Lisanne en Kris: Timeline van de telefoons en camera’s

With the camera and phones of Lisanne and Kris, photo’s were made (April 1-8) and attempted phone calls to alarm numbers 112 and 911 were made (April 1-11). Let us review those, assuming the timing of the devices were correct (if not, time stamps should be traced back too, by experts investigating the devices). 

Phone calls

De telefoon van Kris Kremers verloor ongeveer om 13.39h contact met het netwerk. Dit klopt met het afdalen van de bergtop in de richting van de watervallen. De ouders van Kris Kremers gaven aan dat ook bij hen op deze afdaling de telefoon geen contact meer had ongeveer 45 minuten voorbij de bergtop op het pad naar de waterval.

Op zowel de telefoon van Lisanne (Samsung) als Kris (iPhone) zijn pogingen gedaan om de alarmcentrale te bellen. Dit deden zij als eerste naar 112 om 4.39h (iPhone) en 4.51h (Samsung), dat is ver vóór het donker wordt in Panama (tussen 18.00-19.00h). Er was echter geen bereik, hetzij omdat ze al van het Pianistapad verwijderd waren, hetzij omdat ze ergens “ondergronds” verbleven (grot, kelder, beschermde ruimte etc.).

Zi63qFWl

Behalve de alarmnummers is geen enkel telefoonnummer ingetoetst en dat is opmerkelijk. Waarom zou je in alle wanhoop niet toch een poging doen een familielid of geliefde te contacteren? Waarom zou je in alle wanhoop met (codetaal!) nummers en/of (nog) niet verzonden SMS-jes geen boodschap proberen achter te laten over wat er gebeurd is?

ibiobLuCPTYpQw

Op 1 april en 2 april in de ochtend, is met zowel de Samsung als de iPhone alleen naar het Nederlandse alarmnummer 112 gebeld. Vanaf 2 april om 10.53h wordt afwisselend naar 112 en 911 gebeld. 911 is het Panamese alarmnummer. De gemiddelde toerist weet dat niet.

De meeste telefoontjes (pogingen daartoe) zijn gepleegd tussen 10.15-11.00h en tussen 13.30-14.00h. Een 10 van de 15 activiteiten van de telefoons, vindt plaats in deze intervallen. Ik zou bijna denken dat dit pauzemomenten zijn van iemand.

Met één uitzondering, vinden alle telefonische acties plaats overdag, tussen 7.00 en 16.30h, als het licht is. Dit zijn vermoedelijk niet Lisanne en/of Kris geweest, want in noodsituaties probeer je te bellen op een moment waarop, hetzij je wanhopig bent (in het donker), hetzij je een grote kans van welslagen verwacht (bv. tijdens vervoer).

Tenslotte is opmerkelijk dat er slechts twee dagen zijn, waarop de beide telefoontjes vlak na elkaar gebruikt zijn. Op zowel 1 als 3 april worden ze beide gebruikt tussen 16.00-17.00h. Mogelijk zijn de telefoon van Kris en Lisanne niet bij elkaar bewaard? De ochtend na 3 april zijn de batterijen van de telefoon van Lisanne leeg (Samsung) en wordt deze niet meer gebruikt.

Op 5 april waren de batterijen van de Samsung kennelijk leeg. Met de iPhone zijn nog pogingen gedaan om alarmcentrales te bellen tot 11 april. Dat is lang, ook als de telefoon meestal uitstaat. Kon de telefoon van Kris Kremers opgeladen worden? Vanaf 5 april (diezelfde dag) wordt de telefoon van Kris nog wel enkele keren aangezet, maar nu telkens zonder een pincode in te toetsen. Waarom deze verandering én vanaf de dag dat de batterijen van de Samsung het niet meer doen?

Foto’s gemaakt op de top van de berg

Hoewel getuigen hadden gezegd hen later op de middag nog gezien te hebben (ze zouden pas tussen 13.40 of 14.40h aan wandelpad El Pianista zijn begonnen, volgens diverse getuigen), blijkt uit de fotogegevens dat ze kennelijk rond 10.45h al het pad zijn opgegaan.

Rond 13.00h maken ze foto’s op de top van de berg. Ze hebben er ruim twee uur over gedaan om de top te bereiken (10.45h tot 13.00h). Mogelijk hielden de dames eerst pauze op de top van de berg, om daarna de foto’s te maken vlak voor ze weer gaan lopen.

