Marietje Kessels (1889-1900) tegen de Vrijmetselaars meetlat (deel 1)

330px-Portre_van_Maria_KesselsVeel onopgeloste moordzaken, vertonen eenzelfde patroon en gebruiken dezelfde symbolen. De nog steeds beruchte kindermoord van Marietje Kessels in Tilburg in 1900 is daar een duidelijk voorbeeld van. Het is een moordzaak die ruim 115 jaar na dato nog steeds bekend is in Tilburg. Zij is de Marianne Vaatstra van die tijd.

Marietje was de dochter van Maria Philomena Crijns en Mathieu Kessels, eigenaar van de Koninklijke Nederlandse Fabriek van Muziek-Instrumenten (destijds Industriestraat, Tilburg). Het gezin had meerdere kinderen en was niet onbemiddeld. De fanfarekorpsen van de kerk waren overigens grote klanten van de fabriek van muziekinstrumenten, evenals de militaire fanfare.

 • Maria Catharina Wilhelmina (Marietje) Kessels is geboren op 2 maart 1889 in Tilburg. Op woensdag 22 augustus 1900, als zij 11 jaar oud is, wordt ze voor het laatst levend gezien. Het is dan zomervakantie.
 • 800px-Pastoor_mgr._dr._G._van_Zinnicq-BergmannOp 24 augustus is haar levenloze lichaam gevonden in een gewelf van de R.K. Heilige Hartkerk in de wijk Noordhoek in Tilburg. De kerk was gelegen aan de Noordhoekring in Tilburg, op het kruispunt met de Spoorlaan. Dat is vlakbij het treinstation. Het Noorden is volgens de Vrijmetselaars de kant van het donker, het bijgeloof en de onwetendheid. Een straat als de Noordhoekring (Noord, én hoek, én ring) is een duidelijke verwijzing naar de Vrijmetselaars.
 • Marietje Kessels is verkracht & verminkt en daarna vermoord. Marietje wordt naakt aangetroffen, binnen in een gewelf, bereikbaar vanaf de vliering onder het dak van de kerk. Dit soort ruimtes zijn onbekend bij gewone bezoekers van een kerk. Ze lag in feite bovenop een pilaar die in de kerk zichtbaar is, maar dan boven het plafond, in de trechter van de boog in het plafond, die rust op die pilaar (het lagere deel van ronding van het plafond, zichtbaar in de kerk). De locatie was halverwege de Noordzijde van de kerk.
 • Marietjes was die ochtend om 7.30/8.00h naar de kerk geweest, waar de pastoor George van Zinnicq Bergmann (foto) de catechismus deed voor 70 aanwezigen. Twee kapelaans deden de daarop volgende missen in de ochtend. Daarna zijn de kapelaans en pastoor naar hun eigen kamers gegaan.
 • Gerard_Schellekens_-_de_pianoleraar_van_Marietje_Kessels en organistNa de kerk zou Marietje naar huis zijn gegaan. Om ongeveer half 11 gaat ze zogezegd weer naar buiten, om twee boodschappen te doen. Ze moet van haar moeder post afgeven (onduidelijk is of deze post in een PTT-postbus zou gaan of persoonlijk gebracht moest worden aan een bekende in de buurt). En ze zou bij haar pianoleraar Gerard Schellekens (tevens organist kerk, foto) langsgaan, om de pianoles af te zeggen. De meeste mensen posten in zo’n geval eerst de brief, om daarna bij iemand persoonlijk langs te gaan. Ze wilde haar pianoles afzeggen, om die middag met de ezel voor de wagen een ritje te maken.
 • Als Marietje niet weer thuiskomt, zet de familie een zoektocht op. Dan blijkt dat ze niet is langs geweest bij haar pianoleraar. Als blijkt dat de brief ook niet is bezorgd, start de politie een onderzoek naar het verblijf van Marietje. Het politieonderzoek werd geleid door commissaris Caarls (CC). De politie zocht aanvankelijk vooral in de kring van Kermisexploitanten, die op dat moment Tilburg aandeden.
 • HeiligeHartkerk_Tilburg-300x242Maria Panhuijsen beweert, dat ze vanuit het café De Zwarte Ruiter heeft gezien, hoe een man in het kerkportaal Marietje’s aandacht trok. Ik vraag me dan gelijk twee zaken af. Ten eerste is het een meisje van 11 jaar. Waarom kijkt Maria Panhuijsen niet even wat langer en beter om zeker te zijn dat daar niets misgaat? Ten tweede, als de familie diezelfde dag een zoektocht start, dan komt dergelijk nieuws toch in een kroeg terecht? Dat is toch de eerste plek waar je even rondvraagt? Hoe kan het dat de familie niets hoorde diezelfde dag, van wat Maria Panhuijsen zou hebben gezien?
 • De overlijdensakte is pas getekend op 27 augustus 1900. Ook dit zien we bij meer geruchtmakende zaken. De datum van sectie of overlijdensakte of grafsteen klopt wel vaker niet (zoals bij Jacqueline Wittenberg, Joanne Wilson, Christel Ambrosius). 27 augustus was notabene slechts een dag voor de begrafenis van Marietje Kessels.
 • Er waren destijds twee hoofdverdachten, te weten: de schilder die in de kerk werkzaam was genaamd Gasparus Mutsaers (foto onder rechts) én de koster van de kerk genaamd Johan van Isterdaal (foto onder links). Mutsaers bleek vervolgens het kerkboekje en kleding van Marietje in zijn bezit te hebben, maar beweerde deze van de koster te hebben gekregen. Omdat een voormalig postbode beweerde om 11.00h gehuil in de kerk te hebben gehoord en dat hij de koster op dat moment in de kerk zag lopen, werden zowel de koster als de schilder verdacht. Ik vraag me dan af, waarom Marietje een kerkboekje bij zich zou hebben, als het zo is dat ze alleen een brief gaat posten en bij de pianoleraar langsgaat. Ook vraag ik me af, waarom een postbode niets zegt, als hij gehuil in de kerk hoort en het niet vertrouwt. De man is met pensioen en heeft dus tijd om zich druk te maken over gehuil in een stille ruimte? Volgens andere getuigen deed iemand de kerkdeur op slot om 12.00h., waarschijnlijk de koster.
 • In 1900 zijn de pastoor, kapelaan, pianoleraar en vele anderen amper onderzocht. Hier is sprake geweest van een tunnelvisie. Ook de ouders zijn niet onderzocht.
 • Er was enorme media-aandacht voor de zaak.
 • Er zijn vele getuigen, die allerlei andere getuigen als mogelijke dader aanwijzen. Verdacht lijken o.a. de pastoor, de kerkschilder, de koster, de pianoleraar, café de Zwarte Ruiter en kermisexploitanten als beroepsgroep.
 • Het is onduidelijk waarom er geen speurhonden zijn ingezet in de eerste 24 uur na de vermissing.

