De moord op JFK tegen de Vrijmetselaars meetlat

Op 22 november 1963 is John F. Kennedy vermoord tijdens een autorit in Dallas. Lee Harvey Oswald is daar officieel van beschuldigd, maar werd vervolgens zelf vermoord. Het heeft er alle schijn van dat ook dit een complot is geweest. Voor mij staat het vast.

Jackie Kennedy

In een eerder artikel heb ik aangegeven Jackie Kennedy te verdenken van het eerste schot, wat zeker dodelijk was (door het hoofd van dichtbij). Alleen een schot vanaf de linkerzijde verklaart, hoe hersenen aan de rechterzijde van het hoofd naar buiten “spatten”. De omvang van de hoofdwond, suggereert een schot van zeer dichtbij. Zij heeft dit zeker niet alleen gedaan.

John F. Kennedy is beschoten vanuit drie hoeken, maar eerst kreeg hij verstikkingsverschijnselen, vermoedelijk toegebracht met gif ingebouwd in de auto. Als hij naar zijn keel grijpt, is hij mijns inziens nog niet geraakt door een kogel, maar wel aangevallen (met gif dat waarschijnlijk ingeademd is). Op exact datzelfde moment, leunt Jackie naar de andere kant op de achterbank (haar linkerkant) weg van John Kennedy. We zien dat Connally (die voor Kennedy zit), zijn hoed voor zijn mond houdt. Zowel Jackie als Connally ademen dus niet in, in de buurt van Kennedy. Direct daarna zorgt Jackie ervoor dat Kennedy tegen haar schouder aanleunt. Dan valt het eerste schot en spatten JFK’s hersenen aan de rechterzijde uit zijn hoofd.

De onderzoeker in bovenstaande video is debunker van de “magic bullet” theorie van de moord op JFK. Hij draagt daarbij een grijs-zwart geblokt shirt, wat doet denken aan het bekende schaakbord motief.

 

Zijn er tekenen dat dit een Vrijmetselaars moord is? 