Resized-4436F

Op de top van de berg hebben Lisanne en Kris drie foto’s gemaakt. Twee van Lisanne en één van Kris.

Op de eerste foto van Lisanne is het bewolkt in de achtergrond en komen de zon en wind van links (lijken beide uit dezelfde richting te komen). Hierna zijn twee foto’s genomen vanuit een andere hoek van de top.

De twee volgende foto’s zijn van Lisanne en Kris, beide op dezelfde plek. De zon komt van rechts en de wind ook, in de foto van Lisanne. In de foto van Kris komt de wind van rechts, maar is het zonlicht minder duidelijk. Mogelijk is er zojuist een wolk voor de zon geschoven. Ook is mogelijk dat deze foto iets later is genomen (de wolk is anders).

Resized-S67ZB Resized-B3CIT

Voorbij de top van de berg, zijn er geen foto’s meer waar Lisanne op staat.

Foto’s gemaakt voorbij de top

De dames zouden na de top door zijn gelopen naar de waterval verderop aan de andere kant van de berg. Veel wandelaars keren om als ze op de top zijn, maar als je nog energie hebt kan je doorlopen naar de waterval en daarna pas omkeren terug naar Boquete.

Resized-M9JJ9Resized-YTI7EOp de foto’s zien we Kris Kremers naar de waterval lopen.

Er zijn diverse foto’s van Kris gemaakt. Hieruit kan men concluderen dat ze voorop liep en Lisanne de foto’s maakte onderweg?

De foto’s moeten zijn genomen midden op de dag, omdat de zon tussen de klif doorkomt.

Hieronder meer foto’s van Kris Kremers gemaakt tussen de top van de berg en de waterval. Ergens tussen de top van de berg en de waterval is er geen bereik meer met de mobiele telefoon. Volgens de ouders van Kris Kremers op 3/4 deel van de weg naar de waterval.

M4MKoWolKennelijk heeft Kris Kremers de tijd genomen te poseren voor deze foto’s. Ze hadden dus alle tijd. Het is jammer dat Lisanne er niet op staat.

Het is vreemd dat er helemaal geen foto’s door hen zijn gemaakt bij de waterval, niet veel verder op dit pad. Dat is waar wandelaars namelijk heenlopen. Het is er zogezegd idyllisch.

Om 14.00h zijn ze bijna bij de waterval aangekomen. Om 14.00h kruisen ze het laatste beekje vóór je bij de waterval bent. Hier worden de laatste foto’s van Kris Kremers gemaakt van die dag. Het NFI kan met behulp van de GPS op de camera de exacte plek van de foto achterhalen. Na deze laatste foto, zijn geen foto’s meer gemaakt. Niet veel verder is er een idyllisch plekje met een waterval, waar wandelaars normaal heenlopen. Geen foto’s.

Resized-6I1MW

O34K5jEl

kuit focusOp de foto links hierboven is te zien dat Kris Kremers modder op haar kuiten heeft aan de binnenkant van de benen. Daarnaast heeft ze een donkere plek op haar linkerbil, juist rondom het profiel van de kontzak links. Haar handen en knieën zijn echter schoon (als mensen vallen, breekt men de valt meestal hiermee). trench2_zps4dd9df8bVerder is de binnenkant van haar linkerhand iets roder dan men zou verwachten. Ook heeft ze het haar in een lage knot.

Op de foto rechts heeft Kris iets over haar schouders hangen, alsof ze een cape draagt. Wat is het? Doordat ze achter een grote steen staat, zijn haar kuiten niet goed te zien. Wel is te zien dat haar benen niet smerig zijn verder.

Wanneer ging het mis?

Om 16.39h wordt voor het eerst gepoogd een alarmnummer te bellen. Het is ondenkbaar dat ze op dat moment de rivier hebben kunnen bereikt. Het lijkt er nu op dat hen iets is gebeurd vlakbij de waterval. Iedere toerist die deze hiking trip online heeft opgezocht, zou ook niet verder lopen dan deze waterval.

Stel dat zij bij de waterval zijn geweest en daar één foto hebben gemaakt van hen samen en daarna zijn omgekeerd? In dat geval zouden ze om 16.39h weer terug onderaan de berg zijn geweest op het pad richting Boquete. Ook op dat punt van het pad is er geen telefonisch bereik voor mobiele telefoons.

