Lydia Knap: De leugens van de sectie, want dit is geen ongecontroleerde steekpartij

Op woensdag 9 februari 1994 was Knap dood. Haar man ging om 14.00h even flessen wegbrengen en boodschappen doen. Als hij om 16.00h weer thuis komt, ligt zijn vrouw op de WC dood te gaan. Ze is met 37 messteken gestoken, in een gewone straat in Amstelveen. Ze sterft als de ambulancebroeders er zijn (wat een toeval). In een vorig artikel schreef ik dat de politie onwaarheden spreekt over de plaats delict (hier, hier en hier). Dit artikel laat zien, hoe Lydia Knap niet zomaar willekeurig in woede is gestoken. Hoewel ik amper kennis van anatomie heb, moet dit voor iedere arts duidelijk zijn.

Bo4huJBIAAAzmxyvlcsnap-2015-10-15-18h48m32s673

Tijdens de sectie bleek dat zij slechts ontbijt had gehad en geen middageten. Om die reden is het onwaarschijnlijk, dat zij pas rond 15.45h is aangevallen. Zij stond voor 9.00h op.

Met mijn beperkte kennis ben ik van mening, dat haar dood niet het resultaat is van een ongecontroleerde aanval in een kleine ruimte. Medici zijn nadrukkelijk uitgenodigd hun kennis te delen, om zo mijn gelijk of ongelijk te laten zien (het is immers jullie vak!).

 • De messteken zijn niet gericht op het snel uitschakelen van het slachtoffer.
 • De messteken zijn niet ongecontroleerd, maar zelfs enigszins symmetrisch gedaan.
 • Aangebracht op uiteenlopende onderdelen van lichaam vanuit verschillende hoeken.

Om iemand uit te schakelen, steken de meeste aanvallers die ongecontroleerd te werk gaan, in de maagstreek. Waarom? Omdat daar vitale organen zitten en omdat de maagstreek op ellebooghoogte is. Een professional zal een mes eerder gebruiken voor de hals, het hart of een andere slagaderlijke bloeding. Beide is niet het patroon dat we zien.

Beide zijde lichaam steekwonden onder oor

In de hals zijn er steekwonden aangebracht. Het vreemde is, dat deze niet zozeer gericht zijn geweest op het doorsnijden van de hals (slagaders of keelpijp). De wonden zijn aan beide zijn van de hals onder de oren aangebracht.

hoofdhals 13 vlcsnap-2015-10-20-15h15m04s955 vlcsnap-2015-10-20-15h15m41s368 vlcsnap-2015-10-20-15h16m35s982

Het zijn horizontale steekwonden (uitgaande van een staand lichaam). Dit laatste zegt iets over de houding van de dader(s) ten opzicht van Lydia Knap. Als beide staan (of de dader staat en Lydia zit op het toilet) is het niet eenvoudig om tijdens een fysiek gevecht deze steekwonden op deze wijze in een horizontaal patroon aan te brengen. Lydia zou zich niet meerdere malen op deze wijze laten snijden, als zij zich volledig vrij kan bewegen. Bovendien is bij drie lange horizontale snijwonden aan het linkeroor te zien, hoe er halverwege de snede een kleine verticale snede is gemaakt. Dat kan mijns inziens alleen als Lydia haar hoofd stil houdt en de dader(s) rustig de verwondingen kan toebrengen.

Als een aanvaller tegenover het slachtoffer staat, is de lemmet van het mes meestal verticaal, omdat een mes op die wijze goed in de hand ligt en de aanvaller het mes van zichzelf af wil houden. Een mes wordt wel horizontaal gehouden, als de aanvaller de onderarm horizontaal houdt. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld als iemand van achteren met één arm onder bedwang wordt gehouden en de tweede hand een mes op de keel zet. Een tweede optie is, als het slachtoffer bewusteloos op de grond ligt. Een derde mogelijkheid is, als een slachtoffer vastgebonden op een stoel zit, bijvoorbeeld door haar vast te binden met haar kleding (want dat geeft geen forensische sporen). In dat laatste geval kunnen daders vrij om het slachtoffer heen bewegen en steekwonden maken onder de hoek die hen uitkomt. In een tweegevecht tussen dader en vrij bewegend slachtoffer zijn deze wonden onder de oren aan beide kanten zeer uitzonderlijk. Ik geloof het niet.

vlcsnap-2015-10-19-14h13m32s865Aan de verwondingen aan het rechteroor (foto boven) is te zien dat mevrouw Knap haar hoofd achterover moet hebben gehouden nadien, want het bloed stroomt weg naar de achterkant van de nek toe (hoe bloed stroomt als ze op de grond ligt). Ditzelfde is te zien aan het gestolde bloed van de verwondingen aan het linkeroor (foto rechts is genomen op de crime scene). Het gestolde bloed is dikker richting de achterkant van het hoofd, alsof zij gelegen heeft aanvankelijk. Het rodere bloed (verser) gaat juist in haar gezicht naar beneden (alsof zij rechtop zit/staat, maar het gezicht naar beneden laat hangen, e.g. een schrijfhouding). Dit vertelt ons nog iets anders. Tenminste een deel van de verwondingen zijn minstens enkele uren oud, omdat het bloed in de wonden gestold is en zeer donker van kleur.