 

 

Ik zie geen hard bewijs dat de verkrachting en moord daadwerkelijk heeft plaatsgevonden in de kerk. Een kerk heeft een behoorlijke akoestiek. Natuurlijk zijn er ook afgesloten ruimtes achterin en mogelijk onder de kerk (kelder?). Het is dus niet uit te sluiten. Maar de conclusie dat de moord hier moet hebben plaatsgevonden, is wat mij betreft te snel genomen (op basis van Maria Panhuijsen en de vondst van het lichaam). Voor hetzelfde geld liegt haar pianoleraar en heeft deze het lichaam in de kerk achter gelaten. Omdat er vele verwijzingen zijn, die ik in andere moordzaken ook zie, sluit ik een complot niet uit. Als dat het geval is, mag je aan vele getuigenissen twijfelen, inclusief die van de ouders.

Overigens denk ik dat een man met als beroep koster of schilder wel in staat is om kinderen te lokken, maar eerder zal kiezen voor een kindje uit een iets lager milieu.

Bidprentje

De tekst op het bidprentje “Ik zal u wederzien” komt uit Johannes 16 vers 22. In Johannes 16 spreekt Jezus tot zijn leerlingen over wat er gebeurt na zijn dood. Hierin schrijft Johannes over de Trooster, van wie Jezus zegt, deze te zenden na zijn dood. Deze zou verwijzen naar de Pinkstergeest, welke de apostelen inspireerde na Jezus dood, om de boodschap te blijven verkondigen. Echter, lezende Johannes 16 vers 8-14, kan men hierin ook zien, verwijzingen naar een eindtijd of een nieuwe profeet na Jezus.

De foto van het bidprentje is geknipt van een familiefoto. Het gezin had destijds 6 kinderen. De oudste vier waren meiden (foto boot). Hierna hebben zij een zoon gekregen. De foto met een paard en wagen is gemaakt kort voor de dood van Marietje. Marietje zit hier relatief ver van de andere kinderen, met de rug half naar ons toe.

 

Wie doet wat? 

De kerk, de muziekinstrumentenfabriek en de woning van Marietje Kessels zijn niet ver van elkaar verwijderd geweest. Zij woonde in de Industriestraat in Villa Cecilia, pal naast de muziekinstrumentenfabriek van haar vader. Dat is slechts 300 meter verwijderd van de Heilige Hartkerk. Om de brief te posten zou Marietje linksaf moeten slaan, na café de Zwarte Ruiter. Niemand heeft haar echter meer levend gezien.