Vanaf ditzelfde punt vlak voor de waterval is het 3 uur doorlopen tot de rivier. Om 16.39h kunnen ze daar nog niet aangekomen zijn. Maar voor het donker wordt (18.00-19.00), zouden de beide dames in dat geval bij de rivier aangekomen zijn (14.00h + 3 uur). De rivier kan men oversteken met een kabelbrug, wat iemand die verdwaald is niet snel zal doen. Wel is er op dat punt de gelegenheid om langs de rivier een woning op te zoeken van Indianen, want er zijn huizen her en der langs de rivier. Als ze tot de rivier gekomen zijn, dan zouden ze ergens licht zien of iemand tegenkomen. Dit is geen onbewoond gebied.

ps. Ik sluit niet uit, dat de timer op het fototoestel verkeerd heeft gestaan, bijvoorbeeld 2,5 tot 3 uur te vroeg. In dat geval zouden alle foto’s in werkelijkheid 2,45 uur later zijn genomen. Het verklaart in ieder geval hoe de taxichauffeur aangeeft hen rond 13.40h te hebben afgezet bij het pad (dat is 3 uur later dan de foto’s suggereren). Als de tijd op een telefoon verkeerd staat, hebben de meeste mensen dat door. Op een camera vaak niet.  

Foto’s gemaakt in de nacht van 8 april tussen 1.00-4.00h ‘s nacht

Op 8 april zijn er in de nacht (tussen 1.38 en 4.00h) 90 foto’s gemaakt met de camera. Dit zijn 87 geheel zwarte foto’s geweest. Ik kan me daar niets bij voorstellen, want zelfs 87 geheel zwarte foto’s (met flitser gemaakt) moeten mijns inziens iets laten zien, wat ook.

SNrFZbilEr is één foto van vermoedelijk het haar van Kris Kremers, gemaakt om 3.54h. Er werd gezegd dat dit wapperend haar zou zijn, maar het lijkt me eerder voorover voor het gezicht geslagen haar. Omdat Kris lang rood haar heeft, is de kans klein dat dit een andere vrouw is. Het haar ziet er gezond uit, maar het laat niet zien of iemand levend is of niet.

Het is mij volstrekt onduidelijk waarom het NFI niet aangeeft WAAR deze foto’s zijn gemaakt. Er zat toch GPS op de camera. 

Er zijn behalve de foto met het rode haar (laatste foto), nog 2 foto’s die wel iets laten zien.

De éérste foto is genomen om 1.38h. en dit is de foto van de stenen met daarboven beplating (hieronder links). Een minuut later om 1.39h wordt de tweede foto genomen, van het takje op de grote ruwe steen. De foto’s daarna zijn 87 zwarte foto’s gemaakt, welke niet met ons gedeeld worden. De laatste foto genomen die nacht, is van het rood-blonde lange haar (om 3.54h).

Over de foto links zegt men, dat deze van onderaf een hoge rotswand is gemaakt, die bovenaan begroeid is met groen. Ik betwijfel of dit daadwerkelijk een hoge rotswand is geweest, omdat in de achtergrond de contouren van bomen/planten te zien zijn, die juist rechtop staan. Het kan net zo goed genomen zijn met het fototoestel gewoon horizontaal op een stenen pad/muurtje, met daarachter een schuine helling naar beneden met groen. Een lokale expert kan de beplanting wellicht beter interpreteren, maar ik ben niet overtuigd van de zeer hoge rotswand omhoog.

Resized-ALWHW 7reCdlml 

De tweede foto is een tak met rood plastic gefotografeerd op een grote ruwe steen. Links en rechts van de tak licht iets wat lijkt op aluminiumfolie. Foto-analyse heeft laten zien, dat dit waarschijnlijk snoeppapiertjes zijn.

Als ik deze foto vergroot, zie ik een vreemd patroon rondom de tak, daar waar de tak te zien is tegen de zwarte achtergrond. Ook de witte vlekjes links achter de steen laten dit patroon zien. Ik wil experts op het gebied van fotoshop nadrukkelijk vragen dit te onderzoeken. Bij mij ontstaat het vermoeden, dat de steen met de tak in de zwarte achtergrond is gefotoshopt. Ook het witte rondje rechts bovenin, is mijns inziens in de foto geplakt. [Nogmaals, het NFI zou hier uitsluitsel over moeten geven, maar die zeggen ook al niets over de GPS-locatie van deze foto, dus ik reken er niet op.]

