De laatste drie e-mails van Anass

10389085_1468038873438944_280370785377253567_nRechts ziet u de e-mails, zoals die vanuit het account van Anass zijn gestuurd aan zijn schooldocenten.

Het zijn drie e-mails, die met 4 minuten tussentijd zijn verstuurd.

Links is te zien, dat Anass 1 e-mail nog in zijn concept box heeft staan. Kennelijk zijn er e-mails geschreven, die hij niet direct verstuurde.

In Outlook is het mogelijk de e-mails in te plannen, zodat die later verstuurd worden.

Deze e-mails duiden nadrukkelijk niet op een intentie om zelfmoord te plegen. Alles is erop gericht om extra te willen werken. En in niets laat hij een “bedankje” of iets extra positiefs horen.

Het zijn zelfs drie e-mails, waarmee hij van drie docenten tegelijk (op dezelfde dag) aandacht en tijd vraagt. Dat is nogal wat. In de laatste e-mail vraagt hij zelfs een docent om extra aantekeningen voor hem te maken, omdat hij achterloopt. Ik had dat nooit durven vragen aan mijn docenten op de middelbare school. En als ik het wel zou doen, dan eerder in een face-to-face gesprek, direct na de les. Dan kan je concreter zijn.

  • Het is niet zeker dat Anass zelf de e-mails geschreven heeft, maar het komt wel vanuit zijn account. Als de mails door iemand anders geschreven zijn, moet de persoon in kwestie Anass regelmatig spreken, om er zeker van te zijn dat (met name voor de eerste e-mail) de e-mails kloppen met wat er speelt op school.
  • De e-mails zijn netjes geschreven, maar nergens inhoudelijk concreet over de vragen die hij heeft over de lesstof. Het heeft weinig nut om docenten extra tijd/uitleg/aantekeningen te vragen, als niet tegelijk aangegeven wordt met welke onderwerpen er problemen zijn. Als een derde persoon de e-mails gestuurd heeft, dan is het waarschijnlijk niet iemand van school geweest (ook niet het zusje).
  • Als een derde persoon de e-mails verstuurd heeft, dan kan dit niet ver van tevoren gedaan zijn. Ingeplande e-mails zouden door Anass ontdekt kunnen worden. De e-mails zijn vermoedelijk geschreven op woensdagmiddag na schooltijd. Waarom heeft de politie niet laten weten waar de e-mails verstuurd zijn en of deze gepland waren?

Hoewel we er niet zeker van kunnen zijn, vermoed ik dat de e-mails niet door Anass zijn geschreven. Dan rijst de vraag, wat de functie is van deze drie e-mails?

  1. Moest zo duidelijk gemaakt worden dat het geen zelfmoord zou zijn?
  2. Moest zo duidelijk gemaakt worden  dat hij om 16.00-16.30h in de bibliotheek was?Weke getuigen zijn er die kunnen bevestigen dat hij die middag in de bieb is geweest?
  3. Moest zo duidelijk gemaakt worden dat hij nog géén bijlesafspraak op school had?

Wat valt op aan de gebruikte formuleringen?

  1. Er zitten relatief weinig schrijffouten in (kennelijk autocorrect aan), maar de fouten die gemaakt worden zijn typisch voor iemand die Nederlands als nieuwe taal heeft: “individueel gesprekken”, “Ik ben het 6de lesuur uit”, en “extra tijd kunnen geven”.
  2. Woorden die relatief vaak gebruikt worden zijn: “ik wil graag”, “zou u misschien” en “extra tijd/aantekeningen” en “ik hoor het graag van u”.
  3. De namen van de docenten zijn afwisselend wel/niet met hoofdletter geschreven.

Er zijn enige overeenkomsten met de wijze van formuleren van de moeder. Het ontbreken van hoofdletters bij namen is iets wat ik vaker gezien heb in correspondentie van anderen.

zohra-email-aan-nico-meijer

Zijn naam was Anass Wassim Aouragh en hij werd geboren op 21 september 1999. Hij is vermoedelijk 4.888 dagen oud geworden  (RIP, 7 februari 2013). 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Anass Aouragh and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.