Petrus liep over water en opende de poort

Pope-peter_pprubens

De apostel Simon Petrus wordt ook wel Petrus genoemd of Sint-Pieter. Simon was visser, voor Jezus hem vroeg zijn leerling te worden. Simon Petrus was Joods.

Minder bekend is, dat Petrus getrouwd was en zijn vrouw meenam op missiereizen. Dat is een interessant gegeven, omdat de Katholieke Kerk het pauselijk ambt slechts toevertrouwt aan ongehuwde mannen. Petrus wordt gezien als de eerste paus.

  • Petrus is een bijnaam en het betekent “rots”.
  • Hij volgt het voorbeeld van Jezus en loopt over water.
  • Petrus ontving van Jezus de sleutels van het Koninkrijk Gods.
  • Het was Petrus, waarover Jezus zei: “Eer de haan kraait, zul je me driemaal verloochend hebben” en hij kreeg gelijk.
  • Petrus opende de poort voor de heidenen (in havenstad), maar predikte voor Joden.
  • Petrus is gekruisigd net als Jezus, maar eiste slechts een omgekeerd kruis, omdat hij meende het niet waardig te zijn eenzelfde dood als Jezus te sterven. Dat was in Rome, waar hij in die tijd predikte.

Opmerkelijk is, dat Petrus wél de poort voor de heidenen (niet-Joden) opent in het Nieuwe Testament, maar zelf alleen predikt voor Joden. Het is Johannes die zich richt op het bekeren van de niet-Joden tot het Christendom.

Er zijn drie gedenkdagen voor Heilige Petrus (Sint Pieter). Op 22 februari maakt de paus ieder jaar de nieuwe kardinalen bekend. Vroeger werd in geheel Nederland Sint-Petrusdag gevierd op 22 februari (222). Op 29 juni worden Petrus en Paulus samen herdacht, omdat zij beide op dezelfde dag ter dood zijn gebracht in Rome (Keizer Nero). Op 1 augustus wordt de bevrijding van Petrus gevierd (na gevangenschap in opdracht van Herodes), doordat een engel hem helpt de boeien te openen.

De Heilige Simon Petrus wordt door de Katholieke Kerk gezien als de eerste paus. Dit is de reden dat het omgekeerde kruis en de sleutels onderdeel zijn van de pauselijke symboliek.

Moet ik óók de Heilige Petrus tegen de Vrijmetselaars meetlat zetten of gaat dat te ver?


 

ps. Petrus wordt vaak afgebeeld met een baard en de sleutels van het Koninkrijk Gods. Andere symbolen zijn een vissersnet, open boeien, een haan, en een omgekeerd kruis.

pps. Petrus is de patroonheilige van de pausen, de bakkers, de slachters, de bruggenbouwers, de boetelingen, de metselaars, de glazeniers, de schrijnwerkers, de slotenmakers, de smeden, de loodgieters, de uurwerkmakers, bij de oogst, de zegelbranders, de steenkappers, de pottenbakkers, de schoenmakers, de netten- en doekenwevers, de vissers en de vishandelaars, de schippers, en de scheepsbouwers.

ppps. Op 22 februari zijn twee high-profile beruchte onopgeloste moorden gepleegd. Joyce Labruyere verdween op 22 februari 1991. Sybine Jansons is waarschijnlijk op 22 februari 1999 vermoord. 

 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Rome and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Petrus liep over water en opende de poort

  1. Pingback: May 29 2016, George Clooney visited Vatican city | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.