Verder valt op dat er meer bloed boven de plek zit waar haar BH gezeten heeft, terwijl de huid daaronder, daar waar de BH zat, relatief wit is. Mogelijk is de BH pas opengesneden nadat zij verplaatst is naar de WC? Overigens had zij de gewoonte haar huissleutels aan het BH-bandje te bevestigen, wat de foto ook laat zien.  [Dit doet denken aan de twee cold case moordzaken van Jacqueline Wittenberg (1999) en Jacob de Jong (1929), welke beide zijn gevonden met een sleutel half uit de zak stekend op het lichaam.]

Er is een donkere plek te zien onder de onderste wond van de hals aan de linkerzijde van het lichaam. Ook aan de rechterzijde van het lichaam rond de hals/kaak zijn er (vaag) plekken.

Beide zijden lichaam is Lydia in haar duim gesneden 

Volgens de politie zouden dit defensieve wonden zijn. Een slachtoffer die zicht wil beschermen, zal de armen voor het lichaam houden. In dat geval zijn de duimen juist inwaarts naar het eigen gezicht gekeerd. Als ze heeft geprobeerd het mes af te pakken, is het logischer als meerdere vingers snijwonden vertonen, vooral aan de binnenkant van de handpalm. De duimen hebben snijwonden.

vlcsnap-2015-10-20-15h15m57s892 vlcsnap-2015-10-20-15h16m08s221

Is dit humor? “Zij heeft zich in haar duim gesneden? “. Ik vraag het me af. In welke lichaamshouding zijn de duimen het meest gericht naar buiten? Een lichaamshouding waarbij juist duimen naar buiten zijn gericht, is als iemand op een stoel zit, met de armen leunend op de armleuning.vlcsnap-2015-10-20-15h16m21s529

De snijwond aan de rechterarm net onder de pols is mijns inziens mogelijk wél een defensieve wond. Dit is de buitenkant van de arm, die een slachtoffer naar de dader zal hebben gekeerd, als ter bescherming armen voor het lichaam worden gehouden. De snijrichting is verticaal, wat klopt met een dader die voor het slachtoffer staat. 

Steekwonden aan de linkerzijde van de romp

vlcsnap-2015-10-20-15h15m28s041

Aan de linkerzijde van het lichaam zijn diverse steekwonden  aangebracht.

Opnieuw zien we hier een horizontale positie van het lemmet ten opzichte van een staand slachtoffer (of andersom). Dit is niet consistent met een staand/zittend slachtoffer dat zich vrij kan bewegen en een staande dader.

Wat valt op?

 1. Het zijn steekwonden, geen snijwonden.
 2. Drie steekwonden zijn aangebracht naast elkaar op gelijke afstand van elkaar.
 3. De middelste van deze drie steekwonden heeft een bloedspoor naar “links” lekkend.
 4. Het lemmet is horizontaal gehouden ten opzichte van een staand/zitten slachtoffer.
 5. Er is een striem te zien halverwege de rug, vermoedelijk niet van haar BH.
 6. De huid rechts van de striem en de huis links van het meetlint zijn lichter van kleur.
 7. Er zitten donkere (niet blauwe) plekken onder de oksels.
 8. Er zijn weinig defensieve wonden aan de onderarmen.

Wat klopt er niet met het verhaal van politie?

Een dader houdt het lemmet verticaal als men tegenover een slachtoffer staat. Alleen als de dader het slachtoffer van achteren onder bedwang houdt, zal deze de arm met het mes horizontaal houden. In dat geval zullen er horizontale snijwonden zijn. Dit zijn steekwonden, geen snijwonden. Een aanvaller die Lydia Knap in een ongepland tweegevecht steekt, zal in dit geval achter het slachtoffer gestaan moeten hebben (haar met de rechterarm onder bedwang houden) en linkshandig met het mes op de linkerzijde insteken. Toch geloof ik dat niet, omdat er drie steekwonden keurig netjes naast elkaar zijn gemaakt, zelfs onder de armpit bij de oksels. Dit is geen ongeplande aanval geweest. Lydia Knap moet óf bewusteloos óf gekneveld zijn geweest.

