De vechtbereidheid van Nederlanders is laag

Motivaction onderzocht de vechtbereidheid van Nederlandsers en vergeleek deze met de vechtbereidheid wereldwijd. In Nederland is het percentage burgers dat bereid is voor het eigen land te vechten relatief laag. Dat is al langer zo. De vechtbereidheid neemt nu wel toe. 

We bungelen onderaan, samen met Duitsland en Japan. Nu durf ik te stellen dat Duitsers en Japanners naar onderzoekers geneigd zijn zo min mogelijk vechtbereidheid tentoon te spreiden, vanwege de negatieve media-aandacht voor gedrag van deze landen in WO2. Ons land zit op dát niveau, hoewel er geen schuldcomplex is vanwege recente oorlogsactiviteiten. Wat is hier aan de hand?

160116zat_vechtbereidheid_ig206

De Westerse wereld scoort relatief laag. Dat kan te maken hebben met welvaart. Vechten of vluchten. Met meer vermogen dat liquide is (wat je mee kan nemen op de vlucht) én meer ervaring met verblijf in het buitenland, kiest men mogelijk sneller voor vluchten. Waarom zou je vechten voor Nederland als je in Canada zo aan de slag kunt?

Wat opvalt, is dat de landen die laag scoren, allemaal een relatief linkse overheid hebben. Sterke sociale voorzieningen. Je zou verwachten dat eenieder die van de staat afhankelijk is, ook veel heeft te verliezen bij een vreemde bezetter. Dan is er rationeel reden voor een alles-of-niets mentaliteit. Mogelijk tast een sociaal stelsel de vechtersmentaliteit aan?

Opvallend is de hoge score van Marokko. Kennelijk hebben Marokkanen een zeer hoge bereidheid om alles te doen voor hun eigen land. Dat zegt iets, mogelijk ook over Marokkanen in ons land. [Nogmaals, ik ben niet tegen Marokkanen in Nederland. Wel heb ik mijn twijfels bij het aanbieden van politieke functies aan “dubbele paspoorten”.]

Het beeld maakt me somber. Mijn vechtbereidheid neemt iig toe, hoewel ik weinig meer heb met Nederland. Op dit moment speelt er een wereldwijd programma, om meer gelijkheid te krijgen wereldwijd. Dat is op zich geen slecht idee. Ik ben vóór eerlijke kansen. Echter, men streeft naar een wereldwijde politiestaat. Het betekent o.a. dat de Westerse wereld de burgerrechten afbouwt én welvaart inlevert, om zo de landen in ontwikkeling over te halen zich aan te sluiten bij de New World Order. Het wordt alleen enger, als je beseft dat het werkelijke doel niet is om gelijke kansen te creëren wereldwijd, maar om burgers wereldwijd speelbal te maken van de elite. De globale elite wint én de elite in ontwikkelingslanden. Verder verliest iedereen. Als u nu zou beseffen waar we op af stevenen. Er is dan simpelweg geen Canada meer waar u veilig naartoe kan vluchten.  

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Amsterdam, international, Maatschappij, Media, MH17, NWO, Schengen, WO2 and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to De vechtbereidheid van Nederlanders is laag

 1. Er zijn verschillende oorzaken hier voor, in Nederland.

  Omkoperij had je al genoemd. Tijdens het ontstaan van Nederland in de 16de eeuw, was dit ook het geval. Met name Antwerpen stond erom bekend, om kiezen voor de mammon, in plaats van de voor de “Nieuwe Religie”. Rooms Katholicisme is een roomse staatsreligie, beter verwoord, roomse staatspropaganda. De strijd was duidelijk, Katholieken die zich weigeren te bekeren zijn satanisten, want de waarheid weerlegt alle doctrines van het pausdom. Van daar uit een zekerheid voor de plaats van iemand in de gemeenschap.

  De plaats voor de Nederlander is vandaag erg onduidelijk.
  Weinigen zijn er zich bewust van, dat de paus in Rome de roomse antichrist is. Sociologie, socialisme en sociaal zijn, zijn de roomse doctrines die de paapse vorm heeft doen infiltreren in de Staten, om de “Nieuwe Religie”, waar naastenliefde, en een bijbelsch afwerpen van volkstellingen, de doctrines zijn. Trouw aan de Heere. Niet enkel werden deze doctrines gebaseerd op gezond verstand, waarheid en moraliteit, vervangen door de mammon (omkoperij), maar ook door een censuur op deze woorden. Naastenliefde vervangen door sociaal zijn, verweer tegen volkstellingen vervangen door allerlei documenten en nummers vanaf de registratie van een baby bij het gemeentehuis.

