Paus Johannes Paulus I was na 33 dagen dood, vermoord?

Pope_John_Paul_I_from_window_(cropped)Paus Johannes Paulus I, geboren als Albino Luciani in Italië, was paus van 26 augustus 1978 tot zijn dood op 28 september 1978. Zijn pontificaat duurde 33 dagen.

In deze periode vond slechts  viermaal een audiëntie plaats, waarin de paus respectievelijk sprak over Goed zijn; Geloof; Hoop; en Liefde. Hiermee heeft Johannes Paulus kort de door hem gekozen thema’s van zijn wapen kunnen toelichten. Op 27 september vond de vierde audiëntie plaats. In de nacht van 28 op 29 september is hij overleden. Er is gespeculeerd dat hij mogelijk vermoord zou zijn.

Op 29 september om 4.45h trof zuster Vincenza Taffarel (in dienst bij Albino Luciani sinds 1959) paus Johannes Paulus I dood aan in zijn bed. In zijn hand zag zij papieren. Hierop alarmeerde zij de particulier secretaris van de paus, Diego Lorenzi. 

Volgens kardinaal Paul Poupard was het de secretaris van de paus, John Magee, die hem ‘s ochtends half zittend in zijn bed aantrof. In zijn hand zou hij  De imitatione Christi  van  Thomas a Kempis  hebben gehad. John Magee (Ierland) was secretaris van Paulus VI, Johannes Paulus I en Johannes Paulus II. 

Op 4 oktober 1978 is paus Johannes Paulus I begraven.

Op 16 oktober 1978 werd een nieuwe paus gekozen. Het werd de Poolse kardinaal Karol Józef Wojtyła, die de naam Johannes Paulus II aannam als eerbetoon aan Albino Luciani. Hij was de eerste niet-Italiaanse paus sinds de dood van paus Adrianus VI in 1523 (een Nederlandse paus). Onmiddellijk daarna verscheen de nieuwe paus -volgens de traditie- op de loggia van de Sint-Pietersbasiliek om de zegen Urbi et Orbi te geven aan de verzamelde gelovigen op het plein. In afwijking van wat pausen voor hem hadden gedaan, begon hij met een korte toespraak:

 • “Geloofd zij Jezus Christus. Dierbare broeders en zusters, wij zijn nog steeds aangedaan vanwege het overlijden van onze geliefde paus Johannes Paulus I. En nu hebben de heren kardinalen een nieuwe bisschop van Rome gekozen. Zij hebben hem geroepen uit een ver land. Ver weg, en toch dichtbij in de gemeenschap van het geloof en in de christelijke tradities. Ik was bang om deze verantwoordelijkheid te aanvaarden, maar ik heb dat toch gedaan, in een geest van gehoorzaamheid aan onze Heer Jezus Christus en in een onwankelbaar vertrouwen in Zijn Moeder, de Allerheiligste Madonna. Ik weet niet zeker of ik mij correct kan uitdrukken in uw, nee, in onze Italiaanse taal. Mocht ik fouten maken, dan wilt u mij wel verbeteren. En zo stel ik me aan u voor: om gezamenlijk ons geloof te belijden, onze hoop en ons vertrouwen in de Moeder van Jezus, de Moeder van de Kerk. En om een nieuw hoofdstuk te beginnen in de geschiedenis van de Kerk, met hulp van God en van de mensen.”  

Hiermee benadrukte hij de verering van de Madonna in zijn pontificaat.


 

De paus heeft zijn volmacht dankzij de apostolische successie na het leven van de apostel Simon Petrus. Petrus (volgens de R.K. kerk de eerste paus) werd geboren als Simon bar Jona (‘Simon, zoon van Jona’). Hij was een joodse visser aan het Meer van Tiberias. Hij ontvangt volgens de bijbel van Jezus de twee sleutels, met de opdracht de kudde te leiden na een overlijden van Jezus. Mattheus 16:18-19: “Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen. … Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven.”  Simon Petrus kreeg de bijnaam Petrus, omdat Petrus rots betekent in het Armeens. Met de sleutels kon de poort naar de Hemel geopend worden. Daarnaast heeft Petrus de poort naar de Heidenen geopend. Uiteindelijk heeft alleen Johannes daadwerkelijk gepredikt voor de Heidenen (niet-Joden) en richtten de andere apostelen zich met name op Joden. Petrus stierf een matelarendood in Rome, hangend (op eigen verzoek) aan een omgekeerd kruis. 

