Netty van Bentum werd begraven op een ruiterpad

102Hoe doe je dat? Iemand begraven op een ruiterpad? 

Op 5 mei 1992 verblijven Netty en Ger van Bentum uit Amsterdam op de camping in Zandvoort. Het gaat dan al enige tijd niet goed in het huwelijk en ze krijgen woorden. Netty (56) verlaat daarop de camping diezelfde avond met onduidelijke bestemming. Ze wordt nooit meer gezien. Het is zelfs niet duidelijk of en hoe ze de camping verlaten heeft. Op zondag 17 mei 1992 werd Netty van Bentum-Coers vermoord aangetroffen op de Archemerberg in de gemeente Lemele (Ommen).

Ik ken de bossen van de Archemerberg, maar weet niet zeker op welke locatie Netty Van Bentum-Coers begraven is. Een deel van de ruiterpaden zijn een combinatie van ruiter- en fietspad. In beide gevallen geldt: je mag er niet op als gemotoriseerd verkeer.

Iemand begraven op een nieuw aangelegd ruiterpad. Hoe doe je dat? En waarom zou je? Besef goed, Netty van Bentum is bijna naakt aangetroffen, dood, met haar handen op de rug gebonden. Dat suggereert dat ze niet ter plekke is vermoord. Het suggereert ook, dat ze vervoerd moet zijn, zonder dat ze gezien mag worden. Ze is niet ter plekke uitgekleed en vervolgens gekneveld: dat moet elders al gedaan zijn. Welke opties blijven dan over?

Iemand begraven duurt langer dan 10 minuten (alleen). Het is een hele klus.

Scenario 1: De grondwerker die het pad aanlegt. 

Het ruiterpad was nieuw aangelegd. Dat betekent dat er een grondwerker is ingehuurd, die het ruiterpad aanlegt. Dat vergt op zijn minst inzet van een shovel (weghalen van begroeiing en plaatsen van juiste zandgrond) en aan- en afvoer van (grond)materiaal.

Er is gekozen voor het begraven op een ruiterpad. Waarom? Omdat men wilde dat ze gevonden zou worden? (dat kan echt zo zijn! bijvoorbeeld om de verdenking bij haar man te leggen!)  Of omdat de dader connecties had met de grondwerker die het ruiterpad zou aanleggen? (kan ook zo zijn). In ieder geval heeft de aannemer die het ruiterpad aanlegt de gelegenheid, om zowel een lichaam tot nabij de vindplaats te vervoeren, evenals de gelegenheid om haar te begraven. Voorwaarde is wel, dat men wacht op een geschikt (stil) moment waarop geen voorbijgangers langskomen. Ook dat is te manipuleren, door met een ander voertuig even gevaarlijk werk te doen 10 meter verder.

Ik heb tot dusver niet kunnen achterhalen wanneer het ruiterpad exact is aangelegd. Mogelijk is de datum van aanleg geweest weken vóór de moord op Netty van Bentum. In dat geval kan deze optie uitgesloten worden. Maar als dit is aangelegd in precies die week, dan kan iemand die voor de aannemer werkt, bijvoorbeeld om 6.00h in de ochtend, ongezien zijn/haar gang gaan.

Scenario 2: Een illegaal voertuig dat bij nacht het ruiterpad betreedt. 

Een ruiterpad en/of fietspad is bedoeld enkel en alleen voor die doelgroep. Uiteraard mogen ook wandelaars er gebruik van maken. Gemotoriseerd verkeer is uitgesloten.

Een ruiterpad is daarom geen logisch dumpplek voor een lichaam. Iemand die een naakte, dode, geknevelde vrouw in een auto-achterbak vervoert om haar te dumpen, heeft in die regio genoeg mogelijkheden om een zandweg/karrenspoor af te rijden op zoek naar een stil plekje. Laat op de avond zal een local je dan niet aanhouden, hoewel het verdacht is. Politie kijkt nog wel eens rond om te zien wie er op verlaten zandweggetjes in de nacht rondrijdt. Echter, de kans om betrapt te worden is klein. Er is weinig politie op de weg.

De kans om betrapt te worden is groter, als gekozen wordt voor een ruiterpad. Als auto met een lijk in de achterbak, ben je sowieso illegaal op een ruiterpad. Als iemand je ziet, zal je eerder aangehouden worden (politie) of met argwaan bekeken worden (local). Bovendien hebben veel ruiterpaden een houten wegversperring aan het begin. Een ruiter te paard kan daar langs rijden. Een huifkar moet al stoppen, om handmatig lopend de “hefboom” (een boomstam, meer is het vaak niet) even weg te halen. Het valt op, als een auto dat zal doen, wanneer deze afslaat richting een breed ruiterpad vanaf de ‘grote’ weg.

Het is vele malen logischer om een zandweg/karrenspoor in te slaan, wanneer je vanaf een auto een lichaam dumpt. Een motor met een zijspan zou het eventueel kunnen, maar ook dat is een voertuig dat opvalt op het platteland. Alleen als ik de exacte locatie weet, kan ik het met meer zekerheid zeggen. Kan een auto onopvallend in de nacht op die plek terecht komen? Wanneer je eenmaal in de nacht op een ruiterpad zit, dan zal niemand je storen bij het begraven van een lichaam: er is immers geen verkeer in de nacht. Een ruiterpad of fietspad door het bos, is midden in de nacht muisstil. Maar het valt op, als een auto afslaat vanaf een doorgaande weg, naar een ruiterpad (en vaak is er een (boom) wegversperring).

