Lydia Knap: Wat was haar achtergrond en had ze vijanden?

Lydia Knap is vermoord op 9 februari 1994 in Amstelveen. Nadat ik haar case bekeken had, leek mij haar man de meest waarschijnlijk (mede)dader. Dat kan betekenen, dat de man er daadwerkelijk bij betrokken was. Het kan óók betekenen, dat iemand Joop Baneke wilde framen voor deze gruwelijke en vernederende moord op zijn vrouw. 

Lydia Knap was een Joodse vrouw, geboren in Indonesië. Zij bracht de Tweede Wereldoorlog door ondergedoken in Friesland, waar ze vloeiend Fries leerde spreken. Hierna was haar vader tandarts in Den Haag. Moeder had een administratieve baan bij een instantie in Den Haag. Ze waren enigszins goed bemiddeld. De relatie van Lydia Knap met haar moeder was geen hechte band. Haar vader was in 1994 al overleden.

Bo4huJBIAAAzmxy vlcsnap-2015-10-19-13h16m12s595

Lydia Knap koos (tegen de voorkeur van haar moeder) voor een loopbaan in de sociale sector. Zij werd lerares. Hierna besloot zij een opleiding voor Maatschappelijk werk in Amsterdam te volgen, om bij Jeugdzorg aan het werk te gaan als voogd/toezichthouder van kinderen in lastige gezinssituaties. Het grootste deel van haar carrière werkte ze bij Jeugdzorg. Uiteindelijk ging ze daar weg, omdat ze het oneens was met de strenge eisen die gesteld werden aan pleeggezinnen om te kunnen adopteren. Dat noemde ze KGB-toestanden, omdat alles werd doorgelicht alvorens iemand zou kunnen adopteren.

Lydia Knap werd sociaal werkster bij Joods Welzijn, waar ze ongeveer 4 jaar gewerkt heeft. Uiteindelijk kwam ze daar in een lastige situatie terecht, nadat ze haar zorgen had geuit over de wijze waarop Palestijnen zouden worden behandeld in Israël. Hierdoor werd haar relatie met collega’s bemoeilijkt bij Joods Welzijn. Ze werd er in feite weggepest. Dit gaf haar de mogelijkheid om met vervroegd pensioen te gaan. Daar heeft ze amper van kunnen genieten. Ongeveer 1 á 2 jaar later werd ze gedood.

Lydia Knap ging ook na haar werk in de sociale sector, nog om met de cliënten met wie ze een band had opgebouwd. Ze liet haar werk in die zin niet los. Daarnaast had ze vele hobby’s, zoals beeldhouwen, tekenen, handwerken, dagboek bijhouden, homeopathie en kleien. Verder is opvallend dat Lydia zo min mogelijk chemicaliën gebruikte in huis.

Joop Baneke was telg uit een familie die ook niet onbemiddeld was. Zijn broer heeft een accountancykantoor in Amstelveen. Het eigen huis in de Haagkerslaan was afbetaald en Joop Baneke was een actief belegger. Dat laatste veranderde toen Lydia vermoord werd. Beroepsmatig was Joop Baneke geen grootverdiener, maar hij had het financieel op orde.

Joop Baneke was altijd priester geweest en had daarmee een pensioen opgebouwd. Hij verliet het priesterschap en trouwde met Lydia Knap. Hij werd buurtmanager in Osdorp (voor de gemeente). Ondertussen was Joop met pensioen. Daar waar Lydia allerlei hobby’s had en oud-cliënten nog steeds bezocht, leefde Joop Baneke rustiger. Er waren geen financiële problemen. Het echtpaar had een bescheiden levensstijl en daarvoor meer dan voldoende financiële middelen tot hun beschikking. Beide hadden bewust gekozen voor een loopbaan op het sociaal vlak en ambieerden geen grotere rijkdom dan ze al hadden.

Het lijkt erop alsof ze geen van beide grote vijanden hadden. Echter, schijnt bedriegt. Ongeveer twee jaar vóór de moord op Lydia Knap, is Joop Baneke ook iets gruwelijks en vernederend aangedaan. De gepensioneerde Lydia en Joop konden het goed vinden met de buren rondom hen en vonden het gezellig als kinderen uit de buurt bij hen (als kinderloos stel) op bezoek kwamen. Iemand heeft kort vóór de moord op Lydia Knap brieven door de brievenbus gedaan bij alle buren van de familie Baneke-Knap. Hierin stond vermeld dat Joop Baneke pedoseksueel was. De brieven waren anoniem. Vanaf dat moment kozen Lydia en Joop ervoor om de kinderen uit de buurt alleen nog in de tuin te ontvangen. Het stel heeft nooit kunnen ontdekken wie de brieven geschreven heeft. Er is nooit enig concrete aanwijzing geweest dat de beschuldigingen terecht zouden zijn. Geen enkel kind heeft ooit opmerkingen gemaakt die erop kunnen duiden dat er een bron van waarheid in de beschuldiging zou zitten. Een anonieme brief is mijns inziens ook niet de beste methode om een dergelijke kwestie onder de aandacht te brengen. De beschuldigingen hebben Joop Baneke zeer geraakt.

Iemand die een motief heeft om een dergelijk briefje te schrijven, kan ook motief hebben om een gruwelijke moord te plegen, waarvoor Joop Baneke dan schuldig lijkt. Alle buren weten ook dat Joop Baneke in de middag met de fiets op pad gaat om boodschappen te doen en hier relatief lang over doet, omdat hij langs gaat bij de bibliotheek voor de krant, de stomerij voor de was, de bakker, de slager en groenteman. Ook dit gegeven is niet uitgediept in het dossier van de politie of in de media.


 

ps. 9 februari is de feestdag van de Heilige Apollonia van Alexandrië. Zij is de patroonheilige van tandartsen, omdat ze gefolterd werd door haar de tanden één voor één uit te trekken. Aangezien Lydia Baneke-Knap ook de dochter van een tandarts is, kan het zijn dat de datum niet toevalligerwijs is gekozen  

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Lydia Knap, regio Amsterdam and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.