Wiens agenda werd gediend in WO2?

Dat is geen eenvoudige vraag. Ik hoor meestal “de Duitsers” en heel soms “de Joden”.  


Albert Pike (1809-1891) heeft als 33e graads 2 vlaggen nazi Duitsland 140780_03_tysk_flag-6RJxSQRaEXmi-1vtlnTOsQAmerikaanse Vrijmetselaar de plannen voor het veroorzaken van WO1, WO2 en WO3 uit de doeken gedaan. Is er aanvullend bewijs dat het nazisme is opgezet door de Freemasons? 

Om de vraag te beantwoorden, zijn 4 kernvragen belangrijk:

 1. Wie waren de drijvende krachten achter de opkomst van fascisme?
 2. Op welke leer is het fascisme gebaseerd?
 3. Welke symbolen worden gebruikt om het volk te mennen?
 4. Wie hebben het meest voordeel gehaald uit WO2?

1 Wie waren de drijvende krachten achter de opkomst van het fascisme?

 • Hitler was mogelijk (deels) Joods én hij was (heimelijk) een Vrijmetselaar.
 • De Rothschild’s (Bauer) hebben beide kanten van deze oorlog gefinancierd.
 • De Vrijmetselaars hebben de oorlog van tevoren “voorspeld” (Albert Pike).

2 Op welke leer is het fascisme gebaseerd? 

 • Het centraal stellen van de staat, in plaats van de burgers.
 • Reductie van de vrouw tot de traditionele rol als vrouw van en moeder.
 • Reductie van het belang van individuele rechten en focus op collectief.
 • Het volk mag zich niet bemoeien met politiek, e.g. focust op beroepsuitoefening.
 • Strikte maatschappelijke hiërarchie.
 • Geweld wordt niet noodzakelijkerwijs als slecht gezien.
 • Lebensraum voor het Duitse volk.
 • Zuiverheid van rassen per land.
 • Het gezin als hoeksteen van de samenleving met veel kinderen.
 • Vrijheid van meningsuiting en persvrijheid ondergeschikt aan nodige censuur.

Ik zou deze denkbeelden on-Europees willen noemen, voor de twintigste eeuw. Het heeft het Duitse volk behoorlijk schade aangedaan. Daar zijn ze nu nog steeds niet overheen.

3 Welke symbolen worden gebruikt om het volk te mennen? 

 • De kleuren zijn rood, zwart, wit (de kleuren van de Vrijmetselaars).
 • De adelaar neemt altijd de houding aan van een Phoenix.
 • De swastika werd reeds gebruikt in zowel Hindoeïsme als Boedhisme en tevens toegepast in de vroeg-Christelijke cultuur in Rome, bij de Vikingen en Indianen. Het is kortom een wereldwijd symbool, dat gebruik werd voor voorspoed en geluk. De betekenis in Europa is sinds WO2 nadrukkelijk veranderd.
 • SS. Kleur zwart. De Waffen-SS (onderdeel van Ministerie Staatssicherheit) was een paramilitaire organisatie. Ook de bewakers van concentratiekampen en de lijfwachten van Adolf Hitler werden tot de Waffen-SS gerekend (1919).

 

4 Wie hebben het meest voordeel gehaald uit WO2? 

Daar heb ik al eerder een artikel aan gewijd.

 

Ik vind het aannemelijker dat het fascisme is opgezet en aangezwengeld vanuit de globalistenkliek, dan dat Adolf Hitler spontaan is opgekomen in Duitsland. Laten we eerlijk zijn, Adolf Hitler had weinig leiderschapskwaliteiten.

Wat ik zeg is groot. Ik zeg dat we mogelijk allemaal in de maling zijn genomen, wat betreft WO2. Er zijn miljoenen doden gevallen en er is waanzinnig veel schade aangericht in geheel Europa, zowel wat betreft menselijk leed als materiële schade. Het is één van de meest besproken oorlogen in de geschiedenis. Men zegt dat WO2 begonnen is met de beurskrach in New York in 1929. Ook toen sprongen beurshandelaren spontaan uit hun kantoorgebouwen, net als bij 9/11. Joost mag weten wat daar gebeurd is.

