JFK: Het officiële verhaal is vreemd, dus dan bedenk ik een vreemder scenario wat mogelijk wél past

Het officiële verhaal klopt niet met de feiten en is vreemd. Voor mij is dat reden om een alternatief vreemd scenario te presenteren, dat mogelijk wel aansluit bij de feiten. 

Op 22 november 1963 wordt John F. Kennedy vermoord in Dallas. Ik heb hier recent enkele artikelen aan gewijd. Volgens het officiële verhaal heeft Lee Harvey Oswald deze moord gepleegd en wel alleen. Om verschillende redenen is de locatie Dealey Plaza geen logische plek om een aanslag te plegen door een derde. Het plein is omringd met overheidsgebouwen en de kans op ontsnappen nadien is klein. Wie kan ongezien de aanslag plegen?  

Er zijn twee video’s gemaakt van het moment waarop het eerste schot viel. De Abraham Zapruder film en de Marie Muchmore film. Ik sluit niet uit dat deze films gemaakt zijn in opdracht van de geheime dienst. In dit artikel bespreek ik de eerste aanzet voor een alternatief scenario. Dit wil ik graag eens aan u voorleggen.

 

Alternatief scenario

Gifgas

Exact wanneer de auto achter het verkeersbord verdwijnt in de Zapruder film, krijgt John F. Kennedy verstikkingsverschijnselen. Het lijkt erop dat iemand hem gifgas heeft toegespoten. Omdat John Kennedy direct achter John Connally zit, is hij de meest logische verdachte hiervoor. Bovendien zit hij een kwart gedraaid naar achteren op het moment dat het gebeurt, zonder duidelijke reden (hij zwaait niet naar mensen zijwaarts oid).

Doordat John Kennedy ergens last van heeft en naar zijn keel grijpt, reageert Jackie Kennedy. Dit doet zij, terwijl ze oogcontact met John Connally zoekt. Als je iemand wil helpen die ergens last van heeft, is het een natuurlijke reactie om naar die persoon toe te gaan. Jack trekt John Kennedy echter naar háár zitplaats. Zelf blijft ze zitten waar ze zit. John zit/hangt daardoor schuin in een hoek van ongeveer 45 graden. Dit is geen houding waarin iemand makkelijker kan ademhalen. Het is voor John F. Kennedy geen comfortabele houding om te rusten of om adem te halen.

Voor een sniper is het daardoor juist moeilijker om John Kennedy in het hoofd te raken.

Eerste kogel

Jackie Kennedy’s handen zijn (in de Zapruder film) op dat moment achter zijn lichaam en bij haar op ongeveer borsthoogte. Niemand kan zien of zij iets in haar handen heeft.

Dan valt het eerste schot. Op de Zapruder film is te zien, hoe zijn hersenen aan de rechter zijkant van het hoofd uit de schedel spatten. De verwonding aan de rechterzijde is wat je verwacht van een exit wond. Dit komt overeen met een schot van zeer dichtbij aan de andere kant van het hoofd. Dat is exact waar Jackie Kennedy haar handen heeft.

Er is op datzelfde moment een klein wit/grijs rookpluimpje te zien rond het hoofd van Jackie Kennedy. Dat laatste is kenmerkend voor het afvuren van een wapen. Op 5:12s in de Zapruder film, lijkt bovendien een kogeltraject zichtbaar op 13.00h vanuit het hoofd.

Autopsy PhotoDe entry wond is waarschijnlijk stilgezwegen in de autopsie. Op geen enkele foto van de autopsie is de linker zijkant van de schedel volledig in beeld. Er is één foto, waarbij het hoofd leunt op een metalen steun. Deze kan goed een entry kogelwond afdekken, omdat entry wonden over het algemeen klein zijn (in tegenstelling tot exit wonden van dichtbij).

Na de eerste kogel

Jackie Kennedy duikt dan op de achterkap. John F. Kennedy ligt op de achterbank, met het hoofd waar Jackie kort daarvoor zat. Enkele seconden later zit John Connally gehurkt voor John Kennedy, ter hoogte van de ruimte tussen de stoelen van hem en zijn vrouw Nellie. Hij kijkt tegen de nek van John F. Kennedy aan en Connaly is grotendeels uit zicht.