De vader van Marietje zou die dag om 9.00h met de trein naar een zakelijke afspraak zijn gegaan. Dat is nadat Marietje terug kwam van de kerk. De moeder van Marietje stuurt dochter zogezegd om half 11 op pad met de post en het advies de pianoleraar af te zeggen. Zelf gaat moeders om 12.00h de stad in om te winkelen. Op dat moment is Marietje al anderhalf uur weg volgens haar, maar dit baart moeders om 12.00h nog geen zorgen.

Waar is het?

De fabriek van Muziekinstrumenten en de woning van Kessels (Villa Cecilia) zijn gelegen naast elkaar aan de Industrieweg en beide aan het spoor. De straat zelf bestaat niet meer. Deze liep ongeveer waar tegenwoordig de Hart van Brabantlaan loopt, ter hoogte van de St.Ceciliastraat.  Tot 2003 was hier Van Gend & Loos gevestigd. De zware muziekinstrumenten konden vanuit de fabriek op het spoor geladen worden.

Vanaf villa Cecilia zou Marietje Kessels om half 11 oostwaarts zijn gelopen naar de Noorderhoekring, waar op de hoek de H.H.-kerk gevestigd was. Ter hoogte van de kerk zou Marietje dan weer linksaf moeten, de Noorderhoekring noordwaarts richting spoor (dit laatste deel van de Noorderhoekring is er tegenwoordig niet meer).

Ik zou graag weten wat voor zakelijk afspraak meneer Kessels had, waarvoor hij om 9.00h de trein nam. Waar is hij opgestapt? Kon dat vanaf het terrein van de muziekfabriek of moest hij naar het station? Hoe is hij gereisd?

De laatste getuigen?

Volgens diverse getuigenissen, zou Marietje om half 11 vanaf haar huis de 300 meter gelopen zijn richting de kerk (zelfs dit kan verzonnen zijn, want getuigenissen kloppen vaker niet). Vanaf haar huis is het min of meer rechtdoor lopen tot aan de lantaarnpaal bij de zij-ingang van de kerk. Onduidelijk is, waarom ze aan die zijde van de straat zou lopen, omdat ze bij de hoek linksaf zou moeten gaan (als het verhaal van de post klopt, wat moeders zegt). Het is wel begrijpelijk, dat het lopen naar de zij-ingang onderdeel is gemaakt van het verhaal, omdat deze zij-ingang tevens toegang verschafte tot de wenteltrap naar de vliering. Door juist daar Marietje langs te laten lopen (in de getuigenis), wordt een mogelijke scenario gecreëerd.

 

Bij de kerk, ter hoogte van de zij-ingang, steekt ze zogezegd ineens wel schuin over in de richting van het tegenover de kerk gelegen café/koffiehuis De Zwarte Ruiter. Dat is in de richting van waar ze zogezegd de brief moest posten. Maria Panhuijsen, eigenaar van het café, ziet hoe Marietje zich spiegelt in de ruit van haar café en met het hand door het haar strijkt. [Ik snap niet waarom dit detail genoemd wordt, tenzij het óf a) symbolisch is óf b) ze juist door de eigenaresse gewenkt en gelokt is binnen te komen]. Volgens Panhuijsen draait Marietje zich dan plotseling weer om en kijkt in de richting van het kerkportaal, waar een man staat die haar wenkt. Hierop zou zij terug daarheen gelopen zijn.

Vondst lichaam 

the-hanged-manOp 24 augustus zou Marietje Kessels uiteindelijk gevonden zijn, bovenin de kerk, onder het dak. Deze zoektocht vond plaats na 19.00h gedaan. Er zijn 5 personen bij betrokken: hoofdcommissaris van Tilburg Herman Caarls; twee van zijn inspecteurs genaamd Leonard Soentjens en Alfons Meijvaart; ene Ammerlaan, die wachtmeester van de Marechaussee is; en de bouwopzichter van de bouw van de kerk destijds, genaamd Jacob Heemskerk. Een wachtmeester van de Marechaussee is een politie-inspecteur van de krijgsmacht. Het is mij onduidelijk waarom deze hierbij betrokken zou zijn.

Het is Marechaussee Ammerlaan, die halverwege de Noordzijde het levenloze lichaam van de 11-jarige Marietje ziet liggen. Twee jaar later legt Jacob Heemskerk (bouwopzichter tijdens de bouw van de kerk en aanwezig als de politiefunctionarissen het lichaam vinden) voor de rechtbank in Breda de volgende verklaring af: “Het lijkje lag met het hoofd omlaag, de handen boven het hoofd, het linkerbeen gestrekt en het rechterbeen opgetrokken. Aan de neus was wat bloed te zien (rood). Het lijkje was geheel ontkleed. Alleen de benen waren door zwarte kousjes bedekt. Om de hals was een wit kledingstuk gesnoerd.” 