Blauwe plekken genezen in een vaste volgorde. Eerst kleuren ze blauw/rood door het gesprongen bloedvaatjes. Daarna wordt de kleur paars/zwart. Als de blauwe plek bijna genezen is, wordt de kleur oranje. Er zit een zwarte (blauwe) plek op het lichaam van Lydia Knap. Deze plek zal ouder dan een dag zijn, dus vermoedelijk niet gerelateerd hieraan.

Tussen de striem op haar rug en het meetlint is een rode verkleuring van de huid te zien. De huid rechts van de striem en de huid links van het meetlint is lichter/witter. De rode verkleuring is alleen te zien ter hoogte van de striem. De huid daarboven is weer lichter van kleur. Het lijkt er verdacht veel op, dat het meetlint een tweede striem bedekt? Kennelijk heeft er iets tegen Lydia’s rug gedrukt gezeten vlak voor haar dood. Het kan zijn, dat dit de drempel van de WC-deur is geweest, omdat Lydia kennelijk enige tijd gelegen heeft half uit de WC (er zijn bloedplassen op de vloer in de hal voor de WC).

Twee wonden onder elkaar symmetrisch beide zijden onderlijf 

Ook de verwondingen aan de voorkant van het lichaam zijn opmerkelijk. Haar blouse en BH zijn vooraan opengesneden, waarna de mouwen van de blouse om de polsen zijn gewonden. Dit kan een manier zijn om haar gericht te knevelen.

vlcsnap-2015-10-15-18h48m32s673 vlcsnap-2015-10-16-04h42m41s588

Er zijn diverse verwondingen zichtbaar:

 1. Op de linkerheup is een steekwond te zien, net boven de broekrand.
 2. Aan beide zijden van het lichaam zijn twee steekwonden in de buik zichtbaar, welke boven elkaar zitten. De steken zijn schuin gemaakt, lichtelijk in een V-vorm. De steekrichting aan beide zijden van het lichaam zijn schuin de andere kant op.
 3. Aan de rechterzijde van het lichaam, zijn boven de twee steekwonden (zie 2) nogmaals twee steekwonden gemaakt: ook parallel aan elkaar, nu langere wonden, en gemaakt met de snijrichting in weer een andere hoek. Het bloed van deze twee wonden stroomt richting het midden van de ribbenkas (dus schuin omhoog!).
 4. Aan de binnenkant arm van de rechter elleboog zijn donkere (blauwe) plekken te zien.
 5. Aan de binnenkant van de armen zijn verwondingen zichtbaar.

Conclusie van deze zeer beperkte “sectie” door een leek 

 1. Ik sluit uit, dat dit een agressieve steekpartij was van een eenmansdader, die ongepland een aanval begint (bv omdat Lydia Knap hem betrapt bij een inbraak). Het verhaal van de politie en Peter R. de Vries zie ik als zeer ongeloofwaardig. De verwondingen zijn juist precies toegebracht en niet op plaatsen die “makkelijk” zijn of “snel doden”.
 2. De verwondingen zijn toegebracht op plaatsen die niet snel tot de dood leiden.
 3. Gecontroleerd toegebrachte verwondingen, een langzame dood en een vernederende enscenering van de vindplaats: een sadistische moord.

Nogmaals, ik ben geen arts en geen patholoog, maar aangezien er geen enkele medicus of rechercheur kanttekeningen heeft gemaakt bij de toedracht van de dood van Lydia Knap, meen ik een poging te moeten wagen. Indien experts mee willen helpen en kritische opmerkingen kunnen maken, graag. Dit is niet mijn expertisegebied, dus hulp is welkom.

ps. Er is op Lydia Knap ingestoken met 37 messteken. Echter, de wijze waarop was minder rigoureus dan men zou verwachten en gedaan in een gecontroleerde steekpartij. Dit is vermoedelijk een relatief langzame dood geweest. Is dit de reden waarom de politie het dossier Brancusi noemt? Een minimalistisch inhakken op het materiaal om gewenste beeld te krijgen? Het is een dossiernaam die opvalt en vragen oproept. 

About MOL

Maud Oortwijn had been a target of organized gang stalking for many years. We believe this must stop, for her and for everyone else facing it.
This entry was posted in Lydia Knap, Politie, regio Amsterdam and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Lydia Knap: De leugens van de sectie, want dit is geen ongecontroleerde steekpartij

 1. Jim is back says:

  Zijn dat steekwonden gericht op de nieren en de lever? De lever zit rechts in ieder geval en de nieren zitten aan beide zijden iets lager dan de lever.

 2. Jim is back says:

  De steekwonden zijn teveel parallel aan elkaar om te kunnen geloven dat dit in een gevecht tussen mevrouw Knap en een belager is gebeurd. In een gevecht beweeg je beide en zijn dus steekwonden willekeuriger óf iemand wordt meerdere malen bv in de buik gestoken. Vreemd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.