JFK: na zijn dood de autopsie

Op 22 november 1963 12.30h werd er een aanslag gepleegd op het leven van John F. Kennedy in Dallas, in een auto op Dealey Plaza. Hierop is John F. Kennedy in dezelfde Lincoln open wagen gebracht naar Parkland Memorial Hospital in Dallas. John F. Kennedy verbleef in trauma #1, maar er was weinig meer aan te doen.

Het meest opvallend wellicht, is dat er slecht onderzoek is gedaan naar de dood van John F. Kennedy, maar er wél meerdere foto’s online zijn te vinden van zijn autopsie. Dat is een president onwaardig. Waar is het respect voor de doden? Het doel is i.i.g. niet ware transparantie! 

Dallas’ gemeente autopsie-arts Earl Rose was aanwezig iets verderop in de gang, op het moment dat John F. Kennedy dood verklaard wordt. Hij besluit naar trauma #1 te gaan, om een autopsie te verrichten, wat normaal zou zijn. Jackie Kennedy weigerde dit en stond erop het lichaam van haar man mee te nemen in Airforce One naar Washington.

De autopsie heeft uiteindelijk plaatsgevonden in het  Bethesda Naval Hospital in Bethesda, (Maryland). Dit militair ziekenhuis ligt 5 km ten noorden van Washington. Jackie koos voor dit ziekenhuis, omdat John F. Kennedy ooit in een ver verleden naval officer was geweest. Dit ziekenhuis heeft zogezegd een goede reputatie. In de praktijk betekent dit dat zij alles zullen doen wat hen wordt opgedragen. Overigens was John Connally, die in de stoel voor Kennedy in de auto zat, in de regering Kennedy ook Minister van de Marine.

Hoofdwond

Er zijn meerdere hoofdwonden, welke vervolgens als entry en exit wonden moeten worden aangemerkt. De officiële rapportage lijkt dit ongefundeerd te doen.

  • Er is een grote wond boven het rechteroor, waaruit bij het eerste schot, bloed/tissue naar buiten spatte. Een groot deel van de schedel is daar weg. Dit is mijns inziens de exit wond van de het eerste schot door zijn hoofd. Ik sluit niet uit dat deze wond het resultaat is van twee exit trajecten.
  • Er zit een kleine kogelwond aan de achterzijde van het hoofd.
  • Opvallend is, dat geen van de autopsiefoto’s de linkerzijde van het hoofd volledig laat zien. De enige foto daarvan heeft een metalen hoofdsteun, waardoor een deel van de linkerzijde van het hoofd bedekt blijft.

Rug/nek 

  • In het bovenste deel van de rug zit een kleine wond.
  • Aan de voorzijde in de nek, bij de adamsappel, zit een wond.

De achtergrond op de linkerfoto (van de rug) verschilt van de andere foto’s. Het lijkt alsof het lichaam niet op een platte ondergrond met wit laken (en strepen) ligt.

Het is mij onduidelijk of er kogels in het lichaam zijn achtergebleven.

Kogeltrajecten?

Volgens de officiële theorie, zou een kogel aan de achterzijde het hoofd zijn binnengedrongen, om aan de rechterzijde naar buiten te gaan. Daarnaast zou een kogel aan de achterzijde de rug (ter hoogte van de schouders) zijn binnengedrongen, om aan de voorzijde bij de adamsappel het lichaam te hebben verlaten. Dat is wat men zegt.

Autopsie-artsen hebben verzuimd om het traject van de kogel van de rug door de nek te onderzoeken. Kennelijk heeft men alleen de entry en/of exit wonden onderzocht?

Inconsistentie?

Ik ben er niet van overtuigd, dat alle foto’s daadwerkelijk foto’s van John F. Kennedy zijn. De twee foto’s die de wonden aan de achterzijde laten zien, daarop is de president niet herkenbaar. Ook de lokatie (kamer/tafel) waar de foto’s genomen zijn, is niet herkenbaar. Bovendien is hierop de schedel verder amper/niet verwond aan de rechterzijde en het kapsel is zo goed als intact. Dit kan dus om een ander persoon gaan. Overigens is het erg toevallig, dat juist bij deze twee foto’s een meetlat gebruikt is.

Daarnaast is het opvallend dat de linkerzijde van het hoofd op geen enkele foto (niet geheel) te zien is. Kennelijk heeft men verzuimd een foto te maken van de volledige linkerzijde van de schedel.

Onderstaande foto’s laten de hoofdwonden aan de rechterzijde (foto links) en achterzijde (foto rechts, rechts van uiteinde liniaal) zien. Ook hier is de linkerzijde van het hoofd niet zichtbaar.Ik betwijfel of onderstaande twee foto’s van dezelfde persoon zijn. De rechter is in ieder geval een gedetailleerde tekening van een (zogezegd) foto van de autopsie.

 

Entry en exit

Over het algemeen geldt dat entry wonden een kleinere verwonding achterlaten en exit
wonden (als de kogel naar buiten komt, wat niet altijd zo is) een grotere bulletverwonding laten zien. Verder is de verwonding afhankelijk van het kaliber wapen en de munitie. Maar over het algemeen is de exit wond groter, als een wapen van dichtbij is afgevuurd. Als er contact is geweest tussen wapen en het lichaam zal de entry wond dit kunnen verraden.

Magical Connally

En dan is er nog het raadsel van Connally, die voor John F. Kennedy in de auto zat. Als Kennedy zogezegd van achteren wordt beschoten, wordt ook Connally geraakt. Er gaat een kogel door zijn rechterpols, rechterschouder en linkerdijbeen. Daar is veel over gespeculeerd. Het raadsel kreeg de benaming “magic bullet”.

 

Ook dit is een vreemd verhaal.

Met de aanname dat het hier om een complot gaat, waarbij de beveiliging rondom de auto betrokken is, ontstaat een vreemde situatie. John Connally is niet geraakt in vitale onderdelen van zijn lichaam. Echter, omdat Kennedy beweegt, John Connally beweegt en de auto beweegt, is het voor een sniper van achter bijna onmogelijk om Kennedy exact op de juiste plek te raken (door het hoofd en door de ruggengraad in de nek) en tegelijk te garanderen dat Connally slechts in niet vitale onderdelen geraakt zou worden. Waarom niet? Omdat de bewegingen van John F. Kennedy van veraf niet te managen zijn.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in aanslag, international, JFK, USA and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.