De verwondingen uit de autopsie die er op dat moment nog niet zijn (in dit scenario) zijn: 1) Een kogelwond aan de rechter achterzijde van het hoofd, voor zover mij bekend bestaande uit een kleine kogelwond en daaromheen naar buiten geklapt schedelbeen. 2) Een kleine kogelwond aan de achterzijde van het lichaam, ter hoogte van de schouders. 3) Een wond aan de voorzijde nek, direct onder de adamsappel. En er zijn in dit scenario geen kogelwonden in het lichaam van Connally.

Waarom dan, zal Connally zogezegd geraakt worden, en wel in rechterpols, rechterschouder en linkerdijbeen? En is het zeker dat hij driemaal geraakt is? Is dat omdat hij als slachtoffer aangemerkt wil worden? Of speelt er iets anders? Ik heb een theorie, welke ik graag aan een expert zou willen voorleggen. Als een forensisch arts zou willen reageren, graag.

Kan het zo zijn, dat de kenmerken van entry en exit wonden “verwisseld worden”, door een lichaamsdeel van een derde persoon (John Connally), direct tegen de te verwonden lichaamsdelen van het target (JFK) te leggen? Door tegendruk op de huid ontstaat er een andere wond. Als Connally op John F. Kennedy schiet van dichtbij, maar dóór zijn rechterpols of linkerdijbeen, kan daarmee de richting van de schotwond lijken alsof deze van achteren naar voren is geweest? Immers, de exit wond aan de rechterzijkant is niet te missen. De entry wond bij het linkeroor zal verzwegen worden in dit scenario. Er moeten dus nog kogelwonden aangebracht worden, die passen bij het officiële verhaal.

John Connally en de speciale agent (op de motorkap) Clint J. (Clint) Hill zijn in een positie dit te doen.

Tweede kogel hoofd

kennedy-sideDe meest grote verwonding is aan de rechter achterzijde van het hoofd. Er is geen bijbehorende entry wond aan de voorzijde. Wel is duidelijk dat dit gat groter is dan het gat aan de rechtzijde direct achter het oor. De schedel is zwaar beschadigd aan de rechterzijde van het hoofd, zowel direct achter het oor als meer naar achteren aan de rechterzijde.

Ik ben een leek, maar de verwonding aan de rechter achterzijde van het hoofd zou overeen kunnen komen met een schot afgevuurd in de mond van John F. Kennedy. Uiteraard zal dit dan gedaan zijn met een geluidsdemper, zodat niemand merkt dat er nog een schot valt. John F. Kennedy moet dan al (dodelijk gewond met een hoofdwond) op de achterbank liggen. Dat verklaart echter nog niet de schotwond door de pols van John Connally. Wellicht is dit een verklaring daarvoor: Om te voorkomen dat de exit wond te groot zou worden of dat er kruitresten in de mond zouden achterblijven, kan Connally met zijn rechterpols de mond hebben opengehouden en geschoten hebben door zijn eigen pols heen in de mond van Kennedy. Zou hij de mond niet hebben opengehouden, dan had hij met een pistool in de mond van Kennedy moeten gaan, met het risico dat iemand dit ziet.

Het meest logische moment voor dit schot is om 6:31s in de Zapruder video hierboven. John Connally hurkt voor John Kennedy. John Kennedy ligt op ongeveer 45 graden dwars op de bank. Het hoofd ligt zo gedraaid, dat de kogel na exit “de lucht in schiet”. De kogel zou wegschieten, omhoog en links naast de beveiligingsman, die op dat moment achterop de auto stapt. Ik meen dan een licht rookwolkje te zien, aan de linkzijde van de Lincoln, ter hoogte van de beveiligingsman (die dan op de achterbumper staat).