 1. wantedfortreasonIn de dagen vóór de moord, is op straat een pamflet uitgedeeld. Er werden 7 beschuldigingen van verraad genoemd. 7 is het getal van de Vrijmetselaars.
 2. De moord vond plaats op 22 november 1963.  [22+11=33]
 3. De locatie van de moord was Dealey Plaza. Dit is de plek waar Dallas ontstaan is ooit (het eerste huis, het eerste postkantoor, de eerste winkel, de eerste Freemason lodge en eerste rechtszaal). Het getal 3 is ook belangrijk in diverse occulte bewegingen. Trinity River stroomt langs Dealey Plaza. Ook de Triple overpass (spoorbrug over wegen) en de Triple underpass (drie doorgaande wegen onder het spoor door) liggen aan Dealey Plaza. Vrijmetselaars hebben bijzondere waardering voor civiele bouwwerken, die gemaakt zijn op kruispunten van infrastructuur (zoals kruispunten van autowegen, vaarwegen en spoorwegen).
 4. Jackie Kennedy kreeg overal in Texas bij de ontvangst de article-2510064-1983B6EF00000578-245_634x765“yellow rose of Texas”, maar in Dallas gaf men haar rode rozen. Opvallender is wat mij betreft, dat zij daar hardop iets van gezegd heeft in aanwezigheid van publiek: “How odd, red roses for me.”  Rode rozen zouden symbool staan voor Rozenkruisridders en bloed, maar ook voor liefde.
 5. Jackie ging die dag gekleed in een roze mantelpak met zwarte kraag en witte handschoenen. Rood, zwart en wit. Dat zijn de kleuren van de hogere graden. Witte handschoenen zijn ook onderdeel van het Vrijmetselaarskostuum.
 6. Dealey_3D_MapLee Harvey Oswald zou zogezegd zich hebben opgehouden in de “Texas School Book Depository” ten tijde van de moord. Boeken zijn een bekend thema van Vrijmetselaars.
 7. De aanslag vond plaats op het plein voor het rechtsgebouw. Dit zal voor de daders een hint inhouden als “Justice is served”.
 8. Op exact hetzelfde moment jfk-anniversaryals de eerste kogel door zijn hoofd gaat, is onderstaande foto genomen. Met de rug naar de camera staan drie vrouwen in lange jassen. Een zwarte jas, een rode jas en even verder een witte jas. Rood, zwart en wit zijn de kleuren van de drie hoogste graden. De combinatie van rood en zwart naast elkaar staat voor bloedoffer. Het frappante is, aan de overkant van de straat staan drie mannen op een trap (trap is ook een bekend thema). De voorste man draagt rood-zwarte kleding. De mannen daarachter dragen witte, beige, zwart/grijze kleding. Vooral de kledingkeuze van de eerste man is opvallend: rood en zwart. In de Zaprude film is te zien, hoe de vrouw in de zwarte lange jas een foto/video maakt van precies dit moment, het moment van het eerste schot.
 9. In de vier minuten na het eerste schot, was het politiekanaal #1 off-line. Na vier minuten, als duidelijk is dat Kennedy dood is, ging het morse signaal van Victory over deze lijn (V =Victory). Direct daarna werkten alle politiekanalen weer naar behoren.
 10. Kennedy reed in een Lincoln Continental limousine, met nummerbord GG 300. De letter G is een bekend symbool van Vrijmetselaars, verwijzend naar God of gnosis (kennis). Abraham Lincoln (1809 – 1865) was de 16de president en de eerste president van de VS die werd vermoord. Lincoln schafte slavernij af in de VS.
 11. De dood van president Kennedy werd vastgesteld om 13.00h CST en officieel aangekondigd vanuit het Witte Huis door Malcolm Kilduff om 13:33 CST.
 12. Dezelfde middag, maakten officials via de media bekend, dat er sprake was van een eenmansactie door Lee Harvey Oswald en dat er geen medeplichtigen waren. Hoe kunnen ze hier zo zeker van zijn zonder dat er enig onderzoek is gedaan?
 13. Jackie stak op de begrafenis zelf de eeuwige vlam aan bij zijn graf. Het graf is groot, maar gemaakt van relatief eenvoudige enigzins ruwe stenen. Op vallend is de beperkte informatie op de grafsteen, slechts de naam en de jaartallen.
 14. Het getal drie komt in bijna alle belangrijke data terug. De aanslag om 12.30h. Dood verklaren om 13.00h. Zapruder een 33rd Vrijmetselaars net als George Dealey (Plaza). Trinity River. Triple Pass. Mogelijk 3 schoten van 3 moordenaars. Nummerbord van de Lincoln was GG 300. Het publiek hoorde 3 schoten. De aankondiging van zijn dood om 1.33 CST vanuit het Witte Huis.Drie dagen na zijn dood begraven op 25 november.
 15. Op 25 mei 1961, exact 911 dagen (911) vóór de moord, kondigde Kennedy aan het volk aan, als doel te hebben voor nog datzelfde decennium: a man on the moon.

 

 

Net als in andere onopgeloste zaken zijn er ook hier vele links die suggereren dat dit een Vrijmetselaarsmoord zou zijn. Zekerheid is er niet. Het is wat mij betreft duidelijk dat het een complot is, waaraan diverse lieden in de directe omgeving van de president hebben meegewerkt. Ook “een hoax” behoort tot de mogelijkheden.


 

ps. Er wordt gezegd, dat de verwondingen van John F. Kennedy vergelijkbaar zijn met die van Harim Abiff (een phoeniciër bronswerker), de architect die zogezegd destijds de tempel van Salomo ontworpen heeft. Hij zou door drie collega werkmannen zijn gedood, omdat hij weigerde de geheimen van de master masons prijs te geven [dat kan óók een false vlag zijn geweest, omdat de tempel bijna af is en deze man de geheime details ervan kende, maar dat is speculatie].  De aanslag op John F. Kennedy lijkt gedaan te zijn door Jackie K., John C. en Jack R. (JJJ).  De namen van de moordenaars van Harim Abiff zijn volgende overlevering ‘Jubela’, ‘Jubelo’ & ‘Jubelum’ (JJJ, 3x verwijzend naar God). De moord op Harim Abiff is onderdeel van de initiatierites van Vrijmetselaars. Dat Harim Abiff ook mogelijk vermoord kan zijn in opdracht van Salomo, om zo de geheimen van de gebouwde tempel geheim te houden, is pure speculatie van mijn kant. Ik heb geen enkele reden om te weten wat er rond 966 BC is gebeurd in het Midden-Oosten. Harim Abiff zou een bronswerker zijn geweest, die een leidende rol had in de bouw van de tempel. 