Waarom ik dit pijnlijke punt aanzwengel? Omdat er op 9/11 2001 ook wat gebeurd is in New York. Ook daar sprongen mensen uit de Twin Towers. Hierdoor is WO3 voor het publiek als “iets denkbaars” neergezet. Sindsdien is het aantal terroristische aanslagen toegenomen, wat grotendeels bewezen hoaxes zijn. De “wereldelite” stuurt aan op een oorlog. Spanningen in Europa nemen toe. Ik heb daar geen zin in en wil gewoon leven, met mensen die zich productief of positief opstellen in de maatschappij: niet dit!

Wie er achter de Vrijmetselaars zitten? Soms zegt men de Jezuïeten. Anderen zien een Joodse dominantie. Het is in ieder geval heimelijk. Die hebben geen goed in de zin.

Ik weet niet zeker wie er achter WO2 zitten, maar er doemt een beeld op. En de Neurenberg processen zijn gehouden in Neurenberg. De regio Bavaria (Beieren, Duitsland) is waar de Illuminati zijn opgericht op 1 mei 1776. De daders zullen zékers hun straf gekregen hebben daar. 

nazi-eagle

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in EU, Maatschappij, NWO, Rome, Vrijmetselaars, WO2 and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

16 Responses to Wiens agenda werd gediend in WO2?

 1. Asis says:

  Gevoelig onderwerp. Hier ga je veel negatieve reacties op krijgen. Maar ik ben bang dat hier veel waarheid in zit (in je artikel).

 2. Pingback: Eindtijdberichten en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 3. Kritisch says:

  Hitler’s name was Schickelgruber, hij was half Joods. Hij nam later de naam aan van zijn stiefvader, die heette Hidler. Hij maakte daar Hitler van…

 4. The Brewer says:

  being “well-connected” always helps 🙂 https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/the-peron-connection

 5. The Brewer says:

  don’t we all love the Dutch Queen from Argentina ? she’s so charming, isn’t she ? 🙂 Julio Poch, muahahahaahaha http://www.star-people.nl/index.php?module=news&id=5939

 6. The Brewer says:

  Julio Poch, the latest scapegoat 🙂 Because we like to sacrifice lambs, muahahahahaha 🙂 http://funnystack.com/wp-content/uploads/2014/03/Funny-Goat-71.jpg

 7. suspicious guy says:

  Sluit ook naadloos aan op de idealen der moderne islamisten of nicolaieten uit turkije !! Waakt u schrijveres!

 8. Pingback: Simon Wiesenthal Centrum jaagt op “Einsatzgruppen” met de kleuren rood-zwart-wit. | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 9. Pingback: I agree, the Stones’ Sympathy for the Devil is likely an antisemitic song. | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 10. Geuz says:

  Er klopt geen hout van uw speculaties.

  Adolf Hitler heeft in 1933 de uitspraak gedaan, dat hij Rooms Katholiek was, dat hij de rest van zijn leven Rooms Katholiek zou blijven. Om te weten wat de werkelijke achtergronden zijn van WO2, kan ik dit boek aanraden:
  http://arcticbeacon.com/books/Paris-The_Secret_History_of_Jesuits(1975).pdf [pdf]
  Naast die informatie, is er nog veel informatie te vinden op andere plekken. Maar het boek van Edmond Paris, Geheime geschiedenis van de Jezuïeten, gaat grotendeels slechts over de Tweede Wereld oorlog. Er zijn ook Duitstalige en Franstalige versies van dat boek gedrukt, maar men tracht dit boek te censureren wat uitgelegd wordt in het voorwoord.

  Hier de titel pagina van dat boek.