Ik merk op dat dit de kleuren rood, zwart en wit zijn. Ook merk ik op, dat de beschreven positie van het lichaam, die is van de “Hanged man Upside down” tarotkaart. Wit en zwart zijn vaak kleuren waarmee tegenstelling wordt aangeduid: niet opgehangen aan de nek (wit kledingstuk), maar aan de voeten (zwarte kousen). De oorsprong van de “Hanged Man Upside Down”, ligt in de kruisiging van apostel Petrus, de eerste paus. In het verleden zag ik dat het hoax aanslagen waren, wanneer het slachtoffer gevonden werd in deze positie (Boris Nemtsov, Theo van Gogh). Wat de betekenis hier is, durf ik niet te zeggen. Iemand?

Besef, dat het lichaam gevonden zou zijn aan de binnenzijde van een pilaar in de kerk, welke alleen te bereiken is vanaf de zolder van de kerk. Een zolder die bereikt kan worden via een wenteltrap (nog net begaanbaar met een lichaam of levende gevangene), maar daarna volgt een ladder. Op de zolder zelf zijn o.a. loopplanken neergelegd als loopbruggen. Het is mijns inziens ondenkbaar dat een eenmansdader een meisje (al dan niet dood) hierheen zou tillen. Haar lichaam zou vervolgens vanaf de vliering in een “trechter” van een pilaar zijn gegooid, dus de binnenkant van een boog/gewelf in de kerk. De oranje pijl geeft de locatie aan waar zij gevonden zou zijn.

Foto’s vondst lichaam 

In 2010 is er een historische vondst gedaan. Er zijn recent forensische foto’s gevonden van de vondst van het lichaam van Marietje Kessels (Volkskrant, 2010). Dit zijn voor zover bekend de eerste foto’s ooit gemaakt van een crime scene in Nederland. Het gaat om drie foto’s. Ook dit zegt iets over “het belang” van deze moord voor de dader(s) en “de invloed” van de dader(s). Waarom zou ineens hier foto’s van zijn gemaakt?

Op de foto’s is het levenloze lichaam van Marietje van Kessels te zien. De drie negatieven van deze moordzaak uit 1900 lagen jarenlang diep opgeborgen in de archieven van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag. Waarom de foto’s in Den Haag zouden liggen, is ook niet geheel duidelijk.

De foto’s zijn genomen door de Bredase amateurfotograaf Emile van Waegeningh. Van Waegeningh was in het dagelijks leven militair apotheker van de KMA in Breda (Koninklijke Militaire Academie, sinds 1828 officieren voor de Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee worden opgeleid). Het is mij niet duidelijk, waarom niet aan een Tilburgse fotograaf is gevraagd de foto’s te nemen.

 


 

ps. De familie Kessels was geen onbekende familie in de muziekwereld.  Vader Mathieu Kessels (1858-1932) was componist, dirigent, uitgever en instrumentenbouwer. Bij het huwelijk van Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik (op 7 februari 1901) waren 1800 muzikanten bij de aubade betrokken, wat geheel georganiseerd werd door de vader van Marietje. Alle gespeelde werken waren gecomponeerd door Mathieu Kessels. Kessels had eerder al eens een muzikaal huldebetoon mogen organiseren bij het bezoek van Koningin-regentes Emma en Koningin Wilhelmina op 25 mei 1895 in Tilburg. Wilhelmina zou zich op 16 oktober 1900 verloven met prins Hendrik, 55 dagen na de vermissing van Marietje. De oudere broer van Mathieu Kessels, Pieter Kessels, was ook componist, dirigent, muziekuitgever én bovendien de generaalinspecteur van de militaire muziek in El Salvador. Hij componeerde “Marsch Oranje-Nassau”  in 1902, wat onderdeel is van het Duitse “Armeemarsen van AM III, 1 tot AM III, 100″. Zowel de vader als de oom van Marietje mochten dus werk doen voor het Nederlands Koningshuis. Sinds 1900, het jaar van de dood van Marietje Kessels, mag Kessels muziekinstrumenten de titel “Hofleverancier” voeren. 

pps. De viering van de ‘Heilige Maagd Maria, Koningin van hemel en aarde’ op 22 augustus is in de Katholieke Kerk pas in ingesteld in 1954. De datum van 22 augustus voor deze kindermoord op Maria (Marietje) Kessels is niet gekozen als verwijzing naar deze viering.

ppps. Ook de 15-jarige Anouschka Wezenbeek uit Budel (vermist op 22 januari in 1990) is vermist geraakt op een middag als zij een brief gaat posten en even bij een vriendin wil langsgaan. Haar plaatsgenoot Wies Hensen is vermoord enkele maanden daarvoor, na een bezoek aan de Kermis. Anouschka is overigens gevonden in de Willemsvaart bij Weert, vlakbij de kazerne van de KMS. 

