Moord Sybine Jansons: Tegen de Vrijmetselaars meetlat

jaar99.02.feb.026.sybine

Sybine

Op 19 januari 1999 komt Sybine Jansons niet terug van school. Een dag later wordt haar fiets gevonden in de Kaapse Bossen van de Utrechtse Heuvelrug, niet ver van haar huis. Haar lichaam wordt pas gevonden op 24 februari 1999 in het afwateringskanaal de Grote Heicop bij Breukelen.

De zaak heeft overeenkomsten met zowel de moord op Manon Seijkens (1995/1996) als de moord op Nicky Verstappen (1998). Dit is reden voor mij, om de zaak eens te bestuderen, zoekende naar kenmerken van een vrijmetselaarsmoord.

Er diverse hints die kenmerkend zijn voor Vrijmetselaars.

 1. 19 januari 1999, is een datum die sterk doet denken aan alarmnummer 911.
 2. Een dag voor de ontvoering, op 18 januari 1999, kreeg Sybine met enkele klasgenoten een uitnodiging om op 2/2/1999 naar Brussel te gaan, omdat ze genomineerd waren voor een Europese prijs voor een werkstuk dat ze gemaakt hadden. 2/2/1999 is een belangrijke datum voor de occulten, omdat 2 februari de 33e dag van het jaar is. Als je terug telt vanaf het einde van het jaar (en dat deden veel mensen in 1999) dan is het de 333e dag van het jaar. Na 2/2 zijn er nog 332 dagen in 2000.
 3. 7951_1235140490De vader van Sybine, Arjen Jansons, werkte bij de PTT, KPN en NS/ProRail. Ik weet dat deze organisaties sterk geïnfiltreerd zijn door de Vrijmetselaars. De moeder van Sybine Janons werkte als verpleegsters en daarna als lokettist bij de NS. Ook de medische sector is sterk geïnfiltreerd met Vrijmetselaars.
 4. Op pagina 59 in het boek van vader Arjen Jansons vermeldt hij hoe Sybine vermoedelijk tussen de twee pilaren door is gefietst richting Huis te Maarn. Twee pilaren is een bekend symbool.
 5. De spullen van Sybine zijn terug gevonden (fiets, schooltas, boodschappentas). De NS-kaart ontbreekt. Iemand heeft deze dus uit haar tas gehaald, a) voor zij naar school ging, b) op school, of c) bij de ontvoering. Daar kunnen vier redenen voor zijn. 1) Men wilde niet dat zij zelfstandig zou kunnen reizen, bijvoorbeeld als zij haar fiets kwijt zou zijn. 2) Men wilde niet dat het kaartje haar verblijfplaats zou registreren, omdat men niet kon uitsluiten dat de kaart haar verblijf ergens zou registeren, e.g. bij een spoorlijn. 3) Het is een aandenken voor een (mede)dader. 4) Alles wat haar identiteit verraadt, wordt direct weggehaald, om te voorkomen dat iemand haar besluit te redden.
 6. 1001004006442143Op zondag 31 januari wordt er in de Gereformeerde kerk in Doorn (niet de vaste kerk van de familie) een oproep gedaan om zoveel mogelijk informatie door te geven over 19 januari. De dominee preekt over Spreuken 18:14, aldus het boek van Jansons. Dat zijn de Spreuken van Salomo, en Koning Salomons speelt een belangrijke rol bij de Vrijmetselaars. Aan het eind van de dienst mag Arjen Jansons zelf een oproep doen voor zijn dochter. Hij sluit af met de mededeling, dat als hij Sybine niet meer levend terug zal zien, hij troost kan vinden in het evangelie van de opstanding van de doden. Ook dit is een verwijzing naar de Eindtijd, wat in de Vrijmetselarij een belangrijk element is.
 7. Op 22 februari (222) houdt de vader met enkele vrienden een teambespreking bij hen thuis. Twee dagen later wordt Sybine gevonden in een kanaal. Op 22 februari is het een herdenkingsdag van Sint Petrus (apostel Simon Petrus, oftewel Sint Pieter).
 8. Op 24 februari 1999 wordt haar lichaam gevonden in afwateringskanaal de Grote Heicop. Dat is een kanaal, en onderdeel van watermanagement. [Het bizarre is, dat Nicky Verstappen is ontvoerd vanaf kamp de Heikop op de Brunsummerheide. Dat is geen veelvoorkomende naam.]
 9. media_xl_755211Het kunstwerk dat op school is gemaakt voor Sybine, bevat veel occulte symboliek, zoals een piramide met een alziend oog, een roos, een hartje, een ballon. Alle leerlingen in de klas hebben een tekening gemaakt op een tegel. Eén tegel ontbreekt, waardoor de bakstenen in de muur achter het schilderij onderdeel van het kunstwerk worden. Bakstenen zijn het meest duidelijke herkenningsteken van de Vrijmetselaars. Deze ontbrekende tegel zit op “3 bij 3” van links boven.    https://www.youtube.com/watch?v=3Zpl6usJKjY
 10. De foto’s van de begrafenis vertonen vooral de kleuren rood, wit, zwart en blauw, wat de kleuren van de verschillende graden van de Vrijmetselaars zijn. Sybine is zelfs begraven in een witte kist, met witte bloemen en alles in de kerk wit.