  Andere aanwijzingen zijn de Rijksconcordaten.
  In 1929 tekende Benito Mussolini, de eerste officiële fascist in de politiek, de Lateraanse akkoorden, met daarbij een concordaat en een geschenk aan de roomse antichrist wat we nu kennen als het land, de stadstaat, het Vaticaan. Ook strafte Benito Mussolini het Italiaanse volk voor het vernietigen van de Pauselijke staten.
  http://www.concordatwatch.eu/showtopic.php?org_id=878&kb_header_id=39191

  Albert Pike was een goede vriend van Pater de Smet, waar naar een universiteit genoemd is in de VS. Pater de Smet was een van de machtigpiste Jezuïeten in de VS, in de periode in de 19de eeuw waarin Albert Pike leefde. Gezien het schisma in Italië door Vrijmetselaars aldaar, natuurlijk, was er wel degelijk een enorme controle op alle vrijmetselarij in de 19de eeuw door de Jezuïeten. De roomse antichrist verbood Katholieken in 1890 zelfs om lid te worden van de Vrijmetselarij, als gevolg van het Italiaanse schisma, dus deze maçonnieke verenigingen waren niet meer dan een enorme infiltratie in het protestantisme.

  Het boek Mein Kampf was geschreven door de Biechtvader van Adolf Hitler in de gevangenis in München, Bernhard Stempfle. Op dit moment geeft zelfs Wikipedia toe, dat deze Jezuïet dat boek schreef.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Stempfle
  De propagandistische achtergronden van dat boek, doen me echter vermoeden dat er meer auteurs bij betrokken moeten zijn geweest, want de titel van het boek refereert naar de regering van Bismarck, het Protestantse Tweede Reich. Het Derde Reich was Rooms Katholiek. Bismarck zette de Protestantse Culturkampf in, dus door die titel mee te geven aan het boek van Hitler, vergelijk de puinhopen van 8 jaar Paars door Pim Fortuyn als argument op een kabinet zonder CDA, was er een reactie door het volk dat deed veronderstellen dat Hitler een man was als Bismarck, welke een indrukwekkend goed beleid vorderde in Duitsland, maar, ook daar door, zeer gehaat was door de Katholieke Adel.

  Ik maak hier de vergelijking tussen Pim Fortuyn en Adolf Hitler slechts vanwege hun boeken, vanwege hun rol bij de agitaties en ondernemingen door de Jezuïeten. Wat is een Jezuïet? Het profiel is een homoseksuele intellectueel die zeer met politiek en onderwijs bezig is. Pim Fortuyn past perfect in dat profiel, dus het is logisch dat Pim Fortuyn dezelfde strategie gebruikt als Adolf Hitler om zetels te halen in de verkiezingen. Het offer van Fortuyn is zeker niet tevergeefs geweest, want de partij van de Katholieken, het CDA, haalde een herstellende zetelwinst door de moord op Pim Fortuyn. Ik neem verder wel afstand van beschuldigen van fascisme naar heer Fortuyn, want de terechte beschuldiging zou papisme zijn geweest. Papisme is de as van het kwaad, fascisme slechts een van hun vele instrumenten, een dochter van de Hoer van Babylon. Aldus Jezuïeten, is fascisme welliswaar hun favoriete bestuursvorm, maar het is hen niet altijd mogelijk een fascistische regering neer te zetten.

  De Katholieke Kerk heeft gedurende haar gehele geschiedenis de Joden vervolgd.
  In de 16de eeuw werden de Joden vermoord in Spanje, door de RK Kerk, veel van de Joden in ons land hebben voorouders die gevlucht waren uit Spanje. Dat een Holocaust op Joden een Rooms Katholieke achtergrond zou hebben is dus historistisch geen enkele belemmering om te veronderstellen. Maar dat Vrijmetselarij daar een rol zou spelen, hoewel Vrijmetselaars tevens uitgemoord werden in concentratie kampen onder Nazi Duitsland, ze worden zelfs vernoemd als Vrijmetselaar in de lijsten van gevangenen als zodanig, dat is erg vergezocht.

