Is Edwin de Roy van Zuydewijn een Vrijmetselaar? En dan dus?

Leden van het Koninklijk huis hebben zélf óók een lange historie van lidmaatschap van de Vrijmetselaars en andere geheime genootschappen.

Iemand die opgevoed is in kringen van Vrijmetselaars, is in deze context (het Koningshuis) als informatiebron volstrekt onbetrouwbaar. Dat is een kliek.  

Een informeel filmpje van Edwin de Roy van Zuydewijn. De man die zogezegd zoveel schade heeft gehad van het Koningshuis. Wat laat hij zien in dit filmpje?

 1. Zijn ouderlijk huis aan de Keizersgracht 55. [numerologie]
 2. Het Vrijmetselaars internaat Louisa State. [spreekt voor zich]
 3. Paard rijden in de bossen, op steenworp afstand van waar Margarita woonde.
 4. Op de boekenmarkt laat hij één boek zien: Histoire Scanduleuse des Papes. [Er is een oude vete tussen het Katholicisme en de Vrijmetselaars]
 5. Het Paleis op de Dam, gebouwd door Jacob van Campen (link naar loge Jacob van Campen). Klacht over het weghalen van trap in het Paleis, wat ook een symbool is.

EMDe Oranjes kennen de symbolen van de Vrijmetselaars, van binnenuit. Toch wordt Edwin de Roy van Zuydewijn niet met dat argument in een hoek gezet. Hij blijft regelmatig op TV komen met zijn zielig verhaal.

Om de één of andere reden willen de Oranjes dit schandaal. Hoe vreemd dit ook klinkt, ik vermoed dat de Oranjes dit verhaal bewust groot gemaakt hebben in de media. De motivatie daarvoor is me tot dusver onduidelijk. Zij doen allemaal mee met hetzelfde toneelstuk.

Mogelijk heeft Edwin de Roy van Zuydewijn een rol vergelijkbaar als Ad Bos: afschrikken.

Ik heb Edwin slechts eenmaal zien lopen in Amsterdam. Hij wilde dat ik hem (zogenaamd) toevallig zou tegenkomen. De Roy gedroeg zich toen vreemd en onbeleefd. Voor iemand die niet ver van me vandaan woont en iedere dag met SMOM-Prince-Berhhard-Kinghts-Queen_Betricx_12de hond op stap zou zijn, zie ik hem dus erg weinig. Ik vraag me af of hij geen twee levens heeft.

De Oranjes zetten gewone Nederlandse burgers wel degelijk écht buiten de maatschappij. Ik ben daar een goed voorbeeld van. Degenen die dat overkomt, die mogen alleen niet in de media. Van de echte schandalen heeft de burger geen weet, behalve als ze het zélf zien. U kent alleen een bewust gekozen selectie van schandalen.

Het lijkt wel of iedereen die regelmatig in de media verschijnt, daar is, omdat ze een suffe fake rol “te vervullen hebben”. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, Koningshuis, Maatschappij, Media, regio Amsterdam, Vrijmetselaars and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

64 Responses to Is Edwin de Roy van Zuydewijn een Vrijmetselaar? En dan dus?

 1. Ad says:

  Niets zo erg als middelmatige mensen met kapsones en ambitie. De frustratie en mensenhaat straalt ervan af. Te beroerd om gewoon te werken, want daar voelt ie zich dan ook te goed voor. Dan gaan ze bij de metselaars om nog iets te kunnen bereiken. Daar wordt het alleen maar slechter van. Vreselijke types. Talentloze ambitie. Je ziet het direct.

 2. Kaskaas says:

  Die gast heeft een nare kop. Geen leuk mens.

  • Jij vindt toevallig dat hij geen leuk hoofd heeft en “dus” is hij een naar type? Misschien een cursusje logica volgen? Dit is niets meer dan onderbuikgevoel, pure bullshit.

  • M Oortwijn says:

   Ik heb al een universitaire studie Filosofie achter de rug. Logica was daar onderdeel van. Maar lees gerust dit blog opnieuw. Welkom overigens.

