Vandaag, Waterlooplein, een donkere Joodse man die ons in slavernij wil zetten

De Bijbel in zijn hand. Bij de Revelations van Johannes leest hij regelmatig verzen hardop voor. Waterlooplein, Amsterdam, vandaag. Onderstaande foto’s heb ik bewust vanaf de overkant van de straat genomen. Ik vermoed dat meneer een zekere kleur heeft.

Ik heb geluisterd en mocht enkele vragen aan meneer stellen. Hierop had hij antwoorden:

 • Hij is geboren in Jeruzalem en Joods. [Nadrukkelijk geen Afrikaan, dat we dat weten]
 • De God van Abraham is een donkere man en geen blanke man. [Dat we dat weten.]
 • Europeanen hebben de geschiedenis naar hun hand gezet en veel schade aangericht.
 • Volgens de Openbaring zal het volk dat de gelovigen tot slaaf gemaakt heeft, uiteindelijk zelf in slavernij eindigen. Het blanke ras moet daarom in slavernij vergaan, want dat hadden we verdiend. [ik ontken niet dat Europeanen in de geschiedenis wel wat bloed aan de handen hebben, maar dat geldt voor meer volken]
 • De komende tijd zullen wij allen daarom in slavernij eindigen en kapot gaan.

Op de volgende vragen had hij geen goed antwoord:

 • “Van Johannes, dat boek ken ik…”   “Nee, Revelations! Dat ken je niet!” [oeps]
 • “Wie betaalt jou om hier te staan?”  “Nee, ik ben geïnspireerd dit te doen.”
 • “Zijn we niet deels al in slavernij gebracht door het bancaire systeem? ” “Ehhh”

Prima, als mensen zich verdiepen in de Bijbel. Het lijkt me ook goed, om je te realiseren dat de geschiedenis er anders uitziet, afhankelijk van waar je vandaan komt en/of waar je heen wilt. Het is terecht als mensen hun deel van de geschiedenis ten gehore brengen, al is ook die versie per definitie niet volledig en compleet.

Waar deze meneer heen wil is zorgwekkend. Slavernij weer invoeren in Europa? Overigens vermoed ik niet dat hij daar uit zichzelf is gaan staan.  

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, Maatschappij, Rome, Vrijmetselaars. Bookmark the permalink.

16 Responses to Vandaag, Waterlooplein, een donkere Joodse man die ons in slavernij wil zetten

 1. Jimmy is Back says:

  Het is zielig natuurlijk, want die gast moet dat doen van de Vrijmetselaars of één of andere geheime dienst. Joost mag weten of hij Joods is of niet. Doet er ook niet toe. Who cares welk ras je bent. Hij was slecht geïnformeerd, als je niet weet dat Revelations van John zijn, dan roep je maar wat. Een Jood die klaagt dat Amsterdammers hem in slavernij hadden 400 jaar lang en dat het terecht zou zijn als slavernij weer wordt ingevoerd in Europa, maar dan met blanken als slaaf. Whahahahaha. Wat doen we met zo iemand?

 2. Pingback: Eindtijdberichten en andere belangrijke nieuwsfeiten, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 3. waterman10 says:

  Is het woord van God niet veel meer dan alleen de openbaringen van Johannes?
  De Heere Jezus heeft ons vrijgekocht!

  En omdat de mens van nature “een dienstknecht der zonde” is, en overgeleverd is aan de “overste van de macht der lucht”, is de Heere Jezus gekomen en heeft Zijn bloed voor ons vergoten aan het kruis van Golgotha. In 1 Tim. 2 : 5 en 6 lezen we: “Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; Die Zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd”. Of zoals 1 Kor. 7 : 23 zegt: “Gij zijt duur gekocht, wordt geen dienstknechten van mensen”. Een vrijgekochte slaaf is vrij, en is geen slaaf meer! Daarom lezen we in 1 Kor. 7 : 22 het volgende: “Want die in de Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren; evenzo ook, die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus”.
  Wij zijn weliswaar gekocht door de Heere Jezus, maar wij zijn wel vrij. De ongelovige is gebonden aan de zonde, en kan de Heere niet behagen. En hier hebben we een verschil met de gelovige. De gelovige is in zijn leven vrij om een keus te maken in het dienen van de Heere. In Gal. 5, het gedeelte dat gaat over de werken van het vlees en de vruchten van de Geest, lezen we in vers 16: “En ik zeg: Wandelt door de Geest en volbrengt de begeerlijkheid van het vlees niet”. En vers 25 zegt: “Indien wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen”. Hieruit blijkt dus dat wij een keuze hebben. Omdat wij wederom geboren zijn (door de Geest leven), hebben wij de mogelijkheid om ons dienstbaar te onderwerpen aan de Heere en naar Zijn Geest te wandelen. Dan zullen we ook vrucht dragen (Gal. 5 : 22). Natuurlijk stelt de Heere consequenties. We ontvangen loon en kroon als we Hem dienen (zie bijv. 1 Kor. 3 : 14), we zullen schade lijden als we naar ons vlees leven (1 Kor. 3 : 15), maar behouden zijn we, want we zijn Zijn kinderen. We hebben dus wel wat te verliezen. Maar wij zijn vrijgemaakt van de zonde, en hoeven de zonde niet meer te gehoorzamen. Daarom roept de Heere ons als volgt op: “Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam; En stelt ook uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid” (Rom. 6 : 12 en 13). Die consequenties, die zijn duidelijk in Zijn Woord, maar de keuze hoe we daarmee omgaan, hoe we leven, is wel aan onszelf! En zo wordt duidelijk dat wij, hoewel, hopelijk, van harte dienstbaar aan de Heere (Ef. 6 : 6), weldegelijk waarlijk vrij zijn. In Joh. 8 : 36 hebben we al eerder gezien: “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn”.