 


 

ps. De naam Albino Luciani betekent “blond/eerlijk” en “licht”. Johannes Paulus I was de eerste paus die koos voor een dubbele naam, waarmee hij zich vernoemde naar zijn twee voorgangers Paulus VI en Johannes XXIII. Hij was de enige paus die de toevoeging “de eerste” achter zijn naam zette (alsof hij wist dat er een Johannes Paulus de tweede zou komen). Over het algemeen begint men met het nummeren, als er een “de tweede” is.  

pps. Het wapen van paus Johannes Paulus I beJohn_paul_1_coa.svgvat als altijd de sleutels van Petrus. Hoewel de paus zich niet liet kronen met de pauselijke tiara, komt deze wel in zijn wapenschild terug. De leeuw is de Leeuw van Sint Marcus, verwijzend naar Venetië, waar de paus voor zijn verkiezing patriarch was. Met de afbeelding van de leeuw sluit Johannes Paulus aan bij de eerdere pausen paus Pius X en paus Johannes XXIII. De zes zilveren bergen, gepositioneerd in een driehoek, verwijzen naar de geboortestreek van de paus, het bergachtige Forno di Canale. De bergen kwamen ook voor op het wapenschild van paus Paulus VI, wiens achternaam Montini was. In zijn wapenschild verwijst Johannes Paulus dus ook naar zijn beide voorgangers. De drie sterren verwijzen naar de drie deugden geloof, hoop en liefde. Bovendien betekent Luciani licht. 

ppps. Johannes Paulus II bezocht Nederland in 1985. Er was in Nederland relatief weinig belangstelling. Dat kwam mede vanwege het media-offensief tegen de paus, waaronder de acts van Pisa van de Vara. Verder werd er veel nadruk gelegd op de kosten van een pauselijk bezoek. De laatste paus die Nederland bezocht had was Adrianus VI (16e eeuw), maar die kwam zelf uit Utrecht. Daarvoor was Leo IX de laatste paus geweest die Nederland bezocht, wat in de 11e eeuw was geweest.

pppps. In het jaar 1985/1986 is mijn eigen tante, tante Manny Neppelenbroek, ook wel zuster Marie-Therese, op audiëntie geweest bij paus Johannes Paulus II in Vaticaanstad. Zij was geselecteerd om de paus te mogen ontmoeten als onderdeel van een studiereis van zusters uit geheel Europa naar Vaticaanstad. Ik ben er echter van overtuigd dat dit geheel toevallig is geweest. Toen ik dit “familie-weetje” noemde op mijn reis in Nepal in 1998, merkte ik dat mijn gesprekspartners ervan schrokken. Zij gingen er vervolgens van uit, dat mijn tante waarschijnlijk slechts bij een bijeenkomst was geweest waar de paus ook was. Echter, mijn tante heeft echt een afspraak gehad met paus Johannes Paulus II in die tijd. Dit laat zien, hoe selectief zij graven in iemands verleden: waar je je niet bewust van bent, kan je vaak niet achterhalen. Dat geldt ook voor geheime diensten. Als ik had geweten wat er speelde, dan had ik het mogelijk kunnen tegenhouden via mijn tante. Tante Manny is een jaar na haar bezoek aan Vaticaanstad moeder-overste geworden van haar klooster. 