  De media maakt propaganda.
  Voor propaganda, worden er door de eeuwen heen ontwikkelde technieken gebruikt. Er zijn onderzoeken gedaan naar de propaganda van Ceasar Augustus, dat is vlak voordat het jaar 0(nul) begon.
  http://www.scholieren.com/praktische-opdracht/18317
  In de tussentijd is er een Reformatie geweest, waarin Nederland een beslissende, volgens sommigen zelfs leidende, rol speelde. Nederland werd indertijd de enige Republiek in Europa. De definitie voor de Republiek werd gegeven door Willem de Zwijger, “Trouw aan de Koning”, terwijl hij in opstand was tegen Koning Philips #II. De Koning waaraan Willem de Zwijger refereerde, was de “Nieuwe Religie”.
  De oorlog tegen propaganda was gewonnen in 1572, want op 1 april verloor Hertog Alva daar zijn bril.

  Deze bril heeft dikke glazen.
  Naastenliefde vervangen door sociaal zijn. Met een propaganda intentie dus.
  De oorlog tegen de propaganda die de Geuzen, of hun voorgangers, hielden, was een aannemelijk maken van de waarheid. De waarheid, eenmaal ontvangen, maakt de leugenaar machteloos, want als iemand bekend is met de feiten, dan kan zo iemand ook zien wie er loog.

  En aangezien Democratie rooms is, sociaal zijn roomse propaganda, sociologie roomse statistiek gebaseerd op volkstelling voor het systeem van de Pontifex Maximus, socialisme een reductie van slaven, die met behulp van propaganda in een fictieve realiteit leven, is de Nederlander goeddeels vervreemd van zijn identiteit. Men weet dus niet waar voor men strijd. En als men boven het maaiveld uit komt, dan wordt men snel onthoofd.

 2. Pingback: Wapens van de gelovige bij voortdurend geweld | Belgian Biblestudents - Belgische Bijbelstudenten

 3. Pingback: Mensen van verschillende culturen, geloofs- en politieke overtuigingen broederlijk naast elkaar | From guestwriters

 4. waterman10 says:

  Er is al genoeg gevochten in de geschiedenis.
  Heeft het ooit iets opgebracht?
  Nee,nog nooit. Alleen maar meer ellende.
  De grootste fout die de hele mensheid maakt is om nooit van de gemaakte fouten in de geschiedenis te leren. Dus zien we alle ellende de revue weer stapje voor stapje terugkomen.

  Aan de grens van de Duitse heuv’len
  Zag men daar een bloedige slag
  In de stille avonduren
  Een Canadees soldaat op wacht
  In de stille avonduren
  Een Canadees soldaat op wacht

  Z’n ogen keken naar het Oosten
  Alles stond rond hem in brand
  Vlammen stegen naar de hemel
  Beschenen fel het Duitse woud
  Vlammen stegen naar de hemel
  Beschenen fel het Duitse woud

  De soldaat liep naar de bosrand
  Daar lag een gewonde soldaat
  Die hem smeekte “lieve broeder”
  Met de ring al in z’n hand
  Die hem smeekte “lieve broeder”
  Met de ring al in z’n hand

  Kameraad ik ga nu sterven
  Want de kogel trof mij goed
  Hier aan deze Duitse bosrand
  Hier stroomt mijn soldatenbloed
  Hier aan deze Duitse bosrand
  Hier stroomt mijn soldatenbloed

  ‘k Wil m’n ring nu aan je geven
  Druk m’n hand voor de laatste keer
  Stuur ‘m terug naar mijn geliefde
  Naar Canada keer ik nooit weer
  Stuur ‘m terug naar mijn geliefde
  Naar Canada keer ik nooit weer

  Zeg haar dat ik ben gevallen
  In het grote Duitse woud
  Dat ik rust in donkere aarde
  Met op m’n graf een kruis van hout
  Dat ik rust in donkere aarde
  Met op m’n graf een kruis van hout

 5. waterman10 says:

  De kaarten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.