pps. John F. Kennedy werd dood geschoten op weg naar een lunchpresentatie op die locatie. In 1964 werd het kunstwerk “The Eagle” van Elisabeth Frink bij de ingang van Dallas Market Center geplaatst. Het is een bronzen adelaar, op een ruw stenen voetstuk, wat weer geplaatst is op een platvorm van metselstenen op cement. Het plakkaat op het platvorm bevat de tekst: “Placed in memorial by the friends of President John Fitzgerald Kennedy who awaited his arrival at the Dallas Trade Mart Nov. 22, 1963.”  Daarnaast staat er een William Blake quote op: “When thou seest an eagle / thou seest a portion of genius / lift up thy head “. Deze quote is afkomstig uit “Proverbs of Hell” van William Blake. 

STX000266_1b The Eagle

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in aanslag, international, Maatschappij, Vrijmetselaars and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to De moord op JFK tegen de Vrijmetselaars meetlat

 1. maudoortwijn says:

  Proverbs of Hell.

  In seed time learn, in harvest teach, in winter enjoy.
  Drive your cart and your plow over the bones of the dead.
  The road of excess leads to the palace of wisdom.
  Prudence is a rich ugly old maid courted by Incapacity.
  He who desires but acts not, breeds pestilence.
  The cut worm forgives the plow.
  Dip him in the river who loves water.
  A fool sees not the same tree that a wise man sees.
  He whose face gives no light, shall never become a star.
  Eternity is in love with the productions of time.
  The busy bee has no time for sorrow.
  The hours of folly are measur’d by the clock, but of wisdom: no clock can measure.
  All wholsom food is caught without a net or a trap.
  Bring out number weight & measure in a year of dearth.
  No bird soars too high, if he soars with his own wings.
  A dead body revenges not injuries.
  The most sublime act is to set another before you.
  If the fool would persist in his folly he would become wise.
  Folly is the cloke of knavery.
  Shame is Prides cloke.
  Prisons are built with stones of Law, Brothels with bricks of Religion.
  The pride of the peacock is the glory of God.
  The lust of the goat is the bounty of God.
  The wrath of the lion is the wisdom of God.
  The nakedness of woman is the work of God.
  Excess of sorrow laughs. Excess of joy weeps.
  The roaring of lions, the howling of wolves, the raging of the stormy sea, and the destructive sword, are portions of eternity too great for the eye of man.
  The fox condemns the trap, not himself.
  Joys impregnate. Sorrows bring forth.
  Let man wear the fell of the lion. woman the fleece of the sheep.
  The bird a nest, the spider a web, man friendship.
  The selfish smiling fool, & the sullen frowning fool shall be both thought wise, that they may be a rod.
  What is now proved was once only imagin’d.
  The rat, the mouse, the fox, the rabbet; watch the roots; the lion, the tyger, the horse, the elephant, watch the fruits.
  The cistern contains: the fountain overflows.
  One thought fills immensity.
  Always be ready to speak your mind, and a base man will avoid you.
  Every thing possible to be believ’d is an image of truth.
  The eagle never lost so much time, as when he submitted to learn of the crow.