ppppps. Paus Johannes Paulus I zou De imitatione Christi  van  Thomas a Kempis  in zijn handen hebben gehad op zijn sterfbed. Thomas a Kempis was lid van de geestelijke beweging van de Moderne Devotie en volgeling van Geert Grote en Florens Radewijns. Geert Grote heeft samen met Florens Radewijns de congregatie van de “Broeders des Gemenen Levens” gesticht. Geert Grote trok in 1380 met een groepje volgelingen in een huis van Radewijns in de Engestraat in Deventer. Het was de eerste van vele gemeenschappen van de “Moderne Devotie” die door heel Europa werden opgericht. In Nederland zijn drie scholen vernoemd naar Florens Radewijns, twee basisscholen en destijds mijn middelbare school in Raalte (die heet ondertussen Carmel College). Thomas a Kempis schreef onder andere “Over de navolging van Christus” (De imitatione Christi). Het werk werd in 1471-1472 gedrukt. Het was na de Bijbel het meest verspreide boek van de late middeleeuwen. Het verklaart mogelijk waarom in die periode een Nederlandse paus acceptabel was in Rome. Paus Adrianus VI (1459) was in zijn jeugd door zijn moeder ondergebracht bij de Broeders van het Gemenen Levens. In januari 1522 werd hij verkozen tot paus. In augustus dat jaar kwam hij aan in Rome. Het is de tijd van Karel V en Erasmus, beide goede bekenden van Adrianus. Adrianus VI trof een bijna lege schatkist aan en werd geconfronteerd met Martin Luther (monnik van Wittenberg) en de reformatie. Als antwoord daarop versoberde paus Adrianus het Vaticaan drastisch, wat niet bij woorden bleef. Velen verloren hun baan in het Vaticaan. Hij wilde een versobering van de gehele Katholieke kerk. Op 25 februari 1523 werd een moordaanslag op Adrianus verijdeld door kardinaal Campeggio. Op 14 september 1523 stierf Adrianus, waarna er gefluisterd werd dat het vergiftiging zou kunnen zijn geweest. Zijn pontificaat duurde één jaar en acht maanden, waarvan hij een jaar aanwezig was in Rome.  

wapen Joh Paulus 2 800px-Ioannes_Paulus_IICoAsimplepppppps. De paus na Johannes Paulus I, was een Poolse priester en noemde zichzelf Johannes Paulus II. Hij werd op 16 oktober 1978 verkozen tot paus. Hij was de eerste Poolse paus in de geschiedenis en de eerste niet-Italiaanse paus sinds paus Adrianus VI. Hij behield de pauselijke tiara en de sleutels van Petrus in het wapen, aangezien deze sinds lang behoren bij het pauselijk wapen. Het wapenschild zelf is qua ontwerp hetzelfde als de paus in zijn functie als bisschop in Polen gebruikte, hoewel dit wapenschild van de kardinaal-aartsbisschop van Krakow niet was gepubliceerd in de Annuario Pontificio (de Vaticaanse staatsalmanak). De M geeft uiting aan zijn devotie aan Maria en wordt daarom weergegeven in de arm van het Latijns kruis dexter. In de heraldiek moeten de afbeeldingen op het schild geïnterpreteerd worden, alsof het schild op linkerhand gedragen wordt tijdens een gevecht. Een leeuw kijkt daarom altijd naar links, zodat de leeuw naar voren kijken, wanneer deze op de linkerarm gedragen wordt. Het Latijnse kruis beslaat het gehele schild. De letter M heeft het grootste van de vier schilddelen, maar zal in  gevechtssituaties rechtsonder weggedraaid zijn. Er wordt gezegd dat paus Johannes Paulus II joods was en een joodse moeder had (Emily Katz). Overigens zou ook paus Paulus VI joods zijn geweest; hij was afkomstig uit de Montini familie. Dat laatste is weer interessant, omdat paus Johannes Paulus I zijn wapenschild voor de helft heeft laten lijken op het wapenschild van de familie Montini, waarbij de drie lelies zijn vervangen door drie vijfpuntige sterren.  