 3. mycorinne11 says:

  Wat is dit voor onzin??? Wanneer je paard rijdt, kritiek hebt op een trap weghalen en toevallig ooit op huisnummer 55 hebt gewoond , op een internaat hebt gezeten en toevaliig een boek ziet dat je leuk vindt … dan ben je dus een vrijmetselaar? What a load of crap here.

  • maudoortwijn says:

   Het internaat is een internaat van de Vrijmetselaars. De rest is supporting evidence.

  • Paul Marselje says:

   Dit is echt lachen. Wie verzint dergelijke onzin bij elkaar? O ja. Al die oranjes die vrijmetselaar zijn (geweest)? Dat waren er in de hele geschiedenis dus twee. Lang geleden in de negentiende eeuw. De prinsen Frederik en Alexander, meer niet. En wat zou het trouwens? Het uitgangspunt van de broederschap is verbeter de wereld en begin bij jezelf. Dat zouden meer mensen moetn doen

  • maudoortwijn says:

   Paul Marselje, wanneer gaan de Vrijmetselaars dat begin dan eens maken? Ach, laat ook maar. Een debat met een Vrijmetselaars heeft geen zin.

  • Het heeft inderdaad meer zin als er huiswerk gedaan wordt voordat er zomaar wat geroepen wordt. Een debat zoeken wij niet trouwens; wij zoeken een gesprek. Er is al zoveel onnodige en onnutte onenigheid in de wereld.

   Wat vrijmetselaren zoals doen of gedaan hebben om de wereld een beetje beter te maken? Neem nou in Nederland alleen al. Wat dacht je van het oprichten en draaiende houden van blindenbibliotheken, reddingsmaatschappijen van drenkelingen, tal van bibliotheken, onderwijs voor kansarmen enzovoorts enzovoorts enzovoorts. Maar ook gewoon in je eigen omgeving, in het klein. De wereld wordt niet alleen beter van het grote gebaar.

  • maudoortwijn says:

   Sorry, ik heb geen positieve bijdragen gezien van Vrijmetselaars, nergens. Misschien als jullie de ledenlijsten openbaar maken? Dan wordt de bijdrage helder voor een breder publiek. Het geheime van de organisatie, gaat in tegen maatschappelijke principes van een Westerse samenleving.

  • Kijk, dat is nou eens selectieve blindheid. Ik noem een willekeurige greep uit het vele dat vrijmetselaren goed doen en je zegt dat je niets ziet. Ziende blind dus. En wat die ledenlijsten betreft, de leden zijn over het algemeen zeer open over hun lidmaatschap. Iedere Loge heeft verder een website waar je tal van namen voorbij ziet komen. Maar de wet op de persoonsregistratie verbiedt ons ledenlijsten publiek te maken, de privacy-wetgeving. Politieke partijen, bridgeclubs, Rotary, sportclubs, Vrouwen van Nu, vakbonden, omroepverenigingen, aktiegroepen; geen enkele vereniging mag dat. Vraag je het daar ook trouwens? En zo niet, waarom daar niet? Beetje vooringenomen toch?

  • maudoortwijn says:

   Leden zijn niet open over hun lidmaatschap. Dat weet je zelf ook.

  • Kijk, dat is nou echt onzin. Hier ben ik, net als zovelen, volstrekt open. waarom niet?

   OK, na de Tweede Wereldoorlog was het anders. In Mein Kampf stond dat er drie ‘Volksfeinden’ waren: Joden, Vrijmetselaren en Zigeuners. Ze stierven in cencentratiekampen. De leden zijn na de oorlog een jaar of dertig in hun schulp gekropen, ook omdat ‘het rode gevaar’ dreigde. Communisten hebben ook alle vrijdenkers om zeep gebracht voor de oorlog, dus ook de vrijmetselaren. Er was angst.

   Alle dictatoriale systemen haten vrijdenkers, mensen die zeggen dat ieder recht heeft op een eigen waarheid. Voor dictators is er immers maar één waarheid, de hunne…Daarom hebben we ook lang last gehad van de katholieke kerk. Die claimen ook de waarheid immers.

   Maar tegenwoordig maakt dat alles in ons land niet meer uit en staan de deuren van Logegebouwen vaak wijd open en kan je er alle leden van de loges ontmoeten. Kom ook eens kijken.

  • maudoortwijn says:

   Ik wil met de Vrijmetselarij niets te maken hebben.

