Wat zijn de opties? Een misdrijf is het meest logisch.

Lisanne Froon & Kris Kremers

Als twee vrouwen verdwijnen tijdens een korte wandeltocht door de jungle van Panama, wat kan er dan gebeurd zijn?

Resized-B3CIT Resized-4436F

 1. Verdwaald. Ze zijn verdwaald en hebben dagen rond gedoold tot de dood erop volgde. Dit is onaannemelijk. Ten eerste is het zo goed als onmogelijk om te verdwalen op dit pad. Het is een lang pad dat maar één kant opgaat. Tot 8 april zijn er foto’s gemaakt, waarvan één foto met zeer waarschijnlijk het haar van Kris. Tot 11 april is de telefoon gebruikt. Als zij echt zo lang zouden hebben rondgelopen, dan hadden zij in deze contreien ergens Indianen op hun pad gevonden. Het is geen onbewoonde wereld. Je komt er normaal gesproken wel iemand tegen als je er één gehele dag loopt.
 2. Wilde beesten. Er zijn geen andere gevallen bekend van een aanval van wilde beesten op mensen in deze regio. Mocht dit wel zo zijn geweest, dan zouden de beesten bijtsporen achterlaten op de spijkerbroek, tas, en botten van de dames.
 3. In de rivier gevallen. Na een lange dag lopen zouden de dames bij een wankele kabelbrug over een rivier aangekomen zijn. Als je verdwaald bent, is er geen reden om een brede rivier over te steken, want deze leidt dan verder van huis af (dat is logisch). Bovendien zijn er in de buurt van die rivier juist meerdere huizen van indianen te vinden, waar ze om hulp hadden kunnen vragen. Mochten ze desondanks de rivier overgaan, dan doe je dat altijd één voor één, omdat kabelbruggen heen en weer zwiepen. De kans dat beide in de rivier terecht komen is dan nihil. Als beide dames wel zouden zijn gevallen, was ook de tas nat geworden. Elektronica als mobiele telefoons en camera’s zijn kwetsbaar voor water. Alle drie de apparaten werkten nog dagenlang.
 4. In een ravijn gevallen. Dit klinkt al aannemelijker. Echter, er zijn geen locaties langs de route waar je zou verwachten dat ze zouden kunnen vallen. Als ze eerst van het pad geraakt zijn en daarna niet veel later in een afgrond terecht gekomen, is wederom de kans klein dat beide vallen (ze zaten niet met een touw aan elkaar). Mocht dit wel gebeurd zijn, dan zijn zij niet ver van de wandelroute gevallen. In dat geval hadden de rescue teams hen zeker gevonden. Vergeet niet, ze waren dagenlang dan nog voldoende bij machte om regelmatig de telefoon te gebruiken. De indianen in de regio hebben echt wel gezocht, want er lag voor hen een zeer grote beloning klaar.
 5. Hoax. De dames hebben besloten om na het afstuderen een nieuwe start te maken in Noord- of Zuid-Amerika. Door hun dood te ensceneren blijven ze gelijk eeuwig leven.
 6. Misdrijf. Deze optie acht ik het meest aannemelijk, omdat alle voorgaande niet met de feiten stroken. Het was bekend dat zij deze wandeling die dag wilden maken. Het is een overzichtelijk pad, waardoor iedereen weet langs welke wegen zij komen. Er komen niet veel toeristen op een dag. Vaak geen. Er is een karrenspoor geschikt voor auto’s tot aan het begin van de jungle. Alternatief is doorlopen naar de eerstvolgende grote rivier om de dames daar in een kano te laden. De kleding wordt verspreid over een groter gebied, om dwaalsporen uit te zetten.

De laatste optie is verreweg het meest aannemelijk. Het Nederlandse onderzoeksteam sluit deze optie uit, zonder dat ze daar argumenten voor noemen en dat is vreemd.

Waar het zou hebben plaatsgevonden?

Het verhaal van het Nederlandse forensisch team (samen met lokale experts en de ouders van Kris Kremers) lijkt me sowieso onzin: LINK. Zij sluiten een misdrijf uit, zonder enige argumenten te noemen. Volgens het officiële verhaal zouden Lisanne en Kris beide gevallen zijn van een berghelling naar beneden. Er is volgens dat team, maar één heling waar dit gebeurd kan zijn en dat is aan het begin van de route. Een val naar beneden brengt je dan op een plek bij een hoge rotswand en ingekapseld door de rivier.

Ik geloof dit verhaal niet. Waarom niet? 1) Nergens in de media zijn ook maar foto’s geplaatst van dit punt, zodat iedereen het team maar moet geloven. 2) Het is aan het begin van de wandelroute, vlakbij Boquete, op een plek waar regelmatig mensen komen. Hier is zeer uitgebreid gezocht. De kans dat ze daar tot 11 april hebben kunnen overleven, zonder gevonden te worden is nihil. 3) Er moet daar toch telefonisch bereik zijn geweest aan het begin van de route? 4) Er is niets gevonden wat erop wijst dat ze daadwerkelijk langs deze helling naar beneden zijn gegaan. 5) Wat is de kans dat beide dames vallen? Als één van hen een ongelukkige val maakt bij het begin van de route, gaat de ander geen reddingsactie doen, maar hulp halen. 6) Als beide dames tegelijk vallen, is er iets gebeurd met de ondergrond. Dat laat sporen na die ieder rescue team moet herkennen.