  Op de begrafenis ligt zij in een witte kist, omgeven door 7 kaarsen, net zoals in de Openbaring van Johannes 1:17-20. De 7 kaarsen representeren ook hier de 7 kringen waarin Sybine actief was (in Openbaring verwijzen 7 kaarsen naar de 7 gemeenten).

 11. De auto’s genoemd in het boek van vader Arjen Jansons zijn allemaal rood, blauw, donker of wit. Er wordt véél melding gedaan van een “rode auto”.
 12. De groene Vrijmetselarij, is de zogenaamde Schotse Vrijmetselarij, die op christelijke waarden is gebaseerd. Sybine had die dag witte steentjes mee voor vriendin Mirjam, want die had steentjes nodig voor haar vissenkom en Sybine had deze nog. Ook zou ze “groen” gaan kopen voor haar eigen vissenkom, bij de dierenwinkel.
 13. In het boek van vader Arjen Jansons worden vier politici bij naam genoemd: Benk Korthals (pag. 70), Marnix van Rij (pag. 80), Hans Wiegels (pag. 80) en Herman Wijffels (de laatste woont in de Kaapse Bossen). Minstens twee politici, Korthals en Wijffels, zijn in mijn dossier actief geweest. Ik heb hen beide persoonlijk gezien.
 14. Het boek van de vader heet “In het bos zijn de wilde dieren”, wat een verwijzing is naar het liedje van Roodkapje. [Net als in de zaken van gereformeerde meisjes Christel Ambrosius en Maria van der Zanden, is dit ook een verwijzing naar oma.]
 15. In zijn boek refereert vader Arjen Jansons veelvuldig aan WO2. Ook vergelijkt hij de vermissing van een kind met een oorlogssituatie én hij beschrijft Sybine Jansons als een verzetsheld. Vrijmetselaar Albert Pike heeft binnen de Vrijmetselarij een plan gelanceerd voor eerst een WO1 en dan een WO2, welke beide zijn gerealiseerd. Daarna moest er een WO3 komen, om Joden, Christenen en Moslims tegen elkaar te laten vechten. Op dit moment wordt er onrust in Europa en het Midden-Oosten gecreëerd, waarin een WO3 kan ontstaan (als we er al niet middenin zitten). Doel is een NWO.
 16. De overlijdensadvertentie van de ouders en familie voor Sybine bevat de Bijbelse vers Jesaja 41:13. Jesaja 41 beschrijft de Babylonische Ballingschap van de Joden. De stad Babylon wordt in de Bijbelse apocalyptiek gezien als de bron van immens kwaad en het machtscentrum van de tegenstrevers van God. Volgens het boek Openbaring van Johannes wordt de stad Babylon in de Eindtijd verwoest. Veel symbolen die de vrijmetselarij hanteert, zijn gerelateerd aan de afgoderij uit Babylon.
 17. In het Nawoord van zijn boek, refereert Arjen Jansons aan Exodus 21:24 “Oog om oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, leven voor leven”. Het boek Exodus gaat over hoe God het Joodse volk uit Egypte bevrijdt. Door te refereren aan zowel WO2, de Babylonische ballingschap, en Exodus, worden drie Joodse uittochten beschreven.
 18. Er wordt op verschillende moment gesproken over bomen en groen in deze zaak. Het bos waar de fiets lag. De boompollen in haar longen. De Douglas dennennaalden op haar kleding. Er wordt voor haar een herdenkingsboom geplant in het Vredeswoud in Israël. De boom der kennis is belangrijk in de symboliek van de metselaars. En specifiek komt de Douglas spar vaker terug in andere zaken, hoewel ik niet weet waarom. Overigens worden pollen ook verzameld door bijen en de bijenkorf is ook een symbool van de vrijmetselarij.
 19. Op 11 september 2001 (ja dat is de dag van de Twin Towers) heeft Arjen Jansons met een bioloog op diverse locaties grondmonsters genomen. Deze zijn vergeleken met de pollen uit de longen van Sybine. Op basis daarvan gaat de vader ervan uit, dat zij om het leven is gebracht in het recreatiegebied De Aa in Breukelen.
 20. Het moordwapen is nooit gevonden, sterker nog: doodsoorzaak onbekend.
 21. Er worden geen defensieve verwondingen genoemd in de sectie.
 22. Er was veel media-aandacht en ook de omvang van de zoektocht en het politieteam is uniek te noemen. Heel Maarn en Doorn was er bijna bij betrokken.
 23. Ze is gevonden met een touw om haar lichaam.
 24. Er is wel grootschalig gezocht in de Kaapse Bossen, maar er wordt geen melding gemaakt van politie speurhonden op school (?) op 19 januari 1999. Waarom niet starten met honden op school, om te zien waar het spoor heengaat? Dat is de laatste plek waar ze zeker geweest is. Ze zou bovendien per fiets vertrekken, wat voor honden te ruiken is.
 25. Er is een verdachte veroordeeld, maar hij heeft nooit kunnen of willen beschrijven wat er exact gebeurd is met Sybine Jansons.