220px-Coat_of_arms_of_Franciscus.svgppppppps. De huidige (zwarte) paus Franciscus, heeft een wapenschild dat gebaseerd is op een schild dat hij gebruikt sinds zijn aantreden in 1991 als Bisschop in Argentinië. Hij gebruikt een pauselijke mijter (in plaats van tiara) en de sleutels van Petrus. Op het schild staan de letters IHS, de eerste drie letters van de naam Jezus. Boven de H een kruis. In het midden drie zwarte sabel nagels. De ster verwijst naar Maria. Het gras nardus verwijst naar Joseph. Als wapenspreuk koos de paus ‘Miserando atque eligendo’ (gekozen door genade), een verwijzing naar de uitverkiezing van Matteüs, een tollenaar. Apostel Matteüs is de patroon van boekhouders, bankiers, douanebeambten, geldwisselaars, veiligheidsbeambten en beursmakelaars en van de stad Salerno.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in eindtijd, Heino, international, Rome and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

10 Responses to Paus Johannes Paulus I was na 33 dagen dood, vermoord?

 1. waterman10 says:

  Vermoord in opdracht van de kabalistische jezuïtische black nobility.
  Vandaar ook dat ze kozen voor 33 dagen erna.
  De vroegere kabal heeft ook Jezus vermoord toen hij 33 oud jaar was.

 2. waterman10 says:

  4 juni 1963
  JFK signs Executive Order 11110 which calls for the issuance of $4,292,893,815 in United States Notes through the U.S. Treasury rather than the traditional Federal Reserve System. The Executive Order delegates the authority to issue silver certificates to Treasury Secretary Douglas Dillon and his successors, a power that can be exercised “without the approval, ratification, or other action of the President.”

  Eigenlijk dwarsboomde JFK het federale reserve systeem al daarmee.
  En wie zijn de grondleggers van deze FED? Ook daar komen we uit bij de jezuïtische black nobility.

 3. waterman10 says:

  10 juni 1963
  JFK signs the Equal Pay Act today at the White House – giving women the same rights in the workplace that they have enjoyed at the folling station since 1919.

  De jezuïtische black nobility zijn tegen gelijke rechten en zijn meer voorstander van het onderdrukken van vrouwen.
  Dus ook daar maakt deze duivelse kliek zich als nummer 1 verdachte, op het plot om JFK uit te schakelen.

 4. waterman10 says:

  Nog een vreemd geval.
  Op 7 augustus 1963 wordt Patrick Bouvier Kennedy 5 weken te vroeg geboren.
  De baby zou een of andere ziekte hebben en big farma besloot een open hart operatie te doen.
  Patrick Bouvier Kennedy overleed daar natuurlijk aan,want een open hart operatie op een pas geboren baby. Come on man.
  Hiermee is JFK’s zoontje hem ook afgenomen.
  De kabal moest JFK ook emotioneel zien te breken,dus de geboorte van zijn zoontje en deze te laten sterven onder een operatie die misschien wellicht helemaal niet nodig was, heeft ook een impact gehad op het prive leven en huwelijk van JFK.

  • maudoortwijn says:

   Als Patrick wel op tijd geboren was en gezond zou zijn, dan was Jackie Kennedy vermoedelijk in de maanden voor de aanslag veel met borstvoeding en andere verzorging bezig. Dat is niet handig.

  • waterman10 says:

   Zou kunnen Maud.
   Maar een bevalling komt niet op commando,dus dat men Patrick met opzet te vroeg ter wereld hebben laten geboren kan ik mij niet voorstellen. Alleen een keizergreep kan een kindje eerder ter wereld laten komen. Ik heb nog geen betrouwbare bron gevonden die het over een keizergreep had bij Jackie. Dus daar zou ik iets meer over moeten gaan zoeken.
   Wat ik vermoed,is dat het kindje gewoon echt 5 weken te vroeg is geboren.
   Jackie heeft zich laten opnemen in het ziekenhuis en in ziekenhuizen gebeuren vreemde zaken. Als first ladie van de door de kabal gehate president loop je juist in een ziekenhuis groot gevaar dat je kind eventjes ontvoerd wordt.
   met omkoping kan de des betreffende specialist een diagnose stellen die helemaal niet aan de orde is. Niemand zal er verder vragen over stellen en de operatie zal gaan plaats vinden.
   Er wordt bewust angst gecrëëerd dat als er niet geopereerd wordt het kindje zowiezo zal sterven. Vader en moeder zullen zich wel genoodzaakt hebben gevoeld om de toestemming voor die operatie te geven. Een open hart operatie dus.
   Kindje overleeft dit zoals verwacht niet,maar vader en moeder zijn akkoord gegaan door beiden hun handtekening er voor te zetten.
   Dus de doktoren kunnen nooit vervolgd worden.
   De lachende derden zijn jezuïtische black nobility kabal,want ze hebben een jonge Kennedy vermoord zonder één schot en hebben zowel Jackie als John geestelijk geruïnieerd op dat moment.
   Verlies van een kind gaat door merg en been bij ouders.
   Maar het had ook anders gekund,want te vroeg geboren heeft niets met een of andere ziekte te maken die ze als etiket op Patrick hebben geplaatst.
   5weken te vroeg geboren, en kern gezond!
   http://wij.nl/wij-forum/over-je-baby/5weken-te-vroeg-geboren-en-kern-gezond