  Het is niet mijn bedoeling Vrijmetselarij te verdedigen, ik tracht slechts aan de tonen dat de informatie in onderwijs, media, helaas tot op heden ook het blog van Maud Oortwijn, inzake de tweede Wereld Oorlog, meer geheimhouding vordert dan informatie verstrekt. Hitler heeft in 1933 een Rijkscondordaat getekend met het Vaticaan, in navolging van Benito Mussolini in 1929 met de Lateraanse akkoorden, dus de rol van het Vaticaan in de holocaust is een historisch feit dat opheldering behoeft. De Neurenberg processen waren een media show, het verbod op fascisme in de Nederlandse wet was een smerige leugen, gezien de rol van Jozef Luns in Nederland na de oorlog.

  Daarnaast was de Tweede Wereld Oorlog een logisch gevolg van de Eerste Wereld Oorlog. Op mij leerden ze te lande nog op school, dat de Tweede Wereld Oorlog veroorzaakt was door het misdadige verdrag van Versailles. Duitsland was namelijk niet de schuldige partij in die eerste oorlog. Bepaalde historici beschrijven de Eerste en Tweede Wereld Oorlog, als de Tweede 30 jarige oorlog, want de Reformatie werd er aangevallen. De Joden die eerder gevlucht waren in de 16 de eeuw, konden hun leven redden van de inquisitie, door naar Protestantse staten te vluchten. Daardoor kreeg Amsterdam enige tijd de bijnaam, het Nieuwe Jeruzalem.

  In het dorp waar ik opgroeide, in Nederland, hadden de Duisters in de Tweede Wereld oorlog alle protestantse notabelen vermoord. Er was zelf een kerkje dat men de protestantse kerk noemde, maar er waren geen protestanten meer sinds de Tweede Wereld Oorlog. Het protestantse kerkje was inmiddels een Rooms Katholieke Kerk, met een pastoor die bekend stond om zijn hoerenloperij.

  Dat zij de feiten.
  Meer bewijsvoering voor wat ik allemaal beweer, is dat behalve vrijmetselaars, homo’s en Joden, op de lijsten van de concentratie kampen, ook Bijbel vorschers werden genoemd als lieden die daar vermoord dienden te worden.

  Ik neem het niet kwalijk juffrouw Oortwijn, dat u deze zaken niet weet.
  Als het artikel van uw hand inzake oprecht is tenminste.

  Mijn Katholieke moeder leerde mij, dat de Joden Jezus Christus hadden vermoord.
  Dat is het argument waarmee Katholieken al eeuwen lang Joden vervolgen.
  Maar dat Jezus Christus zelf een Jood was, want hij had een Joodse moeder, daar hoort men de papist niet over!

  Dat er nog Joden bestaan, ik beschouw het als een ontologisch G-dsbewijs.
  De Katholieke Kerk is zo machtig, dat ze de Eerste en Tweede Wereld Oorlog konden controleren, nog indrukwekkender is hun macht over de militaire operaties VS, maar er bestaan nog steeds Joden. En pas op, sommige lieden die zich voor doen als Joden zijn geen Joden, of waren joden die fout waren in de Tweede Wereld Oorlog. Maar dat wordt off topic.

  En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen (Mijter), des Lams [hoornen] gelijk, en het sprak als de draak. En het (Heilige Romeinse Rijk, Charlemagne prijs) oefent al de macht van het eerste beest (Romeinse Rijk), in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had (De Reformatie), en [weder] leefde, een beeld zouden maken. En hetzelve werd [macht] gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
  [Openbaring 13:11-15]

 11. Masons various groups involved says:

 12. Another shooting says:

  • Vogelaar says:

   niet mee eens.
   echt niet.

   ik denk dat hitler een man was, maar dat ze hem vrouwelijke hormonen hebben gegeven
   daardoor verandert je uiterlijk behoorlijk
   het ene oog scheel
   meer heupen
   meer vet
   dat gebeurt met hormonen
   ook minder zin in sex
   dit is geen vrouw die ze mannelijke hormonen gegeven hebben
   andersom denk ik

  • Vogelaar says:

   en ik denk dat die neus een neplaag heeft erop.
   dat is veel te glad gestreken voor een man van die leeftijd.
   dus makeup
   dus de echte neus is wat kleiner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.