Wat gaat er nu gebeuren? Oekraine. Hoe ging dat in 2005?

Een meerderheid stemde 6 april 2016 tegen het verdrag met Oekraïne. Wat gaat er nu gebeuren? 

Hoe ging dat ook weer de vorige keer, toen Nederland tegen de Europese Grondwet stemde? 

Op woensdag 1 juni 2005 vond ook een landelijk raadplegend referendum plaats en wel over het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa. Dit was exact 566 weken vóór dit tweede referendum op 6 april 2016.

De vraagstelling luidde toen: “Bent U voor of tegen instemming door Nederland met het verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa?”  Een 61,5 % van de kiezers stemde tegen het aanvaarden van het grondwettelijk verdrag in 2005. De opkomst was destijds 63%.


ps. Na de Franse revolutie heeft Napoleon geprobeerd de verworvenheden daarvan over Europa uit te zaaien, door uitbreiding van Frans grondgebied (afrekening met het feodale stelsel; het landsbelang vóór het belang van de lokale heer; verbetering infrastructuur; uniformeren van meetsystemen; toegang onderwijs en gezondheidszorg etc.). Door de uitbreiding van het Franse rijk, was er voor het eerst sprake van “united nations” die gezamenlijk streden tegen bezetting van de Fransen en uiteindelijk gewonnen hebben. Op 6 april 1814 werd Napoleon door Tsaar Alexander van Rusland en de Franse senaat gedwongen om onvoorwaardelijk troonsafstand te doen. Napoleon tekende de akte in Fontainebleau. Napoleon werd verbannen naar Elba, waar hij na 10 maanden weer wist te ontsnappen. Ondertussen had Lodewijk XVIII de macht om te heersen over Frankrijk (de geallieerden hadden grote delen van Europa reeds herwonnen van de Fransen). Die macht gebruikte Lodewijk, om zuiveringen door te voeren (Witte Terreur). Als Napoleon Parijs weer weet te bereiken, krijgt hij juist daardoor steun van legeronderdelen en het volk, aangezien de “Witte Terreur” Lodewijk XVIII niet populair had gemaakt. Hoewel hij anders beloofde, probeerde Napoleon wederom Frans grondgebied uit te breiden door het gevecht aan te gaan in Waterloo op 18 juni 1815. De Britten, Pruisen en Nederlanders hebben hier Napoleon verslagen. Op 21 juni 1815 kwam Napoleon weer aan in Parijs. Op 22 juni 1815 deed hij voor de tweede keer afstand van de troon, dit keer definitief.  

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Maatschappij. Bookmark the permalink.

2 Responses to Wat gaat er nu gebeuren? Oekraine. Hoe ging dat in 2005?

  1. Pingback: Eindtijdberichten en ander opvallend nieuws, verzameld door Arie Goedhart | Silvia's Boinnk!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.