Hoe de foto met de tak op de steen is bewerkt, daar ben ik nog niet uit (geknipt of gebrusht). Maar dit is geen 100% originele foto.


ps. Het NFI mag wel eens uitleggen WAAROM ze van de 90 laatste foto’s geen exacte locatie hebben kunnen geven. Dat is namelijk de hamvraag. En technisch kan het kennelijk met dit fototoestel, want men heeft de locatie gevonden van de andere foto’s.

pps. De mobiele telefoon heeft bereik op de wandeltocht ook tot op de top van de berg. Als je vanaf daar doorloopt naar de waterval, dan houdt het bereik op ongeveer vanaf 3/4 deel van het wandelpad tussen bergtop en waterval.  

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in international, Lisanne en Kris, regio Midden and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

28 Responses to Lisanne en Kris: Timeline van de telefoons en camera’s

 1. Marijke says:

  De rechtse foto is heel raar. De achtergrond lijkt een diepe afgrond met bebossing en met links onder, de witte vlekjes, verlichte huisjes ,waarbij de fotograaf heel hoog staat, en het witte rondje rechts zou dan een maan kunnen zijn? De steen lijkt er in ge fotoshopt, om iets anders aan de rand van die afgrond liggend te maskeren….
  Maar zijn allemaal aannames. Ken ook de omgeving niet.

 2. Marijke says:

  Mijn idee bij de zwarte foto’s en die rare foto’s met al dat steen; liggend en/of stiekem genomen in een poging bewijs achter te laten voor de ouders en familie. Denk dat het om ontvoering gaat. Dat ze heel erg in de gaten gehouden werden. Misschien vanuit de rugzak hebben geprobeerd foto’s te nemen, of een kofferbak. Wanhopige foto’s, beter iets dan niets.

 3. Marijke says:

  http://www.answersforkris.com/videos/

  Ik heb net een filmpje van de familie van Kris bekeken toen ze de pianista trail liepen op zoek naar antwoorden… Interessant. Ook de commentaren van de ouders. Ook zij hebben gedacht aan een ontvoering waar de meisjes stiekum getracht hebben foto’s te maken .

 4. hubert says:

  Het blijft een eng idee dat toen de een stierf de ander, waarschijnlijk alleen, nog een aantal nachten heeft moeten door brengen op dezelfde plek…..

 5. hubert says:

  Het zou kunnen dat het overgebleven, levende, meisje werd bevangen door angst… Wat een nachtmerrie moet dat geweest zijn ! Uit angst en totale diffusie geen stap meer kunnen/durven zetten, verkeerde, of, geen keuzes meer kunnen maken… Heel erg verdrietig…..

 6. waterman10 says:

  Dat hele schoenen verhaal klopt van geen kanten. Twee verschillende schoenen?

 7. waterman10 says:

  Dit zou dan de schoen met resten van een voet zijn die ze gevonden hebben.
  Vreemd, je komt ten val , doet je schoen uit want een stuk van je voet is geamputeerd ten gevolge van je val. Zoiets kun je toch alleen een dommerik wijsmaken ?

 8. waterman10 says:

  De media heeft het over serpent river.
  Bestaat er wel een rivier met die naam in Panama?
  Dan zou die rivier rio serpiente moeten heten.
  Veel succes met het vinden van rio serpiente( serpent river) in Panama.
  Ik heb alle kaarten opgezocht op rio serpiente…………..bestaat niet.
  Death on the Serpent River ?????
  http://christopherdickey.blogspot.nl/2016/08/death-on-serpent-river-how-why-and.html

  • maudoortwijn says:

   Dat is de rivier waar de El Pianista (trekking) langs loopt.

  • waterman10 says:

   El Pianista River Crossing

   Toon mij aan dat dit riviertje wat meer op een beekje lijkt daadwerkelijk rio serpiente oftewel serpent river heet. Ik vind daar nergens een bron voor.
   Wel schoon water moet ik zeggen. Je kunt er zo van drinken.
   Maar goed,de naam van dat riviertje of beekje doet er ook niet toe.
   Het gaat om hoe makkelijk het ongeluk verhaaltje aangenomen wordt.
   Het klopt gewoon van geen kanten.

  • maudoortwijn says:

   Nee, het verhaal klopt niet. Wist je dat het trail Pianista uitkomt op de continental divide? Dat is de grens, waarboven (Noord) rivieren noordwaarts stromen, en beneden die grens, stromen rivieren zuidwaarts.