Omdat John Connally zowel tijdens de rit, als ná het moment waarop de aanslag zou hebben plaatsgevonden direct achter John F. Kennedy zit (eerst op de rechterstoel, daarna gehurkt aan de linkerzijde van de achterbank in de beenruimte), ontstaat er geen inconsistentie in het verhaal als de kogel uiteindelijk opgevangen wordt in het lichaam van Connally (na eerst JFK dodelijk geraakt te hebben). De aanslag kan zo opgedeeld worden in drie fasen: a) verdoven/verstikken en positioneren bij Jackie, b) de eerste dodelijke kogel, c) al liggend op de achterbank, kunnen kogels afgevuurd worden die suggereren dat hij daadwerkelijk van achteren is beschoten.

Bovenkant torso 

Er is een verwonding in de nek aan de voorzijde en tussen de schouderbladen aan de achterzijde. Deze zijn zogezegd behorende bij hetzelfde kogeltraject. Stel, dat deze bij elkaar horen. In dat scenario is het schot gevuurd als JFK reeds op de achterbank ligt op zijn linkerzijde. Afhankelijk van wat de entry en wat de exit wond is, werd het schot afgevuurd door John Connally of de speciale agent Clint Hill.

Deze wond moet mogelijk een excuus geven voor het feit dat Kennedy naar zijn keel greep bij het begin van de aanval. Omdat er nog geen verwondingen in die streek van het lichaam zijn, gelden er minder eisen aan het aanbrengen van deze schotwond. Het moet alleen lijken alsof deze gemaakt kan zijn vanaf de plek waar Lee Harvey Oswald “was”.

In de foto links is de positie van de president te zien. In dit scenario is het meest logisch, dat de agent op de motorkap deze verwonding aanbrengt. Jackie Kennedy zit dan weer terug op haar plek, om ervoor te zorgen dat John iets meer rechtop zit en zijn schouders zichtbaar worden. Om te voorkomen dat de kogel na exit een beschadiging op de auto achterlaat of zichtbaar is voor derden, kan John Connally bewust zijn dijbeen geplaatst hebben direct achter het hoofd van Kennedy. De agent zou in dat geval door de bovenrug van Kennedy, richten op het dijbeen van Connally, waarbij de exit wond de grote wond in de nek zou zijn. Omdat er geen tegendruk wordt uitgeoefend op de exit wond, is deze relatief groot (want van dichtbij afgevuurd). De kogel wordt vervolgens opgevangen in het dijbeen van Connally.

Alternatief is dat Connally deze wond aanbrengt. Hij zal dan a) het torso van de president met het hoofd naar beneden gedraaid hebben, b) zijn rechterhand aan de achterzijde op de ruggengraat geplaatst hebben om de exitwond een entrywond te laten lijken (tegendruk), c) onder de adamsappel richting zijn eigen pols geschoten hebben, waarna de kogel de lucht inschiet. Mogelijk is er een incisie in de nek gemaakt, zogenaamd voor een tube, maar in werkelijkheid om te verbloemen dat dit een entry wond (met contact) was.

Als de hersenen uit het hoofd van Kennedy spatten, blijft de camera stabiel.

Weet ik al het bovenstaande met zekerheid? Nee, geenszins. Maar het officiële verhaal geloof ik niet. Ik zou bijzonder graag reacties van experts hierop verkrijgen, omdat ik als leek wel scenario’s kan bedenken, maar de technische details niet kan toetsen. 

Waarvan meen ik redelijk overtuigd te zijn?

 • Het is onaannemelijk dat een sniper (burger) Dealey Plaza zou kiezen.
 • John F. Kennedy kreeg verstikkend gifgas toegediend in de auto.
 • Jackie Kennedy manoeuvreerde John Kennedy tegen zich aan.
 • Het eerste schot werd hierna afgevuurd door Jackie Kennedy.
 • Vier mensen rondom John Kennedy hebben het zicht van publiek op hem ontnomen (met bloemen, een autoruit, door hem op de achterbank te leggen etc.).
 • John Connally beweegt zich vervolgens naar John F. Kennedy, maar geeft dat niet toe.
 • Er zijn minstens 2 schoten op het hoofd van Kennedy geweest, beide van dichtbij.
 • Het officiële verhaal over de 3 schotwonden bij Connally is vreemd.
 • Abraham Zapruder maakte de film in opdracht van. Hij wist het vooraf.