  • Dat hoeft toch ook helemaal niet? Leven en laten leven, dat hoort ook bij het vrijdenken van vrijmetselaren. je hebt de vrijheid tot je aan de vrijheid van een ander komt. Maar zeg er dan alsjeblieft ook niets over tot je weet waar je het over hebt….

  • maudoortwijn says:

   Nonsens.

  • maudoortwijn says:

   Inderdaad, ook vooringenomen. En het grote verschil met een voetbalclub, is dat als ik bij een voetballer op visite ga en vraag of ik de ledenlijst eens mag inzien, dat ik deze gewoon kan inzien. Natuurlijk publiceer ik ie niet, zeker niet met woonadressen en al. Een vrijmetselaar zal ontkennen lid te zijn en zal nooit een ledenlijst even aan een bezoeker ter inzage geven. Dat is een groot verschil. Geheimhouding.

  • Bij mijn voetbalclub maak je geen enkele kans de ledenlijst in te zien. Wij respecteren de wet. Zouden we dat niet doen dan wacht ons de rechter en terecht. Echt onzin wat je schrijft. je wilt gewoon gelijk hebben.

  • maudoortwijn says:

   Van iedere vereniging worden ledenlijsten uitgebracht onderling. Die neemt ieder lid mee naar huis, voor het geval iemand gebeld moet worden. Dat is normaal. Die worden niet online gepubliceerd, maar heeft ieder lid wel gewoon thuis op de boekenplank staan. Opnieuw het verhullen van de waarheid. Dat zijn we gewend ondertussen.

  • Kijk, nu raak je een elementair verschil. Een vereniging mag immers altijd beslissen ledenlijsten aan leden verstrekken, als de algemene vergadering daartoe besluit. Maar het is de leden van die voetbalclub bij wet verboden die buiten de ledenkring ter inzage te geven of te verspreiden. ook vrijmetselaarsloges verstrekken natuurlijk aan de eigen leden lijstjes.

  • maudoortwijn says:

   Ik heb nog nooit meegemaakt in mijn eigen omgeving, dat een vrijmetselaars aangeeft vrijmetselaar te zijn. Letterlijk nog NOOIT. Dat zegt alles.

  • Paul Marselje says:

   Tja, dat is nou echt een wetenschappelijke conclusie maar niet heus. Heel Nederland heeft lverigens maar 6000 leden. De kans dat je er een tegenkomt dus niet zo groot.

  • maudoortwijn says:

   Ik schat dat Nederland 160.000 leden heeft. Helaas. Allemaal stiekem. Overigens zal ik vanaf nu geen comments meer van Paul Marselje accepteren, dat zal eenieder begrijpen.

  • Paul Marselje says:

   Niet zeuren. Ik ben hoofdbestuurid van de orde en weet dus echt wel hoeveel leden er zijn. Ongeveer 5600 in de mannelijke tak en zo’n 250 in de gemengde, opnieuw ongeveer 250 in de vrouwenloges. Grofweg dus 6100.

  • maudoortwijn says:

   Bewijs het maar eens. Wat is het aantal leden per gemeente (hun woonadres) in Nederland? Dat zul jij direct kunnen inzien. Er is niets op tegen dat te delen.

  • Paul Marselje says:

   Wij hebben een statistische indeling naar regio’s; niet naar gemeenten. die indeling is nogal ruim. Tien regio’s in Nederland. Dat kan ik wel inzien. Loges hebben gemiddeld zo’n dertig, vijfendertig leden. Regio’s kennen meestal tussen de 12 tot 16 loges.

  • maudoortwijn says:

   Als de leden echt 6000 zouden zijn en jij bent voorzitter, dan heb je daar toch een ledenlijst van? Wat is dat nu? Dat kan je dan toch ordenen met 1 muisklik op basis van postcode? Wat is dat nu? Maak anders openbaar, de leden per postcode (niet namen, wel postcode). Gewoon de excel lijst met leden, maar dan alles gedelete behalve de postcode. Nederland heeft dan 6100 postcodes waarvan ze weten dat er een Vrijmetselaar woont.