   Onderzoekers hebben bedacht dat er maar 1 locatie is waar je bij de trektocht kan vallen en niet meer terug naar het pad kan komen. Dat is ten Zuiden van de continental divide. En dan zouden hun spullen, noordwaarts zijn gevonden, aan de andere kant van de continental divide. Het verhaal zou zijn, dat de spullen door de rivier zijn verplaatst. ????? Hoe dan?

 9. waterman10 says:

  https://maudoortwijn.com/2015/10/30/de-logistiek-van-de-dag-dat-lisanne-en-kris-verdwenen/
  Verdacht vind ik die rode auto en de herbergier Pedro.
  Die taxichauffeur is later het zwijgen opgelegd. (als de bron tenminste betrouwbaar is)
  Dat kan ook een coverup zijn om corruptie af te dekken.
  Orgaanhandel is de revue gepasseerd las ik her en der.
  Wat als die twee vrouwen hun Pianista wandeltocht gewoon hebben afgemaakt ?
  Wat als ze in de middag vermoeid terug kwamen van hun tocht en daarna bij Pedro zijn binnen gewipt om even bij te komen en wat te eten of te drinken?
  Wat als dat hele verhaal van Pedro gewoon bullshit is? Wat als Pedro met weinig omzet een leverancier is voor een stel orgaancriminelen? Pedro regelt eventjes een taxi voor die meiden omdat ze er ook moe uitzien. Pedro krijgt daar voor een goede beloning van de criminelen.
  De taxi arriveert en de meiden stappend nietsvermoedend in worden ontvoerd.
  De criminelen goochelen wat met hun persoonlijke bezittingen en proberen sporen aan te leggen die een ongeval moeten insinueren.
  Zo wissen criminelen hun sporen uit en sturen ieder onderzoeksteam met een kluitje het riet in.

 10. waterman10 says:

 11. waterman10 says:

  Maud,
  Je schreef iets over een foto waar Kris vermoedelijk iets over haar schouders had hangen, alsof ze een cape droeg. Je had er in ieder geval vraagtekens bij.
  Is er bij deze foto wat duidelijker te zien wat het is? Die foto is ook zo onduidelijk.
  Ik weet ook niet wat erbij te denken.

 12. waterman10 says:

  https://maudoortwijn.com/2015/11/01/lisanne-en-kris-wat-is-de-rol-van-gids-feliciano-gonzalez/
  Toen de manager van de taalschool vertelde dat de meisjes weg waren, was ik ervan overtuigd dat ze verdwaald waren. Al hun spullen lagen nog bij het gastgezin waar ze verbleven. Ik heb het zelf gezien, ik ging mee toen er in hun kamer werd gekeken. Ik zag de tassen, identiteitsbewijzen, de mobiele telefoon.

  Hoe moet ik dit nu verdutchen?
  Ze waren vermist,maar al hun spullen lagen gewoon op hun kamer?
  Hiken zonder spullen?

 13. Marieke says:

  http://www.thedailybeast.com/articles/2016/08/07/the-lost-girls-of-panama-the-camera-the-jungle-and-the-bones

  Dit is een artikel geschreven door een Amerikaanse journalist, de foto van de tak staat hier ook in en is inderdaad anders dan deze foto hier. Ook zit er een foto in het artikel van het uit WC papier gemaakte SOS op een steen met een spiegel in het midden.

 14. hi there Jan Smederij says:

  Wauw
  This girl really looks like Jan Smit hahahahaha
  Can she sing as well?
  Jannie is a trannie.

 15. hi there Jan Smederij says:

  did they call 0299?
  that is volendam you know

 16. GM says:

  Hola. Por que no analizan la primer foto que no aparecen paradas ni Kris ni Lisanne. La anterior que es una de las últimas, que ya no se ve sonriente a Kris, más bien como bien dijeron se la ve angustiada o preocupada. Parecería que ya estaba en peligro, por el gesto de su cara, como si no fuera Lisanne la que la enfocaba. Después de esta foto, la última de día, es un camino lleno de rocas. Con solo mi buena visión y mi celular puedo ver el cuerpo de Kris boca arriba con la pierna derecha flexionada y mutilada, ya no tiene el pie. No escuché ni leí a nadie haciendo referencia de ésto. Y si se agranda un poco la imagen no hay dudas que es una pierna de tez bien blanca flexionada sin el pie. Arriba de ella se ve como pastizal o plantas. A la derecha se observa a alguien parado, un hombre bajo, se ve su brazo desnudo, parece que tiene la cara cubierta con hojas verdes, quizá para mimetizarse con el lugar. Pero la pierna de la joven es imposible que se les haya pasado, tienen todas las herramientas tecnológicas para ver lo que les digo. Acá no hay dudas que las chicas no estaban solas, por lo menos hasta esa instancia. Alguien las acechaba y por lo menos una cayó en una trampa, algo había en el suelo. Después aparecen llamadas al 911, no se si habrá sido Lisanne. Con semejante daño Kris ha muerto ese día. Las fotos en la oscuridad fueron sacadas por los asesinos para despistar la investigación. Si la foto que dijeron que había un cuerpo, al borde del río, era de una de las chicas seguramente no era Kris, a menos que haya sido trasladada, porque no había agua donde ella estaba. Pudo haber sido de Lisanne, ya que es una silueta delgada. Entonces quién o mejor dicho quienes manipularon la cámara y celulares todos esos días cuando supuestamente las chicas estaban muertas… Investiguen las más de 30 huellas digitales encontradas en estos dispositivos y hagan justicia. Boludos no somos!

  • maudoortwijn says:

   Hallo. Omdat ze de eerste foto niet analyseren dat er geen tussenstops verschijnen, noch Kris, noch Lisanne. Het bovenstaande is een van de laatste, die niet langer wordt gezien lacht Kris, in plaats van net zo goed zeggen ze kijkt angstig of bezorgd. Het lijkt erop dat al in gevaar, door het gebaar van haar gezicht, alsof het Lisanne dat gericht was. Na deze foto, de laatste dag, is een weg vol stenen. Met slechts mijn goede visie en mijn cel kan ik Kris’s lichaam te zien op je rug met het rechterbeen gebogen en gemangeld, niet langer beschikt over de voet. Ik heb niet geluisterd of iemand gelezen die hiernaar verwijst. En als het beeld enigszins wordt vergroot, lijdt het geen twijfel dat het een been is met een zeer witte huidskleur zonder de voet. Hierboven wordt het gezien als weiland of planten. Aan de rechterkant is te zien iemand die, een kleine man, zijn blote arm uiterlijk, lijkt zijn gezicht te hebben bedekt met groene bladeren, misschien om plaats na te bootsen. Maar het been van de jonge vrouw is onmogelijk voorbij, ze hebben alle technologische hulpmiddelen om te zien wat ik hun vertel. Hier lijdt het geen twijfel dat de meisjes niet alleen waren, althans tot die tijd. Er was iemand aan het stalken en ten minste één viel in de val, er lag iets op de grond. Na 911 oproepen verschijnen, ik weet niet of Lisanne zal zijn geweest. Met dergelijke schade is Kris die dag doodgegaan. De foto’s in het donker werden door de moordenaars genomen om het onderzoek te misleiden. Als de foto die u zei dat er een lichaam op de rand van de rivier, was een van de meisjes zeker was het niet Kris, tenzij het is verplaatst, omdat er geen water waar ze was. Het had Lisanne kunnen zijn, omdat het een dun silhouet is. Dus wie of liever wie ze ging snel met de camera en cellulaire al die dagen dat de meisjes vermoedelijk dood was … onderzoeken meer dan 30 vingerafdrukken gevonden op deze apparaten en recht doen. Boludo’s, dat zijn we niet!

 17. NN says:

  it is a bullshit story that doesn’t add up.

 18. Janneke Smit says:

  Janneke Smit was lost and now found
  This is a trannie show fake hoax bullshshshttttt

 19. Janneke Smit says:

  stop buying their CD’s and it will all go away

 20. Matthijs says:

  De foto met de takjes daar zie je inderdaad een soort van aura (blokjes) om heen. Dat is bekend bij JPEG formaat foto’s. Hier is JPEG compressie aan het werk. Bij een RAW image zal je dit fenomeen niet waarnemen omdat er dan RAW image sensor info bekend is.

 21. Brussels and Brains says:

  het is ene hoax gespeeld door acteurs

 22. Pieter says:

  Ik denk dat de moordenaar de foto van hemzelf gewist heeft en daarna 3 foto’s gemaakt voor een dwaalspoor. De rest is om de sd kaart te vullen, overschrijven, zodat je niet meer de gewiste foto van recoveren. Dit is waarschijnlijk gedaan tot de accu leeg was.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.