pppps. Het was de wachtmeester van de Marechaussee die het lichaam van Marietje Kessels (11 jaar, geboren 2 maart 1889) als eerste zag op de vliering van de Heilige Hartkerk op 24 augustus 1900. Op 11 augustus 1998 zag de opperwachtmeester van de Koninklijke Marechaussee als eerste het lichaam van Nicky Verstappen (11 jaar, geboren 13 maart 1987) uit Heibloem, bij een strook aangeplante sparren (kerstbomen). Nicky draagt dan alleen een rode joggingbroek. Het jeugdkamp waar hij verbleef (de kampeerlocatie) is voor zover mij bekend eigendom van de Katholieke kerk. Overigens is de parochie van de Heilige Hartkerk pas ontstaan in 1898, twee jaar voor de moord, als een afsplitsing van parochie ‘t Heike in Tilburg. Marietje Kessels ligt daarom ook begraven op de begraafplaats van ‘t Heike aan de Bredaseweg. Nicky Verstappen ligt begraven op begraafplaats Heibloem. Er zijn dus enkele overeenkomsten. Overigens werd ook Nicky Verstappen gevonden in de avond op de tweede dag na zijn verdwijning. En net als bij Marietje (tegels en haan gestolen in Kloostertuin), werd het monument van Nicky op de Brunssummerheide meerdere malen vernield.   

15575305956_dcf6da99dd_bppppps. De Heilige Hartkerk in Tilburg is gesloopt in 1975. De kerk is recent verkozen tot de mooiste gesloopte kerk van Nederland. Ook in dat artikel wordt gezegd, dat Marietje Kessels is vermoord in de Heilige Hartkerk, hoewel dat niet bewezen is (haar lichaam is er zogezegd gevonden). De Heilige Hartkerk was ontworpen door Petrus Cuypers, de architect die ook het Rijksmuseum en het Centraal Station in Amsterdam maakte. Ook ontwierp hij de troon waarop de troonrede wordt uitgesproken op Prinsjesdag. 

De Heilige Hartkerk opende haar deuren op 6 juni 1898 (2 jaar voor de moord) en is gesloopt in 1975. De kerk is gesloopt om financiële redenen, ondanks vele protesten van de Tilburgse bevolking. Het kerkbezoek was afgenomen sinds de jaren 1960’s en men weigerde er een Rijksmonument van te maken, ondanks aandringen vanuit de kerk. Op dit moment is Residence Noordhoek gevestigd op de plek waar de kerk ooit stond.

pppppps. Tussen 1948 en 1956 bracht priester Egbert Dekkers wandschilderingen aan in de kerk, uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Bij minder mensen is bekend van welke boeken in de Bijbel de wandschilderingen een representatie zijn. Een deel van de schildering is gebaseerd op Genesis (OT). De rechter foto van de drie hieronder, is op basis van het boek Ezechiel (OT). De laatste hoofdstukken van Ezechiel sluiten (deels) aan bij de Openbaringen van Johannes.  

Na de schilderijen van het Oude Testament, werkte Dekker enkele zomers aan schilderijen van het Nieuwe Testament, in een voor die tijd nieuwere stijl. Het zijn apocalyptische schilderingen geïnspireerd door de Openbaringen van Johannes (boek Apocalyps).  

 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Koningshuis, Leger, Maatschappij, Post, regio Zuid and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

37 Responses to Marietje Kessels (1889-1900) tegen de Vrijmetselaars meetlat (deel 1)

 1. waterman10 says:

  Godelieve Kessels, de dochter van de broer van Marietje, schreef een boek over de moord op haar tante.
  http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/moord_op_marietje_kessels_uit_1900_opgelost/

 2. waterman10 says:

  Dan is er nog een boek:
  Ed Schilders: Moordhoek. De moord op Marietje Kessels in een katholieke kerk (1988)
  http://www.dodenakkers.nl/artikelen/moord/549-marietje-kessels.html

 3. waterman10 says:

  Roman Catholicism Exposed
  http://christianhospitality.org/wp/?page_id=1369

  Een blijkbaar verboden boek: Maria Monk, de zwarte non (een non uit Canada)
  https://books.google.nl/books?id=2ghjAAAAcAAJ&pg=PR5&hl=nl&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false

 4. waterman10 says:

  Hoe het allemaal werkelijk is gebeurd kunnen wij heden alleen maar gissen als we de verhalen lezen die er over zijn geschreven.
  Ik begrijp jouw wel@Maud dat je ook de officieële verhalen van deze zaak in twijfel neemt.
  Zeker als je tot besef bent gekomen dat de wereld zoals wij die inmiddels kennen vol leugens en bedrog zit. Zo kan dus ook ieder officieel verhaal makkelijk vol leugens en bedrog zitten.
  Ik heb hier een ander uitstekend artikel in het Engels voor je, wat aangeeft hoe de wereld makkelijk bedrogen wordt.
  The brotherhood and the manipulation of society (by Ivan Fraser and Mark Beeston)
  Zijn uitspraak onderaan het artikel sprak mij wel aan.
  Good always prevails through positive application, whereas the bad guys are hindered and slowed in their criminal endeavours through having to cover-up their negative actions with lies to support lies. This inevitably allows the truth to emerge.
  http://www.theforbiddenknowledge.com/manipulation/