De bovenstaande lijst is indrukwekkend en zorgwekkend, vooral als we deze leggen naast de lijst met kenmerken van occulte moorden. Natuurlijk is de lijst tot stand gekomen, door gericht te zoeken naar clues. Ik schat bij andere (niet gerelateerde) moorden, dat er ook enkele kenmerken (toevallig) voorkomen. Maar de lijst is in dit geval lang.

Het kan haast geen toeval zijn, dat er door de vader driemaal gerefereerd wordt aan de drie uittochten van Joden (Eqypte, Babylonie en WO2/Zionisme). Ik weet niet of Arjen Jansons Joods is of dat dit zijn Vrijmetselaars roots zijn. Sybine is natuurlijk geen verzetsheld. Ze heeft niet eens defensieve worden. Ze is aangevallen door een groep volwassenen. Was kansloos, waarschijnlijk zwaar gedrogeerd. Wist niet wat er gebeurde of met welk doel. Dit is een lustmoord pur sang en niets anders. Inferieure lieden willen niet dat 13-jarige meisjes vol leven zitten. Er wordt geen uitkomst van een oorlog mee beïnvloed. Sybine koos er niet voor. Geofferd voor niets. Voor idioten. Ongetwijfeld komt er straks een verhaal, waarmee iedereen er ineens mooi uitziet. Bah!

Ook boeken zijn een bekend thema voor de Vrijmetselaars.


ps. Er bestaat (naast de blauwe, rode, zwarte en witte graden van de vrijmetselarij) ook een zogenaamde groene vrijmetselarij. Met de ‘groene vrijmetselarij’ wordt de Gerectificeerde Schotse Ritus bedoeld. Dit is niet zozeer Schots (de nationaliteit), maar het betreft loges die gestoeld zijn op christelijke waarden. Het kleurgebruik groen, blauw, rood, zwart en wit in deze zaak, zou kunnen betekenen dat de daders gezocht moeten worden in de Gerectificeerde Schotse Ritus.  

pps. De moord op Sybine heeft vele overeenkomsten met de moord op Nicky Verstappen, welke plaatshad op 10 augustus 1998. De vader van Sybine verwijst in zijn boek over Sybine zowel naar de Babylonische Ballingschap als naar de Joodse diaspora. Op 9 Aw gedenken de Joden de “Verwoesting van de Tempel” met de Vastendag van 9 Aw. Het gaat zowel om herdenking van de verovering en verwoesting van de eerste tempel van Salomon, als ook de tweede tempel van Herodes. De Tempel van Salomo zou in Jeruzalem gestaan hebben en de eerste joodse tempel geweest zijn. Na de verwoesting van de eerste tempel begon de Babylonische ballingschap. Bij de verwoesting van de tweede tempel (70 na Chr.) begon de Joodse diaspora. Koning Salomo speelt een grote rol in de leer van het Jodendom én in de leer van de Vrijmetselarij.

ppps. De verwijzing naar 911; het getal 222; moord op Nicky Verstappen op 10/8; de uitvaart in het wit… het verwijst allemaal naar de herdenking van de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Dat wordt bevestigd door het noemen door de vader van zowel de Joodse diaspora als Babylonische ballingschap. Het zijn allemaal verwijzingen naar de “Verwoesting van de Tempel”. Maar, hetzelfde kan gezegd worden over de San Giovanni basiliek in Rome, de basiliek van de Bisschop van Rome oftewel de paus. Het is de aartsbasiliek van de Rooms-Katholieke Kerk. De herdenking van Sint-Petrus wordt gevierd op 22 februari. De inwijding van “zijn” San Giovanni basiliek wordt gevierd op 9 november. Nicky Verstappen verbleef op een kampeerterrein gerelateerd aan de Katholieke Kerk. Deze moordzaken laten zien, dat er overlap is in de symbolen van de Vrijmetselaars, Joden, en Christelijke (R.K.) kerken. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Manon Seijkens, Nicky Verstappen, regio Midden, Rome, Spoor, Sybine Jansons, Vrijmetselaars, Waarheidscommissie, WO2 and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Moord Sybine Jansons: Tegen de Vrijmetselaars meetlat

 1. Pingback: Eindtijdberichten en ander opvallend nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

 2. AnneMariaKoekoek says:

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Brigida

  De naamdag van Brigida is 1 februari. Het heidense feest erbij werd gevierd van 31 januari tot 2 februari, Ilhoc ofzo heet dat. Zoek maar op. Thema’s zijn dan eik, vuur, licht. In Nederland wordt de heilige geëerd in Bavel, Brunssum, Geldrop, Noorbeek en Ommen. Ik moest dan gelijk ook aan Nicky Verstappen denken, want dat was ook een zelfde soort moord, maar dan te Brunssum.

 3. AnneMariaKoekoek says:

  Logica zegt me dat ze dan waarschijnlijk op 22 februari is vermoord. 222.

 4. Pingback: Het graf van Sybine Jansons | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.