Het wordt tijd dat de dossiers over John F. Kennedy worden vrijgegeven, zodat er duidelijkheid komt. Alle inzittenden van de auto zijn verleden. Daders worden niet gepakt. Alleen het Amerikaanse volk zal de ogen geopend krijgen. Of mag dat niet?

Als ik gelijk heb… en Jackie Kennedy (CIA), John Connally (Navy), en de speciale agent (police escort) Clint Hill, alle drie een schot hebben gelost (Connally mogelijk twee), dan is de aanslag letterlijk gepleegd vanuit iedere hoek rondom de president, zowel fysiek als organisatorisch. Voor zover mij bekend, leeft Clinton Hill nog, als laatste van de inzittenden van de Lincoln.  


 

ps. Jackie Kennedy weigerde haar roze Chanel-pakje uit te doen op 22 november na de aanslag. “Ik wil laten zien wat ze me hebben aangedaan”, verklaarde ze aan Lady Bird Johnson, de nieuwe first lady. Wel deed Jackie Kennedy haar trouwring af (in het ziekenhuis van Dallas) en om de vinger van haar man, zodat deze met hem begraven zou worden. Later liet ze de ring echter naar haar terugbrengen. Het mantelpakje van Chanel werd nooit gereinigd. De moeder van Jackie Kennedy heeft deze lange tijd zelf bewaard. Ongeveer een half jaar later is deze gegeven aan de National Archives. In 2003 schonk Caroline Kennedy het mantelpakje officieel in eigendom aan de National Archives, maar op voorwaarde dat het pakje niet publiekelijk getoond zou voor 100 jaar, dus tot 2103. Daarbij werd tevens bedongen, dat ook de nazaten van Jackie Kennedy in 2103 nogmaals het recht hadden om een publiekelijk tonen van het mantelpakje tegen te houden. Het hoedje en de handschoenen van Jackie zijn verdwenen op 22 november 1963 en nooit meer gezien. De rechter handschoen schijnt in ieder geval doordrenkt van bloed te zijn geweest.  Need I say more?  

pps. Clinton J. Hill, de agent die achterop de Lincoln sprong op 22 november, was sinds het aantreden van John F. Kennedy als president, de lijfwacht van Jackie Kennedy. Behalve John F. Kennedy, Jackie Kennedy, John Connally en Nellie Connally, zaten voorin tevens Secret Service agent William Greer als chauffeur en JFK’s lijfwacht Roy Kellerman, naast de chauffeur.

ppps. Er wordt gezegd, dat de verwondingen van John F. Kennedy vergelijkbaar zijn met die van Harim Abiff, de architect die zogezegd destijds de tempel van Salomo ontworpen heeft. Hij zou door drie collega werkmannen zijn gedood, omdat hij weigerde de geheimen van de master masons prijs te geven. [dat kan ook een false vlag zijn, omdat de tempel bijna af is en deze man de geheime details ervan kende, maar dat is speculatie]  De namen van de moordenaars van Harim Abiff zijn volgende overlevering ‘Jubela’, ‘Jubelo’ & ‘Jubelum’ (JJJ, 3x verwijzend naar God). De schoten werden mogelijk op John Kennedy afgevuurd door Jackie Kennedy, John Connally en Clint J. Hill (3x JJJ).  

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in aanslag, international, JFK, Leger, Maatschappij, USA and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to JFK: Het officiële verhaal is vreemd, dus dan bedenk ik een vreemder scenario wat mogelijk wél past

 1. Vogeltje wat zing je laat says:

  Song : “The Eyes of Texas”,

  “The eyes of Texas are upon you,
  All the live long day.
  The eyes of Texas are upon you,
  You cannot get away.
  Do not think you can escape them,
  At night, or early in the morn’.
  The eyes of Texas are upon you,
  Till Gabriel blows his horn!”

  Sung by a group of schoolchildren at president John F Kennedy’s breakfast speech in Fort Worth, Texas on the morning of his assassination on November 22, 1963. Afterwards he flew to Dallas, where it all happened.

 2. Vogeltje wat zing je laat says:

 3. Vogeltje wat zing je laat says:

 4. Pingback: JFK: The car and hardly any blood on Connally’s seat | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 5. Pingback: JFK: Iedereen in de wagen van de president was medeplichtig | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.