 5. waterman10 says:

  Als er iets is waar ik niet tegen kan dan is het wel bedelen.
  Ik bedel toch ook bij iemand om mezelf te voorzien van spijzen.
  Of wel soms?
  Als ik iets post,bijvoorbeeld hier bij Maud.
  Dan vraag ik er toch ook geen vergoeding voor? Of wel?
  De vergoedingen die ik wel krijg komen uit eenvoudige arbeid.
  Nee,niet arbeid om te trollen.
  Een beetje oplettende weet inmiddels dat ik levensmiddelen vervoer over de weg.
  Dat is arbeid en daarvoor krijg ik salaris.
  Salaris waarmee ik mijn gezin onderhoud. Dus niet salaris om weg te geven aan bedelaars die smeken om donaties.
  Wat is toch loos met Nederland dat ze hun eigen broek niet omhoog kunnen houden?
  http://www.beyondthematrix.nl/2016/08/04/steun-voor-het-voortbestaan-van-de-vrije-media-bittere-noodzaak/

  Ik zie ook zo’n donatie button op jouw blog staan@Maud.
  Je bent een klasse vrouw dat je via verhuur van kamers van je eigen woning je inkomen garandeerd. Daarmee betaal in feite je ook de kosten om je internetverbinding te kunnen behouden.
  Dus donaties heb ook jij niet echt nodig.
  Dat jij nooit artikels schrijft naar de lezers toe om geld over te maken dat siert jou des te meer.
  Zodra mensen zoals Kat of Vrijland de zielepiet beginnen uit te hangen,haak ik af.
  Zodra mensen beginnen te zweven en over doem planeetjes beginnen te schrijven die een gevaar voor de aarde zijn,haak ik ook af.
  Zodra mensen zich waan voorstellingen beginnen te maken over de aarde als schijf met een ijswand als rand,haak ik ook af.
  Zodra mensen zich inzetten om echte waarheid aan het licht proberen te brengen,haak ik in.
  Eenvoudig toch?
  Waar mijn vakantie toch weer goed voor is.
  Eens even hier 24u/dag aan het front zelf waken opdat er niet gestolen wordt.
  Want stelen durft men alleen achter mijn rug om.

  • waterman10 says:

   Typefoutje,moet zijn:
   Ik bedel toch ook niet bij iemand om mezelf te voorzien van spijzen?

  • maudoortwijn says:

   Waterman, ik heb wel een donatie-knop maar die promoot ik niet actief. Ik verhuur kamers in mijn huis en daar verdien ik mee. Dus nu moet ik even klussen aan kamers, want daar heb ik deze week tijd voor gemaakt.

  • waterman10 says:

   Klus ze nog,handige Maud.
   Ik ben voorlopig hier bij mij thuis uitgeklust.

 6. waterman10 says:

  Ja ja Alberda. Ook Alberda heeft Jezus niet in zijn leven.
  Vraag anders wat donaties van illuminati puppet agent David(p)Icke
  Wat is het toch gemakkelijk om bedriegers die zogenaamd bedriegers exposen zelf te exposen

 7. Zomaarwatzwetsen says:

  BREAKING

  Marietje Kessels is de werkelijke moeder van Poetin. Kijk maar eens goed. De vorm van het gezicht, lichaamsbouw, gezichtsuitdrukking. Poetin. Marietje Kessels was niet dood op 24 augustus. Mogelijk wel op 27 augustus. Maar als ze nog leeft, dan moest ze heel ver weg. In Rusland hebben ze geen muziekinstrumenten als in Nederland, dus daar is ze heengegaan.

  Maud, behandel geen cases van >100 haar geleden. Dat is zonde van de tijd. Maakt me melig. Ik geloof direct dat zij de Marianne Vaatstra van die tijd was, want er wordt nu nog aandacht aan besteed. Dat zegt vele over wie de dader is geweest, want die daders kicken er wel op, Beetje aandacht. Fappen. Keine Einzeltater, meine Meinung nach.

 8. waterman10 says:

  Tjsa,wat moeten we hier mee?
  Effe lachen om wat meligheid?
  Misschien begrijpt de poster niet eens waar het om gaat.
  Het gaat niet zozeer om de dader nog op te sporen want die leeft niet meer.
  Het gaat om de krachten te exposen die bezig zijn om tot zulke daden te komen.
  Deze krachten zijn ook anno 2016 bezig,dus is het goed dat Maud alles probeert te exposen door overeenkomsten te zoeken.
  Niet veel vrouwen die dit kunnen.

