De persconferentie van burgemeester en hoofd school Anass

Het schoolhoofd legt als eerste uit waarom zij niet eerder op vragen zijn ingegaan na de verdwijning. Kennelijk willen zij geen vragen op dit vlak. Anass wordt omschreven als een brugklasser, die slechts 6 maanden op deze school zat. Hij was actief in de schoolkrant, geïnteresseerd in toneel etc. en dus zeer actief voor zijn leeftijd.

De doodsoorzaak wordt neergezet als suïcide en de oorzaak “pesten” wordt gesuggereerd. Waarom? Ik vind dat niet geloofwaardig. Juist als de oorzaak pesten zou zijn, zal iemand een afscheidsbrief achterlaten, om de pesters te exposen (lijkt me). Ook het dragen van opvallende kleding en het besteden van extra aandacht aan de eigen kleding, is opvallend voor een brugklasser (kan pesterijen oproepen), maar geenszins een indicatie dat iemand van plan is zelfmoord te plegen, in tegendeel.

De burgemeester zegt dat ‘s ochtends 7 februari om 8.45h “een biker” het lichaam heeft gevonden. Ik weet niet waarom hij deze term gebruikt. De burgemeester lijkt me geen halve Engelsman, die per ongeluk Engels en Nederlands door elkaar mixt. De term “biker” verwijst naar een motorrijder, maar die mogen helemaal niet op dat fietspad/wandelpad komen. Als het een politiemuis was, zou hij dat toch gewoon zeggen? Als het een fietser was, dan is het een slechte vertaling van een term waarvan heel Nederland de Nederlandse term kent. Als het een Hells Angels o.i.d. was die er wandelde, dan is de omschrijving “biker” irrelevant: burger! Kortom, wat een vreemde wijze van je uitdrukken en op een onderwerp waarvan je als burgemeester van tevoren weet, dat je vragen krijgt. Het antwoord is dus geoefend én bewust: vreemd.

Wat wordt er niet besproken in deze persconferentie? (niet gevraagd door journalisten!)

  • Er wordt met geen woord gerept over de laatste e-mails van Anass en of deze passen in de werkwijze/situatie van Anass op school. Waar zijn de e-mails geschreven?
  • Er wordt met geen woord gerept over het vertrek van Anass van school op 6 februari. Hoe laat is hij voor het laatst gezien op school? Waar precies? Wie waren daarbij?
  • Waarom is het schoolhoofd er zo happig op, om pesters (leerlingen van hem!) op zijn school zó snel de schuld te geven van een (vermeende!!!) zelfmoord van Anass? Als rector is het zijn taak om Anass in bescherming te nemen én de andere leerlingen!

Om 24:00 in de video vertelt de rector over de ruimte waar ze Anass herdenken op school, waar hij naar verwijst met de woorden:  “de veilige ruimte” in “de beslotenheid” van de school. Het is mij ook niet duidelijk waarom de burgemeester zo vaak in de lach schiet.

De rector lijkt mij eerder iemand die zélf werd gepest op de middelbare school, hoewel hij zich niet opvallend kleedt. Leerlingen die actief zijn in de schoolkrant en die rondleidingen geven, dat zijn mensen die van nature het wel prima vinden, om wat extra wind te vangen. Anders stel je je minder actief op. Een vlinderdas draag je, omdat je excentriek wilt zijn!

Deze persconferentie van het schoolhoofd geeft mij weinig vertrouwen. Gelukkig zat ik op een betere middelbare school. 

ps. De CV van Ben Dijkmans vertoont enige overkomsten met de CV van Ronald Plasterk. Zij hebben beide in dezelfde periode VWO gedaan op het St-Janscollege in Den Haag. Ben Dijkmans is daarna Biologie gaan studeren in Leiden (1973-1981). Plasterk haalde zijn doctoraalexamen in de Biologie in Leiden ook in 1981. Ik ga ervan uit dat beide heren mekaar kennen. Dat verbaast me dan weer niks. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Anass Aouragh and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to De persconferentie van burgemeester en hoofd school Anass

  1. Jimmy is Back says:

    Het zijn ook allemaal van die intens lelijke gefrustreerde beschadigde mensen. Dat schoolhoofd ook. Je weet dat die zelf op de middelbare school gepest is en niemand wilde met hem zoenen. Dus moet ie jaren later met een grote groep andere mannen een klein kind … Trots.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.