Waarom zou je dan midden in de nacht niet een zandweg inslaan en een lichaam verder weg slepen, 20 meter van de zandweg? De kans op ontdekking is veel kleiner.

Scenario 3: Een huifkar, fiets met aanhangwagentje, of bakfiets.

Welke vervoersmiddelen vallen niet op? Ruiters en fietsers en wandelaars. Maar die kunnen niet ongezien een (naakt en gekneveld) lichaam begraven. Welke vervoersmiddelen zijn wél een optie en kunnen legaal over een ruiterpad? (of fietspad).

Een fiets met aanhangwagen (of een bakfiets) valt niet op. Hierin kan een lichaam ongezien vervoerd worden. Nadeel is dat een fiets met bak amper het zicht belemmert op graafwerkzaamheden. Voordeel is, dat het niet opvalt als je in de avonduren over een ruiterpad/fietspad gaat. Maar ook iemand met een bakfiets, zal geneigd zijn het lichaam verder weg van het pad te slepen, om het dan pas te begraven (10 meter van het pad?).

Welke vervoersmiddel heeft een reden om wél op het pad te komen? Welke vervoersmiddel kan het zicht op graafwerk belemmeren? In de buurt van Ommen zijn diverse huifkar verhuurbedrijven. Overdag wekt een huifkar geen argwaan. Bovendien kan een huifkar het zicht op de graafwerkzaamheden belemmeren, voor toevallige voorbijgangers. Een combinatie van twee huifkarren is dan eigenlijk het best. Je kan zelfs hulpmiddelen achter in de kar meenemen om snel een gat te graven en het zand terug te kieperen. Als de grond erom ook wordt aangeharkt, is de kans op ontdekking klein.

Het zou me niet verbazen, als zij begraven is kort voor de vondst. Als haar hand uit het pad steekt, zal dat snel dieren aantrekken. Het ging hier bovendien om een ondiep graf.

Omdat een ruiterpad geen logische keuze is als dumpplaats, zou ik graag meer willen weten over de exacte locatie waar zij gevonden is. Als iemand een lichaam wil dumpen, rijdend met de auto vanuit de Randstad, dan is een ruiterpad niet het meest logisch. 

g9ps. Ruiterpad. In artikel 8 van het reglement wordt het begrip ruiterpad geïntroduceerd. Verkeersteken G9 is het daarbij behorende bord. Een ruiterpad mag slechts gevolgd worden door ruiters. Het begrip ruiters wordt zodanig algemeen bekend geacht dat dit niet apart in dit reglement gedefinieerd is.

pps. Het natuurgebied Lemelerberg is het grootste natuurgebied van Overijssel. Het is eigendom van Landschap Overijssel. De Archemerberg is onderdeel van dit natuurgebied, evenals het sterrenbos en park 1913. De stichting heeft een oppervlakte van totaal 5.632 hectare grond in eigendom en/of beheer. Van deze oppervlakte grond is 5.632 hectare in gebruik ten behoeve van de doelstelling. De inkomsten zijn grotendeels afkomstig van subsidies van de staat en van de provincie. Tevens doet de postcodeloterij sinds 1996 een aanzienlijke jaarlijkse bijdrage. 

ppps. In 1913 is op de Lemelerberg een bijzonder park aangelegd ter ere van het honderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Het beeld van de leeuw kent iedereen uit de streek. Het verhaal erachter is minder bekend. unnamedDe leeuw maakt deel uit van Park 1913, net als de lanen met namen van de begunstigers van dit park en het sterrenbos: acht paden komen samen bij een middelpunt en vormen zo een ster (ingang sterrenbos, op 1km van destijds het huis van Tante Annie aan de Ommerweg 6). In het midden van de ster ligt de gedachtenishoek. Daar kon je een boom planten en die noemen naar een gestorven familielid.  

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, regio Amsterdam, regio Midden and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Netty van Bentum werd begraven op een ruiterpad

  1. Pingback: Eindtijdberichten en ander opmerkelijk nieuws, verzameld door: Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

  2. 👁 says:

    Alle verdenking leidde naar de echtgenoot. Het duurde geloof ik twee weken voor hij haar vermist opgaf?

    • maudoortwijn says:

      Ja, ze hadden ruzie gehad, waarna zij boos wegliep van de caravan. Dus dan ben je de logische eerste verdachte. Alleen, waarom is zij in een ondiep graf begraven op een ruiterpad, met 1 hand boven de grond, in een regio die hij goed kende van vroeger? Dan zou hij wel erg dom zijn. Een lichaam wordt dan gevonden en dat weet je.

  3. Pingback: Rol van de media? READ : Jeanette van Bentum-Coers onopgelost: Ruiters vinden haar lichaam 17 mei 1992 in Ommen (deel 3) | De Bovenkamer – Het kan ook anders

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.