 9. Jimmy is Back says:

  De pastoor en Marietje
  Hij zou stiekem haar vader kunnen zijn, want leg die foto;s maar eens naast mekaar.
  En dan komt de vraag, stel dat, dit zo zou zijn….
  Wie wordt dan gedwongen mee te doen en wie zet dit satanische spel op.
  De haan is uit het monument gestolen op Wezen-zondag. Ze had geen echte vader?

  Je ps in een ander artikel over de gruwelijke moorden in Tilburg brengen bij mij een ander idee naar boven. Dat kanaal in Tilburg.

  Zomaar wat gedachten.

 10. waterman10 says:

  De pastoor de vader van Marietje?
  Dus de pastoor zou dan iets gehad hebben met Maria Augustina Philomena Crijns?
  De roots van Mathijs Joseph Hubert Kessels en Maria Augustina Philomena Crijns liggen in Limburg voor dat zij naar Tilburg trokken.
  Mathijs Joseph Hubert Kessels en Maria Augustina Philomena Crijns
  Zij trouwden met elkaar in Beek op 28-05-1885.
  Vreemd genoeg zie ik niet Marietje (Maria Catharina Wilhelmina) genoemd als één van hun kinderen. Wel 3 anderen.
  http://www.pondes.nl/detail/inddetail%20ENG.php?inum=402051538

  Ook hier zien we dezelfde trouwdatum 18-05-1885.
  Ook zien we hun kinderen en ook Marietje.
  Opvallend……5 kinderen waarvan weer 2 ? en 1 onbekend
  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-stremmelaar-van-den-dongen/I17093.php

  Het lijkt wel zoeken naar een naald in de hooiberg,maar is de moeite waard net zoals zeg maar 9-11.
  Stel die pastoor zou de verwekker zijn geweest van Marietje.
  Zo jong meisje zou dit zelf nog niet geweten hebben…..tenzij?
  Hier kom ik zo op terug.

  De moeder Maria Augustina Philomena Crijns moet dit natuurlijk zeer zeker geweten hebben.
  Zij heeft dan overspel gepleegd en haar man besodemieterd.
  Nou stel dat Mathijs Joseph Hubert Kessels hier is achter gekomen.
  Die is gegarandeerd over de rooie gegaan. Maar wat te doen?
  Scheiden? Dat zou zijn carriere in de muziek industrie misschien schaden.
  De kerk aanklagen? Ook niet,want de kerk was juist belangrijk voor afname van zijn muziek instrumenten.
  Nu kom ik terug bij Marietje. Want Marietje heeft misschien toch iets gehoord binnenshuis toen haar vader en moeder er ruzie over maakte. Misschien heeft de vader van Marietje wel sinds de geboorte van Marietje het vermoeden gehad dat hij niet de vader kon zijn. Vaders tellen meestal 9 maanden terug en kennen hun sexuele verrichte daden van toen nog.
  Dus als Marietje dit toch ontdekt heeft en dit openbaar had willen maken loert een plan voor moord op de loer.
  De familie Kessels kon zich een schandaal niet veroorloven vanwege hun bedrijf.

  • waterman10 says:

   Correctie: Zij trouwden met elkaar in Beek op 18-05-1885.

  • maudoortwijn says:

   De ouders van Marietje Kessels zijn getrouwd in 1885 op een maandag. Dat jaar was het Pasen op zondag 5 mei. Wezen-dag viel daardoor op zondag 17 april. Mevrouw Crijns en meneer Kessels traden dus in het huwelijk de dag na Wezen-dag. De haan van het monument van Marietje Kessels is gestolen op Wezen-zondag, de 7e zondag van Pasen.

  • waterman10 says:

   Dat jaar was het Pasen op zondag 5 april. Wezen-dag viel daardoor op zondag 17 april.
   Sinds wanneer zijn er maar 12 dagen tussen tussen 2 zondagen?

  • maudoortwijn says:

   De 7e zondag van Pasen (dus 6 weken)? Of begrijp ik niet hoe het werkt?

  • maudoortwijn says:

   Johannes 14 vers 18: Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.

   40 dagen na Pasen?

  • waterman10 says:

   Ik begrijp je nu wel@Maud.
   We maken allemaal typefoutjes,dat is het. 🙂

  • waterman10 says:

   40 dagen na Pasen,is dat niet Hemelvaartsdag?
   Dat was op donderdag 14 mei 1885. Tel maar op de kalender.
   Het zijn trouwens 40 dagen na goede vrijdag (de dag dat de Romeinen en farizeeërs Jezus ter dood veroordeelde aan het kruis) Na 3 dagen was zijn graf plots leeg.
   Dat is wat Jezus bedoelde door te zeggen tegen zijn apostelen dat Hij na 40 dagen terug zou komen en dat zijn apostelen zelfs getuigen zouden zijn van de Hemelvaart van Hem.

