Christel Ambrosius: Ik snap de datum van de sectie niet.

 • Op 9 januari 1994 zou ze zijn vermoord in oma’s boshuisje in Putten.
 • Op 10 januari werd ze door het NFI / Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk onderzocht op sporen en is sectie gedaan. Dat blijkt uit het boek van Van der Stelt en uit het Requisitoir van het OM. [pdf requisitoirputtensemoordzaak26augustus2009 ]
 • Op 11 januari mocht de familie voor het eerst het lichaam zien, dat was opgebaard.
 • Op 13 januari 1994 is ze begraven. Het was een gesloten kist.
 • Er is een sectierapport gedateerd op 3 maart 1994 (bron: noot 3 in boek JA Blaauw). De sectie werd verricht door dr. R. Visser, patholoog-anatoom verbonden aan het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie van het ministerie van Justitie.

Waarom is er een sectierapport gedateerd op 3 maart 1994 in de voetnoten van het boek van JA Blaauw? Waarom wordt in de rechtbank rapportages (van OM) wel verwezen naar het sectierapport, maar vergeet men consistent in de voetnoot (bronvermelding) een identificatienummer of datum te verbinden aan het sectierapport? 

In het requisitoir van het OM is te lezen, dat er sectie is gepleegd op 10 januari 1994. Echter, als verderop (pagina 12) verwezen wordt naar het sectierapport in de voetnoot 16, dan blijkt dit Eindproces-verbaal waarin de sectie-arts geciteerd wordt, geen datum te hebben, in tegenstelling tot de andere proces-verbalen. Het citaat waaraan gerefereerd wordt, betreft de vorm van de druppel sperma op haar dijbeen, wat alleen bij een eerste sectie op 10 januari kan zijn waargenomen. Op 10 januari lag zij immers reeds in de aula in Putten.

DSCI1314

ps. Eén van de instellingen waar forensisch onderzoek wordt gedaan is het Nederlands Forensisch Instituut. Het NFI is een onafhankelijk overheidsinstituut voor zogezegd kwalitatief hoogstaand forensisch onderzoek ten behoeve van de partners in de strafrechtsketen (Politie, Openbaar Ministerie, Rechterlijke Macht), en is in 1999 ontstaan uit een fusie tussen het Gerechtelijk Laboratorium en het Laboratorium voor Gerechtelijke Pathologie. Het is een buitendienst van het Directoraat Generaal Rechtshandhaving van het ministerie van Justitie en gevestigd te Rijswijk.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Puttense moordzaak, regio Den Haag, regio Midden and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Christel Ambrosius: Ik snap de datum van de sectie niet.

 1. AnneMariaKoekoek says:

  De datum van een sectierapport is echt de datum van het onderzoek, want anders is het toch raar. Of ben ik gek? Je zegt toch niet dat een sectierapport gedateerd is op 3 maart 1994 als het onderzoek gedaan is op 10 januari 1994. Het gaat notabene om een moordonderzoek. Ze werd direct gebracht naar een patholoog van het ministerie van Justitie in Rijswijk. Dat doe je alleen als je prioriteit aan de moordzaak wil geven. Normaal wordt sectie ook bij moord in de eigen regio gedaan.

 2. AnneMariaKoekoek says:

  De doodsoorzaak is allerlei geweld op de halsstreek:
  – Omsnoerend geweld van de hals (uitwendig mechanisch)
  – Steek en snijwonden in de halsstreek
  – Inademen van bloed

  Verstikking als doodsoorzaak, door zowel omsnoerend geweld van de hals als inademen van bloed als weefselschade (onduidelijk is welk weefsel).

 3. AnneMariaKoekoek says:

  Noot 122 in de pdf

  122, Sectierapport p. 129: “conclusie: bij Slachtoffer 23 jaar oud kon het intreden van de dood worden verklaard door inwerking van
  uitwendig mechanisch samensnoerend geweld aan de hals en multiple steek/snijverwondingen in het halsgebied, ieder apart en in
  combinatie, gepaard gaande met tekenen van verstikking door omsnoerend geweld en inademing van bloed en weefselschade.”

 4. Pingback: Marietje Kessels (1889-1900) tegen de Vrijmetselaars meetlat | De Bovenkamer – Het kan ook anders

 5. Christel Ambrosius Halal says:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.