  • Ik ben geen voorzitter, maar hoofdbestuursid. Ik ben geen administrator of secretarieel medewerker, maar hoofdbestuurslid. Ik krijg gelukkig alleen beleidsinformatie op hoofdlijnen. Maar je kunt zelf wel ongeveer nagaan hoeveel leden er in welke streken en stadsgebieden zijn. je kent nu de gemiddelde aantallen en alle loges zijn per regio op onze site te vinden. Hier: http://www.vrijmetselarij.nl/OrdevanVrijmetselaren/Regios/tabid/619/language/nl-NL/Default.aspx

  • maudoortwijn says:

   Als er een ledenlijst is, dan heb jij die. Dat is vanzelfsprekend. Maar die wil je niet geven en zelfs dat geef je dan niet toe. Je wilt het zelfs niet geven, als ik alleen de postcode vraag, van alle leden (verdere info niet). 6100 POSTCODES. Dat is alles. Je weigert.

  • Paul Marselje says:

   Wat leef je toch ver van de werkelijkheid. Daar houdt een hoofdbestuurslid van een grotere organisatie zich (gelukkig) echt niet mee bezig. Wordt wakker!

  • maudoortwijn says:

   Vanzelfsprekend heb je een ledenlijst tot je beschikking. Vanzelfsprekend. Hiermee geef je toe de waarheid te verbergen.

  • Paul Marselje says:

   Ja, ik heb een ledenlijst. Daar staan.maar twee kenmerken in. Naam en loge. Geen NAW kenmerken. Daarmee kan ik jullie vraag niet beantwoorden. Maar laten we eerlijk zijn. Waarom zou je het willen weten. H9e belangrijk is het? Niet dus.

  • maudoortwijn says:

   Ineens wél een ledenlijst? maar: Een ledenlijst zonder NAW gegevens? Wie gelooft dat? Niemand. Ik wil de 6100 postcodes in een excel sheet zien.

  • maudoortwijn says:

   Ook in Thailand actief.

  • Paul Marselje says:

   On Tailand is één Nederlandse loge voor Nederlandse expats en immigranten.

  • Paul Marselje says:

   En ik begrijp heel goed dat je niet meer op mij wilt reageren. Wij begrinoen dat allemaal. Je hebt geen goed verhaal.

  • maudoortwijn says:

   Verhaaltjes vertellen, daar gaat het mij ook niet om. Daar gaat het jou wel om.

  • Paul Marselje says:

   Ik ben hier uiterst open. Je zou dat juust moeten waarderen. Vraag maar raak. Ik geef op alles antwoord, tenzij de wet het verbiedt.

  • mycorinne11 says:

   Sodemieter ff op van mijn blog zeg! Mijn blog is een heel andere en op waarheid gebaseerde verhalen over mijzelf.

  • maudoortwijn says:

   Jij zit op ons blog.

  • maudoortwijn says:

   Kind, zo klinkt je helemaal niet.

  • Helemaal mee eens, wat een flauwekul zeg.

  • En wat is er mis met de vrijmetselarij? De samenzweringsgekkies slaan weer eens door.

  • waterman10 says:

   Zo zo, Paul is sinds 2010 hoofdbestuurslid van de Orde van Vrijmetselaren.
   http://www.vrijmetselarij.nl/

   Hoe zit dat Paul , met die inwijding van jou?
   Hebben ze jou een driehoek op je bolle hoofdje geplaats.
   Je weet wel,zo’n driehoek met het NWO alziend oog van lucifer.
   Je weet wel,de gevallen(b)engel die zich mooi voor doet als de engels des lichts maar in werkelijkheid de duivel in vermomming is.
   Nou beste Paul,de misleider heeft jou mooi beetgenomen door jou blijkbaar vanalles wijs te maken in die sekte waar jij je in vertoeft.
   En nu poog je ook nog een wakkere en zeer slimme vrouw weg te zetten als onzin schrijfster?
   Maar ook ik ben wakker Paul en houd jullie slinkse bedriegelijke vrijmetselaar voetjes nauw in de gaten.
   Kun je rekenen Paul? Dan reken daar maar op!
   Ga nu maar weer snel op je gitaartje verder pingelen en beroof Maud niet van haar zoektocht naar oprechte waarheid.

