Wat is het verschil tussen maffia en terrorisme?


Ik ben er nog niet uit. Welk plaatje past? Of is het verschil niet zo groot?  

Terrorisme, de gangbare definities photo

Nederlandse Wetboek van Strafrecht Artikel 83a definieert het terroristisch oogmerk, omdat hierbij voor diverse strafbare feiten een hogere straf geldt: “Onder terroristisch oogmerk wordt verstaan het oogmerk om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen.”

AIVD: Terrorisme is het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.”

Nationaal coördinator terrorismebestrijding: “Terrorisme is het uit ideologische motieven dreigen met, voorbereiden of plegen van op mensen gericht ernstig geweld, dan wel daden gericht op het aanrichten van maatschappij-ontwrichtende zaakschade, met als doel maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen, de bevolking ernstige vrees aan te jagen of politieke besluitvorming te beïnvloeden.” 

Verenigde Naties: “Het onrechtmatig en intentioneel veroorzaken van dood of lichamelijke verwondingen of ernstige schade aan eigendom wanneer het doel van het gedrag, door zijn aard of context, het intimideren van een bevolking is, of het dwingen van een overheid of een internationale organisatie om bepaalde handelingen te stellen of ervan af te zien.”

Georganiseerde misdaad

EU: Misdaad is georganiseerde misdaad, als sprake is van vier criteria, te weten 1) samenwerking van twee of meer personen; 2) over een langere periode; 3) om ernstige misdaden te plegen; 4) met als doel macht en geldelijk gewin. Het gaat vaak om geheime organisaties. 

Zowel terroristen als de maffia zoeken macht over een bevolkingsgroep en/of grondgebied. Bij de maffia is geld verdienen de reden van ontstaan van de organisatie. Terrorisme komt op vanuit politiek motief. Het verschil tussen de internationale georganiseerde misdaad en terrorisme is niet zo groot. Geheimhouding; Geweld; Georganiseerde strafbare activiteiten; Verankerd in samenleving; Structurele terreur. En de eigen organisatie moet gefinancierd worden, in beide gevallen. Met kapitaal is macht te verkrijgen. Er is geld verdiend aan 9/11. Door financiële speculaties op een marktdaling is relatief eenvoudig geld te verdienen met terrorisme. Andersom ook, de maffia verwerft gericht macht onder een specifieke bevolkingsgroep. Bovendien genieten zij vaak bescherming vanuit politieke hoek. Maffia versus terrorisme, het is een geleidende schaal, zeker als het gaat om internationale georganiseerde misdaad. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in aanslag, attack, Brussel 22/3, eindtijd, EU, hoax, Maatschappij, New York, Nuclear hoax, NWO, Paris attacks, Vrijmetselaars and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.