd zij plotseling blind, maar besloot desondanks door te reizen. Op de terugweg reisde ze weer over Kreta en werd om onduidelijke reden van haar blindheid genezen, terwijl zij bidde voor een kruis. In 1525 reisde ze naar Rome vanwege het Jubeljaar. Paus Clement VII vroeg haar te blijven in Rome, wat ze even deed, maar niet lang daarna reisde ze weer af naar Brescia.

ppps. De paus ten tijde van de moord op Marietje Kessels, was paus Leo XIII (2 maart 1810-20 juli 1903). Hij publiceerde o.a. encycliek “Humanum Genus” (het menselijk geslacht) op 20 april 1884. Deze behandelt de houding van de Katholieke Kerk jegens de Vrijmetselarij. De encycliek beschrijft hoe het gedachtegoed van de vrijmetselarij in strijd is met het Katholieke geloof. Het versterkte het anti-maçonnieke sentiment eind 19e eeuw. De Vrijmetselarij was van de duivel. Ook pausen vóór Leo XIII hadden zich uitgelaten tegen de Vrijmetselarij (sinds Clemens XII), maar niet in dergelijke felle bewoordingen als Leo XIII. Misschien is het meest opvallend wel, dat de Humanun Genus niet alleen de meest felle uitlating was tegen de Vrijmetselarij, maar ook de laatste felle actie. Overigens maakte de paus wel onderscheid tussen de organisatie Vrijmetselarij en de individuele leden, want die laatste konden verschillen in de mate van “fout zijn”.

pppps. De boven getoonde foto van de pastoor is genomen door de hoffotograaf van prins Hendrik te Tilburg. Pastoor George van Zinnicq Bergmann (1851-1910) is slechts 59 jaar oud geworden.  

ppppps. Het was de eeuw van de opkomst van de fotografie, het schrijven met licht. In 1816 maakte Joseph Nicéphore Niépce de eerste foto’s. In 1896 is paus Leo XIII als eerste paus vastgelegd op bewegende beelden, de eerste filmopname van een paus ooit.     

 

De pps. wordt door mij genoemd, omdat er enkele toevalligheden zijn, behalve dan dat Marietje naar de lagere school ging van de nonnen van Ursulinen. Marietje’s kerkboek is gevonden bij haar kleding in de kerk, hoewel zij volgens het officiële verhaal geen reden had een kerkboek bij zich te hebben. Het haar van Marietje is afgeknipt bij het afleggen van haar lichaam, door de zusters van Ursulinen. Zij is gevonden in een trechter op de vliering van de kerk, die alleen bereikt kan worden via een hoge ladder. Op haar graf is een beeld geplaatst, waarbij een jonge vrouw een kruis omhelst, met de woorden “Ave Grux, Spec Unica” wat betekent: “Gegroet het kruis, onze enige hoop”.  De meest bekende afbeelding van Angela Merici is ook met een kruis (het wonder op Kreta). Het lichaam van Marietje is gevonden op de vliering van de kerk, bovenop een pilaar, in de houding van de “hanged man upside down”, oftewel het omgekeerde kruis.   

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Koningshuis, regio Zuid, Rome and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Marietje Kessels (1900): Het boek van Godelieve Kessels en de vragen (deel 3)

 1. waterman10 says:

  Wat zijn eigenlijk de werkelijke feiten van iets dat zich zo’n 116 jaar heeft afgespeeld?
  Een meisje van 11 jaar wordt een paar dagen na vermissing dood gevonden op een plek wat haast onmogelijk lijkt.
  Juist omdat die plek haast onmogelijk is roept dit bij mij gelijk de eerste vraag op nog vóór dat alle andere spinverhalen de roddelgangen bereiken.
  Wie heeft er baat bij gehad om dit meisje op jonge leeftijd van haar levens adem te beroven?
  En waarom heeft hij er baat bij gehad ?
  Wie is er bij machte geweest om het Tilburgse gepeupel van destijds om de tuin heen te leiden zolang zijn eigen hachje maar niet in het geding kwam?
  Als ik zo het verloop van de familie Kessels lees,constateer ik meer het in stand houden van de schijn en de angst om eens binnen hun eigen gelederen te onderzoeken.
  Maar dat zal ook anno 2016 wel niet gebeuren. Men zoekt altijd liever de gemakkelijkste scapegoats. Zo is het in veel andere zaken.
  Als iemand vlucht met scapegoat verhaaltjes heeft die wat op z’n kerfstok kleven.
  Neem dat maar gerust aan van een zéér kritisch nadenkend mens.

 2. Johan Veenstra says:

  Marietje Kessels (geb. 02-03-1889) is ongeveer zes weken vóór Adolf Hitler geboren: https://nl.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler (geb. 20-04-1889)

 3. waterman10 says:

  Wat heeft Hitler nou hiermee te maken?
  Dan kan ik net zo beginnen over Lou Reed die ook geboren is 2 maart.
  Zo los je geen zaak op.
  Lou kon goed songteksten schrijven. Was hij maar van de drugs afgebleven die ‘m uiteindelijk het leven heeft gekost.

 4. waterman10 says:

  Waarom verwijderde je nu mijn laatste posting,Maud?

 5. Elek says:

  See the hexagram on the funeral stone of Marietjes, at her feet.

 6. Klaas de Graaff says:

  Mijn vermoeden is dat de pastoor het meisje met een kaars penetreerde en dat de koster haar, al dan niet op verzoek van de pastoor wurgde. Een en ander zou dan plaats hebben gevonden in een kamer waar dode parochianen tot aan de uitvaartmis werden opgebaard. In het dossier ligt een anoniem briefje waarin de vraag gesteld wordt waarom de toenmalige kapelaan Zinnicq Bergmann uit de Catharinaparochie werd overgeplaatst naar een internaat als rector.

  Zie mijn artikel in ‘Onnoemelijke Dingen. Over taboe en verbod in het fin de siècle’ , 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.