7) Het laatste argument tegen deze theorie is nog sterker. De rivier El Pianista stroomt namelijk zuidwaarts, dat staat onomstotelijk vast. De resten en spullen van Lisanne en Kris zijn gevonden naast een rivier die veel verder ten Noorden van het Pianistapad noordwaarts (!) stroomt. Er is geen enkel scenario te bedenken, waarin de dames zouden vallen op de terugweg naar Boquete (niet ver van het begin van de route) en hun spullen (intact!) verspreid over een gebied noordelijk worden gevonden. Het water kan dat niet gedaan hebben. Dieren hebben geen reden om spullen zo ver mee te nemen en bovendien zou dat bijtsporen achterlaten. Ook indianen in de regio hebben dit niet gedaan. Er zat veel geld in de rugzak en dat was er nog steeds. De beloning was algemeen bekend, zodat als een lokale bewoner de meisjes (dood) zou vinden, men geen reden heeft een tas kilometers verderop bij een rivier achter te laten. Het verhaal klopt niet.

enhanced-sinaproc-search-map

Uitspraken onderzoeksleider Frank van der Goot

Uitspraak van een forensisch patholoog in het AD: Ook het scenario rondom een misdrijf werd grondig nagelopen. ,,De geografische condities, de sociaal maatschappelijke condities en de  technische feiten zoals uit het forensisch onderzoek naar voren zijn gekomen, maken een misdrijf in de vorm van een overval, zedenmisdrijf, gewelddelict of ontvoering zeer onwaarschijnlijk”, aldus Frank van der Goot, die tijdens de tocht leiding gaf aan het team. Waarom zou je als wetenschapper zó weinig inhoudelijk zeggen en tegelijk dergelijke vergaande conclusies willen maken? Leg dat maar eens uit!

Frank van der Goot probeert te overtuigen, op basis van lucht. 

 • De geografische condities zijn zéér geschikt voor een gepland ontvoering. Twee dames die heenlopen het pad op, komen dezelfde dag altijd terug langs datzelfde pad. Het is een rustig pad omringd door jungle: niemand ziet wat er gebeurt. Een ontvoeringsteam kan zich makkelijk schuilhouden achter een wand en wachten tot de dames terugkomen. Niemand ziet hen dan zitten. Je kan met een jeep tot bij de jungle komen.
 • Sociaal-maatschappelijke condities? Onzin. Dit is Zuid-Amerika. Er is veel armoede. De politie is niet overal betrouwbaar en lost veel zaken niet op. Geweld tegen vrouwen is er geen uitzonderlijke activiteit. In Zuid-Amerika wonen veel lieve mensen, maar er is genoeg georganiseerde misdaad en geweld tegen vrouwen.
 • De technische feiten zoals naar voren zijn gekomen in forensisch onderzoek? Wat mij betreft staat niet eens vast dat ze dood zijn, want DNA-onderzoek is niet altijd betrouwbaar. Er is amper iets terug gevonden van de meisjes. Voor hetzelfde geld zitten die meisjes opgesloten in een harem in het Midden-Oosten en heeft de forensisch onderzoeker wat geld toegeschoven gekregen. Dus: welke feiten? Laat zien!

Een maand nadat dit laatste onderzoeksteam het eindrapport aan de ouders van Lisanne en Kris heeft overhandigd, is de 34-jarige taxichauffeur van Lisanne en Kris, dood. Kennelijk is hiermee het verhaal afgerond? Deze taxichauffeur vertelde overigens, dat hij de dames om 13.30h oppikte in Boquete en om 13.40h afzette bij het begin van El Pianista.

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in international, Lisanne en Kris, regio Midden and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Wat zijn de opties? Een misdrijf is het meest logisch.

 1. Geuz says:

  Lijkt me ook.
  Als de lichamen niet gevonden zijn, dan is ontvoering van dergelijke vrouwen voor handel een waarschijnlijke mogelijkheid. Het jong overlijden van deze taxi chauffeur doet die mogelijkheid extra vermoeden. Er zijn geen getuigen in zo’n gebied, een ruim van een scheepje kan gediend hebben als transport voor de dames.

 2. richard says:

  Ja het blijft een rare zaak ik heb het van het begin gevolgd en geloof nog steeds niet dat er twee meiden tegelijk zomaar naar beneden vallen, bovendien leken ze mij te intelligent om niet hetzelfde pad terug te nemen.
  Ik vind het ook te toevallig dat het uitgerekend met 2 aantrekkelijke jonge meiden gebeurd die qua uiterlijk heel aantrekkelijk zijn voor de lokale mannelijk bevolking.
  Ik denk dat ze te slim waren om zomaar als kippen zonder kop de jungle in te lopen!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.