  • waterman10 says:

   Kijk,meneer de voorzitter heeft ook een biografie.
   Daar schrijft hij dat hij voorzitter is en dus ook ingewijd is.
   Ja lezers, zo doen ze daar in die sekte.
   http://www.marselje.nl/paulmarselje/bio.htm

  • Wat is een sekte? Een sekte is een geloofsgemeenschap met opvattingen en gebruiken die zich onderscheiden van overige geloofsgemeenschappen die behoren tot dezelfde stroming als de sekte. Sekten zijn vaak gesticht door een charismatische leider met een nieuwe leer of openbaring.

   De vrijmetselarij is geen geloofsgemeenschap, kent en kende geen charismatisch leider, kent geen leer en geen openbaring

   Het staat ieder lid vrij om een eigen subjectieve waarheid aan te hangen, zolang men de ander daar maar in vrij laat en geen zieltjes probeert te winnen voor die eigen waarheid.

  • waterman10 says:

   En nee,ik lieg niet.
   Ik help Maud alleen maar als wakkere lezer van haar blog.
   Kijk Paul,speciaal voor jou in pdf
   Vrijmetselaars, volgelingen van satan
   http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/uploads/2008/10/vrijmetselaars1.pdf

   Nu sta IK op je tenen Paul.

  • maudoortwijn says:

   Maar Waterman, waarom noem je jezelf dan ook waterman? Ik ben een Waterman qua geboortedatum, dus mag dat vragen. Je suggereert daarmee een verband met de watermannetjes.

  • waterman10 says:

   Het plan van de vrijmetselarij voor de vernietiging van de Katholieke Kerk
   (vertaald uit het Italiaans, uit “Teologica” nr. 14, maart-april 1998)
   Richtlijnen van de Grootmeester van de Vrijmetselarij aan de katholieke bisschoppen-vrijmetselaars, van kracht vanaf 1962, datum van de update van Vaticano II.
   Alle broeders van de loge zijn ertoe gehouden, verslag uit te brengen over de vorderingen in het kader van deze beslissende bepalingen, die in oktober 1993 zijn herwerkt als progressief plan voor de eindfase.
   Alle vrijmetselaars die een positie bekleden binnen de Kerk, moeten deze goedkeuren en verwezenlijken.
   http://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/het-plan-van-de-vrijmetselarij/

   Nou ben ik iemand met veel bijbelkennis.
   Laat nou in de bijbel precies staan dat de satan in de kerkgenootschap is geïnfiltreerd.
   Daar zijn genoeg passages van te vinden. Ik ga ze niet opschrijven allemaal.
   Daar moet Paul maar eens zelf de bijbel voor gaan lezen.
   Deze onthoud ik hem niet:
   (Matth. 13:3,4,19)
   Zie, een zaaier ging uit om te zaaien. En bij het zaaien viel een deel langs de weg en de vogels kwamen en aten het op ……..bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is ..
   De satan zaait onkruid tussen het goede zaad. Hij infiltreert de christenheid met zijn eigen dienaren.

 4. waterman10 says:

  Maud, watervrouw.
  Wat een toeval………..of toch niet?
  Volgens mijn geboortedatum ben ik ook sterrebeeld waterman.
  Ach ja,waarom ook eens niet.
  Misschien hebben wij wel veel overeenkomsten.
  http://www.cosmopolitan.nl/horoscopen/a145447/zo-herkenbaar-deze-eigenschappen-hebben-alle-watermannen/

 5. waterman10 says:

  En deze:
  http://dromen-betekenis.nl/sterrenbeeld-waterman.html
  Vindt jij je ook hier in Maud?
  Ik moet je eerlijk bekennen,ik heb al meer dan 15 jaar een relatie met een vrouwelijke maagd.
  Ja hallo…..niet echt maagd,maar sterrebeeld maagd.
  En we passen nog steeds goed bij elkaar. We voelen elkaar goed aan en er is niets op aarde wat onze band breken kan.
  Om ons heen zien wij relaties sneuvelen,maar onze houd stand.
  Tegenslagen in het leven bespreken we en lossen wij samen op.
  Vreugde in het leven delen wij samen.