   5weken te vroeg geboren, en kern gezond!

  • maudoortwijn says:

   Ik zie ook parallellen met de zaak Rob Scholten.
   – auto-aanslag in centrum stad
   – valse vlag of hoax
   – straat is een boom
   – kind overleden na geboorte
   – 22-25 nov en 24/25 nov.
   – vrouw meest logische dader.
   – Patsy is geboren op 18 oktober (Oswald op 18 okt 1939 en Koos Kalstra op 18 okt 1950)
   – De vermoedelijk werkelijke dader en de patsy zijn stiekem via-via vrienden (Jackie kende een vriend van Oswald)
   – waanzinnig veel media-aandacht decennialang.

  • Geuz says:

   De zoon van John F Kennedy is vermoord in 1999, aldus veel Amerikanen.
   http://www.whatreallyhappened.com/RANCHO/CRASH/JFK_JR/jj.php#axzz4DNFJUOlP
   Overleed bij een vliegtuig ongeluk.

   Hij gaf een tijdschrift uit, George, welke aldus een Canadese bron, Lenny Bloom, werd gefinancierd door Sadam Hussain. Een ander motief voor de moord werd genoemd, dat John F Kennedy Junior wilde uitzoeken wie zijn vader had vermoord.

 5. waterman10 says:

  Binnen het vaticaan is al tijden de zwarte paus die een agenda heeft.
  Zelfs een Nederlander wordt zwarte paus. Voormalig zwarte paus Hans Kolvenbach

  Jesuit Papal Assassins Unmasked at Last
  http://www.reformation.org/jesuit-papal-assassins.html

  Vatican Led Assassinations
  http://letsrollforums.com//vatican-led-assassinations-t20289.html?s=f856648883628858cf004d1b518af04b&

  JFK……….1] tegenstander van de Vietnam oorlog………….2] tegenstander van die cubaanse revolutie…………..3] de CIA…………………….4] tegenstander van de Federale reserve systeem oplichters op wall street.
  Dat zijn zomaar 4 punten die de zwarte paus plannetjes voor een orde uit chaos joodse jezuítische nieuwe wereld orde dwarsbomen.

 6. Geuz says:

  Aldus ex-politie agent, later Prive detective, Jim Rothstein, die pedofiele netwerken onderzocht, werd Montini mogelijk vermoord omdat hij het pedofiele netwerk van het Vaticaan wilde oprollen.
  Of dat zo is weet ik niet, maar van Ratzinger is wel bekend dat die het pedofiele netwerk ondersteunde, dat deze zelfs moest aftreden om een arrestatie daar voor te voorkomen.
  Ratzinger ondersteunde het pedofiel netwerk van de Katholieken met het document Crimen Sollicitationis, toen hij nog de prefect was van de Hellige Inquistie, waar gesteld is dat kinderen in Katholieke gezinnen die verkracht zijn door beroepspapisten daar voor geen aangifte mogen doen bij de politie, op straffe van excommunicatie.
  Karol Woityla was gas handelaar voor IG Farben in de Tweede Wereld Oorlog.
  https://continuingcounterreformation.blogspot.nl/2007/10/karol-wojtyla-zyklon-b-salesman.html

  http://www.papelesdesociedad.info/IMG/pdf/the_salesman_and_a_chemist_who_became_pope.pdf


  http://www.sooperarticles.com/spirituality-articles/religion-articles/did-pope-sell-zyklon-b-23840.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.