Month: November 2015

Another hoax: Wing Suits

Wingsuits, birdsuits or jumpsuits…. Seems a hoax.

Made by 7motions. Why doesnot the extreme sports world comment on this story?

We believe wingsuits are just not possible.

Dit kan simpelweg niet:

  • Small size wings: Het oppervlak van de vleugels is te klein om het gewicht van een mens te dragen, zoals veren van een vogel het kleine vogellijfje kunnen dragen.
  • Direct force on body: Er zou teveel kracht direct op de ledematen komen.
  • Ze zeggen dat de zwaartekracht gebruikt wordt, om horizontaal te vliegen ???

Something similar to  wingsuits might be used to influence direction slightly in free fall (the first seconds when jumping with parachute). It can not be used to fly like a bird.