  The fox provides for himself. but God provides for the lion.
  Think in the morning. Act in the noon. Eat in the evening. Sleep in the night.
  He who has suffer’d you to impose on him knows you.
  As the plow follows words, so God rewards prayers.
  The tygers of wrath are wiser than the horses of instruction.
  Expect poison from the standing water.
  You never know what is enough unless you know what is more than enough.
  Listen to the fools reproach! it is a kingly title!
  The eyes of fire, the nostrils of air, the mouth of water, the beard of earth.
  The weak in courage is strong in cunning.
  The apple tree never asks the beech how he shall grow; nor the lion, the horse, how he shall take his prey.
  The thankful reciever bears a plentiful harvest.
  If others bad not been foolish, we should be so.
  The soul of sweet delight can never be defil’d.
  When thou seest an Eagle, thou seest a portion of Genius. lift up thy head!
  As the catterpiller chooses the fairest leaves to lay her eggs, so the priest lays his curse on the fairest joys.
  To create a little flower is the labour of ages.
  Damn braces: Bless relaxes.
  The best wine is the oldest, the best water the newest.
  Prayers plow not! Praises reap not!
  Joys laugh not! Sorrows weep not!

  The head Sublime, the heart Pathos, the genitals Beauty, the hands & feet Proportion.
  As the air to a bird or the sea to a fish, so is contempt to the contemptible.
  The crow wish’d every thing was black, the owl, that every thing was white.
  Exuberance is Beauty.
  If the lion was advised by the fox. he would be cunning.
  Improvement makes strait roads, but the crooked roads without Improvement, are roads of Genius.
  Sooner murder an infant in its cradle than nurse unacted desires.
  Where man is not, nature is barren.
  Truth can never be told so as to be understood, and not be believ’d.
  Enough! or Too much.

 2. De verwijzingen naar vrijmetselaars zeggen mij nooit zo veel. Vaak gaat het om symbolen en kleuren. Maar die symbolen zijn vaak bij iedereen heel bekend en daarom betekenisloos, En in de kleuren zwart, rood en wit loopt iedereen.

  • Ik zeg natuurlijk niet dat het niet klopt wat je erover schrijft. Maar wat ik bedoel is dat je niet kunt zeggen dat mensen die gebruik maken van deze symbolen ook iets met vrijmetselaars te maken hebben. Vaak zijn het herkenbare symbolen die we vaak zien zonder dat we beseffen welke betekenis ze hebben. Er zijn misschien onwetende mensen die deze symbolen gebruiken. En ook kleding in de kleuren zwart, rood en wit worden door heel veel mensen gedragen. Dus als er bij een incident toeschouwers aanwezig zijn in kleding met deze kleuren dan is het niet vast te stellen of deze mensen ook echt iets met vrijmetselaars te doen hebben. Vandaar dat ik zei, dat ik er niet veel mee kan. Maar neemt niet weg dat je gelijk hebt Maud.

  • maudoortwijn says:

   Het kan toeval zijn Maar het is wel te vaak toeval.

 3. waterman10 says:

  Dat het allemaal NIET zo is gegaan zoals ze de hele wereld hebben “verteld” via de grote beeld manipulatie en breinmanipulatie box genaamd tv en radio moge wel duidelijk zijn.
  Nu er internet is kunnen ze het allemaal niet meer onder het tapijt vegen.
  Vandaar ook zo die drang van hun om censuur op internet.
  https://johnkimber.wordpress.com/2014/01/30/cia-agent-jackie-killed-jfk/
  Grote klasse van je Maud,dat jij als NL vrouw de moed en het verstand hebt om het te publiceren.

 4. waterman10 says:

  Hoe zit dat met die man met die paraplu en die vrouw met foto camera?
  Babushka Lady and Umbrella Man – the enduring mystery of the unidentified JFK witnesses
  https://crberryauthor.wordpress.com/2015/06/11/babushka-lady-and-umbrella-man-the-enduring-mystery-of-the-unidentified-jfk-witnesses/
  Bij de reacties staan ook nog een paar linkjes.

  De wereld zit vol met zoveel vragen over het plot wat is uitgevoerd om John F Kennedy uit te schakelen.
  Stuff They Don’t Want You To Know – Executive Order 11110

  En dan heb je natuurlijk nog de bekendste speech van John F Kennedy……..geheime genootschappen waar hij kritiek op had.

 5. Pingback: I agree, the Stones’ Sympathy for the Devil is likely an antisemitic song. | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Leave a Reply to waterman10 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.