 4. waterman10 says:

  Betere versie
  Wanneer beseffen mensen eens dat alles alleen maar om vrijheid en naastenliefde bestaat?

 5. waterman10 says:

  Het wonder van de wedergeboorte is voor vele gelovigen nog geen realiteit in hun leven geworden. Ook wordt de Here Jezus door velen slechts gezien als een profeet, goed mens, of een grote leraar. Maar dat Hij God de Zoon is, gaat er bij velen niet in (Joh. 1:1). Als we de Bijbel geloven, geloven we God. Want God spreekt tot ons door Zijn Woord. En hoe moeten we dan omgaan met de mensen die verleid zijn? Paulus zegt in 2 Tim. 2:23-26: “Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen; gij weet immers, dat zij twisten teweegbrengen; en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig, met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn, dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en, ontnuchterd, zich te wenden tot de wil van Hem, (losgekomen) uit de strik des duivels, die hen gevangen hield”.
  In de omgang met deze mensen moeten we vol liefde en geduld zijn. Het is belangrijk dat we ze door liefde en waarheid weten te winnen!
  Zo zijn er nog veel meer tekenen te noemen, die betrekking hebben op de eindtijd, zoals: de economische crisis. De sterke toename van occultisme en de opkomst van New Age in allerlei christelijke stromingen. In Ef. 5:14 waarschuwt Paulus: “Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten”.

 6. waterman10 says:

  Leven in de laatste dagen
  De Bijbel leert dat de ‘laatste dagen’ een zware beproeving zullen zijn voor de mensen die in die tijd leven. Wat moet onze houding zijn om deze tijd zonder angst onder ogen te kunnen zien?
  http://www.derekprince.nl/bijbelstudies/leven-in-de-laatste-dagen/

 7. Andre A says:

  Die vent stond echt bij het gemeentehuis. Het is een racist, pur sang. Maar wel wonen in Nederland. Ondertussen hier haat prediken naar autochtonen. Als je ons niet mag, ga dan ergens anders wonen, waar je het wel naar de zin hebt. Nederlanders hebben maar 1 thuisland en daar moeten we zuinig op zijn. En dit is echte metselaars thematiek. Heel duidelijk. Die gast wordt waarschijnlijk betaald om dit te doen (anders had hij geweten dat het Johannes was, die openbaringen schreef).

 8. AndyDandy says:

  Ik ben al die lui zo vreselijk beu. Het heeft geen enkele toegevoegde waarde. Alleen eigengeilerij en zoveel mogelijk parasiteren op de maatschappij. Wanneer houdt al die fake eindtijd thematiek eens op. Oppervlakkige nietsnutten, die denken dat ze belangrijk zijn, als ze maar kunnen liegen, bedriegen en schade aanrichten. Dit is terrorisme.

  • maudoortwijn says:

   Het is een zielige man vol haat, die kennelijk alles doet voor een opdrachtgever. De vraag is hoe wij als gemeenschap moeten reageren als zo iemand hier woont en haat zaait.

  • Johan Veenstra says:

   @Maud dat deze man joods zou zijn, is ook vreemd om de simpele reden dat de Openbaringen onder het Nieuwe Testament vallen en dit niet wordt erkend als zijnde Gods woord door joden. Die zien alleen het Oude Testament als Gods woord waaronder de Tora.

  • maudoortwijn says:

   Ja, ik ben mij geheel bewust van de inconsistentie. Vrijmetselaars kicken wel op de Openbaringen.

  • Drs.P. says:

   Het land uitpleuren dit soort rukkers!!!
   Zal vast van een uitkering leven.

  • waterman10 says:

   Begon er iets in 2012…dat zijn hoogtepunt krijgt in 2016?
   http://www.wimjongman.nl/artikelen/zenith/zenith5.html

   Wat is er in Godsnaam met ons Nederland gebeurd?
   Het land wat eigen Nederlanders verraad en in de steek laat.

  • waterman10 says:

   Zelfs een Nederlandse vrouw van 88 jaar is wakker en zend een geschreven stuk in naar EJ Bron.
   https://ejbron.wordpress.com/2016/05/29/nederland-in-de-uitverkoop/
   Waar gaat het heen met ons land?
   Alle reacties/frustraties spreken boekdelen.

 9. waterman10 says:

  Andre A,
  Daarom is het ook beter om niet naar zulke mensen te luisteren.
  Als er niemand naar hem luistert verdwijnt zijn stem in het luchtledige en zal deze man zijn waterloo vinden op het waterlooplein. 🙂
  Stonewall Jackson – Waterloo (with lyrics)

  Om de boodschap in dit lied goed te kunnen begrijpen zul je de tekst goed moeten lezen.
  Prettige dag nog op deze regenachtige dag.

 10. Belo says:

  Zo’n gast gaat ook staan bij het gemeentehuis en in de Jodenbuurt, want dan weet hij zeker dat ie niet in mekaar geslagen wordt. Wat een lafheid. En wat hebben wij als burgers weer een beschaving vergeleken bij dit schorriemorrie. Het schorriemorrie staat nooit ergens alleen te vechten, altijd in groepsverband, vergeet dat nooit. Hij werd beschermd.

Leave a Reply to waterman10 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.