 11. waterman10 says:

  18 mei 1858 viel wel op een maandag.
  http://www.datum.nl/kalender/1885
  Pasen viel in 1885 inderdaad op 5 en 6 april
  Moederdag was het op donderdag 14 mei. De viering van moederdag vindt altijd plaats op de zondag er na. Dus zondag 17 mei. De dag na Moederdag zijn ze getrouwd. Op maandag trouwen is ook anno 2016 nog altijd gratis. Of dat er iets mee te maken had weet ik niet.
  https://m.calendar-yearly.com/index.php?c=1885&l=nl

 12. waterman10 says:

  Nu ben ik helemaal uit het veld geslagen. Wanneer was het nu moederdag in 1885?
  Was dat 10 mei of was dat 17 mei?
  http://www.datum.nl/10-05-1885

 13. waterman10 says:

  Ik zie het al. Ik las verkeerd. Moederdag was het op 10 mei volgens beiden kalenders
  Alleen klopt er iets anders niet volgens die kalenders?
  Hoe kan er nou al op 5 mei 1885 sprake zijn geweest van bevrijdingsdag?

 14. waterman10 says:

  Wat betreft die bronzen haan.
  Zondag 13 mei 2012 was het moederdag.
  Donderdag 17 mei 2012 was het Hemelvaartsdag (40 dagen na goede vrijdag)
  Zondag 20 mei was geen bijzondere feestdag.
  Maar op zondag 20 mei werd wel die bronzen haan gestolen.
  Met dit gegeven zie ik dus ook geen connectie tussen de diefstal en een complot.
  Ik lees zelfs dat kinderen er getuigen van zijn geweest hoe een man op de fiets die bronzen haan uit de grond heeft getrokken. Ook dat er ook een verdachte is maar er geen bewijzen zijn om de verdachte op te pakken. Die verdachte mag dan nog van geluk spreken.
  Het blijkt dus dat er niet alleen koper dieven zijn maar ook brons dieven.
  http://www.omroepbrabant.nl/?news/2307291003/Duo+uit+Schijndel+opgepakt+voor+diefstal+van+bronzen+beeld+in+Zijtaart.aspx

 15. waterman10 says:

  Ik zal even zelf opzoeken.
  Oke,weer wat geleerd vandaag.
  http://www.allaboutgod.com/dutch/outreach-naar-weeshuizen.htm

 16. waterman10 says:

  Wat Moederdag is weet ik wel. Als kind deed ik mijn moeder altijd verassen op moederdag met knutselwerkjes van mij. Zulke kleine dingen maakte haar altijd gelukkig. Nu ik zelf volwassen en vader ben zie ik ieder jaar weer hoe mijn kind ook zijn moeder gelukkig maakt met zijn fraaie knutselwerkjes die ze krijgt van haar kind.
  Moederdag en Wezenzondag
  http://javandenberg.nl/moederdag-en-wezenzondag/

  Zo’n gestolen haan kan die mooie traditie toch niet kapot maken?

 17. nn should know says:

  wat ik zat te denken
  het gezien heeft zogezegd 6 kinderen, waarvan 1x 4 meiden en daarna 2x een jongen.
  die laatste baby is recent bij de foto op de ezelwagen
  dan is er de foto van de 4 meiden.
  wie maakt nu een foto van 4 meiden en laat die zoon dan daarbuiten?
  dat is raar.
  wat is dit ook zo’;n gezin is waar ze 1 kindje erbij verzinnen?
  de oudste zoon speelt dan zowel zichzelf als marietje
  en daarna strepen ze marietje weg en hebben ze lol om alle aandacht
  zo doen dit soort mensen dat
  aandacht vragen tot in het oneindige
  verder lijkt de pastoor ontzettend op marietje

 18. NN says:

  ht gezicht van marietje is echt wel wat jongensachtig en die haren en jurk zijn juist ontzettend tuttig meisjesachtig

  • nn should know says:

   en dan moeten ze marietje in die foto op de koets er later in geplakt hebben. dat kan je met gekunstel wel doen met foto’s ook toen al. je ziet dat rondom marietje er ook meer wit zit dan rondom alle anderen op de foto. ze kunnen het gedaan hebben. de oudste zoon staat dan gewoon 2x op die bokkefoto. 1x zit hij vooraan op de bok. en 1x zit hoj achteraan als trans marietje. niemand bedenkt dat. tuttig haar opsteken. nep krullen eronder hangen jurkje aan en je bent marietje.

 19. Moe ervan says:

  dit is een mestvaalt hoax, snap dat eens.
  alle signalen zijn er
  als je een meisje ontvoert/verkracht/vermood….
  dan kies je niet het rijkste meisje uit de stad
  mestvaalt hoax
  ze ziet er transgender uit, kan ook een jongen zijn
  en niemand herkent dat de jongen straks zonder lang haar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.