 6. waterman10 says:

  Paul de vrijmetselarij kent geen geloofsgemeenschap, kent en kende geen charismatisch leider, kent geen leer en geen openbaring.
  Hoe sta je tegenover Jezus die voor zijn tijd ook een charismatisch leider was?
  En tijd dat internet nog niet eens bestond maar dat zijn woord genoeg was.
  Van zijn woord konden mensen leren.
  Maar Paul schrijft, de vrijmetselaar kent geen leer.
  Waarom ben je dan school gegaan Paul ? Om te slapen soms?
  Waarom schrijft vrijmetselaar Paul niet gewoon,wij vrijmetselaars leren wel.
  Maar datgeen wat wij leren, doen wij liever geheimzinnig over omdat die leer het daglicht niet kan verdagen.
  Oh oh Paul,je hebt geen idee hoe ik jou op heterdaad betrap met liegen.

  • Paul Marselje says:

   Bij het herlezen van je reactie valt mij op hoe je mijn woorden cruciaal verdraaid om je gelijk te halen. Wie had het hier over liegen? Mij zul je daarop niet betrappen. Kijk eens wat meer in de spiegel.

  • maudoortwijn says:

   Paul, jij hoort niet thuis op deze website. Jij hoort voor een Volkstribunaal, om jezelf te verdedigen. Tot die tijd wil ik niets meer van je horen. Ik ga je blokkeren.

 7. nanana says:

  Geboren: Amsterdam, 19 juni 1966

  19/6 1966.

 8. NN at Baruch says:

  edwin de roy van zuydewijn is dat niet gewoon victor reinier?
  pofwangen met make-up op brengen.
  bruine zonnebank kleur
  beetje ijskast-vrouwtjes-corpulent babelen en we zijn er.
  o ja een donkere haarspoeling
  voila edwin, net zo irritent als victor reinier maar nog meer zendtijd.
  en die enorme neus van victor? die werk je weg met wat makeup en de juiste camerahoek
  let dus op de camerahoek, want dat is bij meganeuzen altijd enorm goed geregeld
  anders herkennen mensen ze te snel en gaan ze vragen stellen\
  edwin de roy van zuydewijn is een faker net als al die anderen

  alleen van maud weet ik het nog niet zeker
  dus van maud vraag ik me af, waarom ben je nog niet dood als je echt zou zijn??

 9. NN at CNN says:

  you are so close to the truth, maud should start reading you
  for her to understand what went wrong in her life

 10. Viktor Flikker Om says:

  https://maudoortwijn.com/2018/04/11/edwin-de-roy-van-zuydewijn-maud-heeft-eindelijk-iets-laten-vallen-wat-vraagtekens-bij-ons-oproept/#comments

  Heee heee hee
  dit is echt niet Viktor ga eens gauw weg man
  alsof iedere acteur bij de vrijmetselaars zit zeg
  wat een onzin man

  haal dat artikel achter de bovenste link eens weg jullie daar aan de prinsengracht
  edwin dacht gewoon een nieuwe prins te worden
  hij is speciaal nog langs de amstel gaan flaneren met zijn hond
  zodat maud dahct dat er echt een flikker zou bestaan die nieuwe prins wilde worden
  alles gaat hier verdomme mis
  ik schiet je lek hoor je ik schiet je lek jij hoax maud team nep schrijvers nep journalisten

 11. Viktor Flikker Om says:

  Edwin de Roy van Zuydewijn is geen hoax
  Edwin de Roy van Zuydewijn is niet gespeeld door Viktor Reinier
  Edwin de Roy van Zuydewijn is een lieve lieve jong die slachtoffer is van het systeem
  Daarom mag hij ook op tv om ons dat allemaal te vertellen
  Dan kunnen de mensen hem uitlachen.
  Want dat moeten Nederlanders nog wat meer doen
  Uitlachen van mensen die door het systeem klem worden gezet
  Dat doen we nog te weinig

 12. reinaard de bos says:

  heee heee hee
  stop eens met al die artikelen
  flikker een eind op
  reinier? van flikken maastricht?
  rare shit hoor.

  https://maudoortwijn.com/2018/04/11/edwin-de-roy-van-zuydewijn-maud-heeft-eindelijk-iets-laten-vallen-wat-vraagtekens-bij-ons-oproept/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.